Vergaderkalender

Schriftelijke vragen van het Algemeen Bestuur aan het College

Datum indieningOnderwerpFractie AB-lid
 • 11/11/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen WN over assetmanagement in commissie P&C
 • Water Natuurlijk
 • 10/15/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CDA en CU/SGP over Rainlevelr
 • CU-SGP
 • 10/13/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS, PvdA, PvdD, Natuur en CU/SGP over kwijtschelding
 • 50Plus
 • 10/6/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over de (nieuwe) maquette
 • CU-SGP
 • 9/28/2022
 • Beantwoording schriftelijke vervolgvragen PvdA wateroverlast Delft 15 augustus 2022
 • PvdA
 • 9/9/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen cie WVK 14 sept 2022 inbreng PvdA inzake veiligheidsportefeuille
 • PvdA
 • 8/18/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over wateroverlast Delft 15 augustus 2022
 • PvdA
 • 7/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over de zonnewijzer
 • CU-SGP
 • 7/12/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over recreatievaarwegbeheer
 • CU-SGP
 • 7/12/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over monumentale status Maasdijk
 • CU-SGP
 • 7/4/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Natuur Schoon water Midden Delfland
 • Cat. Natuurterreinen
 • 6/24/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP over verzilting Parksluizen
 • Algemene Waterschapspartij
 • 6/24/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP naar aanleiding van de Waterkwaliteitsrapportage
 • Algemene Waterschapspartij
 • 5/23/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Bedrijfsgebouwd over meststoffenmeting op basis van DNA
 • Cat. Bedrijven
 • 5/20/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over schouwmeesters
 • CU-SGP
 • 5/12/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over energietransmissie
 • CU-SGP
 • 4/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP over bevers in Delfland
 • CU-SGP
 • 4/7/2022
 • Beantwoording schriftelijk vragen AWPD over biodiversiteitsherstel
 • Algemene Waterschapspartij
 • 4/7/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWP paling trekroutes en barrières
 • Algemene Waterschapspartij
 • 4/5/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over doeltreffende subsidies
 • PvdA
 • 3/23/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over S.C.H.O.O.N.
 • Algemene Waterschapspartij
 • 2/7/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd over reglementswijziging ZH waterschappen
 • Cat. Bedrijven
 • 2/3/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd ABCDelfland
 • Cat. Ongebouwd
 • 1/10/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP Plas van alle winden
 • CU-SGP
 • 11/4/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over verkiezingscampagne partijfinanciering
 • Algemene Waterschapspartij
 • 11/1/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over algenproblematiek
 • PvdA
 • 11/1/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over verhoogde waakzaamheid Delflandse kust
 • PvdA
 • 10/15/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over governance PPS en Groote Lucht
 • PvdA
 • 9/27/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CDA over overwinteren van strandpaviljoens
 • CDA
 • 9/20/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over schade door aanvaring brug
 • CU-SGP
 • 9/20/2021
 • Beantwoorden schriftelijke vragen CU-SGP over veerkracht en herstelfonds
 • CU-SGP
 • 9/16/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen kostentoedeling buitendijkse gebieden
 • CU-SGP
 • 9/16/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over kostentoedeling bergingsgebied en natuurterrein 2021
 • CU-SGP
 • 9/10/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over opkisten waterkering berging Woudse Polder
 • CU-SGP
 • 9/8/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over waterkwaliteit
 • Algemene Waterschapspartij
 • 9/3/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over strandpaviljoens
 • PvdA
 • 8/25/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen VVD over MIC-bacterie
 • VVD
 • 7/22/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over parkeergarage in dubbelbestemming waterstaat waterkering Noordelijk Havenhoofd
 • PvdA
 • 7/22/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over bouwplan Houtrustweg
 • PvdA
 • 7/7/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen VVD over de Keizerstraat
 • VVD
 • 5/31/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen Ongebouwd, Bedrijven en CU-SGP over afwegingskader zwemwater
 • Cat. Ongebouwd
 • 5/31/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over toepassing methode Stadsgenese
 • CU-SGP
 • 4/20/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over belastingen
 • PvdA
 • 4/20/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Erasmusvaart en boezemsysteem
 • PvdA
 • 4/5/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over Watersysteemheffing 2020 en 2021
 • Algemene Waterschapspartij
 • 4/2/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over lozingen oppervlaktewater
 • PvdA
 • 3/10/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over VvE's en klimaatadaptief
 • PvdA
 • 3/10/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over VVE's en regeling klimaatadaptief
 • PvdA
 • 1/12/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over brug Boonervliet
 • Algemene Waterschapspartij
 • 1/12/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen AWPD over brug Boonervliet
 • Algemene Waterschapspartij