Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 4/23/2024
 • 4/23/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsinformatiebrief Integraal Veiligheidsplan
 • 4/18/2024
 • 4/18/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Definitief toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen
 • 4/17/2024
 • 4/17/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Uitbreiding sporthal 't Timpke
 • 4/11/2024
 • 4/11/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Samenwerken aan water Achterhoek+
 • 4/10/2024
 • 4/10/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Resultaten onderzoek dak- en thuislozen regio Achterhoek
 • 4/9/2024
 • 4/9/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Toezeggingen naar aanleiding van beeldvorming Windbeleid 2 april 2024
 • 4/8/2024
 • 3/21/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Collegeverklaring ENSIA 2023
 • In verband met het vertrouwelijke karakter van de bijlagen, zijn niet alle bijlagen hier geplaatst. Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen. Het telefoonnummer staat in bijgaande brief.
 • 3/28/2024
 • 3/28/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Subsidieregeling compensatie OZB Sport- en cultuurverenigingen Berkelland 2024
 • 3/28/2024
 • 3/28/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Nieuwe achtervangovereenkomst WSW
 • 3/26/2024
 • 3/26/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Voortgangsrapportage sporthal Ruurlo
 • 3/15/2024
 • 3/19/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Antwoorden op vragen Aansluiten bij Twente Milieu
 • Zie ook Politieke sessie 1 - oordeelsvormend op 19-03-2024
 • 3/7/2024
 • 3/7/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Aanwijzing gemeentesecretaris algemeen directeur
 • 3/6/2024
 • 3/6/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Beleidsregels en Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Berkelland 2024
 • 3/5/2024
 • 3/5/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Stand van zaken huisvesting bibliotheek in Borculo
 • 2/20/2024
 • 2/20/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Evenementenmakelaar
 • 2/16/2024
 • 2/16/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Vacature gemeentesecretaris algemeen directeur
 • 2/16/2024
 • 2/16/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Factsheet 'Behoefte onderzoek ouders en verzorgers in Eibergen'
 • 2/14/2024
 • 2/14/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Voortgang locatiekeuzeonderzoek flexwoningen en opvanglocatie
 • 2/13/2024
 • 2/13/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Bestuursopdracht inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden
 • 2/13/2024
 • 2/13/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Verkeersveiligheid plateau Oudestraat Neede
 • 2/7/2024
 • 2/7/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Regionale uitvoeringsprogramma Energietransitie Achterhoek 2024
 • 2/5/2024
 • 2/5/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Vervolgtraject contractering WMO en Jeugdhulp sociaal domein Achterhoek vanaf 1 juli 2025
 • De bijlagen van de raadsbrief liggen VERTROUWELIJK ter inzage bij de griffie(r).
 • 1/29/2024
 • 1/29/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Jaarverslag Leren Werkt 2022 - 2023
 • 1/29/2024
 • 1/29/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Onderzoek naar de gemeentelijke rol bij de onteigening van Joodse bezitting tijdens de 2e WO en rechtsherstel
 • 1/24/2024
 • 1/23/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Duurzaamheidsparagraaf raadsvoorstellen
 • 1/23/2024
 • 1/23/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Managementletter 2023
 • 1/15/2024
 • 1/15/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Evaluatie project Revitalisering Eibergen centrum
 • 1/11/2024
 • 1/11/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Evaluatie Rood voor Rood en Woningsplitsing
 • 1/11/2024
 • 1/11/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Aansluiten bij de lopende Gelders-Overijsselse concessie voor openbare laadpalen
 • 1/10/2024
 • 1/10/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2024
 • 1/3/2024
 • 1/3/2024
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief - Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2023
 • 12/21/2023
 • 12/21/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Wonen
 • 12/20/2023
 • 12/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Ruurlo, Leusinkbrink Zuid 2023
 • 12/20/2023
 • 12/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken evaluatie inkoop en nieuwe werkwijze Sociaal Domein Achterhoek
 • 12/20/2023
 • 12/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2023 4 (Zwilbroekseweg 1a 1b)
 • 12/19/2023
 • 12/19/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Vaststelling Regioplan IZA, Mandaatbesluit IZA en voorlopige begroting 2024 - 2026 SPUK IZA
 • 12/19/2023
 • 12/19/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan ‘Gelselaar Dorp 2010 (Van Bevervoorderstraat 17)
 • 12/19/2023
 • 12/19/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan ‘Haarlo Dorp 2011, herziening 2023-1 (Bakkersweide)’
 • 12/12/2023
 • 12/12/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Intentieovereenkomsten Vrijersmaat - Plan Zuid in Eibergen
 • 12/12/2023
 • 12/12/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Vacature gemeentesecretaris_algemeen directeur
 • 12/6/2023
 • 12/6/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken opvang Oekraiense ontheemden
 • 12/5/2023
 • 12/5/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2022-2 (Vogelenzangstraat)
 • 11/28/2023
 • 11/28/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Concept toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen
 • 11/23/2023
 • 11/23/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Versterken bestaanszekerheid van minima in gemeente Berkelland
 • 11/14/2023
 • 11/14/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang revitalisering centrum Borculo
 • 11/9/2023
 • 11/9/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan “Ruurlo, Leusinkbrink Zuid 2023”
 • 11/7/2023
 • 11/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Toezegging naar aanleiding van vraag eventuele verplaatsing VV Ruurlo
 • 10/31/2023
 • 10/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023 (Barchemseweg-Heure)
 • 10/30/2023
 • 10/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026
 • 10/26/2023
 • 10/26/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Aanvullende informatie Nieuwe sporthal Ruurlo