Verkiezingen

OnderwerpDatum
 • Brief SVWN d.d. 07-06-2022
 • 6/7/2022
 • Matrix Verkiezingsprogramma's 2022
 • 3/11/2022
 • Verkiezingsprogramma Lokaal Belang
 • 3/8/2022
 • Verkiezingsprogramma SGP
 • 3/8/2022
 • Verkiezingsprogramma ChristenUnie
 • 3/8/2022
 • Verkiezingsprogramma VVD
 • 3/8/2022
 • Verkiezingsprogramma Burger Initiatief
 • 3/8/2022
 • Verkiezingsprogramma CDA
 • 3/8/2022
 • Verkiezingsprogramma Pro'98
 • 3/8/2022
 • Brief VNO NCW Midden m.b.t. ondernemersthema's d.d. 1-3-22
 • 3/7/2022
 • Brief Tour de Force inzake fietsgebruik
 • 3/1/2022
 • Leveringszekerheid drinkwater - Vitens
 • 2/22/2022
 • Deelmobiliteit
 • 2/21/2022
 • Factsheet gem Barneveld Mijn kwaliteit van leven
 • 2/15/2022
 • Overdrachtsdocument Regiocommissie Foodvalley
 • 2/14/2022
 • Cultuur in de collegeakkoorden
 • 2/10/2022
 • Digitalisering
 • 12/14/2021
 • Vergunningesvoorwaarden plaatsen aankondigingsborden voor verkiezingen
 • 12/6/2021
 • Communicatiekalender gemeenteraadsverkiezingen 2022
 • 12/6/2021
 • Brief Villa Pinedo inzake aandacht voor kinderen van gescheiden ouders
 • 12/6/2021
 • Opstellen digitale agenda voor gemeente
 • 12/2/2021
 • Ondernemersdienstverlening
 • 11/25/2021
 • Tekstsuggesties voor digitalisering en mobiele bereikbaarheid, door Monet
 • 11/8/2021
 • Nederland logisitiek artikel gemeentemanifest transport en logistiek
 • 11/4/2021
 • Ondernemersmanifest
 • 10/26/2021
 • Verduurzaming sportaccommodaties
 • 10/25/2021
 • Brief Schooldakrevolutie inzake zonnepanelen op schooldaken
 • 10/1/2021
 • Brief NL connect inzake digitalisering
 • 9/30/2021
 • Jeugdzorg
 • 9/20/2021
 • Brief LTO inzake landelijke gebied
 • 9/10/2021
 • Pamflet Taskforce Wonen en Zorg
 • 8/25/2021
 • Verkenning ruimtelijke ontwikkelingen regio Amersfoort
 • 8/24/2021
 • Herstel en perspectief in tijden van transitie - trendstudie
 • 8/16/2021
 • Brief Kon. Metaalunie inzake mkb maakindustrie
 • 7/14/2021
 • Vitale betekening kastelen en landgoederen
 • 7/12/2021
 • 5 actiepunten voor recreatie en toerisme
 • 7/6/2021
 • Brochure van Kwintes/Valente "Ieder mens telt
 • 7/1/2021
 • Handreiking aanpak laaggeletterdheid van de Stichting Lezen en Schrijven
 • 6/30/2021
 • Brochure stemhulp MijnStem
 • 6/29/2021
 • Manifest passend beleid collectieve en andere woonvormen
 • 6/28/2021
 • Tien duurzame doelen voor Gelderse gemeenten
 • 6/16/2021
 • Briief Koninklijke Inretail
 • Kies retail, kies dichtbij d.d. 11-6-21
 • 6/14/2021
 • Brief LaNSCO inzake sociale coƶperatie - inclusiever beleid
 • 6/7/2021
 • Deelname pilot democratietool stemmen.nu
 • 6/7/2021
 • Rapport Raad voor Openbaar Bestuur
 • 5/31/2021
 • Pamflet Water en Ruimte
 • 5/27/2021
 • MantelzorgNL tien puntenplan d.d. 26-5-21
 • 5/26/2021
 • Brief Kon. Ver. professionals voor leefomgeving
 • 5/14/2021
 • Brief Stadswerk
 • 5/14/2021
 • ProDemos Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022
 • 5/12/2021