Raadsinformatie

DatumOnderwerpRegistratie
 • 5/22/2020
 • Raadsinformatiebrief corona 22 mei
 • 5/15/2020
 • Raadsinformatiebrief Grondprijzen 2020
 • D.055780
 • 5/15/2020
 • Raadsinformatiebrief corona 15 mei
 • 5/8/2020
 • Raadsinformatiebrief corona 8 mei
 • 5/4/2020
 • Raadsinformatiebrief Corona week 17
 • D.057823
 • 5/1/2020
 • Raadsinformatiebrief corona 1 mei
 • 4/20/2020
 • Raadsinformatiebrief Corona week 16
 • D.057235
 • 4/14/2020
 • Raadsinformatiebrief week 15 Corona
 • D.056661
 • 4/8/2020
 • Raadsinformatie Uitvoeringsagenda coalitieakkoord 2020-2022 en startnotities strategische opgaven
 • D.055704
 • 4/3/2020
 • Raadsinformatiebrief corona 3 april 2020
 • D.056073
 • 4/2/2020
 • RI-brief Pakket economische ondersteuning gemeenten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • D.055404
 • 3/31/2020
 • Raadsinformatiebrief Omgevingswet (voortgang implementatie en besluitvorming)
 • D.055787
 • 3/27/2020
 • Raadsinformatiebrief update Corona 27 maart 2020
 • D.055488
 • 3/26/2020
 • Stand van zaken ontwikkeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • D.053936
 • 3/20/2020
 • Werkprogramma ODR 2020
 • D.053221
 • 3/20/2020
 • Raadsinformatiebrief update coronavirus 20 maart 2020
 • D.055099
 • 3/17/2020
 • Raadsinformatiebrief update maatregelen Coronavirus
 • D.054179
 • 2/5/2020
 • Vragenkwartier 1 oktober 2019 slibstort
 • D.050804
 • 2/4/2020
 • Reactie Rekenkamerbrief Programmabegroting 2019-2022
 • D.049181
 • 1/27/2020
 • Informatiebrief Werkzaak Rivierenland GRIP op gemeenschappelijke regelingen
 • D.49983
 • 1/17/2020
 • RI brief evaluatie draagvlak zondagsopenstelling
 • D.046071
 • 11/8/2019
 • Implementatie Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 • D.044215
 • 11/6/2019
 • Tussenbericht over onderzoek verkoop pand 't Klokhuis, Sterappelhof 7, Maurik
 • D.044630
 • 10/1/2019
 • Raadsinformatie I&A beleidsplan 2017-2021
 • D.041617
 • 9/18/2019
 • Rapport Van Montfoort - onderzoek tekorten jeugdzorg
 • D.041326
 • 9/4/2019
 • Raadsinformatiebrief sporthal Maurik-Oost
 • D.040196
 • 8/27/2019
 • Stand van zaken nieuw afvalbeleid
 • D.040185
 • 7/25/2019
 • Stand van zaken uitvoering aanleg (extra) struinpad Tollewaard in Lienden
 • D.037571
 • 7/24/2019
 • Aansluiting leerlingen- en jeugdvervoer bij Versis
 • D.035337
 • 7/17/2019
 • Advies over procesbegeleiding Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan (GVVP)
 • D.035713
 • 7/17/2019
 • Procesaanpak klimaatvisie
 • D.035259
 • 7/3/2019
 • Bestemmingsplanwijziging Hoolweg 1, Maurik
 • D.035561
 • 6/26/2019
 • Nulmeting onderzoek Kerngericht werken
 • D.034781
 • 6/21/2019
 • Project Transformatie Sociaal Domein
 • D.034746
 • 6/13/2019
 • Voortgang professionalisering inkoop en uitwerking beleidsdoelstellingen
 • D.027267
 • 6/7/2019
 • Resultaat Audit ENSIA over 2018
 • D.031756
 • 5/23/2019
 • Tekort Sociaal Domein 2018
 • D.032646
 • 5/16/2019
 • Zienswijze fusie Stichting Woningbeheer Betuwe SWB Lienden en Stichting Christelijke Woningcorporatie SCW Tiel
 • D.032095
 • 5/16/2019
 • Grondprijzen 2019
 • D.028004
 • 4/18/2019
 • Rapportage Werk en Inkomen 2018
 • D.029660
 • 3/13/2019
 • Voortgang Boardletter 2018
 • D.025548
 • 3/1/2019
 • Tekort en transformatie Sociaal Domein
 • D.026179
 • 2/22/2019
 • Informatieavond veiligheid APV
 • D.024700
 • 2/22/2019
 • Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022
 • D.023748
 • 2/21/2019
 • Beëindiging subsidierelatie partners convenant Stib
 • D.023332
 • 1/9/2019
 • Start project Kerngericht werken
 • D.020658
 • 12/20/2018
 • Integraal Veiligheidsplan
 • D.020736
 • 12/20/2018
 • Aanbesteding sporthal Maurik
 • D.020998
 • 12/5/2018
 • Openstaande vragen na de informatieavond op 13 november 2018
 • D.019574
 • 11/9/2018
 • Zienswijze begrotingswijziging Werkzaak Rivierenland 2018
 • D.017519