Gemeenteraad

Lijst Ingekomen Stukken (LIS)

IDOnderwerpDatumActie
 • 352
 • 18-87 - A - Riedsutstel - Jaarverslag ruimtelijke ordening 2017
 • 12-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 351
 • 18-86 - Riedsutstel - Clientervaringsonderzoek Wmo 2017
 • 12-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 350
 • 18-85 - Praatpakket voor kinderen met een zieke ouder, broer of zus
 • 11-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 349
 • 18-84 - Motie kinderpardon gemeenteraad Cranendonck
 • 11-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 348
 • 18-83 - A - Riedsutstel - Fairtrade Gemeente
 • 6-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 347
 • 18-82 - Beantwoording schriftelijke vragen CU inzake Fair Trade
 • 6-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 346
 • 18-81 - Jaarverslag 2017 ANNO
 • 5-6-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 345
 • 18-80 - A - Riedsutstel - Begroting 2018 Caparis NV
 • 31-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 344
 • 18-79 - A - Riedsutstel - Jaarstukken 2017 Caparis NV
 • 31-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 343
 • 18-78 - Riedsutstel - Aandeelhoudersovereenkomst Caparis N.V.
 • 31-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 342
 • 18-77 - Brief d.d. 22-05-2018 van dhr. Broekhof uit Boxtel inzake bevrijdingsdag
 • 31-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 341
 • 18-76 - Brief PB Buitenpost inzake bezwaren bewoners tegen voorgenomen knip Alde Dyk
 • 31-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 340
 • 18-75 - Brief college aan raad inzake tekorten sociaal domein
 • 30-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 339
 • 18-74 - Brief aanwonenden Mûntsetille inzake informatiebijeenkomst knip in Alde Dyk
 • 29-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 338
 • 18-73 - Brief Postma inzake reconstructie Oude Dijk
 • 29-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 337
 • 18-72 - Brief dhr. en mevr. Hoekstra inzake reconstructie Alde Dyk
 • 29-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 336
 • 18-71 - Brief fam. Stelpstra inzake besluit kruising Alde Dyk - Nonnepaed
 • 29-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 335
 • 18-70 - Jaarverslag 2017 Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
 • 29-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 334
 • 18-69 - Motie Weststellingwerf inzake financiële stukken FUMO
 • 25-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 333
 • 18-68 - Motie gemeente Velsen inzake verhoging BTW voedsel
 • 25-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 332
 • 18-67 - A - Raadsmemo begroting 2018 GR Caparis
 • 24-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 331
 • 18-66 - Memo levering Westkern 6 Kootstertille
 • 24-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 330
 • 18-65 - Memo berichtgeving netcapaciteit Buitenpost
 • 23-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 329
 • 18-64 - Brief provinsje Fryslan oer ynformaasje Frysk taalbelied
 • 22-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 328
 • 18-63 - Brief dhr. De Vries inzake reconstructie Oude Dijk tussen Buitenposter rondweg en kruising Oude Dijk - Miedwei - Nonnepaed
 • 17-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 327
 • 18-62 - Aanbiedingsbrief NLVOW inzake toolkit windpark-projecten
 • 17-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 326
 • 18-61 - Memo college aan raad inzake motie wachtlijsten Jeugdhulpverlening
 • 14-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 325
 • 18-60 - Afschrift brief college aan Wetterskip Fryslan inzake Fabryksfeart Augustinusga
 • 9-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 324
 • 18-59 - Riedsútstel - Accommodatiebeleid.pdf
 • 9-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 323
 • 18-58 - A - Mail Comité 21 maart inzake doeltreffend bestrijden discriminatie en racisme
 • 7-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 322
 • 18-57 - Mail Stichting Dierenlot inzake uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners
 • 7-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 321
 • 18-56 - Jaarverslag 2017 hûs en hiem
 • 7-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 320
 • 18-55 - Mail dhr. Barbarugo inzake wat te doen zonder aardgas
 • 3-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 319
 • 18-54 - Memo college aan raad inzake motie bezwaar tegen verlengen gaswinning bij Harkema
 • 1-5-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 318
 • 18-53 - Memo stand van zaken locatiekeuze zwembad Buitenpost
 • 30-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 317
 • 18-52 - Memo beantwoording vraag aanpassing milieuvergunning Tankstation Buitenpost
 • 30-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 316
 • 18-51 - Brandbrief Vluchtelingenwerk Noord-Nederland inzake urgent verzoek bescherming Afghaanse vluchtelingen
 • 26-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 315
 • 18-50 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake gouden handdrukken Caparis
 • 26-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 314
 • 18-49 - A - Riedsútstel - Jaarverantwoording Kinderopvang 2017
 • 25-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 313
 • 18-48 - Brief provincie Fryslân inzake kosten fietsbrug en - tunnel
 • 25-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 312
 • 18-47 - Zienswijze provincie Fryslân inzake ontwerpbestemmingsplan Lauwerskwartier, 2e fase
 • 24-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 311
 • 18-46 - Riedsútstel - Verschil afhandeltermijn bestemmingsplan met Tytsjerksteradiel
 • 24-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 310
 • 18-45 - Conceptjaarstukken 2017 FUMO
 • 23-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 309
 • 18-44 - Rapportage lichtmasten ijsbanen
 • 19-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 308
 • 18-43 - Jaarverslag 2017 Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
 • 17-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 307
 • 18-42 - Riedsútstel Toekomstvisie samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
 • 13-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 304
 • 18-41 - Memo raad inzake overlopende posten
 • 10-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 303
 • 18-40 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling leerplicht
 • 9-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 302
 • 18-39 - 213a-onderzoek Contractbeheer Grondbedrijf
 • 5-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 301
 • 18-38 - Beantwurding skriftlike fragen FNP oer gefolgen besunigingen kluphus De Harkema
 • 5-4-2018
 • Voor kennisgeving aannemen

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.