Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 7/24/2020
 • 7/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Vaststelling Regiovisie `Samen langer gezond en gelukkig leven in de Achterhoek'
 • 7/20/2020
 • 7/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Stand van zaken LEADER
 • 7/20/2020
 • 7/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collectieve zorgverzekering 2021
 • 7/10/2020
 • 7/10/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over vaststelling Regionale Vrijetijdsagenda 2020-2030
 • 7/3/2020
 • 7/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Duurzaamheid bij de bouw van het nieuwe Staring College
 • Deze raadsbrief is ook toegevoegd aan de agenda commissie Bestuur en Sociaal 25-06-2020 en agenda raad van 07-07-2020
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak bestemmingsplan "Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)"
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over rioolheffing
 • 6/29/2020
 • 6/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Campagne Heerlijk thuis in huis
 • 6/29/2020
 • 6/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Infographic zorg voor wie dat nodig heeft
 • 6/26/2020
 • 6/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over gewijzigde planning Samen aan het stuur
 • 6/18/2020
 • 6/18/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Statuten IKC Het Simmelink
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over concept regionale Energie Strategie Achterhoek
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 6/17/2020
 • 6/17/2020
 • Uitnodiging
 • Brief van college van BenW over uitnodiging informatieavond Perspectiefnota 23 juni 2020
 • Technische vragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de griffie (griffie@gemeenteberkelland.nl) tot dinsdag 23 juni 9.00 uur. Beantwoording vindt plaats in het gesprek.
 • 6/12/2020
 • 6/2/2020
 • Brief
 • Brief van college van BenW over toezegging uit commissie Bestuur en Sociaal 02-06-2020 - Voorstel bespreekstuk / Jaarstukken 2019 gemeente Berkelland
 • Toegevoegd aan raadsagenda van 16 juni 2020 - agendapunt 15
 • 6/12/2020
 • 6/12/2020
 • Brief
 • Brief van college van BenW n.a.v. commissie Bestuur en Sociaal 02-06-2020 - Jaarrekening en begroting SDOA
 • Toegevoegd aan raadsagenda van 16 juni 2020 - agendapunt 17
 • 6/11/2020
 • 6/11/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over stand van zaken gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • 6/11/2020
 • 6/11/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Toezeggingen ivm vaststelling Plussenbeleid
 • 6/8/2020
 • 6/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over mei-circulaire
 • 6/8/2020
 • 6/5/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over uitvoeringsafspraken Regionaal Programma Werklocaties
 • 6/4/2020
 • 6/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over resultaten 2019 Yunio jeugdgezondheidszorg
 • 5/29/2020
 • 5/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over locatiekeuze en spelregels Tiny Houseproject
 • 5/20/2020
 • 5/20/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Presentatie opgave Perspectiefnota
 • Raadsbrief en presentatie ook toegevoegd aan overleg van 19 mei 'Voorbereidende avond perspectiefnota'
 • 5/11/2020
 • 5/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update Informatievoorziening coronacrisis in Berkelland en de te verwachten effecten
 • 5/1/2020
 • 5/1/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Lokale inclusie agenda
 • 4/29/2020
 • 4/29/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein 2019
 • 4/24/2020
 • 4/24/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over woonzorgvoorziening Haarlo
 • 4/23/2020
 • 4/21/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Berkellandwijzer en toezegging papieren versie
 • De papieren versie is ontvangen bij de griffie. In verband met corona is het momenteel niet mogelijk deze ter inzage te leggen.
 • 4/17/2020
 • 4/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update planning inventarisatie woonsituaties buitengebied
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Aanmeldingsnotitie MER Walemaatweg 2 Geesteren
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over evaluatie 2019 plan Van Afval naar Grondstof
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aangepast uitgangspuntennotitie Gebiedsontwikkeling Hambroekplassen
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aanpassen subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en of duurzame energieopwekking
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - informeren over het plan van aanpak Doorpakken Sturen in het Sociaal Domein
 • 4/14/2020
 • 4/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over nieuwsbrief verordening sociaal domein
 • 4/7/2020
 • 4/7/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over faillissement Hulpmiddelencentrum
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collegeverklaring ENSIA 2019
 • In verband met het coronavirus liggen de vertrouwelijk stukken momenteel NIET bij de griffie ter inzage. Voor meer informatie kunt u eventueel telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer staat in bijgaande brief.
 • 4/3/2020
 • 4/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
 • 3/31/2020
 • 3/31/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van Ben W over informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 3/20/2020
 • 3/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • (Herziene) brief van college van BenW over monitoring t/m 2018 Energie uitvoeringsprogramma
 • Bij brief van 12 maart informeerde het college de gemeenteraad over de monitoringcijfers tot en met 2018. Dankzij een oplettende journalist is ontdekt dat er een storende fout is geslopen in de berekeningen. Het betreft bijlagen 2 en 3. Dit is de juiste versie. De verschillen ten opzichte van de vorige versie zijn geel geaccentueerd.
 • 3/19/2020
 • 3/19/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over motie M19-19 onderzoek invoering JaJa sticker
 • 3/19/2020
 • 3/19/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over tussentijdse resultaten jongerenwerk - integrale aanpak en Jimmys
 • 3/16/2020
 • 3/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herzien bestemming Kerkplein 10 Neede
 • 3/12/2020
 • 3/12/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Netcongestie
 • 3/6/2020
 • 3/6/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 3/3/2020
 • 3/2/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverslag 2018-2019 RMC en Leer-/kwalificatieplicht
 • 2/20/2020
 • 2/18/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van College van BenW over stand van zaken 3 onderwerpen
 • 2/13/2020
 • 2/13/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Beantwoording vragen uitgangspuntennota 2021 GGD NOG