Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 5/14/2021
 • 5/14/2021
 • Brief van college van BenW over voortgang campus Wildbaan
 • Getekende versie wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
 • 5/10/2021
 • 5/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over RES Achterhoek - reactie op brief bewonersgroepen van 24 maart
 • 5/10/2021
 • 5/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over collegeverklaring ENSIA 2020
 • In verband met Corona liggen de vertrouwelijke stukken momenteel NIET bij de griffie ter inzage. Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen. Het telefoonnummer staat in bijgaande brief.
 • 5/10/2021
 • 5/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 4/16/2021
 • 4/16/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over eindafrekening project Sterrenpalet Eibergen
 • 4/15/2021
 • 4/15/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerrein 2011, herziening 2021-1 (Ballastweg)”
 • 4/14/2021
 • 4/14/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Conceptvisie 'Kijk op Cultuur en Erfgoed 2020-2030
 • Tot en met 27 april is er gelegenheid om reactie te geven op de visie en het uitvoeringsprogramma. Na de verwerking van reacties uit de samenleving zal het voorbereid worden voor vaststelling in de raad van 22 juni.
 • 4/7/2021
 • 4/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herijking RODE programma 6 april
 • De niet getekende versie van deze brief is op 31-03-2021 bij de betreffende agenda geplaatst.
 • 4/6/2021
 • 4/6/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties Eibergen
 • 3/31/2021
 • 3/31/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Samenwerkingsverklaring asbestdaken met minister I&W
 • 3/29/2021
 • 3/26/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over vervolg regionale inkoop jeugdhulp en Wmo 2022
 • 3/29/2021
 • 3/29/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • 3/25/2021
 • 3/25/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 3/18/2021
 • 3/18/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 vergunningverlening toezicht en handhaving
 • 3/12/2021
 • 3/12/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over blootstellingsonderzoek asbestsanering
 • 3/11/2021
 • 3/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herinrichting oude N18
 • 3/11/2021
 • 3/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over herstructurering lening BNG Bank
 • 3/11/2021
 • 3/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over lijst met lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure (Wabo, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 3), maart 2021
 • 3/4/2021
 • 3/10/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief (uitnodiging) van college van BenW over herijking RODE, programma beeldvormende avond 10 maart 2021
 • Graag voordien aanmelden via m.vuijk@gemeenteberkelland.nl. Voor overige vragen kunt u ook met hem contact opnemen.
 • 3/3/2021
 • 2/4/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Raadsbrief over Management Letter 2020
 • 3/2/2021
 • 3/2/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW inzake vrijheidsbos Geesteren
 • 3/1/2021
 • 3/1/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Berkelland 2021
 • 2/24/2021
 • 2/24/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Verenigingsmonitor
 • 2/23/2021
 • 2/23/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over onderzoek AEF tekorten Jeugdwet
 • 2/23/2021
 • 2/23/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update coronacrisis
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 02-03-2021 - agendapunt 10 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 2/11/2021
 • 2/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Client Ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2019
 • 2/11/2021
 • 2/11/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Vervolg regionale inkoop jeugdhulp en Wmo 2022
 • 2/5/2021
 • 2/5/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Prestatieafspraken 2021 met woningcorporatie ProWonen
 • 2/4/2021
 • 1/27/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Bestuursopdracht Transitievisie Warmte 2021
 • Dit is de getekende versie van de raadsbrief, de ongetekende versie was al op 27 januari jl. gepubliceerd.
 • 2/4/2021
 • 2/4/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over IKC-vorming Daltonschool Sint Joris met kinderopvangorganisatie Avonturijn
 • 2/4/2021
 • 2/4/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over bestuursopdracht Transitievisie Warmte 2021
 • 2/3/2021
 • 2/2/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Restauratie- en herbestemmingsplan Huize de Kamp
 • 2/2/2021
 • 2/2/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update coronacrisis
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 02-02-2021 - agendapunt 7 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 1/27/2021
 • 1/27/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N315 Ruurlo-Doetinchem
 • 1/19/2021
 • 1/19/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over toekomst binnensport Ruurlo
 • 1/18/2021
 • 1/18/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak bestemmingsplan "Beltrum, Dorp 2011, herziening 2020-1 (Gaarden)"
 • 1/18/2021
 • 1/18/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over advies inzake raadsvoorstel Walemaatweg 2 (Geesteren)
 • Zie ook raadsagenda 19 januari 2021 - agendapunt 10
 • 1/7/2021
 • 1/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang campus Wildbaan
 • 1/7/2021
 • 1/7/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW inzake toezegging over gesprekken Avinkstuw
 • 1/5/2021
 • 1/5/2021
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update informatievoorziening coronacrisis in Berkelland
 • Staat ook op de agenda van commissie Bestuur en Sociaal van 05-01-2021 - agendapunt 7 - Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
 • 12/30/2020
 • 12/30/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Stand van zaken Revitalisering Eibergen centrum
 • 12/23/2020
 • 12/23/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over subsidieregeling Covid-19
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over verkoop Grolseweg 19 in Beltrum
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspectie Ecal 2019 - onderwerp kwaliteitssysteem
 • 12/16/2020
 • 12/16/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang kwaliteit raadsvoorstellen
 • 12/14/2020
 • 12/14/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over rendement starterslening
 • Zie ook raadsagenda 15 december 2020 - agendapunt 15
 • 12/10/2020
 • 12/10/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW lijst met lopende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
 • 12/8/2020
 • 12/8/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Afspraken met ProWonen over Oudestraat Neede
 • 12/4/2020
 • 12/4/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Verslag OOGO
 • 12/3/2020
 • 12/3/2020
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inzet combinatiefunctionarissen en stand van zaken lokaal Sport- en Beweegakkoord