Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 12/6/2023
 • 12/6/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Stand van zaken opvang Oekraiense ontheemden
 • 12/5/2023
 • 12/5/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2022-2 (Vogelenzangstraat)
 • 11/28/2023
 • 11/28/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Concept toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen
 • 11/23/2023
 • 11/23/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Versterken bestaanszekerheid van minima in gemeente Berkelland
 • 11/14/2023
 • 11/14/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang revitalisering centrum Borculo
 • 11/9/2023
 • 11/9/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan “Ruurlo, Leusinkbrink Zuid 2023”
 • 11/7/2023
 • 11/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Toezegging naar aanleiding van vraag eventuele verplaatsing VV Ruurlo
 • 10/31/2023
 • 10/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inspraak bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023 (Barchemseweg-Heure)
 • 10/30/2023
 • 10/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026
 • 10/26/2023
 • 10/26/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Aanvullende informatie Nieuwe sporthal Ruurlo
 • 10/26/2023
 • 10/26/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Informatiebrief uitkomsten onderzoek visie dienstverlening
 • 10/26/2023
 • 10/26/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Keuze wervingsbureau vacature gemeentesecretaris algemeen directeur
 • 10/20/2023
 • 10/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Tweede Kamerverkiezingen
 • 10/20/2023
 • 10/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hambroekplassen 2022
 • 10/12/2023
 • 10/12/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Integraal Zorgakkoord (IZA)
 • 10/10/2023
 • 10/10/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Opening opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) aan de Panovenweg 14 in Rekken
 • 10/5/2023
 • 10/5/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Uitkering Mr. Planten Legaat
 • 9/28/2023
 • 9/28/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Reactie college op ingezonden brieven inwoner
 • 9/18/2023
 • 9/18/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Herijking vrijetijdsagenda 2020-2023
 • 9/15/2023
 • 9/15/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Herijking inkoop jeugdhulp en Wmo 2023-2024
 • 9/15/2023
 • 9/14/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Herbenoeming en herziening contracturele afspraken extern en onafhankelijke klachtenbehandelaar
 • 9/8/2023
 • 9/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Planning opstellen beleid windenergie
 • 9/7/2023
 • 9/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgangsrapportage RES Achterhoek 1.0
 • 8/31/2023
 • 8/31/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Reactie College op initiatiefvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie
 • 8/24/2023
 • 8/24/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Informatiebrief visie op dienstverlening
 • 7/27/2023
 • 7/26/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Villa Smits Eibergen
 • 7/20/2023
 • 7/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ter inzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Patrimoniumbuurt Eibergen
 • 7/20/2023
 • 7/20/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Hitteplan Berkelland
 • 7/17/2023
 • 7/17/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Hervormingsagenda Jeugd
 • Vanwege de grote omvang van de hervormingsagenda lukt het niet deze te plaatsen. Hier vindt u de link naar het document: https://open.overheid.nl/documenten/addec5d5-279c-40de-b607-7b64e8441602/file
 • 7/10/2023
 • 7/10/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Bestuursovereenkomst opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) aan de Panovenweg 14 in Rekken
 • 7/4/2023
 • 6/29/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Voortgang herijking aanbesteding Jeugd en Wmo en bijlage
 • Raads- en commissieleden zijn vertrouwelijk bijgepraat op 3 juli.
 • 7/4/2023
 • 7/4/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Jaarverslag 2022 en uitvoeringsprogramma 2023 VTH
 • 7/3/2023
 • 7/3/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Subsidieregeling groen voor rood Berkelland 2023 en uitbreiding sloopregeling overtollige bebouwing buitengebied
 • 6/22/2023
 • 6/22/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Meicirculaire
 • 6/21/2023
 • 6/21/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Duiding Plan van Aanpak Dialoogplatform Energietransitie
 • 6/21/2023
 • 6/19/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college BenW - Aanvraag bijdrage Woningbouwimpuls (WBI) voor 3 sleutelprojecten in Berkelland
 • 6/16/2023
 • 6/16/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college B en W - Voortgang Pilot Samenwonen op proef
 • 6/16/2023
 • 6/16/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college B en W - Wonen welzijn zorg en de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting
 • 6/15/2023
 • 6/15/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college B en W - Algemene ledenvergadering VNG 14 juni 2023
 • 6/12/2023
 • 6/9/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Inclusie Agenda 2023-2027
 • 6/7/2023
 • 6/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Beantwoording vraag inzake GGD Noord Oost Gelderland
 • 6/7/2023
 • 6/7/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Jaarverantwoording toezicht Kinderopvang 2022
 • 6/5/2023
 • 6/5/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Concept strategisch beleidsplan 2024-2027 Twence
 • 6/5/2023
 • 6/5/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Evaluatie VANG beleid 2018-2022
 • 5/30/2023
 • 5/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-1 (Grolse Steeg 7)
 • 5/30/2023
 • 5/30/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Afronding project IKC-vorming Daltonschool St. Joris
 • 5/26/2023
 • 5/16/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Beantwoording raadsvraag door provincie na toezegging raadsvergadering 16 mei 2023
 • 5/17/2023
 • 5/17/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - verantwoordingsrapportage sociaal domein 2022
 • 5/9/2023
 • 5/9/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW - Ontwerpbestemmingsplan Brinkweg 2 Eibergen
 • 5/1/2023
 • 5/1/2023
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW (openbaar) - Collegeverklaring ENSIA 2022
 • Een vijftal bijlagen waaronder het Assurance rapport bevatten informatie die door kwaadwillenden misbruikt kan worden en zijn daarom niet openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: E.Hekking@gemeenteberkelland.nl