Overige stukken

IDSoort stukToelichtingIngekomen op
 • 556
 • Persbericht
 • raad houdt Van der Zwan graag als burgemeester
 • 2/24/2020
 • 554
 • Nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief over planning PvE OV Concessie 2022-2032
 • 2/20/2020
 • 555
 • Anders
 • Doorlopende agenda per 20-02-2020
 • 2/20/2020
 • 553
 • Anders
 • Besluitenlijst en activiteitenlijst college
 • 2/20/2020
 • 551
 • Bewonersbrief
 • Opknappen speelveld De Kastlein
 • 2/20/2020
 • 552
 • Bewonersbrief
 • Nieuwe beplanting Ulbe Twijnstrawei en Trigreppel Akkrum
 • 2/20/2020
 • 550
 • Bewonersbrief
 • vervangen bomen Piet vd Hemstraat
 • 2/20/2020
 • 548
 • Bewonersbrief
 • Onderhoud plantvakken Nes
 • 2/18/2020
 • 549
 • Bewonersbrief
 • vervangen bomen Badweg
 • 2/18/2020
 • 547
 • Nieuwsbrief
 • Accolade Koers 2020 - 2025
 • 2/18/2020
 • 546
 • Anders
 • Bedankbrief Stichting Voedselbank Heerenveen
 • 2/17/2020
 • 542
 • Nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief Raadsakkoord nr. 3
 • 2/14/2020
 • 534
 • Bewonersbrief
 • herinrichting speelveld Costerweg
 • 2/13/2020
 • 538
 • Anders
 • Besluitenlijst en activiteitenlijst bestuurders
 • 2/13/2020
 • 544
 • Nieuwsbrief
 • FIKS nieuwsbrief
 • 2/13/2020
 • 545
 • Nieuwsbrief
 • Infographics GGD Fryslân
 • 2/13/2020
 • 537
 • Bewonersbrief
 • Beplanting Seame
 • 2/13/2020
 • 536
 • Bewonersbrief
 • Vervanging bomen De Dobbe
 • 2/13/2020
 • 535
 • Bewonersbrief
 • Bomenkap Van Aylvalaan
 • 2/13/2020
 • 540
 • Bewonersbrief
 • Nieuwbouwproject Nieuwstraat
 • 2/12/2020
 • 541
 • Anders
 • Nieuwsbrief over planning Programma van Eisen Openbaar Vervoer concessie Fryslân 2022
 • 2/11/2020
 • 533
 • Nieuwsbrief
 • Afûk februari
 • 2/11/2020
 • 528
 • Nieuwsbrief
 • FSP nieuwsbrief
 • 2/7/2020
 • 532
 • Anders
 • doorlopende agenda per 06-02-2020
 • 2/7/2020
 • 527
 • Persbericht
 • Persbericht - Warmtescan zet inwoners aan tot energiebesparende maatregele
 • 2/6/2020
 • 531
 • Bewonersbrief
 • Herinrichting Breedpad, laatste stand van zaken
 • 2/6/2020
 • 530
 • Anders
 • Besluitenlijst 28-01-2020
 • 2/6/2020
 • 529
 • Persbericht
 • Hulpmiddelen via Wmo opnieuw aanbesteed
 • 2/6/2020
 • 524
 • Anders
 • Concepttest duurzaamheidscampagne Sociëteitszaal Posthuis Theater 19.30 - 21.00 uur
 • 2/5/2020
 • 526
 • Anders
 • Thema debat: Lokale groeperingen zijn het fundament van onze democratische rechtstaat
 • 2/5/2020
 • 525
 • Bewonersbrief
 • Inloopbijeenkomst realisatie tweede turnhal bij Sportstad 20200212
 • 2/5/2020
 • 522
 • Nieuwsbrief
 • Crow fietsberaad februari 2020
 • 2/4/2020
 • 519
 • Nieuwsbrief
 • Doarpswurk Nieuwsbrief januari 2020
 • 2/4/2020
 • 521
 • Persbericht
 • Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen werkt samen met studenten van het Friesland College
 • 2/4/2020
 • 520
 • Bewonersbrief
 • Onderhoudswerk Weinmakker
 • 2/4/2020
 • 517
 • Nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland
 • 1/31/2020
 • 518
 • Bewonersbrief
 • Herinrichting rotonde Heerenveen Midden - stand van zaken
 • 1/31/2020
 • 515
 • Anders
 • Besluitenlijst 21-01 en activiteitenlijst 30-01
 • 1/30/2020
 • 516
 • Anders
 • persbericht: onthulling holocaustmonument Levenslicht Heerenveen
 • 1/30/2020
 • 513
 • Anders
 • terugblik op de Raadsvergadering van 27 januari 2020
 • 1/28/2020
 • 514
 • Persbericht
 • Bestuur Thialf compleet
 • 1/28/2020
 • 510
 • Anders
 • Activiteitenlijst (incl. persbericht Nieuweschoot aan de zonnepanelen) en besluitenlijst bestuurders
 • 1/23/2020
 • 509
 • Bewonersbrief
 • Nieuwe speelplek Skoatterwâld fase 3 zuid
 • 1/23/2020
 • 511
 • Nieuwsbrief
 • Evaluatie workshop verduurzamen Eigen Huis
 • 1/23/2020
 • 508
 • Persbericht
 • Parseberjocht - Deputearre Klaas Fokkinga ynstalleare
 • 1/22/2020
 • 506
 • Anders
 • Dutch Drone Shows email - geanonimiseerd
 • 1/21/2020
 • 507
 • Bewonersbrief
 • Tegemoetkoming kosten medisch afval
 • 1/21/2020
 • 512
 • Anders
 • uitnodiging - De Freonen helpt gratis en onafhankelijk bij het indienen van de SDE+-subsidieaanvraag
 • 1/21/2020
 • 505
 • Persbericht
 • Persbericht Atelier Sociaal Domein
 • 1/17/2020
 • 502
 • Anders
 • Besluitenlijst 07-01-2020 en activiteitenlijst 16-01-2020
 • 1/16/2020