Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 9/29/2022
 • 9/29/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Schorsingsverzoeken bestemmingsplan buitengebied
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Project Herstel Landschapselementen
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ter inzage voorontwerp Spoorstraat 21 Borculo
 • 9/16/2022
 • 9/15/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afvaardiging Euregio
 • 9/16/2022
 • 9/16/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Invoering Herstelgerichte ondersteuning in de Wmo
 • 9/14/2022
 • 9/14/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bijstelling richtinggevend uitgangspunt afstand windmolen tot woning
 • 9/13/2022
 • 9/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van Zaken M-21-07 - Motie vreemd aan de agenda - Onbeveiligde overwegen
 • 9/13/2022
 • 9/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Kamerbrief en Hervormingsagenda Jeugd
 • 9/12/2022
 • 9/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwikkelingen op het gebied van sport
 • 9/12/2022
 • 9/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van Zaken M-22-02- Nettelhorsterweg N825 Borculo-Lochem
 • 8/12/2022
 • 8/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - inkoopprocedure jeugdhulp Hoogcomplex met verblijf
 • 8/3/2022
 • 8/3/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2021
 • 8/2/2022
 • 8/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang bibliotheek Borculo
 • 7/19/2022
 • 7/19/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bezwaarschrift op verkeersbesluit N312 provincie Gelderland
 • 7/8/2022
 • 7/7/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Hambroekplassen 2022
 • 7/5/2022
 • 7/5/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Oekrainecrisis opvang oorlogsvluchtelingen
 • 6/30/2022
 • 6/30/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Verder met cultuur en erfgoed 2022 2026
 • 6/28/2022
 • 6/28/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - benoemingen externe vertegenwoordigingen en wijziging portefeuilleverdeling
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverantwoording Kinderopvang 2021
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over vaststelling Beleidsregels en Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Berkelland 2022 -1 door college
 • 6/23/2022
 • 6/23/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken stimulering sanering asbestdaken
 • 6/23/2022
 • 6/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief ouders MR BS Willibrordus over locatie sporthal Ruurlo
 • 6/14/2022
 • 6/14/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bestemmingsplan Buitengebied nav beeldvormende sessie
 • 6/8/2022
 • 6/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Update keukentafelgesprekken Regiodeal
 • 6/2/2022
 • 6/2/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Levering- en verwerkingsovereenkomst Twence
 • 6/1/2022
 • 6/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW met bijlage Locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo
 • 5/10/2022
 • 5/10/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Voortgang revitalisering centrum Borculo
 • 5/10/2022
 • 5/10/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aanbesteding inzet combinatiefunctionarissen 2022-2026
 • 5/10/2022
 • 5/3/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over nieuw contract voor levering gas
 • 5/10/2022
 • 5/10/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Oekra├»necrisis, opvang oorlogsvluchtelingen
 • 4/26/2022
 • 4/26/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over gebruik pand Slotlaan 2, Borculo
 • 4/22/2022
 • 4/22/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Rapport Onderzoek Duurzame landbouw in gemeente Berkelland
 • 4/21/2022
 • 4/21/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Herstelplan Nationaal Programma Onderwijs
 • 4/20/2022
 • 4/20/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang pilot Transformatie Oudestraat Neede
 • 4/13/2022
 • 4/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Collegeverklaring ENSIA 2021
 • 4/13/2022
 • 4/13/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over afronding subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016-2020
 • 4/11/2022
 • 4/11/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over "Prestatieafspraken 2022-2025"
 • 4/6/2022
 • 4/6/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Themajaar Ode aan het Nederlandse Landschap
 • 4/6/2022
 • 4/6/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over definitieve gunning regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo 2022
 • 4/5/2022
 • 4/5/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Oekrainecrisis opvang vluchtelingen 5 april 2022
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over toegankelijkheid recreatieve objecten buitenruimte
 • 4/1/2022
 • 4/1/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspectie archiefzorg-/beheer 2021
 • 3/17/2022
 • 3/17/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ter inzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Kaapdijk 3 en 3 a in Ruurlo
 • 3/14/2022
 • 3/14/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voorgenomen gunning regionale Inkoop Wmo en Jeugdhulp 2022
 • 3/12/2022
 • 3/12/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Oekra├»necrisis opvang oorlogsvluchtelingen
 • 3/9/2022
 • 3/9/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Tussentijdse evaluatie Meedoenarrangement voor Volwassenen en verlenging pilot
 • 3/9/2022
 • 3/9/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Pilot Energie
 • 3/8/2022
 • 3/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over tijdelijke portefeuilleverdeling
 • 3/8/2022
 • 3/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW update informatievoorziening coronacrisis
 • 3/8/2022
 • 3/8/2022
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over SMART uitwerking uitvoeringsprogramma Beleef het in Berkelland
 • toezegging commissie Bestuur en sociaal september 2021