Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelToelichtingSoort advies
 • 618
 • 5/26/2020
 • Regio Deal Zuidoost Friesland
 • 'verslag' regiobijeenkomst 14 mei 2020 | Regio Deal Zuidoost Friesland
 • D - ter kennisname
 • 619
 • 5/22/2020
 • F.M.
 • Het Duitse MiRT voor periode 2019-2023
 • D - ter kennisname
 • 616
 • 5/19/2020
 • Gemeente Alphen-Chaam
 • Motie Stabieler gemeentefonds
 • D - ter kennisname
 • 577
 • 5/19/2020
 • Inwoner
 • digitale reclame (langs de snelweg)
 • afschrift van antwoord van het college toegevoegd (geanonimiseerd) email is geanonimiseerd
 • B - ter afhandeling naar college
 • 613
 • 5/18/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/020 - Ledenraadpleging in verband met uitstel ALV tot september 2020
 • D - ter kennisname
 • 612
 • 5/18/2020
 • Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen
 • Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie
 • D - ter kennisname
 • 617
 • 5/15/2020
 • F.M.
 • MIRT Lelylijn - Hamburg en de trein naar Berlijn via Twente context internationaal spoor
 • Bericht is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 615
 • 5/15/2020
 • VNG
 • VNG - ledenbrief 20/015 - Lachgas
 • D - ter kennisname
 • 614
 • 5/14/2020
 • Zorgbelang Fryslân
 • Signaalpunt Zorgbelang Fryslân tweede rapport
 • 611
 • 5/14/2020
 • Meldpunt Schadelijk Geluid
 • Hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steen- en kattenverjagers)
 • D - ter kennisname
 • 605
 • 5/8/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/019 - Ledenraadpleging Cao SW 2020
 • D - ter kennisname
 • 599
 • 5/7/2020
 • Samenwereld
 • Publicatie: Lokale overheid vernieuwd, Een spoorboekje voor politici die willen veranderen
 • D - ter kennisname
 • 601
 • 5/7/2020
 • Inwoner
 • Reactie inwoner op concept beleidskoers omgevingsvisie - wij willen meepraten
 • Geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 608
 • 5/6/2020
 • F.M.
 • MIRT casus Lelylijn publicatie rapport quickscan binnenkort
 • geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 600
 • 5/5/2020
 • Natuurbegraafplaats Friesland
 • verzoek om medewerking aanpassing bestemmingsplan
 • brief is geanonimiseerd
 • B - ter afhandeling naar college
 • 609
 • 5/5/2020
 • Stichting Alles voor Mekaar
 • Noodkreet aan alle Nederlandse gemeenten!
 • D - ter kennisname
 • 604
 • 5/1/2020
 • Inwoner
 • Bewoning Tolvepaed 4 te Haskerdijken
 • brief is geanonimiseerd. Bijlage handtekeningenlijst is niet openbaar gepubliceerd, maar via 'interne' stukken.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 603
 • 5/1/2020
 • Us Kooperaasje
 • Hoe komen we in Friesland gezamenlijk tot 50% lokaal eigendom bij energieprojecten?
 • D - ter kennisname
 • 602
 • 5/1/2020
 • JvG
 • Corona Spoedwet
 • stukken zijn geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 596
 • 4/30/2020
 • Rik Heijman
 • Informatiefolder Start aanleg zonnepark Omweg
 • D - ter kennisname
 • 607
 • 4/30/2020
 • F.M.
 • MIRT OV-SAAL + Lelylijn iets wat niet past in de huidige bundel
 • wel de juiste visie?
 • geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 591
 • 4/30/2020
 • Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee
 • Officiële verklaring/ standpunt inzake de zendmast-branden
 • bijlage is geanonimiseerd.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 593
 • 4/29/2020
 • Gemeente Beesel
 • motie wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers
 • 592
 • 4/29/2020
 • VR Fryslân
 • Noodverordening inzake de Coronacrisis.
 • D - ter kennisname
 • 585
 • 4/28/2020
 • Participatieraad
 • Jaarverslag 2019 Participatieraad
 • D - ter kennisname
 • 581
 • 4/23/2020
 • College
 • Opvang minderjarige kinderen uit Griekenland
 • afschrift van brief aan staatssecretaris
 • D - ter kennisname
 • 583
 • 4/23/2020
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
 • Oproep laat de jeugd weer buiten kunst maken
 • D - ter kennisname
 • 580
 • 4/23/2020
 • Griffie
 • Griffiejaarplan 2020 Heerenveen
 • n.a.v. besluit presidium ontvangt u hiermee het Griffiejaarplan 2020 Heerenveen.
 • D - ter kennisname
 • 582
 • 4/23/2020
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Motie De Lelylijn in de landelijke verkiezingsprogramma’s van 2021
 • D - ter kennisname
 • 578
 • 4/20/2020
 • VNG
 • Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
 • D - ter kennisname
 • 576
 • 4/20/2020
 • VNG
 • Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen
 • D - ter kennisname
 • 595
 • 4/20/2020
 • Inwoner
 • bodemverontreiniging door bedrijven van industrieterrein Haskerveen.
 • email en brief zijn geanonimiseerd
 • B - ter afhandeling naar college
 • 598
 • 4/20/2020
 • Nationaal Platform Stralingsrisico's
 • Brief aan alle gemeenten m.b.t. 5G
 • email is geanonimiseerd.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 574
 • 4/17/2020
 • F.M.
 • BO-MIRT Zuidasdok. Lelylijn en OV-SAAL
 • email is geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 572
 • 4/16/2020
 • Provinsje Fryslân
 • Brief financieel toezicht met aandachtspunten voor de gemeentebegroting 2021
 • D - ter kennisname
 • 573
 • 4/16/2020
 • FUMO
 • Voorlopige jaarstukken FUMO 2019
 • D - ter kennisname
 • 594
 • 4/15/2020
 • F.M.
 • Hyperloop en de Lelylijn + verbinding Berlijn
 • email is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 575
 • 4/15/2020
 • Inwoner
 • Bezwaarschrift nieuwbouwplannen Poiesz
 • email is geanonimiseerd.
 • B - ter afhandeling naar college
 • 579
 • 4/14/2020
 • Let's talk about tech
 • Oproep aan gemeenten: stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert!
 • D - ter kennisname
 • 590
 • 4/14/2020
 • BelangenVereniging Vrij Wonen
 • permanente bewoning recreatie
 • email is geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 589
 • 4/13/2020
 • F.M.
 • BO-MIRT Lelylijn lessen trekken uit de HSL-Zuid
 • email is geanonimiseerd
 • D - ter kennisname
 • 584
 • 4/13/2020
 • Anoniem
 • Aansprakelijkheidsstelling en melding gevaarlijke situatie
 • D - ter kennisname
 • 588
 • 4/9/2020
 • Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning Fryslân
 • jaarverslag 2019 - Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning Fryslân
 • D - ter kennisname
 • 570
 • 4/7/2020
 • Rekenkamercommissie
 • Monitoringsonderzoeken Rekenkamercommissie Jeugdzorg, Sportstad en WMO
 • Het betreft een follow up over de onderzoeken van Sportstad en Jeugdzorg uitgevoerd in 2016 en WMO uitgevoerd in 2017.
 • D - ter kennisname
 • 586
 • 4/7/2020
 • Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
 • bewonersinitiatieven in het algemeen en de positie van dorpshuizen en buurthuizen in het bijzonder tijdens en na de coronacrisis.
 • email en brief zijn geanonimiseerd.
 • D - ter kennisname
 • 587
 • 4/7/2020
 • Kabelnoord
 • Mid term review 2020
 • D - ter kennisname
 • 567
 • 4/6/2020
 • College
 • afschrift brief aan inwoners over vaststelling onvolledigheid aanvraag Moskoupleats
 • D - ter kennisname
 • 562
 • 4/2/2020
 • VNG
 • Lbr. 20/011 position paper dienstverlening
 • D - ter kennisname
 • 564
 • 4/2/2020
 • fractie van Lokaal Belang Gemeente Barneveld
 • Dringend verzoek uitstel proces RES (Regionale Energie Strategie)
 • D - ter kennisname
 • 566
 • 4/2/2020
 • inwoner
 • Opmerking omtrent Heidemeer recreatie
 • email is geanonimiseerd.
 • B - ter afhandeling naar college