Amendementen

IDDatum raadAgendapuntOnderwerpStatusInitiatiefnemersEinddatum
 • 108
 • 11/9/2020
 • Fûns sportferieningen en doarpshûzen
 • verworpen
 • FNP
 • 109
 • 11/9/2020
 • Verdieling middelen Funs Fitale Kearnen
 • verworpen
 • 107
 • 11/9/2020
 • INGETROKKEN Feststellen begrutting
 • ingetrokken
 • FNP
 • 25
 • 11/9/2017
 • wifi4eu: gratis wifi yn Europa
 • ingetrokken
 • FNP
 • 11/9/2017
 • 24
 • 11/9/2017
 • Heffing bruggeld
 • aangenomen
 • D66
 • 60
 • 7/8/2019
 • INGETROKKEN Kamerverhuurbeleid - Goed verhuurschap
 • ingetrokken
 • SP
 • 7/8/2019
 • 32
 • 11/8/2018
 • verworpen
 • SP
 • 11/8/2018
 • 30
 • 11/8/2018
 • ingetrokken
 • SP
 • 11/8/2018
 • 31
 • 11/8/2018
 • ingetrokken
 • FNP
 • 11/8/2018
 • 101
 • 9/7/2020
 • Voorleggen nieuwe investeringsagenda
 • verworpen
 • SP
 • 100
 • 9/7/2020
 • Tekortkoming begrotingssystematiek
 • verworpen
 • FNP
 • 102
 • 9/7/2020
 • Financieel herstelplan
 • aangenomen
 • GL
 • 65
 • 11/7/2019
 • Funs Fitale Kernen
 • verworpen
 • FNP
 • 11/7/2019
 • 63
 • 11/7/2019
 • 1.2 miljoen foar Fûns Skuldhelpferliening
 • verworpen
 • FNP
 • 11/7/2019
 • 67
 • 11/7/2019
 • Schuldhulpverlening
 • verworpen
 • CU
 • 11/7/2019
 • 66
 • 11/7/2019
 • 1.2 miljoen voor armoede in Heerenveen ipv 1.2 miljoen voor turnhal
 • verworpen
 • SP
 • 11/7/2019
 • 62
 • 11/7/2019
 • Calamiteitenontsluiting industrieterrein Kanaal
 • aangenomen
 • VVD
 • 11/7/2019
 • 64
 • 11/7/2019
 • Turnhal ynvestearingsútstel
 • verworpen
 • FNP
 • 11/7/2019
 • 104
 • 10/5/2020
 • Rotonde Heerenveen Midden - eerst extra onderzoek
 • verworpen
 • GL
 • 103
 • 10/5/2020
 • Scenario 5 begroting
 • verworpen
 • FNP
 • 105
 • 10/5/2020
 • Scenario 4 begroting
 • verworpen
 • SP
 • 41
 • 10/5/2015
 • Kadernota inkoop en aanbesteden
 • verworpen
 • GBH
 • 10/5/2015
 • 42
 • 10/5/2015
 • Kadernota inkoop en aanbesteding jeugdminimumloon
 • verworpen
 • PvdA
 • 10/5/2015
 • 3
 • 6/4/2018
 • Thematisch raadsakkoord
 • verworpen
 • GL
 • 6/4/2018
 • 4
 • 6/4/2018
 • Thematisch raadsakkoord
 • verworpen
 • GL
 • 6/4/2018
 • 43
 • 6/29/2015
 • APV Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
 • aangenomen
 • PvdA
 • 44
 • 6/29/2015
 • APV Sluitingstijden terrassen
 • ingetrokken
 • PvdA
 • 6/29/2015
 • 2
 • 5/28/2018
 • Bestemmingsplan Heerenveen - Tellepark
 • aangenomen
 • CDA
 • 7/31/2018
 • 116
 • 1/28/2021
 • PvdA
 • 117
 • 1/28/2021
 • Woningbouw
 • FNP
 • 115
 • 1/28/2021
 • SP
 • 48
 • 11/28/2016
 • aangenomen
 • PvdA
 • 49
 • 11/28/2016
 • verworpen
 • FNP
 • 11/28/2016
 • 98
 • 7/2/2020
 • Fietsplan voorrang
 • ingetrokken
 • FNP
 • 97
 • 7/2/2020
 • Fietsplan stallingsvoorzieningen
 • ingetrokken
 • FNP
 • 96
 • 7/2/2020
 • Fietsplan fietsen buitengebied
 • ingetrokken
 • FNP
 • 95
 • 7/2/2020
 • Bloedheet, Kletsnat en gortdroog
 • verworpen
 • D66
 • 94
 • 7/2/2020
 • Investeringsagenda gewijzigd vaststellen
 • aangenomen
 • VVD
 • 99
 • 7/2/2020
 • Ynfestearingsaginda 2.0
 • ingetrokken
 • FNP
 • 78
 • 1/27/2020
 • Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte - AGENDAPUNT NIET IN BEHANDELING GENOMEN
 • ingetrokken
 • CDA
 • 77
 • 1/27/2020
 • Kaderbrief 2021 - 2024
 • ingetrokken
 • VVD
 • 1/27/2020
 • 9
 • 11/26/2018
 • invoering Diftar+
 • verworpen
 • 11/26/2018
 • 7
 • 11/26/2018
 • evaluatie gedurende het jaar inclusief terugkoppeling
 • aangenomen
 • D66
 • 9/16/2019
 • 8
 • 11/26/2018
 • Diftar+
 • verworpen
 • 11/26/2018
 • 11
 • 11/26/2018
 • Startnotitie Biodiversiteit
 • aangenomen
 • 11/26/2018
 • 10
 • 11/26/2018
 • Vierde spoor, Startnotitie Biodiversiteit
 • aangenomen
 • 11/26/2018
 • 21
 • 9/25/2017
 • Rapport Jeugdzorg
 • aangenomen
 • CDA
 • 23
 • 9/25/2017
 • Zienswijze dekkingsplan 2.0 VR Fryslân
 • aangenomen
 • VVD
 • 20
 • 9/25/2017
 • Parkeervisie
 • verworpen
 • D66
 • 9/25/2017
 • 22
 • 9/25/2017
 • Extra investeringskrediet ICT
 • ingetrokken
 • CDA