Langlopende dossiers

Titel/onderwerpAgendapuntDatumStand van zakenThema
 • Omgevingswet
 • 1/20/2020
 • Nieuwsbrief Omgevingsvisie #4 toegevoegd. In dit dossier staat informatie over de omgevingswet.
 • Kadernota Sociaal Domein 2019-2025
 • 11/14/2019
 • Thema Zorg en welzijn
 • Huisvestingsvisie
 • 11/11/2019
 • Jeugdzorg
 • RES
 • in dit dossier staat informatie over de Regionale Energie Strategie (RES)