Rekenkamerrapporten

DatumOmschrijvingRegistratie
 • 23-5-2019
 • 2019 - Werkdocument - mei 2019
 • 28-3-2019
 • 2019 - Jaarverslag 2018
 • 30-11-2018
 • 2018 - Jaarplan 2018 - 2019
 • 18-5-2018
 • 2018 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2018 - 2021 (een vervolg op de brief over 2017 - 2020)
 • D.007817
 • 9-5-2018
 • 2018 - Rapport "Inkoopfunctie van de gemeente Buren"
 • RV/18/00860
 • 30-1-2018
 • 2018 - Rapport "Onderzoek sociaal domein: indicatoren in beeld"
 • RI/18/03322
 • 19-9-2017
 • 2017 - Rekenkamerbrief Prestatieafspraken in vervolg op de Woonvisie
 • 14-3-2017
 • 2017 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2017-2020
 • 20-12-2016
 • 2016 - Rapport "Quick scan informatieveiligheid"
 • 20-9-2016
 • 2016 - Rapport "Quick scan Personeelsbeleid Buren"
 • 30-10-2015
 • 2015 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2016-2019
 • 6-10-2015
 • 2015 - Rapport "Kostendekkendheid van de leges 2015 van de gemeente Buren"
 • 6-5-2015
 • 2015 - Rekenkamerbrief Jaarstukken 2014
 • 6-5-2015
 • 2015 - Rekenkamerbrief - voortgang aanbevelingen RKC
 • 5-4-2015
 • 2015 - Rapport "Onderzoek naar het besluitvormingsproces van de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem"
 • 4-11-2014
 • 2014 - Rekenkamerbrief programmabegroting 2015-2018
 • 30-9-2014
 • 2014 - Rapport "UItvoering en controle van de Omgevingsdienst Rivierenland"
 • 8-7-2014
 • 2014 - Rekenkamerbrief Jaarstukken 2013
 • 1-10-2013
 • 2013 - Rekenkamerbrief Decentralisaties Sociaal Domein
 • 21-5-2013
 • 2013 - Rapport E-Buren na 2013 - "Meer grip wenselijk"
 • 6-11-2012
 • 2012 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2013 - 2016
 • 3-7-2012
 • 2012 - Rekenkamerbrief Jaarstukken 2011
 • 29-5-2012
 • 2012 - Rapport "Wordt u goed geïnformeerd over de Grondexploitaties?"
 • 1-11-2011
 • 2011 - Rekenkamerbrief Programmabegroting 2012-2015
 • 28-6-2011
 • 2011 - Rapport "De WMO in Buren"
 • 25-1-2011
 • 2010 - Rapport "Boeien en Binden in Buren" (over het P&O beleid in Buren)
 • 25-1-2011
 • 2010 - Rapport "Effectmeting" (over projectmatig werken en Grip op externen?)
 • 10-11-2009
 • 2009 - Rapport "Aan de slag met subsidies"
 • 24-3-2009
 • 2008 - Rapport "Heeft Buren de e-factor?"
 • 1-11-2007
 • 2007 - Rapport "Oriënterend vooronderzoek naar parkeren in de gemeente Buren"
 • 1-11-2007
 • 2007 - Rapport "Het procesverloop van de aanvraag en afgifte van bouwvergunningen"
 • 28-11-2006
 • 2006 - Rapport "Grip op externen?"
 • 25-4-2006
 • 2006 - Rapport Quick scan "Fritsenburcht"
 • 31-1-2006
 • 2005 - Rapport "Projectmatig werken in de gemeente Buren"