Raadsbrieven (t/m aug 2020)

IDDatumOnderwerpCommissieThema
 • 347
 • 10/8/2020
 • Bestemmingsplan KR Poststraat 44-46, Heerenveen
 • ROM
 • Thema Wonen en leven
 • 346
 • 8/27/2020
 • Jaarrekening 2019 OSG Sevenwolden
 • SaZa
 • Thema Wonen en leven
 • 344
 • 8/24/2020
 • Deelname aan de Erfgoeddeal Aldeboarn-de Deelen
 • ROM
 • Thema Wonen en leven
 • 342
 • 8/13/2020
 • Corona update Posthuis Theater
 • SaZa
 • 343
 • 8/13/2020
 • Zienswijze Verordening Romte Fryslân 2014 (zon)
 • ROM
 • 341
 • 8/12/2020
 • Raadsbrief tussendocument Kadernota Sociaal Domein
 • SaZa
 • 340
 • 8/11/2020
 • Gaswinning in Nieuwehorne
 • ROM
 • 338
 • 8/6/2020
 • Evaluatie collectieve zorgregeling 2020
 • SaZa
 • 339
 • 8/6/2020
 • Erfpachtovereenkomst drijvend zonnepark Oudehaske
 • ROM
 • 337
 • 8/4/2020
 • Regionaal jaarverslag verzuim en voortijdig schoolverlaten 2018-2019 en actieplan 2020 Zuidoost Friesland
 • SaZa
 • 332
 • 7/17/2020
 • Truckstop
 • AZ
 • 331
 • 7/17/2020
 • Principebesluit natuurijsbaan Munnikspetten
 • SaZa
 • 330
 • 7/17/2020
 • Benchmark jeugdzorg
 • SaZa
 • 334
 • 7/17/2020
 • Onderzoek samenwerking Posthuis en Ateliers majeur
 • SaZa
 • 333
 • 7/17/2020
 • Heerenveen helpt
 • SaZa
 • 335
 • 7/17/2020
 • Monitor grondbedrijf
 • AZ
 • Thema Financiën en organisatie
 • 345
 • 7/15/2020
 • regionaal jaarverslag verzuim en voortijdig schoolverlaten 2018-2019 en actieplan 2020 Zuidoost Friesland
 • SaZa
 • 329
 • 7/7/2020
 • Inkoopmonitor 2019
 • AZ
 • 336
 • 7/6/2020
 • vv Jubbega - aanvraag kunstgrasveld
 • AZ
 • 328
 • 7/6/2020
 • Bestemmingsplan Van Riesenstraat
 • ROM
 • 327
 • 7/2/2020
 • Voortgang uitvoering Jeugdzorg
 • SaZa
 • 326
 • 6/30/2020
 • Herontwikkeling terrein Royal Jongbloed
 • ROM
 • 325
 • 6/30/2020
 • bestrijding eikenprocessierups 2020
 • ROM
 • 324
 • 6/29/2020
 • Brief aan de raad impactanalyse COVID-19
 • AZ
 • 320
 • 6/23/2020
 • Reactie op inspectierapport Gecertificeerde Instellingen van november 2019
 • SaZa
 • 321
 • 6/23/2020
 • stand van zaken glasvezel
 • ROM
 • 319
 • 6/22/2020
 • Raadsbrief voortgangsbrief RES nr 7
 • ROM
 • 317
 • 6/18/2020
 • Voortgang evaluatie SDF 6-2020
 • SaZa
 • 318
 • 6/16/2020
 • Financiële postitie gemeenten
 • AZ
 • 322
 • 6/16/2020
 • Voortgangsbrief Regionale Energiestrategie (RES) nr. 7
 • ROM
 • 316
 • 6/15/2020
 • De Treffe Skoatterwâld
 • ROM
 • 315
 • 6/11/2020
 • Schetsontwerp voor de opwaardering van de Romkessteeg
 • ROM
 • 313
 • 6/11/2020
 • fusie mr. J.B. Kanschool en Op 'e Grins
 • SaZa
 • 314
 • 6/11/2020
 • individuele inkomenstoeslag
 • SaZa
 • 311
 • 6/2/2020
 • Brandverzekering Thialf
 • AZ
 • 310
 • 6/2/2020
 • Jaarstukken Caparis 2019 en Kwartaalrapportages 4 Kw 2019 en 1 Kw 2020
 • SaZa
 • 309
 • 5/28/2020
 • Ingediende zienswijzen investeringsplannen Liander
 • ROM
 • 308
 • 5/26/2020
 • Ontwikkeling locatie Kerkstraat 44 te Heerenveen
 • ROM
 • 305
 • 5/20/2020
 • Raadsbrief Caparis
 • SaZa
 • 307
 • 5/19/2020
 • Geldleningovereenkomst met de voetbalvereniging Heerenveense Boys
 • AZ
 • 306
 • 5/19/2020
 • Reactie op de motie van 20 april 2020 over de Voedselbank
 • SaZa
 • 304
 • 5/14/2020
 • opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland
 • SaZa
 • 303
 • 5/14/2020
 • Ondersteuning ondernemers
 • AZ
 • 302
 • 5/14/2020
 • Geldleningsovereenkomst met de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen
 • SaZa
 • 312
 • 5/12/2020
 • lijst toezeggingen en moties
 • AZ
 • 323
 • 5/8/2020
 • Bestemmingsplan W.A. Nijenhuisweg 61 Katlijk
 • ROM
 • 301
 • 5/1/2020
 • Maatregelen zorgaanbieders en taxivervoerders Wmo irt covid-19
 • SaZa
 • 296
 • 4/30/2020
 • Ophogen kaden rondom Heerenveen
 • ROM
 • 299
 • 4/30/2020
 • Vervangen kade langs de Schoterlandse Compagnonsvaart (de Knipe)
 • ROM
 • 298
 • 4/30/2020
 • Aanbieden graven met grafrechten voor onbepaalde tijd
 • AZ