Toezeggingen

AgendapuntPortefeuillehouderTitelDeadlineDatum afdoeningOrganisatieonderdeel
 • G.J. Keller
 • -reactie op mw. Visser
 • informatie over toetsingskader VAB-beleid en huidige stavaza, over bestuurlijke plannen en 'plussen'beleid
 • openstelling landgoederen
 • leesbaarheid raadsvoorstellen
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • hulpmiddelen en communicatieplan
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Beheer
 • G.J. Keller
 • informatie over resultaten parkeeronderzoek, reserve overlopende posten en financiering/snelheid uitvoering
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • J.A. de Boer MSc
 • bijtprotocol honden
 • 4/11/2019
 • 4/24/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op gehanteerde leeftijdsgrenzen
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • raadsvoorstel beleidsnota garantstellingen
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • vervolgtraject, energieverbruik en burgeparticipatie & communicatie
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • gevolgen weerstandsratio en evaluatie
 • 5/23/2019
 • 5/23/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • aantal woningen en overdracht openbare ruimte
 • 5/23/2019
 • 5/23/2019
 • Team Regie en Projecten
 • S.T. Klein-de Jong
 • onderhoudsprotocol
 • 9/20/2018
 • 9/17/2018
 • Team Regie en Projecten
 • A. Benschop-van Eldik
 • aanbesteding, fiscaal regiem en compensatieregeling
 • 5/24/2018
 • 5/17/2018
 • H.N. de Ronde
 • Orgamebo BV
 • 3/8/2018
 • 3/9/2018
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Uitvoeringsnotitie, uitleencijfers en rol BasisBuren
 • 2/15/2018
 • 2/15/2018
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Evaluatie
 • 2/1/2020
 • 3/15/2018
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • inzage, besluitvorming overige gemeenten en oproep tot vergadering werkgroep sociaal domein
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • concept amendement, Eerste Kerstdag, beleidskader vrijstellingen
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • Wet meldcode, werkgroep Financiën, overheadkosten en kosten opleiding/ICT, betere zorg?
 • 6/14/2018
 • 6/14/2018
 • S.T. Klein-de Jong
 • verslag, verkeerssituatie, luchtwasser, levensvatbaarheid bedrijf en toelichting op tabel 10 GRO
 • 12/13/2018
 • 12/12/2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op visseizoen, erfgrenzen, vierde visvijfer, conceptvoorwaarden en suggestie onderbouwing zienswijzen
 • 12/13/2018
 • 12/12/2018
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • Hooghendijck en Tollewaard
 • 7/6/2018
 • 7/6/2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • ondersteuning woningbouw, toelichting overhevelingsbudgetten, investeringen en resultaatbestemming weerstand, toeristenbelasting, softwarepakket vastgoed, privacy en informatieveiligheid
 • 7/6/2018
 • 7/6/2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • Toezeggingen voorbespreking 28 november 2017
 • 12/7/2017
 • 12/19/2017
 • Team Beleid
 • H.N. de Ronde
 • Toezeggingen college voorbespreking 28 november 2017
 • 12/7/2017
 • 12/19/2017
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • Toezeggingen college Voorbespreking 28 november 2017
 • 12/7/2017
 • 12/19/2017
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • Overzicht investeringen, exploitatie en varianten
 • 7/5/2019
 • 7/5/2019
 • Team Regie en Projecten
 • G.J. Keller
 • Toepassing Wet Markt en Overheid
 • 7/5/2019
 • 7/5/2019
 • Team Regie en Projecten
 • G.J. Keller
 • Veilige verkeerssituatie
 • 7/5/2019
 • 7/5/2019
 • Team Regie en Projecten
 • G.J. Keller
 • Extra wensen verenigingen
 • 7/5/2019
 • 7/5/2019
 • Team Regie en Projecten
 • S.T. Klein-de Jong
 • Inverdieneffecten nieuw beleid
 • 7/5/2019
 • 7/5/2019
 • Team Advies
 • J.A. de Boer MSc
 • ICT-beleidsplan
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • Dekking raadsvoorstellen
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Advies
 • D.J. Russchen
 • Werkdruk
 • 7/5/2019
 • 7/5/2019
 • Team STIB
 • S.T. Klein-de Jong
 • Communicatie Begroting op Peil
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • Staat van Verzekeringen
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • Specificatie nog te betalen bedragen
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • Staat van investeringen met afschrijvingen
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Advies
 • J.A. de Boer MSc
 • ICT-programma Engage
 • 7/5/2019
 • 7/4/2019
 • Team Regie en Projecten
 • D.J. Russchen
 • beleidskader, evaluatie, Reserve en specificatie kostenoverzicht
 • 4/11/2019
 • 4/11/2019
 • Team Beheer
 • S.T. Klein-de Jong
 • positie biologische agrarische bedrijven, stroomschema, ingevoerd plussenbeleid bij andere gemeenten en overleg met ondernemers
 • 4/11/2019
 • 4/16/2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • artikel 1D.
 • 4/11/2019
 • 4/9/2019
 • Team Regie en Projecten
 • S.T. Klein-de Jong
 • verdiepingsslag opzet en toerekening leges
 • 6/30/2019
 • 1/8/2019
 • Team Backoffice
 • S.T. Klein-de Jong
 • toezeggingen voor schriftelijke beantwoording
 • 11/2/2018
 • 11/1/2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • lange termijn toezeggingen
 • 11/1/2018
 • Team Advies
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op bouwvolume en milieuhindercirkel
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Beleid
 • S.T. Klein-de Jong
 • toelichting op landschappelijke inpassing en toetsingskader toekomstige aanvragen
 • 2/28/2019
 • 2/27/2019
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • Overdracht beheer buitensportaccommodaties
 • 4/1/2019
 • 1/8/2019
 • Team Beleid
 • A. Benschop-van Eldik
 • Beter leesbaar beleidsplan
 • 1/25/2018
 • 1/22/2018
 • Team Beleid
 • D.J. Russchen
 • actualisatie gegevens
 • 10/25/2018
 • 10/23/2018
 • Team Beleid
 • G.J. Keller
 • onderbouwing budget
 • 10/25/2018
 • 10/22/2018
 • Team Regie en Projecten
 • G.J. Keller
 • onttrekking, fietsvoorzieningen, onderliggende onderzoek en analyses en belispunt 3
 • 10/25/2018
 • 10/22/2018
 • Team Regie en Projecten