Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 5/29/2020
 • 5/29/2020
 • Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr. 10
 • VNG
 • 5/29/2020
 • 5/29/2020
 • DOC-20-260318
 • Z-20-106687
 • Nieuwsbrief Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer nr. 3 - mei 2020
 • Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
 • 5/28/2020
 • 5/28/2020
 • DOC-20-260355
 • Z-20-106717
 • aangenomen motie RES
 • Gemeente Koggeland
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • Lbr. 20/024 - Handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet
 • VNG
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • DOC-20-259815
 • Z-20-106439
 • 5G in uw gemeente
 • HaskoningDHV Nederland B.V.
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • DOC-20-259807
 • Z-20-106436
 • Adhesiebetuiging uitrol 5G
 • Gemeente Roosendaal
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • DOC-20-260533
 • Z-20-106794
 • Zienswijze gebied rond Kromme Leek en zienswijze rond Egboetswater Ontwerp Omgevingsverordening NH 2020
 • Voorzitter GroenLinks afdeling Medemblik
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • DOC-20-259814
 • Z-20-106438
 • Verlichten gebouwen ivm 75 jarig bestaan Verenigde Naties
 • Nederlandse vereniging verenigde naties
 • 5/25/2020
 • 5/25/2020
 • DOC-20-259247
 • Z-20-106172
 • Lbr. 20/022 - Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen
 • VNG
 • 5/25/2020
 • 5/25/2020
 • DOC-20-259387
 • Z-20-106215
 • Analyse en verbetervoorstellen van de voorlopige concept RES NHN
 • Bewonersorganisaties Noord-Holland Noord
 • 5/25/2020
 • 5/25/2020
 • DOC-20-259243
 • Z-20-098871
 • Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 9
 • VNG
 • 5/22/2020
 • 5/22/2020
 • DOC-20-258829
 • Z-20-105849
 • Adhesiebetuiging Regionale Energiestrategie
 • Gemeente Peel & Maas
 • 5/22/2020
 • 5/22/2020
 • DOC-20-255847
 • DOC-20-255847
 • Reactie plan Duurzaam Leefbaar
 • College B&W Medemblik
 • 5/22/2020
 • 5/22/2020
 • DOC-20-256478
 • DOC-20-256478
 • Betrokkenheid kernraden proces RES-NHN
 • College B&W Medemblik
 • 5/20/2020
 • 5/20/2020
 • DOC-20-258444
 • Z-20-102939
 • Stuntpark te Zwaagdijk-Oost
 • Bekend bij de griffie
 • 5/20/2020
 • 5/20/2020
 • DOC-20-258728
 • Z-20-105789
 • Campagne voor het verplicht chippen van katten
 • Dierenbescherming regio Noordwest
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • DOC-20-258130
 • Z-20-105487
 • zwembad Zuiderzee Medemblik 2020
 • Bungalowpark Zuiderzee B.V.
 • 5/18/2020
 • 5/18/2020
 • DOC-20-258011
 • Z-20-105398
 • Jaarverslag 2019
 • Archeologie West-Friesland
 • 5/18/2020
 • 5/18/2020
 • DOC-20-257648
 • Z-20-105147
 • 20200515_ledenbrief_ledenraadpleging-in-verband-met-uitstel-alv-tot-september-2020
 • VNG
 • 5/18/2020
 • 5/18/2020
 • DOC-20-258014
 • Z-20-098871
 • Lbr. 20/021 - VNG Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr 8
 • VNG
 • 5/15/2020
 • 5/15/2020
 • DOC-20-254575
 • Z-19-075993
 • Beantwoording brief St. Greenport NHN huisvesting tijdelijke werknemers
 • College B&W Gemeente Medemblik
 • 5/15/2020
 • 5/15/2020
 • DOC-20-257412
 • Z-20-105014
 • Gevolgen voorgenomen Wet Deelgezag
 • Stichting écht scheiden zonder schade
 • 5/15/2020
 • 5/15/2020
 • DOC-20-257547
 • Z-20-105099
 • Lbr. 20/015 - Lachgas
 • VNG
 • 5/15/2020
 • 5/15/2020
 • DOC-20-257308
 • Z-20-103523
 • WF - BRIEF over motie Medemblik afstemming GR-en
 • Gemeente Hoorn
 • 5/11/2020
 • 5/11/2020
 • DOC-20-255880
 • Z-20-104334
 • hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steenmarter- en kattenverjagers)
 • Meldpunt Schadelijk Geluid
 • 5/11/2020
 • 5/11/2020
 • DOC-20-256381
 • Z-20-104540
 • Motie Gemeente Hollands Kroon zienswijze prov omgevingsverordening
 • Gemeente Hollands Kroon
 • 5/11/2020
 • 5/11/2020
 • DOC-20-255872
 • Z-20-104319
 • Lbr. 20/019 - Ledenraadpleging Cao SW 2020
 • VNG
 • 5/11/2020
 • 5/11/2020
 • DOC-20-256401
 • Z-20-104552
 • Bestuur Muziekscholen Stede Broec en Oostelijk West-Friesland voornemens faillissement aan te vragen
 • Bestuurder Kunsteducatie Kunstenbond
 • 5/8/2020
 • 5/8/2020
 • DOC-20-25573
 • Z-20-098871
 • Lbr. 20/018 - Coronacrisis update nummer 7
 • VNG
 • 5/6/2020
 • 5/6/2020
 • DOC-20-255173
 • Z-20-103986
 • Eenzaamheid tijdens coronaperiode
 • Stichting Alles voor Mekaar
 • 4/30/2020
 • 4/30/2020
 • DOC-20-254288
 • Z-20-103351
 • Wet deelgezag
 • St. Echt Scheiden Zonder Schade
 • 4/30/2020
 • 4/30/2020
 • DOC-20-253671
 • Z-20-103264
 • Adhesiebetuiging motie versterking decentrale rekenkamers
 • Gemeente Beesel
 • 4/29/2020
 • 4/29/2020
 • DOC-20-253932
 • Z-20-103351
 • Herken ouderverstoting
 • Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
 • 4/28/2020
 • 4/28/2020
 • DOC-20-252894
 • Z-20-102939
 • Mogelijkheid stuntpark te Zwaagdijk-Oost
 • Bekend bij de griffie
 • 4/28/2020
 • 4/28/2020
 • DOC-20-253164
 • Z-20-103102
 • Ledenbrief VNG 20/017 Coronacrisis update nummer 6
 • VNG
 • 4/28/2020
 • 4/28/2020
 • DOC-20-252908
 • Z-20-102941
 • Terugdringen loodgebruik in sportvisserij
 • Sportvisserij MidWest Nederland
 • 4/28/2020
 • 4/28/2020
 • DOC-20-253526
 • Z-20-097588
 • 5G Krant 2e nummer
 • Bekend bij de griffie
 • 4/23/2020
 • 4/23/2020
 • DOC-20-237701
 • Z-20-097319
 • Beantwoording schrijven Dorpsraad Abbekerk/Lambertschaag inzake MFA/IKC
 • College B&W Medemblik
 • 4/23/2020
 • 4/23/2020
 • Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
 • 4/23/2020
 • 4/23/2020
 • DOC-20-252653
 • Z-20-102863
 • Verkeerssituatie Winkelcentrum Zwaagdijk-Oost e.a.
 • Bekend bij de griffie
 • 4/22/2020
 • 4/22/2020
 • DOC-20-251717
 • Z-20-102593
 • Ondersteuning dorpshuis Twisk ivm Corona maatregelen
 • Dorpshuis Twisk
 • 4/20/2020
 • 4/20/2020
 • DOC-20-251079
 • Z-20-098871
 • VNG Ledenbrief corona update 5
 • VNG
 • 4/20/2020
 • 4/20/2020
 • DOC-20-251356
 • Z-20-102490
 • Regionale Energiestrategie
 • raadslid Rob Brandhoff (gemeente Hoorn)
 • 4/17/2020
 • 4/17/2020
 • DOC-20-251556
 • Z-20-102553
 • Reactie op noodbrief en toezeggingen horeca
 • KHN Medemblik
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • DOC-20-250294
 • Z-20-102109
 • Permanente bewoning recreatie
 • Public Affairs BelangenVereniging Vrij Wonen
 • 4/16/2020
 • 4/16/2020
 • DOC-20-250726
 • Z-20-102259
 • Zonneweide op het bedrijventerrein WFO
 • Ondernemers Federatie Medemblik
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • DOC-20-249162
 • Z-20-101767
 • stoppen 5G activiteiten ivm stagnatie democratisch proces
 • Bekend bij de griffie
 • 4/15/2020
 • 4/15/2020
 • DOC-20-249305
 • Z-20-101797
 • brand zendmasten
 • Actiegroep 5GHetGooiZegtNee
 • 4/14/2020
 • 4/14/2020
 • DOC-20-248786
 • Z-20-101681
 • Coronacrisis update nr 4
 • VNG
 • 4/9/2020
 • 4/9/2020
 • DOC-20-248085
 • Z-20-101391
 • Heropening RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)
 • LEDs make a difference B.V.