Rapporten Rekenkamercommissie

OnderwerpDatum
 • Onderzoek gronddossier
 • 3/6/2018
 • Rekenkamerbrief Onderzoek arbeidsverhoudingen WOZL
 • 12/12/2017
 • Onderzoeksrapport controle inkoop gemeente Brunssum
 • 10/10/2017
 • Quick scan digitale veiligheid
 • 4/26/2016
 • Rekenkamerbrief WOZL - Rkcs Brunssum en Landgraaf
 • 2/7/2014
 • Bestuursdienst Landgraaf - Brunssum
 • 12/13/2013
 • Rapport Schutterspark
 • 12/11/2013
 • Rekenkamerbrief Governance structuur WOZL
 • 11/29/2013
 • De drie D's in het sociale domein
 • 11/28/2013
 • Herinrichting Rekenkamercommissie 2013 incl. verordening
 • 10/1/2013
 • Rekenkamerrapport Invoering Centrum voor jeugd en Gezin
 • 4/24/2013
 • Controle van gemeenteraden op partijen als Licom
 • 12/17/2012
 • Rekenkamerbrief Een goed begin - het halve werk III
 • 10/22/2012
 • Rapport Inhuur derden Brunssum
 • 9/11/2012
 • Reserves Verbonden Partijen Brunssum - Landgraaf
 • 1/24/2012
 • Onderzoeksrapport Accommodatiebeleid Brunssum
 • 11/15/2011
 • Quick Scan Centrumplan Brunssum
 • 1/25/2011
 • Rapport Minimabeleid in Brunssum en Landgraaf
 • 12/7/2010
 • Rapport Re-integratie ISD BOL
 • 5/11/2010
 • Rapport Arbeidsmarkt en scholing
 • 1/18/2010
 • Rekenkamerrapport Risicomanagement in Brunssum
 • 12/8/2009
 • Rekenkamerbrief Raadzame controle (uitvoering van art. 213a)
 • 12/16/2008
 • Een goed begin: het halve werk (Tijdigheid en relevantie van bijsturings- en verantwoordingsinformatie)
 • 6/4/2008
 • Rekenkamerbrief Regionalisering brandweer
 • 2/4/2008
 • Rekenkamerbrief wat komt er na smart? Evidence based beleid
 • 9/11/2007
 • Onderzoek verbonden partijen
 • 7/11/2007
 • WMO uit de startblokken
 • 6/12/2007