Toezeggingen (iBabs)

Gedaan inDatumOnderwerpToegezegd doorAfgedaan
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). ID 364. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). ID 363. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.b. Motie D66 m.b.t. het instellen van een Gemeenteraden-Overleg H10. ID 360. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.c. Raadsbrief: Startnotitie re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (676). ID 365. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). (ID 361). (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). ID 362.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.c. Raadsbrief: Startnotitie re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (676). ID 366. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.c. Raadsbrief: Startnotitie re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (676). ID 367. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 9-4-2019
 • 3.c. Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 408.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 9-4-2019
 • 3.c. Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 410.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 9-4-2019
 • 3.c. Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 409. (18/4: Afgedaan).
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 9-4-2019
 • 2.d. Raadsvoorstel: Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum (907). ID 407
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 9 april 2019.
 • 9-4-2019
 • 2.a.2. Vragenuur. ID 406.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.a.3 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: interpellatie GBLV inzake wekelijks inzamelen van restafval (raadslid de heer Rozenberg). ID 383. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.a.1 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Mogelijke sluiting HMC Antoniushove. ID 381. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.c Motie D66 (mevrouw Bos) inzake Groene Platte Daken. ID 384.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.e Beantwoording schriftelijke vragen VVD n.a.v. Uitspraak Rechtbank Den Haag inzake bomenkap. ID 385. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • 3.a.3 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: interpellatie GBLV inzake wekelijks inzamelen van restafval (raadslid de heer Rozenberg). ID 382.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 8 jan. 2018.
 • 8-1-2019
 • 3.a.1 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Mogelijke sluiting HMC Antoniushove. (ID 380). (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 7-5-2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 412.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 7-5-2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 413.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 7-5-2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 414.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 7-5-2019
 • 3.c. Tweede termijn: Raadsvoorstel: Wijzigen Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg (836). ID 415.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 7 mei 2019.
 • 7-5-2019
 • 3.d. Initiatiefvoorstel GBLV met betrekking tot herbestemming Gravin Catharinalaan 1. ID 411.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.c. Raadsbrief: beantwoording schriftelijke vragen OV Leidschendam-Zuid / Stompwijk (583). ID 351.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.c. Raadsbrief: beantwoording schriftelijke vragen OV Leidschendam-Zuid / Stompwijk. ID 349.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.b. Raadsbrief: Financiële zelfredzaamheid (588). ID 348. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.d. Raadsvoorstel: Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Klein Plaspoelpolder (559). ID 352. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 4 sept. 2018
 • 4-9-2018
 • 2.b. Raadsbrief: Financiële zelfredzaamheid (588). ID 347. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 4 sept. 2018
 • 4-9-2018
 • 2.c. Raadsbrief: beantwoording schriftelijke vragen OV Leidschendam-Zuid / Stompwijk (583). ID 350.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 335. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.e. Raadsvoorstel Verhoging investeringskrediet bouw Integraal Kindcentrum De Tol 251 (544). ID 343. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.d. Raadsvoorstel: Project Rijnlandlaan
 • nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan en 1ste herziening grondexploitatie (563). ID 340.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 336. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 333.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.c. Raadsvoorstel: Het wijzigen van de Apv ten behoeve van de toepassing van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast). ID 339. (8-1-2019: Afgedaan).
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.e. Raadsvoorstel Verhoging investeringskrediet bouw Integraal Kindcentrum De Tol 251 (544). ID 342. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.d. Raadsvoorstel: Project Rijnlandlaan
 • nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan en 1ste herziening grondexploitatie (563). ID 341. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 334. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.c. Raadsvoorstel: Het wijzigen van de Apv ten behoeve van de toepassing van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast). ID 337. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • Raadsforum: 28 aug. 2018
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 332. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018
 • 28-8-2018
 • 2.c. Raadsvoorstel: Het wijzigen van de Apv ten behoeve van de toepassing van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast). ID 338. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Conceptadvies ongelijkvloerse kruispunten N14 (765). ID 375. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.c. Raadsvoorstel: Vaststellen Minimabeleid 2019-2022 (744). ID 373. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.c. Raadsvoorstel: Vaststellen Minimabeleid 2019-2022 (744). ID 372. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Conceptadvies ongelijkvloerse kruispunten N14 (765). ID 374. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.b. Raadsvoorstel: Vaststellen re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (764). ID 370. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.b. Raadsvoorstel: Vaststellen re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (764). ID 371. (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.a.1 Vragenuur (de heer Van Veller m.b.t. BALV VNG 30 november). (ID 369). (Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 26 maart 2019.
 • 26-3-2019
 • 3.a.1. Raadsvoorstel: Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam-Centrum (907). ID 405. (24/4: Afgedaan).(Afgedaan: 7 mei 2019).
 • Wethouder J. Bouw