Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelToelichtingSoort advies
 • 535
 • 2/20/2020
 • VNG
 • Ledenbrief - Ondersteuning lokale preventieakkoorden
 • D - ter kennisname
 • 534
 • 2/20/2020
 • F.M.
 • BO-MIRT: Kabinetsreactie op herijking TEN-T ruimte voor de regio on het in Brussel zelf in te vullen
 • email is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 533
 • 2/20/2020
 • VNG
 • Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo
 • D - ter kennisname
 • 532
 • 2/18/2020
 • Participatieraad
 • Nieuwsflits februari 2020
 • D - ter kennisname
 • 530
 • 2/17/2020
 • F.M.
 • Amsterdam de internationale stad? De vergeten corridor Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg.
 • Geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 531
 • 2/17/2020
 • E.N.
 • Tweede brandbrief 5G
 • geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 529
 • 2/17/2020
 • Bestuurlijke trekkers Regio Deal
 • € 15 miljoen voor Regio Deal Zuidoost Friesland
 • D - ter kennisname
 • 528
 • 2/14/2020
 • Gemeente Nieuwegein
 • Motie vreemd 'samen trap-op-trap-af'
 • D - ter kennisname
 • 527
 • 2/13/2020
 • Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
 • Landingsplaats voor de Omgevingswet
 • email is geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 524
 • 2/11/2020
 • College
 • Meerjarenbegroting 2020-2023
 • afschrift van brief college aan het bestuur van St. OPO De Basis
 • D - ter kennisname
 • 525
 • 2/11/2020
 • Museum Heerenveen
 • Nieuwsbrief museum Heerenveen februari 2020
 • D - ter kennisname
 • 526
 • 2/7/2020
 • F.H.
 • Dossier Lelylijn is leren van de HSL-Zuid
 • email is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 523
 • 2/6/2020
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2020
 • D - ter kennisname
 • 522
 • 2/5/2020
 • Stadswerk
 • Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten
 • D - ter kennisname
 • 521
 • 2/4/2020
 • Gemeenteraad Stede Broec
 • Motie vreemd Afschaffen verhuurdersheffing
 • document is geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 520
 • 2/4/2020
 • Stichting Nationale Boomfeestdag
 • Boomfeestdag-Groenfactor van de basisscholen in de Gemeente Heerenveen
 • D - ter kennisname
 • 519
 • 1/31/2020
 • VNG
 • Raadsledennieuwsbrief 30-01-2020
 • D - ter kennisname
 • 518
 • 1/21/2020
 • Gemeente Weesp
 • Motie 'op naar een vuurwerkvrij Weesp'
 • D - ter kennisname
 • 517
 • 1/21/2020
 • Gemeente Bergen
 • motie en brief gemeente Bergen inzake 5g antennes
 • D - ter kennisname
 • 513
 • 1/20/2020
 • Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling
 • Bijdrage t.b.v. opvang inheemse vogels en zoogdieren
 • brief aan raadsleden met afschrift brief aan college. Geanonimiseerd.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 516
 • 1/20/2020
 • Stichting De Blije Hengelaar - geanonimiseerd
 • Bezwaar tegen voornemen aanleg zonnepark Oudehaske
 • tweede brief.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 514
 • 1/20/2020
 • VNG
 • Informatiebijeenkomst over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
 • D - ter kennisname
 • 515
 • 1/20/2020
 • Democratie in Actie
 • Aanbieding Essay 'Energie en Democratie' van prof. dr. Boogers.
 • D - ter kennisname
 • 512
 • 1/16/2020
 • VNG
 • Ledenbrief - Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
 • D - ter kennisname
 • 511
 • 1/9/2020
 • Stichting de Blije Hengelaar - geanonimiseerd
 • Herinnering Zandwinput
 • B - ter afhandeling naar college
 • 507
 • 1/8/2020
 • geanonimiseerd
 • Zienswijze plan Brandenburg - Wolvegasterweg
 • B - ter afhandeling naar college
 • 510
 • 1/8/2020
 • Durf te kiezen
 • Levend laboratorium 2020
 • D - ter kennisname
 • 509
 • 1/8/2020
 • gemeente Achtkarspelen
 • Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing
 • D - ter kennisname
 • 508
 • 1/8/2020
 • Das rechtsbijstand - geanonimiseerd
 • Zienswijze Plan Brandenburg - Wolvegasterweg, Oudeschoot
 • B - ter afhandeling naar college
 • 506
 • 1/2/2020
 • FUMO
 • Kadernota 2021 - 2025
 • D - ter kennisname
 • 505
 • 1/2/2020
 • Provinsje Fryslân
 • Financieel toezicht begroting 2020
 • B - ter afhandeling naar college
 • 504
 • 12/30/2019
 • Gemeente Montferland
 • Motie Vreemd "Samen Trap-op-trap-af"
 • D - ter kennisname
 • 502
 • 12/20/2019
 • Gemeente Almelo
 • Motie gemeente Almelo trap-op-trap-af Gemeentefonds
 • D - ter kennisname
 • 503
 • 12/20/2019
 • Gemeente Dongen
 • Motie gemeente Dongen over kosten Jeugdzorg
 • D - ter kennisname
 • 500
 • 12/19/2019
 • Let's talk about Tech e.a.
 • Informatiemap 5G en Gezondheid
 • D - ter kennisname
 • 501
 • 12/19/2019
 • Kinderombudsman
 • rapport Ik ben meer dan mijn problemen. een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie
 • D - ter kennisname
 • 493
 • 12/19/2019
 • college
 • beleidsregel gymnastiekonderwijs po en (v)so gewijzigd
 • afschrift van brief college aan schoolbesturen po en (v)so gemeente Heerenveen
 • D - ter kennisname
 • 495
 • 12/19/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo
 • D - ter kennisname
 • 494
 • 12/19/2019
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • kennispublicatie De veiliegheidsregio en de gemeenteraad
 • Vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid bieden wij u graag de bijgevoegde kennispublicatie De veiligheidsregio en de gemeenteraad aan voor de raadsleden van uw gemeenteraad. In deze publicatie leggen wij raadsleden uit hoe de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland is geregeld.
 • D - ter kennisname
 • 496
 • 12/19/2019
 • Omrin
 • Omrin is verkozen tot het duurzaamste bedrijf van Nederland
 • D - ter kennisname
 • 497
 • 12/19/2019
 • Griffie
 • doorlopende agenda per 20-12-2019
 • D - ter kennisname
 • 499
 • 12/19/2019
 • Geanonimiseerd
 • BO-MIRT ontwikkeling nabij treinstations behoud leefbaarheid - casus Lelylijn en Nedersaksenlijn
 • Drie e-mails van dezelfde afzender, allen met bijlagen bij dit ingekomen stuk gevoegd.
 • D - ter kennisname
 • 498
 • 12/19/2019
 • Rekenkamercommissie
 • Nieuwsbrief nummer 2 - december 2019
 • D - ter kennisname
 • 492
 • 12/16/2019
 • inwoner gemeente Heerenveen
 • Houtrook de keerzijde
 • D - ter kennisname
 • 491
 • 12/12/2019
 • VNG
 • Lbr. 19-105 nieuw model referendumverordening
 • D - ter kennisname
 • 490
 • 12/12/2019
 • Lammy Roest-Jonkers
 • Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur
 • Bijgaand de bundel ‘Op weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur’ met bijlagen. Heerenveen heeft meegewerkt aan dit onderzoek van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • D - ter kennisname
 • 489
 • 12/10/2019
 • Werkgroep OBS Slingertouw, CBS De Burcht, VVN Nederland
 • Verkeersveiligheid rondom De Spil
 • brief en email zijn geanonimiseerd In de raadsvergadering van 27 januari 2020 is ingekomen stuk met ID 489 op verzoek van mevrouw De Heij van de CU ter bespreking in de commissie ROM van 10 februari 2020 geagendeerd.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 487
 • 12/5/2019
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Eindsamenvatting - Houd grip op het begrotingsproces
 • De bijeenkomstenreeks ‘Houd grip op het begrotingsproces’ is een interessante bijeenkomstenreeks geworden waarbij we in negen bijeenkomsten 131 raadsleden uit 66 gemeenten meer inzichten en handvatten hebben gegeven over het begrotingsproces. Hopelijk hebben zij hier ook gebruik van gemaakt bij de afgelopen begrotingsbehandeling. Deze bijeenkomsten, aangevuld met de suggesties van de deelnemers, hebben uiteindelijk geleid tot een eindsamenvatting opgesteld door Gemma Schoot en tien aanbevelingen. Deze eindsamenvatting en aanbevelingen kunt u hier vinden.
 • D - ter kennisname
 • 486
 • 12/5/2019
 • VNG
 • VNG Raadsledennieuwsbrief
 • D - ter kennisname
 • 485
 • 12/4/2019
 • VNG
 • Lbr. Stand van zaken Omgevingswet
 • D - ter kennisname