Technische vragen

IDDatum vraagOnderwerpRaadsledenPortefeuillehouderEinddatum voor antwoordDatum antwoord
 • 115
 • 4/21/2021
 • Tussentijdse technische vragen - D66 - inzicht in proces bestuurlijke rapportages
 • D66
 • T.J. van der Zwan
 • 5/5/2021
 • 114
 • 4/20/2021
 • Tussentijdse technische vragen - CDA - Rekenkamerrapport transitie sociaal domein
 • CDA
 • H. Rinkes
 • 5/4/2021
 • 113
 • 4/12/2021
 • Beantwoorde tussentijdse technische vragen - PvdA - GGZ Jeugd
 • PvdA
 • J. Zoetendal
 • 4/26/2021
 • 4/15/2021
 • 112
 • 4/6/2021
 • Tussentijdse technische vragen - FNP - Openbaar Vervoer
 • FNP
 • J. van Veen
 • 4/20/2021
 • 4/14/2021
 • 111
 • 4/1/2021
 • Beantwoording tussentijdse technische vragen - FNP - Woningbouw
 • FNP
 • J. van Veen
 • 4/20/2021
 • 110
 • 3/17/2021
 • Beantwoording tussentijdse technische vragen - HL - beheer Vervenerhuisje
 • GL
 • H. Rinkes
 • 3/31/2021
 • 3/29/2021
 • 109
 • 3/16/2021
 • Beantwoording tussentijdse technische vragen - D66 - inlichtingenburo over privacy
 • D66
 • T.J. van der Zwan
 • 3/30/2021
 • 4/6/2021
 • 108
 • 3/12/2021
 • Beantwoording tussentijdse technische vragen SP - RES en mogelijkheden zonnepanelen op daken
 • SP
 • J. Zoetendal
 • 3/26/2021
 • 3/23/2021
 • 107
 • 3/11/2021
 • Beantwoording tussentijdse technische vragen HL - Steunmaatregelen lokale culturele infrastructuur
 • HL
 • H. Rinkes
 • 3/25/2021
 • 3/23/2021
 • 106
 • 2/3/2021
 • Tussentijdse technische vragen over Haskerdiken
 • FNP
 • J. van Veen
 • 2/17/2021
 • 2/4/2021
 • 105
 • 1/28/2021
 • Tussentijdse technische vragen over de klachtencommissie Heerenveen
 • HL
 • T.J. van der Zwan
 • 2/12/2021
 • 2/5/2021
 • 104
 • 1/27/2021
 • Antwoorden technische vragen over declaraties zorgaanbieders 2018-2019 -2020 SDF
 • HL
 • J. Zoetendal
 • 2/10/2021
 • 2/5/2021
 • 103
 • 1/24/2021
 • Technische vragen beantwoording over aanleg van glasvezel door KPN
 • PvdA
 • H. Rinkes
 • 2/10/2021
 • 2/11/2021
 • 101
 • 1/22/2021
 • Technische vragen Uitvoeringsduur wijzigingen bestemmingsplannen
 • HL
 • J. van Veen
 • 2/5/2021
 • 2/11/2021
 • 100
 • 1/22/2021
 • Antwoorden - bouw van de zuivelfabriek van het Chinese Oranje Nutrition
 • HL
 • J. van Veen
 • 2/5/2021
 • 1/28/2021
 • 102
 • 1/17/2021
 • Beantwoording technische vragen over bijstand nagekomen van FNP
 • FNP
 • H. Rinkes
 • 1/27/2021
 • 99
 • 1/12/2021
 • Staionsplein 2
 • SP
 • J. van Veen
 • 1/14/2021
 • 1/14/2021
 • 98
 • 1/12/2021
 • Riool overstort Hussenkamp Jubbega Schurega
 • HL
 • J. van Veen
 • 1/27/2021
 • 1/21/2021
 • 97
 • 1/12/2021
 • Onduidelijkheid kavelgrens P.W. Janssenweg 74 Jubbega derde Sluis
 • HL
 • J. van Veen
 • 1/27/2021
 • 1/26/2021
 • 96
 • 12/11/2020
 • Gebruik loonkostensubsidie
 • SP
 • H. Rinkes
 • 12/25/2020
 • 12/18/2020
 • 95
 • 11/12/2020
 • Ontvangen verslag Accolade
 • SP
 • J. van Veen
 • 11/27/2020
 • 94
 • 10/24/2020
 • Brandveiligheid zonnepanelen
 • HL
 • J. Zoetendal
 • 11/10/2020
 • 10/24/2020
 • 93
 • 10/23/2020
 • Caleidoscoop
 • HL
 • J. Zoetendal
 • 11/9/2020
 • 10/28/2020
 • 92
 • 10/19/2020
 • Stand van zaken RRE regeling
 • VVD
 • J. Zoetendal
 • 11/4/2020
 • 10/22/2020
 • 90
 • 10/5/2020
 • Stimulearring van Reintonnen
 • FNP
 • J. van Veen
 • 10/19/2020
 • 10/19/2020
 • 91
 • 10/5/2020
 • Vragen Moskoupleats
 • J. van Veen
 • 10/6/2020
 • 89
 • 9/21/2020
 • parkeerplaatsen aan de Buntgras te Jubbega
 • SP
 • H. Rinkes
 • 10/7/2020
 • 10/7/2020
 • 88
 • 9/14/2020
 • Lokaal parkeerbeleid Trekker Heerenveen
 • HL
 • T.J. van der Zwan
 • 9/28/2020
 • 9/28/2020
 • 86
 • 7/2/2020
 • Keunstgêrsfjild feriening vv Jobbegea
 • FNP
 • J. Zoetendal
 • 7/17/2020
 • 7/6/2020
 • 85
 • 6/22/2020
 • Stankoverlast Eurolaan
 • HL
 • J. van Veen
 • 7/7/2020
 • 7/3/2020
 • 83
 • 5/25/2020
 • Leegstand sociale huurwoningen
 • CU
 • J. van Veen
 • 6/9/2020
 • 11/18/2020
 • 82
 • 5/14/2020
 • streekvisie
 • GBH
 • J. van Veen
 • 5/28/2020
 • 5/20/2020
 • 79
 • 5/12/2020
 • Inclusieve inrichting (winkel)centrum
 • D66
 • J. Zoetendal
 • 6/9/2020
 • 5/14/2020
 • 77
 • 5/11/2020
 • Bewindvoerder Elcx uit Heerenveen
 • CU
 • H. Broekhuizen
 • 5/26/2020
 • 5/20/2020
 • 76
 • 5/11/2020
 • Bestimmingsplan Aldskoat lokaasje Brandenburg
 • FNP
 • J. van Veen
 • 78
 • 5/11/2020
 • Aanbieden kavels Skoatterwâld
 • HL
 • J. van Veen
 • 5/25/2020
 • 5/25/2020
 • 80
 • 5/8/2020
 • maatregelen voor WMO in verband met corona
 • CU
 • J. Zoetendal
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • 81
 • 4/7/2020
 • CO2 uitstoot Omrin
 • SP
 • J. van Veen
 • 5/14/2020
 • 5/13/2020
 • 71
 • 4/6/2020
 • Akkrum - Poiesz
 • PvdA
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 65
 • 4/6/2020
 • Klaverblad Noord oost
 • PvdA
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 75
 • 4/6/2020
 • Fietsplan Heerenveen
 • FNP
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 67
 • 4/6/2020
 • Fietsplan
 • PvdA
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 73
 • 4/6/2020
 • Akkrum Poiesz parkeergelegenheid
 • FNP
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 74
 • 4/6/2020
 • RRE Vouchers
 • FNP
 • J. Zoetendal
 • 4/6/2020
 • 66
 • 4/6/2020
 • Zonnepark
 • CU
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 64
 • 4/6/2020
 • Kwetsbare inwoners tijdens coronacrisis
 • GL
 • J. Zoetendal
 • 4/21/2020
 • 4/21/2020
 • 70
 • 4/6/2020
 • RRE
 • VVD
 • J. Zoetendal
 • 4/6/2020
 • 72
 • 4/6/2020
 • Poiesz - ruiling, aankoop en verkoop van de gronden
 • CU
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 69
 • 4/6/2020
 • Klaverblad NO en PPS
 • VVD
 • J. van Veen
 • 4/6/2020
 • 68
 • 4/6/2020
 • RES
 • VVD
 • J. Zoetendal
 • 4/6/2020