Gemeente Almelo
Home 

Rekenkamerrapporten

JaarMaandtitel
 • 2019
 • Mei
 • EIndrapport gezamenlijke rekenkamers onderzoek Veiligheidsregio Twente
 • 2019
 • Mei
 • Quickscan verbonden Partijen 2019 (regionaal rekenkameronderzoek)
 • 2018
 • Februari
 • Jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie Almelo
 • 2018
 • Mei
 • Quickscan verbonden partijen 2018 (regionaal rekenkameronderzoek)
 • 2017
 • Mei
 • Rekenkameronderzoek relatie gemeente Almelo en Stadstoezicht Almelo B.V
 • 2017
 • September
 • Eindrapport gezamenlijke rekenkamers onderzoek TwenteMilieu
 • 2017
 • Mei
 • Quickscan verbonden partijen 2017 (regionaal rekenkameronderzoek)
 • 2017
 • Mei
 • Rekenkameronderzoek naar het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Almelo
 • 2017
 • Juli
 • Onderzoekrapport “Grip op afval” gezamenlijke rekenkamers TwenteMilieu
 • 2016
 • November
 • Onderzoeksrapport gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland
 • 2016
 • Maart
 • Onderzoeksrapport kwaliteit raadsvoorstellen
 • 2014
 • Oktober
 • Onderzoeksrapport naar de doorwerking van aanbevelingen uit rekenkamerrapporten
 • 2014
 • April
 • Onderzoeksrapport naar de verdeling van bestuursbevoegdheden in de gemeente Almelo
 • 2013
 • Juni
 • Onderzoeksrapport budgetsubsidiëring en prestatiecontracten
 • 2012
 • April
 • Onderzoeksrapport Invoering van Centrum voor Jeugd en gezin
 • 2012
 • Oktober
 • Onderzoeksrapport De slag om Fortezza
 • 2011
 • September
 • Onderzoeksrapport vervolgonderzoek inhuur derden
 • 2011
 • Mei
 • Onderzoeksrapport naar de armoedeval van Almelose WWB-clienten
 • 2009
 • Januari
 • Onderzoeksrapport programmabegroting onderzocht op de bruikbaarheid als instrument voor de gemeenteraad
 • 2009
 • Juni
 • Onderzoeksrapport archief- en dossiervorming
 • 2007
 • Juni
 • Onderzoeksrapport oriënterend onderzoek grondbeleid
 • 2007
 • November
 • Onderzoekrapport naar de doelen en functies van drie wijkontwikkelingsplannen in Almelo
 • 2006
 • September
 • Onderzoeksrapport oriënterend onderzoek subsidiebeleid in de gemeente Almelo
 • 2006
 • Januari
 • Onderzoeksrapport Oriënterend onderzoek naar de juridische control
 • 2005
 • Oktober
 • Onderzoeksrapport inhuur van derden