Vergaderkalender

Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • Motie Doorlichting Kosten Watersysteem
 • Aangenomen
 • Motie Riooloverstort Gemeenten
 • Aangenomen
 • Motie Kraanwater
 • Aangenomen
 • Motie Manifest Politieke Jongeren
 • Aangenomen
 • Motie Kustverdediging en ontgronding in tijden van intensiveringsdruk in de bouw
 • Aangehouden
 • Motie van disfunctioneren
 • Aangehouden
 • Motie Bestuurlijke Orde
 • Aangehouden
 • Motie Natuurvriendelijke oever Boomawatering
 • Aangenomen
 • Motie Methode Duisenberg
 • Aangehouden
 • Motie peilbesluiten
 • Koop, M.E.H
 • Aangenomen
 • Motie IPCC Klimaatverandering: Klaar voor een robuuste toekomst!
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Aangenomen
 • Motie Dank aan de mensen van Delfland
 • Aangenomen
 • Motie Vismigratie Aalkeet Binnen- en Buitenpolder
 • Aangehouden
 • Motie campagnegelden
 • Daverveldt, P.H.W.M.
 • Verworpen
 • Motie Waardering
 • Aangenomen
 • Motie Dynamische investeringsagenda en gelijktijdige beleidsverantwoording
 • Aangehouden
 • Motie AWPD Afvalwater is Goud Waard
 • Egas, R.
 • Aangenomen
 • Motie Behoud behoud pand Kijkduin
 • Aangehouden
 • Motie Kwijtschelding 2
 • Aangehouden
 • Motie Uitvoeringstoets
 • Aangehouden
 • Motie Kwijtschelding 3
 • Aangehouden
 • Motie Inzake het Plan Suizen Nieuwe Waterweg
 • Aangenomen
 • Motie Operationele uitwerking Begroting 2020
 • Aangenomen
 • Motie Klare Taal
 • Aangenomen
 • Motie Muskusratten
 • Aangehouden
 • Motie Heffingsmaatstaf woningen en niet-woningen
 • Aangehouden
 • Motie Code Rood voor de Rode Rivierkreeft
 • Aangehouden
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag: cultureel erfgoed Delfland
 • Aangenomen
 • Motie Klare Taal, Weten wat en wie je betaalt
 • Aangenomen
 • Motie Canton c.s. over een biologische maaltijd
 • Aangehouden
 • Motie Canton c.s. over een vegetarische maaltijd
 • Aangehouden
 • Motie Hop
 • Aangenomen
 • Motie Energie voor Delfland
 • Aangenomen
 • Motie Belt c.s.
 • Aangenomen
 • Motie A, ‘het afbouwen van kwijtschelding wordt uitgesteld’
 • Aangehouden
 • Motie Impuls aan verbetering Waterkwaliteit
 • Aangehouden
 • Motie aanpassing van het besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening
 • Aangenomen
 • Motie Helder verantwoorden en sturen op hoofdlijnen
 • Ouwendijk, P.
 • Aangenomen
 • Motie Financieel evenwicht langere termijn: naar een blijvend duurzame balans tussen opgaven, kosten, opbrengsten en schuldpositie
 • Ouwendijk, P.
 • Aangenomen
 • Motie Land- en Tuinbouwloket
 • Ouwendijk, P.
 • Aangehouden
 • Motie Wildopvang
 • Aangehouden
 • TERUGGETROKKEN Motie Zichtbaar sturen op Energieneutraal 2025 en Klimaatneutraal 2050
 • Belt, M.W.
 • Aangehouden
 • Motie Delfland Energieneutraal 2025
 • Aangenomen
 • Motie Stop de Plastic Soep!
 • Aangenomen
 • Motie TTIP
 • Aangehouden
 • Eindejaarsmotie 2016
 • Aangenomen
 • Motie Gate Review* S.C.H.O.O.N.
 • Aangehouden
 • Motie Amerikaanse Rivierkreeft
 • Aangenomen
 • Motie maatschappelijke effecten versobering kwijtschelding Zuiveringsheffing 2016
 • Motie Aanpak blauwalg plas Delftse Hout
 • Aangehouden