Feitelijke vragen (iBabs)

DatumIndienersOnderwerpEinddatumDatum beantwoordingAfgedaan
 • 16-5-2019
 • Dhr. A.G.M. Brans (VVD)
 • Vragen van de fractie VVD m.b.t. intentieovereenkomst inzake onderzoek haalbaarheid locatie-ontwikkeling aan de Van Ruysdaellaan 49-51. ID 1349.
 • 21-5-2019
 • 14-5-2019
 • Mw. S.D. van den Heuvel (VVD)
 • Technische vragen van de fractie VVD inzake passend Onderwijs-thuiszittend. ID 1348.
 • 17-5-2019
 • 13-5-2019
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Raadsbrief Voortgang en actualisatie actieplan Luchtkwaliteit. ID 1346. (20/5: Afgedaan).
 • 16-5-2019
 • 20-5-2019
 • 13-5-2019
 • Dhr. P.J. van Dolen (D66)
 • Vragen van de fractie D66 inzake Doorontwikkeling Schakenbosch. ID 1345.
 • 16-5-2019
 • 13-5-2019
 • Dhr. M. van Wijk (GBLV)
 • Feitelijke vragen van de fractie GBLV inzake kosten onderzoek Extra Oeververbinding (EOV). ID 1347.
 • 16-5-2019
 • 3-5-2019
 • Dhr. H.P. Klazenga (GBLV)
 • Feitelijke vragen fractie GBLV inzake reiskosten vorige collegeperiode. ID 1342. (7/5: Afgedaan).
 • 7-5-2019
 • 7-5-2019
 • 3-5-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vraag fractie D66 n.a.v. raadsforum 9 april: ag.pnt. 3c Subsidieverordening m.b.t. wethouder Rouwendal ID 1343. (7/5: Afgedaan).
 • 8-5-2019
 • 7-5-2019
 • 3-5-2019
 • Mw. M. Velu (GBLV)
 • Technische vraag fractie GBLV inzake klachten honden Sijtwendepark. ID 1341. /13/5 Vervolgvragen. (16/5: Afgedaan).
 • 8-5-2019
 • 16-5-2019
 • 3-5-2019
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Feitelijke vragen fractie VVD inzake Uitstaande vorderingen. ID 1344.(Afgedaan 17/5)
 • 8-5-2019
 • 17-5-2019
 • 2-5-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Feitelijke vervolgvragen van de fractie D66 n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen (1088) inzake aanleg en renovatie kunstgrasvelden. ID 1340.
 • 7-5-2019
 • 2-5-2019
 • Technische vragen fractie GBLV inzake Raadsbrief Wensen en bedenkingen initiatiefvoorstel Gr. Catharinalaan. ID 1339. (6/5: Afgedaan).
 • 7-5-2019
 • 6-5-2019
 • 30-4-2019
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Feitelijke vragen van de fractie D66 inzake Operatie Steenbreek. ID 1338. (2/5: Afgedaan).
 • 3-5-2019
 • 2-5-2019
 • 29-4-2019
 • Beantwoording vragen gesteld in oordeelsvormende raad 9 april 2019 inzake Wijziging Algemene Subsidieverordening LV 836. ID 1336. (29/4: Afgedaan).
 • 29-4-2019
 • 29-4-2019
 • 29-4-2019
 • Mw. S.D. van den Heuvel (VVD)
 • Technische vragen van de fractie VVD inzake Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ). ID 1337. (6/5: Afgedaan).
 • 2-5-2019
 • 6-5-2019
 • 18-4-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Aanvullende technische vragen fractie D66 n.a.v. tafeltjesavond inzake Bezuinigingsopties komende jaren. ID 1335. (26/4: Afgedaan).
 • 25-4-2019
 • 26-4-2019
 • 17-4-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Subsidietotaal. ID 1334. (18/4: Afgedaan).
 • 24-4-2019
 • 18-4-2019
 • 15-4-2019
 • Dhr. F.J. Kist (GL)
 • Technische vragen van de fractie GroenLinks inzake Buurtbemiddeling. ID 1331. (18/4: Afgedaan).
 • 18-4-2019
 • 18-4-2019
 • 15-4-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Evaluatie omgekeerd inzamelen Voorburg-Midden. ID 1333. (17/4: Afgedaan).
 • 18-4-2019
 • 17-4-2019
 • 15-4-2019
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Technische vragen van de fractie VVD inzake 'Dashboard voor gemeenten'. ID 1332. (Afgedaan: 25/4).
 • 18-4-2019
 • 25-4-2019
 • 12-4-2019
 • Dhr. H.P. Klazenga (GBLV)
 • Feitelijke Vragen fractie GBLV over reizen wethouders vorig college. ID 1330. (25/4: Afgedaan).
 • 17-4-2019
 • 25-4-2019
 • 9-4-2019
 • Dhr. W.F. Steutel (GBLV)
 • Feitelijke vraag van de fractie GBLV inzake een ruimtelijk gebiedsontwikkelingsproces (Afgedaan 11/4)
 • 12-4-2019
 • 11-4-2019
 • 8-4-2019
 • Dhr. M. van Wijk (GBLV)
 • Technische vraag inzake Parkeerbeleid Parkeerbalans Parkeergarage Nieuw 2019 (Afgedaan 9/4)
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • 8-4-2019
 • Dhr. G.P.W. Dupont (CDA)
 • Technische vragen naar aanleiding van informatie-avond vestiging CompaNanny in de voormalige Opstandingskerk
 • 11-4-2019
 • 11-4-2019
 • 4-4-2019
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Technische vraag van de fractie VVD inzake Reïntegratie- en Participatiebeleid. ID 1326.(Afgedaan 9/4)
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • 4-4-2019
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Technische vragen van de fractie GBLV inzake Nieuwe Subsidieregeling. ID 1325. (Afgedaan 9/4)
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • 4-4-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Gewijzigde Feitelijke vragen van de fractie D66 n.a.v. Raadsvoorstel: Akoestiek binnensportaccommodatie, mei 2019. ID 1324. (Afgedaan 5/4)
 • 9-4-2019
 • 4-4-2019
 • 3-4-2019
 • Beantwoording vragen gesteld in Raadsforum 26/3 inzake RV: Centrumregeling samenwerking gemalendienst (824). ID 1323.
 • 3-4-2019
 • 3-4-2019
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Technische vraag van de fractie GBLV inzake Vaststellingsovereenkomst Bestek Onkruidbeheersing (1052). ID 1322. (13/4: Afgedaan).
 • 8-4-2019
 • 13-5-2019
 • 3-4-2019
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Technische vragen van de fractie GBLV inzake Raadsvoorstel Aanpassing Subsidieverordening. ID 1321.(Afgedaan 9/4)
 • 8-4-2019
 • 9-4-2019
 • 2-4-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Feitelijke vragen van de fractie D66 inzake Meedenksessies verkeersdoorstroom Damcentrum. ID 1319. (Afgedaan 5/4)
 • 5-4-2019
 • 5-4-2019
 • 2-4-2019
 • Dhr. G.P.W. Dupont (CDA)
 • Feitelijke vragen van de fractie CDA inzake Dienstreizen College. ID 1320. (Afgedaan 10/4)
 • 5-4-2019
 • 10-4-2019
 • 1-4-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Wijzigen Algemene Subsidieverordening LV. ID 1315. (3/4: Afgedaan).
 • 4-4-2019
 • 3-4-2019
 • 1-4-2019
 • Dhr. M. van Wijk (GBLV)
 • Technische vragen van de fractie GBLV n.a.v. situatie Leidschendam-Centrum inzake parkeer- en verkeersproblemen. ID 1317. (17/4: Afgedaan).
 • 4-4-2019
 • 17-4-2019
 • 1-4-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Audiovisuele installaties raadzaal. ID 1314. (Afgedaan 8/4).
 • 4-4-2019
 • 8-4-2019
 • 1-4-2019
 • Mw. C.A. Bos (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Evaluatie omgekeerd inzamelen Voorburg-Midden. ID 1318. (3/4: Afgedaan).
 • 4-4-2019
 • 3-4-2019
 • 1-4-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Snippergroen in Essesteijn. ID 1316. (4/4: Afgedaan).
 • 4-4-2019
 • 4-4-2019
 • 26-3-2019
 • Beantw. techn. vragen inzake Parkeerbalans Leidschendam-Centrum gesteld in Raadsforum 12 maart 2019. ID 1313. (26/3: Afgedaan).
 • 26-3-2019
 • 22-3-2019
 • Dhr. P.J. van Dolen (D66)
 • Feitelijke vragen fractie D66 inzake parkeeronderzoek. ID 1312. (Afgedaan 9/4)
 • 27-3-2019
 • 9-4-2019
 • 20-3-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Technische vraag van de fractie D66 inzake Input voor Lokale Educatieve Agenda 2019-2022.(Afgedaan) ID 1310.
 • 25-3-2019
 • 22-3-2019
 • 20-3-2019
 • Mw.C.L.A.M. van der gronde (GL)
 • Feitelijke vraag fractie GroenLinks inzake verzoek onderzoeksrapportage Nationaal Smart City Living Lab.(Afgedaan 22/3) ID 1308.
 • 25-3-2019
 • 22-3-2019
 • 20-3-2019
 • Dhr. P.F. Rozenberg (GBLV)
 • Technische vragen van de fractie GBLV inzake Marktverordening. ID 1309. (21/3: Afgedaan).
 • 25-3-2019
 • 21-3-2019
 • 20-3-2019
 • Dhr. M. Mathlouti (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Vervangingstermijn kunstgrasvelden. ID 1311. (27/3: Afgedaan).
 • 25-3-2019
 • 27-3-2019
 • 18-3-2019
 • Dhr. A.H.M. Strous (CDA)
 • Feitelijke vragen van de fractie CDA n.a.v. brief Jeugdzorg. ID 1306.(Afgedaan 22/3)
 • 21-3-2019
 • 22-3-2019
 • 18-3-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Aanvullende Technische vragen fractie D66 n.a.v. Tafeltjesavond inzake Bezuinigingsoptie (deel IV). ID 1307. (Afgedaan 8/4)
 • 21-3-2019
 • 8-4-2019
 • 14-3-2019
 • Mw. N.A. Reijnders- Van Weers (GL)
 • Technische vragen van de fractie GroenLinks inzake kunstgras VVV Wilhelmus. ID 1305. (18/3: Afgedaan).
 • 19-3-2019
 • 18-3-2019
 • 11-3-2019
 • Dhr. D.A. Blokland (PvdA)
 • Technische vragen van de fractie PvdA inzake Parkeerbalans. ID 1303. (12/3: Afgedaan).
 • 14-3-2019
 • 12-3-2019
 • 11-3-2019
 • Dhr. J.J. van Maldegem (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Besparingsopties. ID 1302. (3/4: Afgedaan).
 • 14-3-2019
 • 3-4-2019
 • 11-3-2019
 • Dhr. Ph. van Veller (VVD)
 • Technische vragen van de fractie VVD inzake Handhavingsuitvoeringsprogramma en Handhavingsjaarverslag. ID 1304. (Afgedaan 13/3)
 • 14-3-2019
 • 13-3-2019
 • 6-3-2019
 • Dhr. W.F. Steutel (GBLV)
 • Feitelijke vragen van de fractie GBLV inzake verkoop van de Eneco-aandelen. ID 1300. (7/3: Afgedaan).
 • 11-3-2019
 • 7-3-2019
 • 6-3-2019
 • Mw. M.G. van Velzen (D66)
 • Technische vragen van de fractie D66 inzake Bijstandsontvangers. ID 1301(Afgedaan 8/3)..
 • 11-3-2019
 • 8-3-2019