Moties (iBabs)

IDOnderwerpDatum ingediendEinddatumAfgedaan
 • 447
 • Aangenomen motie Betaalbare woningen voor starters en senioren
 • Raadsvergadering: 8 oktober 2019
 • 10/8/2019
 • 446
 • Aangenomen Motie Maatregelen tegen scheefwonen
 • Raadsvergadering: 8 oktober 2019
 • 10/8/2019
 • 445
 • Unaniem aangenomen motie Concrete invulling plannen sociale woningbouw
 • Raadsvergadering: 8 oktober 2019
 • 10/8/2019
 • 448
 • Verworpen motie betreffende Raadsvoorstel 3e wijziging GR Omgevingsdienst Haaglanden (1273).
 • Raadsvergadering 8 oktober 2019
 • 10/8/2019
 • 412
 • Verworpen motie fracties GBLV en GroenLinks inzake Raadsenquête Damcentrum (530379). ID 412.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 413
 • Aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, CU-SGP inzake Extra Parkeergarage (530391). ID 413.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 7/9/2019
 • 418
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Parkeerbalans Damlaan (530453). ID 418. (9/4: Afgedaan|).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 419
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Parkeerbalans Rijnlandstraat (530464). ID 419. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 417
 • Unaniem aangenomen Motie fractie GBLV inzake Parkeerbalans bewegwijzering en bebording (530442). ID 417.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 7/9/2019
 • 414
 • Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Parkeerdruk Damcentrum 1 (530417). ID 414. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 416
 • Aangenomen Motie fractie GBLV inzake Parkeerdruk Damcentrum 3 (530434). ID 416.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 7/9/2019
 • 421
 • Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Informatievoorziening Taboeloos onderzoek (530483). ID 421. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 422
 • Aangenomen Motie fractie GBLV inzake Gebarentolk bij calamiteiten (530489). ID 422.
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 7/9/2019
 • 420
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Tijdelijk parkeren Parkeerterrein Leytsche Hof (530479). ID 420. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 415
 • Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Parkeerdruk Damcentrum 2 (530428). ID 415. (9/4: Afgedaan).
 • Raadsforum: 9 april 2019
 • 4/9/2019
 • 402
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GBLV, D66, CDA, PvdA inzake Ontwerpactieplan Geluid. (500085). ID 402.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 4/8/2019
 • 404
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, GL, D66, GBLV inzake Stoppen vluchten helikopterhaven Ypenburg (500110). ID 404.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 403
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, GL, D66 inzake Ontwerpactieplan Geluid 2018-2023. (500095). ID 403.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 401
 • Aangenomen Motie fracties CDA, GroenLinks, GBLV, D66 inzake Verlagen maximumsnelheid A4 en A12 bij woonwijken. (500013). ID 401.
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 4/8/2019
 • 423
 • 2.f. Unaniem Aangenomen Motie fracties D66 en PvdA inzake Hijsen Europese vlag vanaf 9 mei t/m 23 mei 2019 (536651). ID 423.
 • Raadsforum: 7 mei 2019: Motie: Unaniem aangenomen.
 • 8/7/2019
 • 409
 • Verworpen Motie fracties GBLV en GroenLinks inzake Afstand nemen Nashville-verklaring (508893). ID 409. (5/2: Afgedaan).
 • Raadsforum: 5 febr. 2019.
 • 2/5/2019
 • 408
 • Aangehouden Motie fracties GroenLinks, D66, GBLV inzake Extra aandacht jongeren in streng gelovige milieus (508889). ID 408.
 • Raadsforum: 5 febr. 2019
 • 2/19/2019
 • 407
 • Aangenomen Motie fracties GroenLinks, D66, GBLV, CU-SGP, CDA inzake Investeringen Palmolie-industrie (508872). ID 407.
 • Raadsforum: 5 febr. 2019
 • 5/6/2019
 • 362
 • Motie van de fractie D66 m.b.t. het instellen van een Gemeenteraden-Overleg H10 (483022). ID 362.
 • Raadsforum: 30 okt. 2018
 • 1/30/2019
 • 444
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GroenLinks, GBLV, CDA inzake Participatie Maatwerk Afvalscheiding (553089). ID 444.
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 10/3/2019
 • 441
 • Aangenomen Motie fractie D66 inzake Verlaging grens melding financiële overschrijdingen (553015). ID 441.
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 10/3/2019
 • 443
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Tijdelijke parkeerplaatsen bouwplan Leytsche Hof (553079). ID 443. (Afgedaan: 3/7).
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 442
 • Verworpen Motie fracties CDA, GroenLinks inzake Herbestemming Gr. Catharinalaan 1 (553025). ID 442. (Afgedaan: 3/7)
 • Raadsforum: 3 juli 2019
 • 7/3/2019
 • 343
 • Aangenomen Moties van de fracties D66, GBLV, VVD inzake Vlaggen (2137202). ID 343
 • Raadsforum: 29 mei 2018
 • 8/29/2018
 • 342
 • Unaniem aangenomen Motie fracties GroenLinks, D66 inzake toegankelijkheid openbaar vervoer (2137158). ID 342.
 • Raadsforum: 29 mei 2018
 • 5/29/2018
 • 410
 • 2.d.2. Stemming motie fracties D66, GBLV, VVD, CDA inzake Functiemenging blurring Detailhandel en Horeca (524881). ID 410.
 • Raadsforum: 26 maart 2019.
 • 6/26/2019
 • 411
 • 2.e. Stemming Motie fractie GroenLinks inzake Transparantie bomenkap (524896). ID 411.
 • Raadsforum: 26 maart 2019
 • 6/26/2019
 • 353
 • 3.f. Raadsvoorstel: Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 (540). ID 353.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018.
 • 12/24/2018
 • 356
 • 2.c. Verworpen Motie fracties GBLV en D66 inzake Praktisch indelen afvalparken ondergrondse containers. (475464). ID 356.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 9/25/2018
 • 357
 • 2.c. Unaniem Aangenomen Motie fracties GBLV, VVD, CDA, D66 inzake Inpandige containerruimten. ID 357. (475474). ID 357.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 12/24/2018
 • 360
 • 3.f. Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, GroenLinks, CU-SGP, D66, PvdA inzake Kleine zorgaanbieders en zelfstandigen Jeugdhulp. (475496). ID 360.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 12/24/2018
 • 361
 • 3.h. Verworpen Motie fractie D66 inzake Elektrisch aangedreven Wagenpark. (475499). ID 361.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 9/25/2018
 • 354
 • 3.i. Motie GBLV D66 en GroenLinks inzake Aanplant Tiny Forests in Leidschendam-Voorburg. (475502). ID 354.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 9/25/2018
 • 358
 • 2.c. Aangenomen Motie fracties CDA, GBLV, VVD inzake Opfleuren ondergrondse containers tegen illegale afvaldump. (475483). ID 358.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 12/24/2018
 • 359
 • 2d./3e. Unaniem aangenomen Motie fracties GBLV, D66, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA inzake Openbaar Vervoer Leidschendam-Zuid en Stompwijk. (475492). ID 359.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 12/24/2018
 • 355
 • 2.c. Motie fracties GBLV en D66 inzake Grofvuil 'Vandaag gebeld, morgen opgehaald'. (475459). ID 355.
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 12/24/2018
 • 405
 • Unaniem aangenomen Motie fracties CDA, CU-SGP, PvdA, GBLV inzake Verordening Digitale Kennisgeving (503920). ID 405.
 • Raadsforum: 22 jan. 2019.
 • 4/22/2019
 • 406
 • Verworpen Motie D66, GroenLinks, GBLV inzake Groene Platte Daken (503929). ID 406. (22/1: Afgedaan).
 • Raadsforum: 22 jan. 2019
 • 1/22/2019
 • 425
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake Woningbouw Overgoo: 40% middensegment en 20% hoge segment (540495). ID 425. (21/5: Afgedaan)
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 426
 • Verworpen Motie fractie GBLV inzake 40% Sociale Woningbouw in Overgoo (540510). ID 426. (21/5: Afgedaan).
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 427
 • Unaniem aangenomen Motie fracties VVD, CDA, PvdA, D66, GBLV, GroenLinks inzake Instellen subsidietafel Levendige Leefomgeving (540698). ID 427.
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 8/22/2019
 • 424
 • Aangenomen Motie fracties PvdA, GroenLinks, CDA, CU-SGP inzake Vaststellen ontwikkelvisie Overgoo (540478). ID 424.
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 8/21/2019
 • 428
 • Aangenomen Motie fracties CDA, GroenLinks, D66, PvdA, VVD inzake Samenhang wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid (540729). ID 428.
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 8/21/2019
 • 436
 • Unaniem aangenomen Motie fractie VVD inzake Woekerwinst Jeugdzorginstellingen onacceptabel (552851). ID 436.
 • Raadsforum: 2 juli 2019.
 • 10/2/2019
 • 439
 • Verworpen Motie fracite GroenLinks inzake Luchtkwaliteit. ID 439. (Afgedaan: 3/7).
 • Raadsforum: 2 juli 2019.
 • 10/2/2019