Gemeenteraad

Lijst Ingekomen Stukken (LIS)

IDOnderwerpDatumActie
 • 281
 • 18-18 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake negeren wettelijke taaleis bijstand
 • 22-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 280
 • 18-17 - Riedsutstel - Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2018
 • 22-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 279
 • 18-16 - 180215 - Memo stand van zaken Jobinder
 • 16-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 278
 • 18-15 - Maatschappelijke Opgaven Achtkarspelen 2030
 • 14-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 277
 • 18-14 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake publicatie omjouwingsfergunning week 46
 • 9-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 276
 • 18-13 - Riedsutstel - Uitvoeringsprogramma 2018 Toezicht en Handhaving Fysieke leefomgeving Achtkarspelen
 • 7-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 275
 • 18-12 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake leerlingenvervoer door Jobinder
 • 1-2-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 274
 • 18-11 - Oanfulling op beantwurding skriftlike fragen FNP en CU oer fergunning foar de bou fan in biofergister
 • 31-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 273
 • 18-10 - Memo college aan raad inzake welzijnsopdracht, inclusief advies Wmo-raad
 • 31-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 272
 • 18-09 - Brief provincie Fryslan inzake begroting 2018 gemeente Achtkarspelen
 • 30-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 271
 • 18-08 - Beantwurding skriftlike fragen FNP oer fytstunnel, -brêge by oerstek Uterwei Surhuzum
 • 29-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 270
 • 18-07 - 180124 - Memo stand van zaken Jobinder
 • 25-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 269
 • 18-06 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake informatie aan inwoners m.b.t. precariorechten
 • 18-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 268
 • 18-05 - A - Riedsutstel - Vaarroute De Leijen - Surhuisterveen
 • 17-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 267
 • 18-04 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake wegmarkering gemeentelijke wegen buiten bebouwde kom
 • 15-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 266
 • 18-03 - Brief d.d. 12-01-2018 van Controle Alt Delete inzake nieuw beleid tegen etnisch profileren
 • 12-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 265
 • 18-02 - Beantwurding skriftlike fragen FNP en CU oer fergunning foar de bou fan in biofergister
 • 8-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 264
 • 18-01 - Jaarverslag 2017 Pingo & Pet Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE)
 • 8-1-2018
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 263
 • 17-205 - Beantwurding skriftlike fragen FNP oer memo grûn Sinnegreide
 • 21-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 262
 • 17-204 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake spoorwegovergang Buitenpost
 • 21-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 261
 • 17-203 - Brief GR SW Fryslan inzake notitie Caparis - lokaal maatwerk, regionaal netwerk, transitie naar een sociale onderneming
 • 18-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 260
 • 17-202 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake tweede fase bedrijventerrein Lauwerskwartier
 • 15-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 259
 • 17-201 - Riedsútstel - Toezicht Wmo
 • 14-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 258
 • 17-200 - Riedsutstel - Ondernemerspeiling Achtkarspelen.
 • 13-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 257
 • 17-199 - Beantwurding skriftlike fragen FNP oer wurkgelegenheids soargen gunning taksyferfier Noardeast Fryslan
 • 6-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 256
 • 17-198 - A - Riedsútstel - Beleidsplan Toezicht en Handhaving Fysieke leefomgeving 8K en T-diel 2017
 • 6-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 255
 • 17-197 - Beantwoording schriftelijke vragen CU inzake wonen met zorg
 • 6-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 254
 • 17-196 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake info graphics GGD-Fryslân
 • 6-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 253
 • 17-195 - Memo Groen Zelf Doen - compensatie van blijvende gemeenten
 • 6-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 252
 • 17-194 - Memo personele en financiële consequenties ontvlechting schulddienstverlening Kollumerland c.a.
 • 4-12-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 251
 • 17-193 - Riedsútstel - Prestatieafspraken 2018 met woningcorporaties en huurdersorganisaties
 • 29-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 250
 • 17-192 - Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang - Landelijke rapportage 2016
 • 29-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 249
 • 17-191 - Riedsútstel - Vaststellen straatnaam Pompeblêd Twijzelerheide
 • 28-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 248
 • 17-190 - Brief rekenkamercommissie Achtkarspelen aan gemeenteraad inzake onderzoeksvoorstel
 • 24-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 247
 • 17-189 - Riedsutstel - Uitkomsten onderzoek woningbouw De Singel 2e fase
 • 23-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 246
 • 17-188 - Beantwurding skriftlike fragen FNP oer spoartunnel Trekwei Butenpost
 • 23-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 245
 • 17-187 - Riedsútstel - Voortgang Koers op kansen II (2015-2019)
 • 22-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 244
 • 17-186 - Brief dhr. De Jong uit Eastermar inzake mestvergisting en grondgebonden melkveehouderij
 • 22-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 243
 • 17-185 - Brief familie Dijkstra te Surhuisterveen inzake gemeentelijke verordening commerciële dorpsfeesten
 • 20-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 242
 • 17-184 - Riedsutstel - Reactie college op motie inzake inzet schaapkuddes
 • 20-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 241
 • 17-183 - Brief Nijenhuis en Jansen Advocaten inzake uitspraken Raad van State en beslistermijn
 • 20-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 240
 • 17-182 - Afschrift brief gemeente Apeldoorn aan Referendumcommissie - bezwaar tegen datum referendum
 • 16-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 239
 • 17-181 - Riedsutstel - Onderzoeksplan 2018 artikel 213a van de Gemeentewet
 • 14-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 238
 • 17-180 - Nalevingsonderzoek november en december 2016 gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
 • 9-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 237
 • 17-179 - Nalevingsonderzoek Fryslan 2017 door STAP - Alcoholverstrekking jongeren onder de 18 jaar
 • 9-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 236
 • 17-178 - Beantwoording schriftelijke vragen GBA over koopzondagen op 24 en 31 december 2017
 • 8-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 235
 • 17-177 - Memo college aan gemeenteraad inzake tijdslijn nabetaling gronden Sinnegreide
 • 8-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 234
 • 17-176 - Brief gemeente Bergeijk n.a.v. motie inzake beloningsbeleid bestuursvoorzitter BNG
 • 8-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 233
 • 17-175 - Vooraankondiging najaarsanalyse 2017
 • 3-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 232
 • 17-174 - Memo college inzake geaccepteerd evenwicht inbreng 8K en TD Werkmaatschappij 8KTD
 • 3-11-2017
 • Voor kennisgeving aannemen

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.