Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 5/29/2020
 • 5/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over locatiekeuze en spelregels Tiny Houseproject
 • 5/20/2020
 • 5/20/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Presentatie opgave Perspectiefnota
 • Raadsbrief en presentatie ook toegevoegd aan overleg van 19 mei 'Voorbereidende avond perspectiefnota'
 • 5/11/2020
 • 5/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update Informatievoorziening coronacrisis in Berkelland en de te verwachten effecten
 • 5/1/2020
 • 5/1/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Lokale inclusie agenda
 • 4/29/2020
 • 4/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein 2019
 • 4/24/2020
 • 4/24/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over woonzorgvoorziening Haarlo
 • 4/23/2020
 • 4/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Berkellandwijzer en toezegging papieren versie
 • De papieren versie is ontvangen bij de griffie. In verband met corona is het momenteel niet mogelijk deze ter inzage te leggen.
 • 4/17/2020
 • 4/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update planning inventarisatie woonsituaties buitengebied
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over evaluatie 2019 plan Van Afval naar Grondstof
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Aanmeldingsnotitie MER Walemaatweg 2 Geesteren
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aangepast uitgangspuntennotitie Gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aanpassen subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en of duurzame energieopwekking
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - informeren over het plan van aanpak Doorpakken Sturen in het Sociaal Domein
 • 4/14/2020
 • 4/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over nieuwsbrief verordening sociaal domein
 • 4/7/2020
 • 4/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over faillissement Hulpmiddelencentrum
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collegeverklaring ENSIA 2019
 • In verband met het coronavirus liggen de vertrouwelijk stukken momenteel NIET bij de griffie ter inzage. Voor meer informatie kunt u eventueel telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer staat in bijgaande brief.
 • 4/3/2020
 • 4/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
 • 3/31/2020
 • 3/31/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van Ben W over informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 3/20/2020
 • 3/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • (Herziene) brief van college van BenW over monitoring t/m 2018 Energie uitvoeringsprogramma
 • Bij brief van 12 maart informeerde het college de gemeenteraad over de monitoringcijfers tot en met 2018. Dankzij een oplettende journalist is ontdekt dat er een storende fout is geslopen in de berekeningen. Het betreft bijlagen 2 en 3. Dit is de juiste versie. De verschillen ten opzichte van de vorige versie zijn geel geaccentueerd.
 • 3/19/2020
 • 3/19/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over motie M19-19 onderzoek invoering JaJa sticker
 • 3/19/2020
 • 3/19/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over tussentijdse resultaten jongerenwerk - integrale aanpak en Jimmys
 • 3/16/2020
 • 3/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herzien bestemming Kerkplein 10 Neede
 • 3/12/2020
 • 3/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Netcongestie
 • 3/6/2020
 • 3/6/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 3/3/2020
 • 3/2/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverslag 2018-2019 RMC en Leer-/kwalificatieplicht
 • 2/20/2020
 • 2/18/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van College van BenW over stand van zaken 3 onderwerpen
 • 2/13/2020
 • 2/13/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Beantwoording vragen uitgangspuntennota 2021 GGD NOG
 • 2/12/2020
 • 2/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek, en voortgangsnotitie
 • 2/10/2020
 • 2/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over onderhoud recreatieve paden
 • 2/4/2020
 • 2/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019
 • 2/4/2020
 • 2/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over uitbreiding huisvesting voor clienten in de Wet Langdurige Zorg
 • 2/4/2020
 • 2/13/2020
 • Uitnodiging
 • Brief van college van BenW met uitnodiging op 13-02-2020 over zorg in Berkelland
 • Vanwege de organisatie vragen wij u of u zich van te voren kunt aanmelden. Dit kunt u doen door uiterlijk 10 februari een e-mail te sturen naar Anne Weijman, a.weijman@gemeenteberkelland.nl.
 • 1/27/2020
 • 1/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van Ben W over afhandeling motie 19-02 en folder Plussenbeleid beschikbaar op website
 • 1/27/2020
 • 1/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over boardletter 2019
 • 1/21/2020
 • 1/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update planning inventarisatie woonsituaties buitengebied
 • 1/17/2020
 • 1/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over motie extreme winsten in de zorg
 • 1/16/2020
 • 1/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over artikel 2 287 lid 7 Apv
 • Tevens toegevoegd aan raadsagenda van 21 januari 2020 aan agendapunt 10 (Nieuwe Algemeen plaatselijke verordening 2020) als bijlage 4
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Villa Smits in Eibergen
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over formaat gymzaal IKC het Simmelink
 • 12/20/2019
 • 12/20/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over subsidieregeling Berkelland bespaart
 • 12/20/2019
 • 12/20/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over eindafrekening Sterrenpalet
 • 12/20/2019
 • 12/20/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Visie op vrijwilligersvervoer
 • 12/19/2019
 • 12/19/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over stand van zaken locatie-onderzoek Staring College Borculo
 • 12/11/2019
 • 12/10/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over verkeersmonitor Russchemors (Oude Eibergseweg)
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 12/6/2019
 • 12/6/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortzetting regioco√∂rdinatie vrijetijdseconomie via stichting Achterhoek Toerisme
 • 11/28/2019
 • 11/28/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van colllege van BenW over reactie college bij Nawoord van Rekenkamercommissie bij rapport 'Zicht op jeugdhulp in Berkelland'
 • 11/26/2019
 • 11/26/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang Integraal Huisvestingsplan onderwijs
 • 11/14/2019
 • 11/14/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverslag 2018 en 2019 en uitvoeringsprogramma 2019 en 2020 VTH