Ingekomen stukken

IDDatumOnderwerpToelichtingThemaSoort stuk
 • 1541
 • 4/19/2021
 • Brief inwoner bezwaar tegen kappen bomen in Akkrum aan het Heechein
 • Thema Wonen en leven
 • Van inwoner/organisatie
 • 1545
 • 4/17/2021
 • Raadsbrief - monitoringsonderzoek Informatiebeveiliging
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1542
 • 4/16/2021
 • Uitnodiging - Webinar FFSP over burgerbetrokkenheid bij de Friese energietransitie op 22 april 2021
 • Wanneer 22 april 2021 Tijd: 20:00 uur Aanmelden zie de uitnodiging
 • Thema Toekomstbestendig en duurzaam
 • Uitnodiging
 • 1539
 • 4/16/2021
 • Bewonersbrief - Rosa Manus bewonersbrief maaien 2021
 • Thema Wonen en leven
 • Bewonersbrief van college
 • 1543
 • 4/16/2021
 • Uitnodiging - Online congres Rekenkamers en interbestuurlijk bestuur 11 juni 2021
 • Wanneer: 11 juni Tijd: nog onbekend Zie voor meer informatie de uitnodiging
 • Thema Wonen en leven
 • Uitnodiging
 • 1415
 • 4/15/2021
 • Uitnodiging Dag van de Omgevingswet - 15 april 2021
 • Datum 15 april Tijdstip: 09:00 tot 13 uur Aanmelden - kijk naar de bijgevoegde bijlage
 • Thema Toekomstbestendig en duurzaam
 • Uitnodiging
 • 1531
 • 4/15/2021
 • Besluitenlijst college 6 april 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • College besluitenlijst
 • 1538
 • 4/15/2021
 • Uitnodiging - Bijeenkomst ‘Op weg naar een beter toegankelijke en bereikbare overheid’ op 21 april 2021
 • Wanneer: 21 april Hoe laat : 16:00 uur Aanmelden zie uitnodiging
 • Thema Zorg en welzijn
 • Uitnodiging
 • 1535
 • 4/15/2021
 • Concept Besluitenlijst college 13 april 2021
 • Thema Financiën en organisatie
 • College besluitenlijst
 • 1532
 • 4/15/2021
 • Persbericht- Heerenveen verlengt regeling uitbreiden terrassen
 • Thema Zorg en welzijn
 • Persbericht
 • 1534
 • 4/15/2021
 • Integraal jaarverslag 2020 - Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg
 • Thema Wonen en leven
 • Van inwoner/organisatie
 • 1530
 • 4/15/2021
 • Omgevingsbeeld 14 april 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • Omgevingsbeelden
 • 1533
 • 4/15/2021
 • Vooraankondiging: 1 juni 2021 webinar plan Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • Uitnodiging
 • 1536
 • 4/15/2021
 • Uitnodiging - Informerende bijeenkomst Veenweideprogramma 20 april 2021
 • Dinsdag 20 april 19:30 uur aanmelden is vooraf niet nodig.
 • Thema Wonen en leven
 • Uitnodiging
 • 1528
 • 4/15/2021
 • Uitnodiging - Webinar Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland 15 april 2021
 • Wanneer 15 april Hoe laat: 20:00 uur Zie uitnodiging voor de iink
 • Thema Samen met inwoners
 • Uitnodiging
 • 1537
 • 4/15/2021
 • Begroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 hûs en hiem
 • Thema Financiën en organisatie
 • Van inwoner/organisatie
 • 1526
 • 4/13/2021
 • Raadsbrief - Uitvoeringsprogramma werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt!
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1524
 • 4/13/2021
 • Omgevingsbeeld 9 tm 11 april
 • Thema Zorg en welzijn
 • Omgevingsbeelden
 • 1522
 • 4/13/2021
 • Motie gemeente Noordenveld - Deelname protest Raden in Verzet
 • Thema Zorg en welzijn
 • Motie andere gemeente
 • 1520
 • 4/13/2021
 • Raadsbrief - Inkoopproces 2022 jeugdzorg
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1519
 • 4/13/2021
 • Bewonersbrief preventieve bestrijding eikenprocessierups
 • Thema Samen met inwoners
 • Bewonersbrief van college
 • 1521
 • 4/13/2021
 • Informatiebrief en analyse dashboard Fryslân Werkt! - Februari 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • Van inwoner/organisatie
 • 1503
 • 4/9/2021
 • Uitnodiging Crow Fietsberaad - bijeenkomst 20 april kenniscafé Fietsdata
 • Wanneer: 20 april Tijd: 10 uur tot 11:30 uur Via: Zoom Aanmelden zie uitnodiging
 • Thema Zorg en welzijn
 • Uitnodiging
 • 1512
 • 4/9/2021
 • Persbericht - De vijf Groene Gangmakers zijn bekend!
 • Thema Financiën en organisatie
 • Persbericht
 • 1500
 • 4/9/2021
 • Raden in verzet - Update stand van zaken
 • Thema Zorg en welzijn
 • Nieuwsbrief
 • 1496
 • 4/9/2021
 • Nieuwsbrief - Afuk - maart
 • Thema Zorg en welzijn
 • Nieuwsbrief
 • 1502
 • 4/9/2021
 • Raadsbrief - Jeugd in Coronatijd
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1517
 • 4/9/2021
 • Enquête - Verbetering ondersteuning van mensen met mentale problemen binnen gemeentes
 • Beste raadsleden, Er is een verzoek vanuit een student om een enquête over de jeugd-GGZ in te vullen. De link voor de enquête vindt u bij de bijlagen
 • Van inwoner/organisatie
 • 1508
 • 4/9/2021
 • Persbericht - Vul jij de enquête in? Heerenveen wordt aardgasvrij
 • jouw inbreng hoort daarbij
 • Thema Zorg en welzijn
 • Persbericht
 • 1497
 • 4/9/2021
 • Uitnodiging - 12 april online webinar Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland
 • Wanneer: 12 april Tijd: 20 uur tot 21 uur Aanmelden: Zie bijlage uitnodiging
 • Thema Zorg en welzijn
 • Uitnodiging
 • 1510
 • 4/9/2021
 • Raadsbrief - Inzet extra middelen 2e pakket Ondernemers- en ondersteuningsmaatregelen
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1509
 • 4/9/2021
 • Openbare besluitenlijst college van 30 maart 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • College besluitenlijst
 • 1504
 • 4/9/2021
 • Besluitenlijst college van 6 april 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • College besluitenlijst
 • 1480
 • 4/1/2021
 • Nieuwsbrief maart 2021- Doarpswurk
 • Thema Zorg en welzijn
 • Nieuwsbrief
 • 1472
 • 4/1/2021
 • Omgevingsbeeld 31 maart 2021
 • Thema Zorg en welzijn
 • Omgevingsbeelden
 • 1483
 • 4/1/2021
 • Nieuwsbrief - Vereniging van de Friese gemeenten
 • Thema Zorg en welzijn
 • Van inwoner/organisatie
 • 1488
 • 4/1/2021
 • Raadsbrief - Adviezen MER klaverblad Noord-Oost
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1481
 • 4/1/2021
 • Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Heerenveen - Brandweer Friesland
 • Thema Zorg en welzijn
 • Van inwoner/organisatie
 • 1479
 • 4/1/2021
 • Nieuwsbrief april 2021 - Crow fietsberaad
 • Thema Zorg en welzijn
 • Nieuwsbrief
 • 1475
 • 4/1/2021
 • Persbericht - Nieuwbouw te hoog gegrepen voor starters? Niet in Heerenveen centrum!”
 • Thema Zorg en welzijn
 • Persbericht
 • 1486
 • 4/1/2021
 • VFG - Informatiemail gemeenteraden herijking gemeentefonds
 • Thema Financiën en organisatie
 • Van inwoner/organisatie
 • 1474
 • 4/1/2021
 • Regenboogvlag wappert op 1 april
 • Thema Zorg en welzijn
 • Persbericht
 • 1487
 • 4/1/2021
 • Nieuwsbrief omgevingswet
 • Thema Wonen en leven
 • Nieuwsbrief
 • 1484
 • 4/1/2021
 • Motie borstonderzoek vrouwen - gemeenteraad Dinkelland
 • Thema Zorg en welzijn
 • Motie andere gemeente
 • 1465
 • 3/31/2021
 • Zienswijze ontwerp omgevingsvisie - LTO Noord
 • Thema Werken en ondernemen
 • Van inwoner/organisatie
 • 1470
 • 3/31/2021
 • Bewonersbrief - uitnodiging directe bewoners Kruispunt Heerenveen Midden
 • Thema Wonen en leven
 • Omgevingsbeelden
 • 1468
 • 3/31/2021
 • Raadsbrief - Proces sideletter jaarrekening impactanalyse Covid-19
 • Thema Zorg en welzijn
 • Raadsbrief
 • 1469
 • 3/31/2021
 • Zienswijze omgevingsvisie - Huurdersbelangen Vereniging Heerenveen
 • Thema Wonen en leven
 • Van inwoner/organisatie
 • 1466
 • 3/31/2021
 • Omgevingsbeeld 30 maart
 • Thema Zorg en welzijn
 • Omgevingsbeelden
 • 1471
 • 3/31/2021
 • Persbericht vervanging portret Koning
 • Thema Zorg en welzijn
 • Persbericht