Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelToelichtingSoort advies
 • 720
 • 8/7/2020
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • #500kinderen - update voor de zomer - opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingenkinderen, vanuit Griekenland
 • D - ter kennisname
 • 719
 • 8/7/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/059 - Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand
 • D - ter kennisname
 • 717
 • 8/3/2020
 • Gemeente Almelo
 • Motie herverdeling gemeentefonds
 • D - ter kennisname
 • 716
 • 8/3/2020
 • Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
 • Open brief - functioneren wijkteams
 • D - ter kennisname
 • 718
 • 8/3/2020
 • Gemeente Loon op Zand
 • Motie Financiën vanuit het Rijk
 • D - ter kennisname
 • 715
 • 7/30/2020
 • College
 • Activiteitenlijst bestuurders + programma Indiëherdenking
 • D - ter kennisname
 • 713
 • 7/24/2020
 • Gemeente Papendrecht
 • Motie verhuurdersheffing sociale huurwoningen+brief minister
 • D - ter kennisname
 • 714
 • 7/24/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief Stand van zaken pgb20 systeem
 • D - ter kennisname
 • 712
 • 7/24/2020
 • Omrin
 • Omrin Estafette jaarverslag 2019
 • Lees op onze website het jaarverslag 2019 met hierin alle cijfers op een rijtje: https://www.omrin.nl/estafette/over-estafette/estafette-in-cijfers
 • D - ter kennisname
 • 703
 • 7/17/2020
 • Gemeente Heerenveen
 • Update Knooppunt
 • D - ter kennisname
 • 701
 • 7/17/2020
 • Tumba
 • B - ter afhandeling naar college
 • 698
 • 7/17/2020
 • Accolade
 • Brief en bijlage mbt het bod 2021 van Accolade voor de gemeente Heerenveen
 • D - ter kennisname
 • 694
 • 7/16/2020
 • College
 • Besluitenlijst + activiteitenlijst
 • D - ter kennisname
 • 696
 • 7/15/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/054 - Verbeteragenda hulpmiddelen van start: oproep aan gemeenten
 • D - ter kennisname
 • 693
 • 7/14/2020
 • College
 • concept besluitenlijst collegevergadering 14 juli 2020
 • D - ter kennisname
 • 711
 • 7/14/2020
 • Gemeente Heerenveen
 • Brief zorgkosten 2019 en evaluatierapport 2020
 • D - ter kennisname
 • 692
 • 7/14/2020
 • Veiligheidsregio Fryslan
 • Reactienota zienswijzen begroting, begrotingswijziging, jaarstukken
 • D - ter kennisname
 • 695
 • 7/14/2020
 • VNG
 • Wijziging Model-APV zomer 2020
 • D - ter kennisname
 • 708
 • 7/13/2020
 • Gemeente Brunssum
 • Motie verhoging minimumloon naar 14 euro per uur
 • A - voor advies naar college
 • 699
 • 7/10/2020
 • Gemeente Sint - Michielsgestel
 • Motie gemeenteraad Sint-Michielsgestel 'Stabieler gemeentefonds
 • A - voor advies naar college
 • 705
 • 7/10/2020
 • Gemeente Loon op Zand
 • Motie vreemd Vluchtelingenopvang kinderen Griekenland
 • A - voor advies naar college
 • 685
 • 7/9/2020
 • College
 • Openbare besluitenlijst, activiteitenlijst
 • D - ter kennisname
 • 709
 • 7/9/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Zomerbrief
 • D - ter kennisname
 • 686
 • 7/9/2020
 • Gemeente Heerenveen
 • persbericht Heerenveen meldt Aldeboarn-de Deelen voor Erfgoeddeal
 • D - ter kennisname
 • 691
 • 7/8/2020
 • VNG
 • Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • D - ter kennisname
 • 689
 • 7/8/2020
 • VNG
 • Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO
 • D - ter kennisname
 • 690
 • 7/8/2020
 • VNG
 • Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020
 • D - ter kennisname
 • 710
 • 7/8/2020
 • DB HiT VN Panel Heerenveen
 • HiT VNPanelHeerenveen - reactie plannen Rotonde Heerenveen Midden
 • D - ter kennisname
 • 704
 • 7/7/2020
 • ESZS
 • Dag van Zorg en Veiligheid
 • D - ter kennisname
 • 706
 • 7/7/2020
 • Gemeente Almelo
 • Motie Herverdeling gemeentefonds: Jackpot of lid op de neus?
 • A - voor advies naar college
 • 684
 • 7/7/2020
 • Bewonersbrief Oranjewoud - De Overtuin
 • Nieuwsbrief Oranjewoud - De Overtuin
 • D - ter kennisname
 • 707
 • 7/7/2020
 • Gemeente Almelo
 • Motie 'meer waardering zorgverleners'
 • A - voor advies naar college
 • 682
 • 7/6/2020
 • VNG
 • VNG - mail lbr 20 047.
 • D - ter kennisname
 • 681
 • 7/6/2020
 • Gemeente Heerenveen
 • Kinderopvang - jaarverantwoording 2019
 • D - ter kennisname
 • 688
 • 7/6/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/046 - Actieplan toegankelijk stemmen
 • D - ter kennisname
 • 687
 • 7/6/2020
 • Gemeente Heerenveen
 • werkzaamheden 2e fase eerste en tweede Compagnonsweg
 • D - ter kennisname
 • 683
 • 7/6/2020
 • Buurtvereniging Wederik Heerenveen
 • Wijkschouw
 • D - ter kennisname
 • 702
 • 7/4/2020
 • FM
 • BO-MIRT / Moties MIRT 2 juli 2020 en gemeenteraad Noordoostpolder gebiedsontwikkeling Lelylijn
 • D - ter kennisname
 • 679
 • 7/3/2020
 • Caparis
 • Caparis - Scrapbook in Coronatijd - juni 2020
 • D - ter kennisname
 • 700
 • 7/3/2020
 • Tumba
 • Advies rondom Racismedebat en Deltaplan tegen Discriminatie
 • B - ter afhandeling naar college
 • 680
 • 7/3/2020
 • Caparis
 • Caparis - corona infobrief n4. 4 voor gemeenten
 • D - ter kennisname
 • 678
 • 7/2/2020
 • Omrin
 • Omrin digitaal jaarverslag 2019
 • Via deze link kunt u het digitale verslag openen: https://www.omrindigitaaljaarverslag.nl/2019
 • D - ter kennisname
 • 697
 • 7/2/2020
 • Save the Children Nederland
 • Publicatie Save the Children Nederland: En wij dan...de mening van 1500 mbo jongeren in coronatijd
 • D - ter kennisname
 • 677
 • 7/1/2020
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Aangenomen motie Behoud Rekenkamer(functie)s t.k.n. aan de gemeenteraad
 • D - ter kennisname
 • 672
 • 6/30/2020
 • K.M.
 • Open brief en email: Rutte schaft zich af en Een riem onder het hart
 • email en brief zijn geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 665
 • 6/30/2020
 • G1000 Heerenveen Monitor
 • afschrift van brief aan college
 • ter informatie. brief is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 670
 • 6/30/2020
 • Bestuur Plaatselijk Belang Katlijk
 • Dorpsvisie Katlijk 2020 - 2030
 • D - ter kennisname
 • 664
 • 6/30/2020
 • Freedom Above All
 • Stop de corona noodwet
 • D - ter kennisname
 • 658
 • 6/29/2020
 • Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân
 • Tomke Jierferslach 2019
 • D - ter kennisname
 • 669
 • 6/29/2020
 • Gemeenteraad Renkum
 • Motie 'Onhoudbaar'
 • D - ter kennisname