Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 10/30/2020
 • 10/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over compensatie (sport)verenigingen voor OZB?
 • 10/29/2020
 • 10/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over reactie college van BW op Adviesbrief Auditcommissie
 • 10/27/2020
 • 10/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Voorbereiding op Wet Inburgering 2021
 • 10/27/2020
 • 10/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie
 • 10/27/2020
 • 10/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024
 • 10/26/2020
 • 10/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024
 • 10/15/2020
 • 10/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Beleidsregel functieverandering naar wonen en woningsplitsing in de kernen
 • 10/15/2020
 • 10/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Subsidieregeling Covid-19
 • 10/14/2020
 • 10/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Aanvulling op plan Van Afval Naar Grondstof
 • 10/14/2020
 • 10/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Cultuur- en Erfgoedpact 2021-2024
 • 10/13/2020
 • 10/13/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van College van BenW over 3e update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 10/13/2020
 • 10/13/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van College van BenW over uitwerking raadsbesluit evaluatie RODE 26 mei 2020
 • 10/12/2020
 • 10/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over pilot Meedoenarrangement voor Volwassenen
 • 10/12/2020
 • 10/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • 2020-10-07 Raadsbrief - Brief van college van BenW over voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2020"
 • Aan de inhoud van de brief is niets gewijzigd, alleen de tenaamstelling in de titel is aangepast - er stond ontwerp-bestemmingsplan, moet zijn voorontwerpbestemmingsplan
 • 10/7/2020
 • 10/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2019
 • 10/5/2020
 • 10/5/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over acties volgend op aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp
 • 9/21/2020
 • 9/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over provinciaal Inpassingsplan (PIP) en PIP N825 Borculo-Lochem
 • 9/17/2020
 • 9/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW onderbouwing sturingsmaatregelen sociaal domein
 • zie agenda Commissie Bestuur en Sociaal 01-10-2020
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over verhoging transportvergoeding oud papier inzameling met kraakperswagens
 • 9/15/2020
 • 9/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang pilot transformatie Oudestraat Neede
 • 9/14/2020
 • 9/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Integraal huisvestingsplan
 • Zie ook raadsagenda 15 september 2020 - agendapunt 13
 • 9/14/2020
 • 9/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over overzicht inhuur
 • 9/14/2020
 • 9/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over project Klaashofweg Eibergen
 • 9/9/2020
 • 9/9/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Lijst lopende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure
 • 9/1/2020
 • 9/1/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over huisvesting VMK Eibergen
 • 8/28/2020
 • 8/28/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW met achtergrondinformatie bij ingezonden brief zorgondernemer 25 juni 2020
 • 8/27/2020
 • 8/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 8/20/2020
 • 8/19/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over tussenrapportage pilots vrouwelijke nareiziger en gezinsmigranten
 • 8/10/2020
 • 7/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over bijeenkomsten dit najaar over het sociaal domein
 • 8/10/2020
 • 7/28/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Uitvoeringsvisie VMK
 • 7/24/2020
 • 7/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Vaststelling Regiovisie `Samen langer gezond en gelukkig leven in de Achterhoek'
 • 7/20/2020
 • 7/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Stand van zaken LEADER
 • 7/20/2020
 • 7/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collectieve zorgverzekering 2021
 • 7/10/2020
 • 7/10/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over vaststelling Regionale Vrijetijdsagenda 2020-2030
 • 7/3/2020
 • 7/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Duurzaamheid bij de bouw van het nieuwe Staring College
 • Deze raadsbrief is ook toegevoegd aan de agenda commissie Bestuur en Sociaal 25-06-2020 en agenda raad van 07-07-2020
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak bestemmingsplan "Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)"
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over rioolheffing
 • 6/29/2020
 • 6/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Campagne Heerlijk thuis in huis
 • 6/29/2020
 • 6/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Infographic zorg voor wie dat nodig heeft
 • 6/26/2020
 • 6/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over gewijzigde planning Samen aan het stuur
 • 6/18/2020
 • 6/18/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Statuten IKC Het Simmelink
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over concept regionale Energie Strategie Achterhoek
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Uitnodiging
 • Brief van college van BenW over uitnodiging informatieavond Perspectiefnota 23 juni 2020
 • Technische vragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de griffie (griffie@gemeenteberkelland.nl) tot dinsdag 23 juni 9.00 uur. Beantwoording vindt plaats in het gesprek.
 • 6/12/2020
 • 6/2/2020
 • Brief
 • Brief van college van BenW over toezegging uit commissie Bestuur en Sociaal 02-06-2020 - Voorstel bespreekstuk / Jaarstukken 2019 gemeente Berkelland
 • Toegevoegd aan raadsagenda van 16 juni 2020 - agendapunt 15
 • 6/12/2020
 • 6/12/2020
 • Brief
 • Brief van college van BenW n.a.v. commissie Bestuur en Sociaal 02-06-2020 - Jaarrekening en begroting SDOA
 • Toegevoegd aan raadsagenda van 16 juni 2020 - agendapunt 17
 • 6/11/2020
 • 6/11/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over stand van zaken gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • 6/11/2020
 • 6/11/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Toezeggingen ivm vaststelling Plussenbeleid
 • 6/8/2020
 • 6/5/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over uitvoeringsafspraken Regionaal Programma Werklocaties