Vergaderkalender

10 Raad amendementen / moties

NummerDatumTitelStatusPortefeuillehouder
 • 22/102
 • 11/9/2022
 • M22-102 - Hoge prioriteit voor armoede
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/101
 • 11/9/2022
 • M22-101 - Minimumloon van € 14,- voor iedereen die werkt voor of in opdracht van de gemeente
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/100
 • 11/9/2022
 • M22-100 - Begaanbare wegen
 • Aangenomen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/099
 • 11/9/2022
 • M22-98 - Duurzame prestatieafspraken
 • Verworpen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/099
 • 11/9/2022
 • A22-99 - Zienswijze begrotingswijziging 2022-09 Regio Gooi en Vechtstreek
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/097
 • 11/9/2022
 • A22-97 - Voorlichting over het weerbaar maken van jeugd tegen ondermijning
 • Aangenomen
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 22/096
 • 11/9/2022
 • M22-96 - Bouw voor een duurzaam leerklimaat
 • Aangehouden
 • 22/095
 • 11/9/2022
 • A22-95 - MRA-begroting Niet 'vaststellen' maar 'kennisnemen van'
 • Aangenomen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/094
 • 11/9/2022
 • M22-94 - Sportbeleid eerder over de finish
 • Aangenomen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/093
 • 11/9/2022
 • A22-93 - Meer geld naar cultuur
 • Verworpen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/092
 • 11/9/2022
 • A22-92 - Menstruatiearmoede, bloedserieus
 • Aangenomen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/091
 • 11/9/2022
 • M22-91 - Plek voor jongeren in de begroting
 • Aangehouden
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 22/090
 • 11/9/2022
 • M22-90 - Warmte in het wijkcentrum
 • Aangenomen
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 22/089
 • 11/9/2022
 • A22-89 - Instellen noodfonds breed
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/088
 • 11/9/2022
 • M22-91 - Plek voor jongeren in de begroting
 • Verworpen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/087
 • 11/9/2022
 • A22-87 - Toezichthouder illegale kamerverhuur-bewoning
 • Verworpen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/086
 • 11/9/2022
 • M22-86 - Invoering Buurt Energie Systeem
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/085
 • 11/9/2022
 • A22-85 - 60+ gratis met de bus
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/083
 • 11/9/2022
 • A22-83 - Reguleringsbeleid deelmobiliteit
 • Ingetrokken
 • Wethouder B. Heller
 • 22/082
 • 11/9/2022
 • A22-82 - Verkeersveiligheid rondom scholen en sportverenigingen
 • Ingetrokken
 • Wethouder B. Heller
 • 22/081
 • 11/9/2022
 • A22-81 - Armoedepreventie
 • Ingetrokken
 • Wethouder B. Heller
 • 22/080
 • 11/9/2022
 • M22-80 - Instellen noodfonds breed
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/079
 • 10/26/2022
 • A22-79 - Vigerend beleid tot uitvoering brengen
 • Ingetrokken
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/078
 • 10/26/2022
 • A22-78 - Delegatie delen omgevingsplan
 • Verworpen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/077
 • 10/26/2022
 • A22-77 - Doorstroming en vergroten huisvestingmogelijkheden voor cruciale beroepen
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/076
 • 10/26/2022
 • A22-76 - Meer zonnepanelen mogelijk maken
 • Ingetrokken
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 22/075
 • 10/26/2022
 • M22-75 - Raadsbesluit over opvang
 • Aangehouden
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 22/075
 • 11/9/2022
 • M22-75 - Raadsbesluit over opvang
 • Aangehouden
 • Wethouder B. Heller
 • 22/074
 • 10/26/2022
 • A22-74 - Maak zonnepanelen praktisch
 • Verworpen
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 22/073
 • 10/26/2022
 • A22-73 - Middenhuur 1221
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/072
 • 10/26/2022
 • A22-72 - 1350 - 1800 woningen 1221
 • Verworpen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/071
 • 10/26/2022
 • A22-71 - Milieucategorie 3 - 1221
 • Verworpen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/070
 • 10/26/2022
 • M22-70 - Zo spoedig mogelijk een afwegingskader voor verduurzamen monumenten
 • Aangenomen
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 22/069
 • 10/26/2022
 • M22-69 - 1221 Groeien in 2 stappen vanaf 1400
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/068
 • 9/21/2022
 • M22-68 - Klaar voor een circulaire toekomst
 • Aangenomen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/066
 • 9/21/2022
 • M22-66 - Een waardige en groene kerkbrink
 • Verworpen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/065
 • 9/21/2022
 • M22-65 - Hilversum laat kleur zien
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/064
 • 9/21/2022
 • A22-64 - Eerst alle scholen BENG
 • Verworpen
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 22/063
 • 9/21/2022
 • A22-63 - Maak de positie van de raad bij subsidieverstrekking concreet
 • Aangenomen
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 22/062
 • 9/21/2022
 • M22-62 - Verkiezingsopkomst
 • Aangenomen
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 22/061
 • 9/21/2022
 • M22-61 - Een laagdrempelige nieuwe bibliotheek
 • Aangenomen
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/060
 • 9/21/2022
 • M22-60 - Instellen noodfonds
 • Aangehouden
 • Wethouder B. Heller
 • 22/059
 • 7/13/2022
 • A22-59 - Afronding fase 2 participatie Omgevingsvisie
 • Aangenomen
 • Wethouder K.J. Walters
 • 22/057
 • 7/13/2022
 • M22-57 - Verkenning Noodhulpbureau in Hilversum
 • Aangenomen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/056
 • 7/13/2022
 • A22-56 - Een doordacht parkeertarief
 • Verworpen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/056
 • 7/6/2022
 • A22-56 - Een doordacht parkeertarief
 • Stemmen staken
 • Wethouder B. Heller
 • 22/055
 • 7/6/2022
 • M22-55 - Wonen en zorg zijn knelpunten
 • Aangehouden
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22/054
 • 7/6/2022
 • M22-54 - Minimumloon van € 14,- voor iedereen die werkt voor of in opdracht van de gemeente
 • Aangenomen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/053
 • 7/6/2022
 • M22-53 - Tandje erbij voor de fiets
 • Aangenomen
 • Wethouder B. Heller
 • 22/052
 • 7/6/2022
 • A22-52 - Verduurzaming regio Gooi en Vechtstreek
 • Aangenomen
 • Wethouder K. van Hunnik