Uitnodigingen

DatumOnderwerpToelichtingAfzender
 • 12/12/2019
 • Raadswerkgroep Buitengebied in Beweging
 • 5e van 5 bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Onderwerp: Omgevingsvisie en evaluatie.
 • Kernrteam Buitengebied in Beweging
 • 11/21/2019
 • Raadswerkgroep Buitengebied in Beweging
 • 4e van 5 bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Onderwerp: Instrumenten.
 • Kernteam Buitengebied in Beweging
 • 10/31/2019
 • Raadswerkgroep Buitengebied in Beweging / Omgevingswet
 • 3e van 5 bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Onderwerp: Proeftuinen.
 • Kernteam Buitengebied in Beweging
 • 10/22/2019
 • Regiegroep Grip op Samenwerking
 • De 7 griffiers en de voorzitter van de Regiegroep hebben middels overleg gehad over de planning van de eerstvolgende Regiegroep vergadering en de opvolging van de nog openstaande acties . Een aantal met elkaar eerder afgesproken acties dienen nog uitgevoerd te worden, met name de gesprekken met de DB’s van Omnibuzz en de RUD. Dat gaat naar verwachting in de loop van september plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering van de Regiegroep zal plaatsvinden op 22 oktober, van 17.00-18.45 uur te Maasbracht.
 • Gemeente Roermond, afdeling Griffie.
 • 10/10/2019
 • het tweejaarlijks symposium van Keyport 2020
 • Inloop vanaf 15.30 uur Einde 20.00 uur Locatie: Beachclub Degreez, Velkenskamp 1 6097 NN Panheel
 • 10/3/2019
 • Raadswerkgroep Buitengebied in Beweging / Omgevingswet
 • 2e van 5 bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Onderwerp: Agrarisch profiel.
 • Kernteam Buitengebied in Beweging
 • 10/1/2019
 • Save the day : premièreavond Programmabegroting 2020-2023
 • raadzaal 17.00 uur dinsdag 1-10-2019
 • 9/30/2019
 • Informatieavond Westrom, alleen voor raads- en commissieleden Leudal
 • Westrom Roermond gaat op 5 dagen in de periode 23sep19 t/m 3okt19 elke deelnemende gemeenteraad (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) in een raadsinformatiebijeenkomst afzonderlijk informeren. Ook commissieleden zijn welkom. De bijeenkomst vloeit voort uit een voornemen van de Westrom uit 2018 om voortaan elk jaar een ‘interactieve bijeenkomst voor raadsleden te organiseren’. Voor 2019 kiest de Westrom er voor om dat per gemeente te doen. Waar gaat die bijeenkomst over? De Westrom informeert de raads- en commissieleden over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein in z’n algemeenheid en meer specifiek bij de Westrom. Te zijner zullen hierover nog een uitnodiging + stukken worden aangereikt. Pas op dat moment zal door de raadsgriffie worden geïnventariseerd wie van de raadsleden en commissieleden van plan zijn naar de informatiebijeenkomst te gaan. Aan- en afmeldingen zijn nú niet nodig. Vaststaat dat de raadsinformatiebijeenkomst wordt gehouden bij de Westrom, De Hanze 1 in Roermond en wel op maandagavond 30sep19 (precieze tijdstip volgt nog in de uitnodiging).
 • Westrom Roermond
 • 9/21/2019
 • Jaarlijkse Bindingsdag
 • Jaarlijkse bindingsdag gemeentebestuur Leudal zaterdag 21-9-19 16 kernen tour Leudal met burgemeester Schmalschläger en haar man start 9.00 uur te Buggenum tot 21.00 uur
 • griffie
 • 9/20/2019
 • Benelux-symposium in Thorn
 • Op vrijdag, 20 september 2019 wordt in Thorn in samenwerking met het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie in Brussel een symposium georganiseerd. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Londen tussen Nederland, België en Luxemburg de douaneovereenkomst werd ondertekend, één van de voorlopers van de Benelux. Dat vond in hetzelfde jaar plaats als de bevrijding van Thorn door de Brigade Piron, een Belgisch–Luxemburgse legereenheid. Daarnaast bestaan er van oudsher ook intensieve grensoverschrijdende contacten met het buitenland. Beide feiten vormden de aanleiding om in dit jubileumjaar onder de naam “Vervagende Grenzen” een symposium te houden. Daarin komen enkele actuele thema’s aan de orde. Weliswaar kennen we open grenzen en wordt de Benelux gezien als het “voorportaal” van Europa, maar hoe zit dat feitelijk in de dagelijkse praktijk. In het symposium wordt geprobeerd op een aantal van die vragen een antwoord te krijgen. Dat gebeurt aan de hand van een drietal inleidingen. Professor Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn van Universiteit Maastricht, de heer Gert Rademaker, stafadviseur internationale betrekkingen van de politie Limburg en een lid van het Benelux Parlement zullen daarbij het woord voeren. Het symposium begint om 10.30 uur met daarvoor een ontvangst en eindigt om 14.00 uur met een lunch. Deze zal door onze stichting worden aangeboden. De locatie is het Cultuurhuis (voormalig gemeentehuis) van Thorn op de Wijngaard. Een uitgewerkt programma volgt binnenkort.
 • 9/19/2019
 • Raadswerkgroep Buitengebied in Beweging / Omgevingswet
 • 1e van 5 bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Onderwerp: startsessie.
 • Kernteam Buitengebied in Beweging
 • 9/11/2019
 • Mobiliteit, hightech en de toekomst - lezing 11 september door Carlo van de Weijer Bibliocenter Weert
 • ONDERWERP: Mobiliteit, hightech en de toekomst - lezing 11 september door Carlo van de Weijer Bibliocenter Weert Zelfrijdende auto’s, Uber, drones en andere ontwikkelingen in de hightech zetten de mobiliteit van mensen en het transport van goederen compleet op zijn kop. Wat is het effect op de mens en onze omgeving? Mobiliteitsdeskundige Carlo van de Weijer spreekt op 11 september bij Bibliocenter Weert over de ontwikkelingen in de mobiliteit. Hij zoomt speciaal in op onze regio. De lezing begint om 19.30 uur. Toegang 5 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden. Kaarten reserveer je op www.bibliocenter.nl. Je vindt de bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Mobiliteit is een typische industrie die een snelle verandering doormaakt op alle gebieden. Zoals elke industrie die te maken heeft met de digitalisering, komen voor traditionele spelers de veranderingen te snel om zich tijdig aan te passen. Toch zijn er een aantal vaste regels die je kunt hanteren om je optimaal voor te bereiden op de toekomst. Carlo van de Weijer Carlo van de Weijer spreekt vanuit zijn lange ervaring in de hightech en automotive industrie over de veranderende wereld van vervoer en logistiek en legt duidelijke links naar andere industrieën. Ook geeft hij aan welke kansen dit biedt aan het klassieke gedistribueerde urbanisatiemodel dat onze regio kenmerkt. Van de Weijer is momenteel onder andere directeur Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij adviseert ministeries en bedrijven over de toekomst van mobiliteit. Hij is spreker op het gebied van exponentiële technologie en de toekomst van hightech.
 • Bibliocenter Weert
 • 9/5/2019
 • Workshop over het gezamenlijk rekenkameronderzoek Jeugdhulp
 • Ruim een jaar zijn de Rekenkamers van Weert en Leudal en de Rekenkamercommissie van Nederweert bezig geweest met een gezamenlijk rekenkameronderzoek naar de toegang tot en de tevredenheid over Jeugdhulp. Via jeugdhulpinstanties en andere stakeholders hebben jeugdigen en ouders die bekend zijn met jeugdhulp, een uitnodiging ontvangen om hun ervaringen te delen via het online Vertelpunt Jeugdhulp (wat hier speciaal voor werd ingericht). Deze ervaringen zijn inmiddels door het onderzoeksbureau verwerkt. Al benieuwd geworden naar de uitkomsten hiervan? Interactieve workshop op 5 september as. Op donderdagavond 5 september 2019 gaat er een interactieve workshop voor de raads- en commissieleden van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert over het gezamenlijk rekenkameronderzoek Jeugdhulp plaats vinden. De interactieve workshop begint om 19:30 uur en zal plaats vinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Nederweert (Raadhuisplein 1 te Nederweert). De leden van de rekenkamer(commissie)s en het onderzoeksbureau zullen hierbij aanwezig zijn. Aanmelding verplicht Gezien de beschikbare ruimte in de vergaderzaal is aanmelden verplicht. Daarmee het verzoek aan u om u aan te melden vóór 1 september aanstaande via het e-mailadres rekenkamer@weert.nl. Graag tot ziens op 5 september in Nederweert. Met vriendelijke groet, Namens de stuurgroep onderzoek Jeugdhulp de rekenkamer(commissie)s van Leudal, Nederweert en Weert André van Beerendonk Secretaris Rekenkamer Weert
 • André van Beerendonk, secretaris Rekenkamer Weert
 • 8/27/2019
 • Uitnodiging afscheid burgemeester Verhoeven
 • College
 • 8/23/2019
 • Bijzondere raadsvergadering vrijdag 23aug19, 15.00 uur, De Bombardon Heythuysen, ivm afscheid van burgemeester A. Verhoeven
 • Reservering datum/tijd bijzondere raadsvergadering vrijdag 23aug19, 15.00 uur, De Bombardon Heythuysen, ivm afscheid van burgemeester A. Verhoeven
 • Raadswekgroep Buitengebied in Beweging / Omgevingswet
 • 2e van 5 bijeenkomsten van de raadswerkgroep. Onderwerp: Agrarisch profiel.
 • Kernteam Buitengebied in Beweging
 • Jaarkalender 2019
 • Jaaroverzicht met uitnodigingen voor 2019

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.