Raadsbrieven

Datum invoerDatumType ingekomen stukTitelToelichting
 • 11/14/2019
 • 11/14/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over jaarverslag 2018 en 2019 en uitvoeringsprogramma 2019 en 2020 VTH
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW inzake gestelde vragen over bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum (Nieuwe Jena)
 • 11/6/2019
 • 11/6/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over overdracht Bellegoor
 • 11/6/2019
 • 11/5/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 11/5/2019
 • 11/5/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Rapportage in het kader van Interbestuurlijk Toezicht over 2018
 • 11/1/2019
 • 11/1/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Uitgangspuntennotitie Hambroekplassen - oktober 2019
 • 10/30/2019
 • 10/30/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Evaluatie keukentafelgesprekken bij agrariĆ«rs
 • 10/22/2019
 • 10/22/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Doorontwikkeling Voormekaar
 • 10/17/2019
 • 10/17/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Begroting 2020
 • Tevens toegevoegd aan raadsagenda (behandeling programmabegroting 2020) van 5 november 2019 - agendapunt 6, bijlage 3
 • 10/15/2019
 • 10/15/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over aanvulling resultaten plan Van Afval Naar Grondstof
 • 10/14/2019
 • 10/14/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over representativiteit inwonerpanel `Berkelland Spreekt'
 • 10/14/2019
 • 10/14/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over de septembercirculaire
 • Tevens toegevoegd aan raadsagenda (behandeling programmabegroting 2020) van 5 november 2019 - agendapunt 6, bijlage 4
 • 10/14/2019
 • 10/14/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW inzake Woningmarktmonitor 2019 Achterhoek
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over melden van de afwijkingen van de begroting - Memo aan Auditcommissie over verantwoording en normen
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over voortgang pilot Transformatie Oudestraat Neede
 • 10/3/2019
 • 10/3/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college BenW over indienen onderwerpen voor de informatieavond op 8 oktober as over de begroting 2020
 • 10/3/2019
 • 10/2/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over bijeenkomst evaluatie RODE 10 oktober 2019
 • 9/26/2019
 • 10/3/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over technisch beraad sturen in sociaal domein en reactie aanbevelingen rekenkameronderzoek
 • 9/23/2019
 • 9/23/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over gevelfonds centrum Eibergen en Oudestraat Neede
 • 9/18/2019
 • 9/18/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over reactie op uw advies over de perspectiefnota
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over monitoring plan 'Van Afval Naar Grondstof'
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over liquidatie van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL)
 • 9/13/2019
 • 9/13/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over subsidieregeling realisatie kleine windmolens Berkelland 2019
 • 9/12/2019
 • 9/24/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - Uitnodiging informatiebijeenkomst 24 september 2019 ontwikkelingen voormalige Tbs-kliniek Oldenkotte
 • 9/12/2019
 • 9/12/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over antwoord op toezeggingen mbt Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling_Samen Veilig 2019-2022
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over lijst lopende omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
 • 9/3/2019
 • 9/3/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over update sturen in het sociaal domein
 • 9/3/2019
 • 9/11/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW - Uitnodiging + bijlagen bijeenkomst 11 september 2019 mbt financiĆ«n
 • 8/28/2019
 • 8/27/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • 8/21/2019
 • 8/21/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over Villa Smits
 • 8/6/2019
 • 8/5/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over verdere uitwerkingBerkellands Naoberfonds
 • 8/1/2019
 • 8/1/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over verduurzaming van monumenten
 • 8/1/2019
 • 8/1/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief + bijlagen van het college van BenW over pilot 'Powervrouwen'
 • 7/31/2019
 • 7/31/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief + bijlage van het college van BenW over de informatieavond op 27-08-2019 inzake concept Strategsich beleidsplan Twence 2020 - 2023
 • 7/19/2019
 • 7/19/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019"
 • 7/18/2019
 • 7/18/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over update dubbele bewoning en woningsplitsing buitengebied
 • 7/17/2019
 • 7/17/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over declaratiesysteem Achterhoekse gemeenten
 • 7/16/2019
 • 7/16/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over stand van zaken haalbaarheidsonderzoek toekomstbeeld Staring College in Borculo
 • 7/11/2019
 • 7/11/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Wijk- en kerngericht werken
 • Dient tevens ter info voor bijeenkomst op 10-09-2019
 • 7/2/2019
 • 7/2/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2018
 • 7/2/2019
 • 7/2/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over toezegging commissie - sloopbonusregel en varkenshouderijen
 • 7/1/2019
 • 7/1/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over project ABEL FrieslandCampina
 • 6/29/2019
 • 6/28/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over toezegging commissie van april 2019 - lijst met betrekking tot de sloopbonusregeling en varkenshouderijen
 • De papieren versie wordt pas maandag ondertekend i.v.m. afwezigheid van de burgemeester en secretaris.
 • 6/27/2019
 • 6/27/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over bestemmingsplan Buitengebied Diepenheimseweg 29 Neede 2019
 • 6/26/2019
 • 6/25/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over tussenbericht doorontwikkeling Voormekaar
 • 6/25/2019
 • 6/25/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over evaluatie beleidskader RODE
 • 6/25/2019
 • 6/25/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over extra informatie scenario's proces oplossen tekort perspectiefnota
 • 6/25/2019
 • 6/25/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van het college van BenW over aanvullingen bij raadsvoorstel inkoop duurzame energie
 • 6/24/2019
 • 6/24/2019
 • Overzicht ingekomen stukken
 • Brief van college van BenW over Bestemmingsplan "Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019"
 • Deze brief is tevens toegevoegd aan het desbetreffende agendapunt, raadsvergadering 25 juni 2019
 • 6/24/2019
 • 6/24/2019
 • Brief
 • Brief van college van B&W inzake bestemmingsplan Diepenheimsweg 29 (brief 2)