Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 2/24/2021
 • 2/24/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Verenigingsmonitor
 • 2/23/2021
 • 2/23/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over onderzoek AEF tekorten Jeugdwet
 • 2/23/2021
 • 2/23/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update coronacrisis
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 02-03-2021 - agendapunt 10 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 2/11/2021
 • 2/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Vervolg regionale inkoop jeugdhulp en Wmo 2022
 • 2/11/2021
 • 2/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Client Ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2019
 • 2/5/2021
 • 2/5/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Prestatieafspraken 2021 met woningcorporatie ProWonen
 • 2/4/2021
 • 1/27/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Bestuursopdracht Transitievisie Warmte 2021
 • Dit is de getekende versie van de raadsbrief, de ongetekende versie was al op 27 januari jl. gepubliceerd.
 • 2/4/2021
 • 2/4/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over IKC-vorming Daltonschool Sint Joris met kinderopvangorganisatie Avonturijn
 • 2/4/2021
 • 2/4/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over bestuursopdracht Transitievisie Warmte 2021
 • 2/3/2021
 • 2/2/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Restauratie- en herbestemmingsplan Huize de Kamp
 • 2/2/2021
 • 2/2/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update coronacrisis
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 02-02-2021 - agendapunt 7 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 1/27/2021
 • 1/27/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N315 Ruurlo-Doetinchem
 • 1/19/2021
 • 1/19/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over toekomst binnensport Ruurlo
 • 1/18/2021
 • 1/18/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak bestemmingsplan "Beltrum, Dorp 2011, herziening 2020-1 (Gaarden)"
 • 1/18/2021
 • 1/18/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over advies inzake raadsvoorstel Walemaatweg 2 (Geesteren)
 • Zie ook raadsagenda 19 januari 2021 - agendapunt 10
 • 1/7/2021
 • 1/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang campus Wildbaan
 • 1/7/2021
 • 1/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW inzake toezegging over gesprekken Avinkstuw
 • 1/5/2021
 • 1/5/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 05-01-2021 - agendapunt 7 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 12/30/2020
 • 12/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Stand van zaken Revitalisering Eibergen centrum
 • 12/23/2020
 • 12/23/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over subsidieregeling Covid-19
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over verkoop Grolseweg 19 in Beltrum
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspectie Ecal 2019 - onderwerp kwaliteitssysteem
 • 12/16/2020
 • 12/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang kwaliteit raadsvoorstellen
 • 12/14/2020
 • 12/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over rendement starterslening
 • Zie ook raadsagenda 15 december 2020 - agendapunt 15
 • 12/10/2020
 • 12/10/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW lijst met lopende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
 • 12/8/2020
 • 12/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Afspraken met ProWonen over Oudestraat Neede
 • 12/4/2020
 • 12/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Verslag OOGO
 • 12/3/2020
 • 12/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inzet combinatiefunctionarissen en stand van zaken lokaal Sport- en Beweegakkoord
 • 12/3/2020
 • 12/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030
 • 12/3/2020
 • 12/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Evaluatie Jimmys Berkelland
 • 11/28/2020
 • 11/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over December update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 01-12-2020 - agendapunt 7 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 11/26/2020
 • 11/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - restauratie en herbestemmingsplan Huize de Kamp en restauratieplan Villa Smits
 • 11/24/2020
 • 11/23/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over documenten Oudestraat 40 - ProWonen
 • 11/23/2020
 • 11/23/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over toelichting op projecten en activiteiten EZ-agenda 2020-2024
 • 11/13/2020
 • 11/13/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Resultaten enquĂȘte woonbehoefte
 • 11/12/2020
 • 11/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over rapport Barometer agrarische sector Berkelland
 • 11/12/2020
 • 11/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over ruimte voor woningbouw
 • 11/9/2020
 • 11/6/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over november update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • Zie ook commissieagenda Bestuur en Sociaal 10 november 2020 - agendapunt 7
 • 11/2/2020
 • 11/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aanvullende informatie n.a.v. reactie auditcommissie
 • Zie ook raadsagenda 3 november 2020 - agendapunt 7
 • 11/2/2020
 • 11/2/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voorontwerpbestemmingsplan "Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2020-2 (Willem Sluiterschool e.co.)"
 • 10/30/2020
 • 10/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over compensatie (sport)verenigingen voor OZB?
 • Zie ook raadsagenda 3 november 2020 - agendapunt 7
 • 10/29/2020
 • 10/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over reactie college van BW op Adviesbrief Auditcommissie
 • Zie ook raadsagenda 3 november 2020 - agendapunt 7
 • 10/27/2020
 • 10/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024
 • 10/27/2020
 • 10/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie
 • 10/27/2020
 • 10/27/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Voorbereiding op Wet Inburgering 2021
 • 10/26/2020
 • 10/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024
 • 10/15/2020
 • 10/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Beleidsregel functieverandering naar wonen en woningsplitsing in de kernen
 • 10/15/2020
 • 10/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Subsidieregeling Covid-19
 • 10/14/2020
 • 10/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Cultuur- en Erfgoedpact 2021-2024
 • 10/14/2020
 • 10/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Aanvulling op plan Van Afval Naar Grondstof