Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpCommissie
 • 5/20/2020
 • Raadsbrief Caparis
 • AZ
 • 5/19/2020
 • Reactie op de motie van 20 april 2020 over de Voedselbank
 • SaZa
 • 5/19/2020
 • Geldleningovereenkomst met de voetbalvereniging Heerenveense Boys
 • AZ
 • 5/14/2020
 • opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland
 • SaZa
 • 5/14/2020
 • Geldleningsovereenkomst met de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen
 • SaZa
 • 5/14/2020
 • Ondersteuning ondernemers
 • AZ
 • 5/1/2020
 • Maatregelen zorgaanbieders en taxivervoerders Wmo irt covid-19
 • SaZa
 • 4/30/2020
 • Lokaal Eenzaamheidsbeleid 2020-2028 'Samen één in Heerenveen!'
 • SaZa
 • 4/30/2020
 • Vervangen kade langs de Schoterlandse Compagnonsvaart (de Knipe)
 • ROM
 • 4/30/2020
 • Ophogen kaden rondom Heerenveen
 • ROM
 • 4/30/2020
 • Aanbieden graven met grafrechten voor onbepaalde tijd
 • AZ
 • 4/29/2020
 • Ontwikkelingen in het veenweidegebied (gebiedsproces Aldeboarn-de Deelen)
 • ROM
 • 4/28/2020
 • Onderhoudsplan verhardingen
 • ROM
 • 4/28/2020
 • Ontwikkelingen MFG de Kompenije
 • SaZa
 • 4/28/2020
 • Uitvoering Wet revitalisering generiek toezicht
 • AZ
 • 4/28/2020
 • Kennisgeving vaststelling B&W onvolledigheid aanvraag
 • ROM
 • 4/24/2020
 • Informerende brief + 'save the date' 14 mei 2020 | Regio Deal Zuidoost Friesland
 • 4/23/2020
 • stand van zaken glasvezel
 • ROM
 • 4/21/2020
 • Herstelplan Thialf
 • AZ
 • 4/17/2020
 • Motie waarborgfonds zonneparken
 • ROM
 • 4/17/2020
 • Uitvoering Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
 • ROM
 • 4/16/2020
 • Nadere regels subsidie in relatie tot corona
 • SaZa
 • 4/7/2020
 • Informerende brief raden Friesland- stand van zaken Regio Deal Zuidoost Friesland
 • AZ
 • 4/7/2020
 • Corona impact op zorgaanbieders
 • SaZa
 • 4/2/2020
 • Global Goals
 • AZ
 • 4/2/2020
 • OSG Sevenwwolden en Bornego
 • SaZa
 • 3/31/2020
 • Corona impact op gecontracteerde taxivervoerders
 • 3/31/2020
 • Verplaatsen beeld Fedde Schurer
 • ROM
 • 3/26/2020
 • Jeugdzorg
 • SaZa
 • 3/26/2020
 • Oordeel waarderingskamer 2019
 • AZ
 • 3/24/2020
 • Eén lidmaatschap van de Participatieraad is beëindigd
 • SaZa
 • 3/23/2020
 • Beleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • SaZa
 • 3/20/2020
 • Uitwerking beeldkwaliteitsplan De Lanen Skoatterwâld
 • ROM
 • 3/20/2020
 • Raadsbrief ondersteuningspakket ondernemers Heerenveen
 • AZ
 • 3/20/2020
 • Raadsbrief voortgangsbrief RES nr 6
 • ROM
 • 3/20/2020
 • Raadsbrief zorgaanbieders WMO ivm Corona
 • AZ
 • 3/17/2020
 • Raadsbrief definitieve reactienota ontwerp PvE Openbaar Vervoer Concessie 2020 - 2032
 • ROM
 • 3/17/2020
 • informatie conflictsituatie Caparis en OR
 • AZ
 • 3/12/2020
 • Lijst toezeggingen en moties
 • AZ
 • 3/10/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Heerenveen - Aansluiting (Oranje Nassaulaan)
 • ROM
 • 3/9/2020
 • Inspiratiesessies lichtbeleidsplan
 • ROM
 • 3/5/2020
 • Aandeelhouders Caparis
 • AZ
 • 3/5/2020
 • Afspraken festivalbandjes Oranjewoud Festival
 • SaZa
 • 3/2/2020
 • begroting 2020 OSG Sevenwolden
 • SaZa
 • 3/2/2020
 • tijdelijke nevenvestiging Ds Kingweg 10 ten behoeve van Bornego College
 • SaZa
 • 3/2/2020
 • Beheersmaatregelen kunstgrasveld
 • ROM
 • 2/25/2020
 • Inspraakreactie Ontwerp PvE Openbaar Vervoer Concessie 2022 - 2032
 • ROM
 • 2/25/2020
 • Halfjaarlijkse rapportage ICT (I&I) en digitale dienstverlening
 • AZ
 • 2/13/2020
 • advies inzake wenselijkheid fusie De Basis en Primus
 • SaZa
 • 2/12/2020
 • Stakeholdersonderzoek
 • AZ