Toezeggingen (iBabs)

IDGedaan inDatumOnderwerpToegezegd doorAfgedaan
 • 460
 • Commissie Omgeving d.d. 24 sept. 2019.
 • 9/24/2019
 • 3. Raadsbrief: Opgave sociale woningbouw (1202). ID 460.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 459
 • Commissie Samenleving d.d. 23 sept. 2019.
 • 9/23/2019
 • 5. Raadsbrief: Voortgang resultaatgerichte inkoop jeugd 2020-2024 (1276) en Raadsbrief: Beantwoording raadsvragen VVD over inkoop jeugdhulp. ID 459.
 • Wethouder J. Bouw
 • 458
 • Commissie Samenleving d.d. 23 sept. 2019.
 • 9/23/2019
 • 4. Raadsbrief: Motie 34 Plan van aanpak bibliotheek (856). ID 458.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 457
 • Commissie Samenleving d.d. 23 sept. 2019.
 • 9/23/2019
 • 4. Raadsbrief: Motie 34 Plan van aanpak bibliotheek (856). ID 457.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 456
 • Commissie Samenleving d.d. 23 sept. 2019.
 • 9/23/2019
 • 4. Raadsbrief: Motie 34 Plan van aanpak bibliotheek (856). ID 456.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 455
 • Commissie Samenleving d.d. 23 sept. 2019.
 • 9/23/2019
 • 3. Raadsbrief: Doorlooptijd zorginstellingen (1226). ID 455.
 • Wethouder J. Bouw
 • 454
 • Commissie Samenleving d.d. 23 sept. 2019.
 • 9/23/2019
 • 3. Raadsbrief: Doorlooptijd zorginstellingen (1226). ID 454.
 • Wethouder J. Bouw
 • 453
 • Raadsforum 10-9-2019
 • 9/10/2019
 • 3.c Raadsvoorstel: Huygenskwartier Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. - juli 2019 ID 453
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 452
 • Raadsforum 10-9-2019
 • 9/10/2019
 • 3.c Raadsvoorstel: Huygenskwartier Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. - juli 2019 ID 452.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 451
 • Raadsforum 10-9-2019
 • 9/10/2019
 • 3.b Raadsvoorstel: Theater in LV (1247). ID 451
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 450
 • Raadsforum: 16 juli 2019.
 • 7/16/2019
 • 1.b. Raadsvoorstel: Het voor wensen en bedenkingen voorleggen van een vervolgstap governance Avalex (1176). ID 450.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 449
 • Raadsforum: 16 juli 2019
 • 7/16/2019
 • 1.a.2 Vragenuur: Transformatie plannen CBS-locatie. ID 449.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 448
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 2e Termijn College. ID 448.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 447
 • Raadsforum: 3 jul 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 447.
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • 446
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 446.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • 445
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 445.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • 444
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 444.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • 443
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 443.
 • Wethouder J. Bouw
 • 442
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 442.
 • Wethouder J. Bouw
 • 441
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 441.
 • Wethouder J. Bouw
 • 440
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 440.
 • Wethouder J. Bouw
 • 439
 • Raadsforum: 3 juli 2019.
 • 7/3/2019
 • 1e termijn college (reactie op Algemene Beschouwingen). ID 439.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 438
 • Raadsforum: 18 juni 2019.
 • 6/18/2019
 • 3.b.1. Raadsvoorstel: Erratum Jaarstukken 2018 (1195). ID 438.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 436
 • Raadsforum: 19 juni 2019
 • 6/19/2019
 • 3.h De informatie die is opgevraagd middels een wob-verzoek zo spoedig mogelijk toe te sturen (dat is afhankelijk van de mogelijkheid die nog bestaat voor het indienen van zienswijzen (t/m 26 juli) en de medewerking van belanghebbenden waarmee eerst contact moet worden gezocht). ID 436.
 • Wethouder J. Bouw
 • 435
 • Raadsforum: 19 juni 2019
 • 6/19/2019
 • 3.g Raadsvoorstel: Actualisatie onderzoek bereikbaarheid Damcentrum en besluit maatregelenpakket (1196). ID 435.
 • Wethouder J. Bouw
 • 434
 • Raadsforum: 19 juni 2019
 • 6/19/2019
 • 3.g. Raadsvoorstel: Actualisatie onderzoek bereikbaarheid Damcentrum en besluit maatregelenpakket (1196). ID 434.
 • Wethouder J. Bouw
 • 433
 • Raadsforum: 19 juni 2019
 • 6/19/2019
 • 3.g Raadsvoorstel: Actualisatie onderzoek bereikbaarheid Damcentrum en besluit maatregelenpakket (1196). ID 433.
 • Wethouder J. Bouw
 • 432
 • Raadsforum: 19 juni 2019
 • 6/19/2019
 • 3.f.1 Raadsbrief: Evaluatie Het Nieuwe Inzamelen (1108). ID 432.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 430
 • Raadsforum: 18 juni 2019.
 • 6/18/2019
 • 3.b. Raadsvoorstel: Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2019 (1137). ID 430.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 429
 • Raadsforum: 18 juni 2019.
 • 6/18/2019
 • 3.b.2 Raadsvoorstel: Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2019 (1137). ID 429.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 428
 • Raadsforum: 18 juni 2019.
 • 6/18/2019
 • 2.a.1 Mondelinge vragenuur. (ID 428).
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • 427
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.c. Raadsbrief: Voortgang en actualisatie actieplan luchtkwaliteit (847). ID 427.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 426
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.c. Raadsbrief: Voortgang en actualisatie actieplan luchtkwaliteit (847). ID 426.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 425
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.c. Raadsbrief: Voortgang en actualisatie actieplan luchtkwaliteit (847). ID 425.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 424
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.c. Raadsbrief: Voortgang en actualisatie actieplan luchtkwaliteit (847). ID 424.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • 423
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 423.
 • Wethouder J. Bouw
 • 422
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 422.
 • Wethouder J. Bouw
 • 421
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 421.
 • Wethouder J. Bouw
 • 420
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 420.
 • Wethouder J. Bouw
 • 419
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 419.
 • Wethouder J. Bouw
 • 418
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 418.
 • Wethouder J. Bouw
 • 417
 • Raadsforum: 21 mei 2019
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 417.
 • Wethouder J. Bouw
 • 416
 • Raadsforum: 21 mei 2019.
 • 5/21/2019
 • 3.b. Raadsbrief: Lokale Educatieve Agenda Leidschendam-Voorburg 2019-2022 (1056). ID 416.
 • Wethouder J. Bouw
 • 415
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 5/7/2019
 • 3.c. Tweede termijn: Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 415.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 414
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 5/7/2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 414.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 413
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 5/7/2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 413.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 412
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 5/7/2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 412.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 411
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 5/7/2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 411.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 410
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 4/9/2019
 • 3.c. Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 410.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • 409
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 4/9/2019
 • 3.c. Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 409. (18/4: Afgedaan).
 • Wethouder J.W. Rouwendal