Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 9/28/2021
 • 9/28/2021
 • DOC-21-440344
 • Z-21-169219
 • Adhesiebetuiging motie Borstonderzoek elke 2 jaar
 • Gemeente Woensdrecht
 • 9/28/2021
 • 9/28/2021
 • Voortgang oplossing verkeersituatie winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
 • Bekend bij de griffie
 • 9/28/2021
 • 9/28/2021
 • DOC-21-441290
 • Z-18-044289
 • Beantwoording schrijven 2e sporthal Wognum
 • College B&W Medemblik
 • 9/28/2021
 • 9/28/2021
 • DOC-21-440759
 • Z-21-169360
 • Beleid op coronacrisis jaar 2021
 • VNG
 • 9/21/2021
 • 9/21/2021
 • DOC-21-439383
 • Z-21-149506
 • Eerste begrotingswijziging 2022
 • Omgevingsdienst NHN
 • 9/20/2021
 • 9/20/2021
 • DOC-21-439043
 • Z-21-168781
 • Zaalcapaciteit
 • Sportver. Spartanen en Westfriesland SEW
 • 9/14/2021
 • 9/14/2021
 • DOC-21-436407
 • Z-21-167802
 • Hard rijden
 • Bekend bij de griffie
 • 9/14/2021
 • 9/14/2021
 • DOC-21-436222
 • Z-21-167746
 • Klacht buitendienst
 • Bekend bij de griffie
 • 9/13/2021
 • 9/13/2021
 • DOC-21-436200
 • Z-21-167739
 • Project Hoornseweg
 • Bewoners Hoornseweg
 • 9/13/2021
 • 9/13/2021
 • DOC-21-436395
 • Z-21-141047
 • Parkeerverbod nog steeds niet ten uitvoer in Oostersteeg eo
 • Bekend bij de griffie
 • 9/13/2021
 • 9/13/2021
 • DOC-21-435513
 • Z-21-167533
 • Adhesiebetuiging motie inzake periodiek onderzoek borstkanker
 • VNG
 • 9/9/2021
 • 9/9/2021
 • DOC-21-435513
 • Z-21-167463
 • Opzegging commissielidmaatschap BAMM
 • L. Arends
 • 9/7/2021
 • 9/7/2021
 • DOC-21-434616
 • Z-21-167149
 • Lbr. 21/066 LOGA 21/06 - LOGA-circulaire: Regeling Netto FLO-spaartegoed
 • VNG
 • 9/7/2021
 • 9/7/2021
 • DOC-21-434331
 • Z-21-167046
 • Herverdeling gemeentefonds
 • Gemeente Castricum
 • 9/2/2021
 • 9/2/2021
 • DOC-21-433032
 • Z-21-166582
 • Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing 2021 vervangt Modelverordening Rioolheffing
 • VNG
 • 9/2/2021
 • 9/2/2021
 • DOC-21-432777
 • Z-21-166506
 • Motie gemeente West Betuwe, inzake periodiek onderzoek borstkanker
 • Gemeente West Betuwe
 • 9/1/2021
 • 9/1/2021
 • DOC-21-432395
 • Z-21-166387
 • Parkeerbeleid Westereiland-Oost
 • Buurtcomit√© Westereiland-Oost
 • 9/1/2021
 • 9/1/2021
 • DOC-21-432355
 • Z-21-166376
 • Visitatierapport De Woonschakel
 • Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
 • 8/30/2021
 • 8/30/2021
 • DOC-21-431224
 • Z-21-165963
 • Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening
 • toevoeging regels toeristische verhuur
 • VNG
 • 8/25/2021
 • 8/25/2021
 • DOC-21-430025
 • Z-21-165511
 • Zienswijze beleidsplan WerkSaam 2022-2025
 • WerkSaam Westfriesland
 • 8/24/2021
 • 8/24/2021
 • DOC-21-421086
 • Z-21-147364
 • Beantwoording bezwaar omgevingsvergunning Droge Wijmersweg
 • College B&W Medemblik
 • 8/24/2021
 • 8/24/2021
 • DOC-21-429522
 • Z-21-165339
 • Arbeidsmigranten
 • Bekend bij de griffie
 • 8/24/2021
 • 8/24/2021
 • DOC-21-429641
 • Z-21-165361
 • Klimaatverandering
 • Bekend bij de griffie
 • 8/18/2021
 • 8/18/2021
 • DOC-21-423068
 • Z-21-141544
 • Beantwoording schrijven realisatie 4 appartementen Oosterstraat Benningbroek
 • College B&W Medemblik
 • 8/17/2021
 • 8/17/2021
 • DOC-21-428479
 • Z-21-164956
 • Optionele aanvulling Uitbreiding woningbouw Onderdijk
 • Bovisie
 • 8/16/2021
 • 8/16/2021
 • DOC-21-426276
 • Z-21-144001
 • Verwervingstraject / transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder
 • Gemeente Alkmaar
 • 8/16/2021
 • 8/16/2021
 • DOC-21-397966
 • Z-21-154775
 • ROB Rapport Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden
 • Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • 8/12/2021
 • 8/12/2021
 • DOC-21-426726
 • Z-21-163946
 • Beantwoording schrijven De Westrand en de kermis
 • College B&W Medemblik
 • 8/9/2021
 • 8/9/2021
 • DOC-21-425622
 • Z-21-163946
 • De Westrand en de kermis
 • Westrand bestuur
 • 8/9/2021
 • 8/9/2021
 • DOC-21-425618
 • Z-21-164041
 • Bijenoase langs museumspoor Hoorn-Medemblik
 • KNNV
 • 8/3/2021
 • 8/3/2021
 • DOC-21-423299
 • Z-21-163285
 • Rapport niet-gebruik van algemene bijstand
 • Inspectie SZW - locatie Amsterdam
 • 8/3/2021
 • 8/3/2021
 • DOC-21-423011
 • Z-21-163143
 • Adhesiebetuiging motie aangenomen borstonderzoek vrouwen
 • Gemeente Heusden
 • 7/28/2021
 • 7/28/2021
 • DOC-21-421436
 • Z-21-159973
 • Afwijzen handhavingsverzoek
 • College B&W Medemblik
 • 7/27/2021
 • 7/27/2021
 • DOC-21-421384
 • Z-21-162652
 • Lbr. 21/063 - Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd
 • VNG
 • 7/26/2021
 • 7/26/2021
 • DOC-21-420506
 • Z-21-162299
 • Adhesiebetuiging motie wateroverlast in Limburg
 • VNG
 • 7/22/2021
 • 7/22/2021
 • DOC-21-420192
 • Z-21-162196
 • Motie borstonderzoek bij vrouwen
 • Gemeente Tiel
 • 7/22/2021
 • 7/22/2021
 • DOC-21-420002
 • Z-21-162148
 • Lbr. 21/061 - Implementatie informed consent
 • VNG
 • 7/22/2021
 • 7/22/2021
 • DOC-21-420009
 • Z-20-098871
 • Lbr. 21/062 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34
 • VNG
 • 7/21/2021
 • 7/21/2021
 • DOC-21-418992
 • Z-21-161801
 • VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway
 • VNG
 • 7/15/2021
 • 7/15/2021
 • DOC-21-416932
 • Z-21-161106
 • Adhesiebetuiging Motie vreemd borstonderzoek van levensbelang
 • Gemeente Schiermonnikoog
 • 7/15/2021
 • 7/15/2021
 • DOC-21-416648
 • Z-21-161040
 • Adhesiebetuiging motie Borstonderzoek elke 2 jaar
 • Gemeentehuis Steenbergen
 • 7/15/2021
 • 7/15/2021
 • DOC-21-417428
 • Z-21-161276
 • Lbr. 21/059 - Wet straffen en beschermen, Wvggz en Wzd
 • VNG
 • 7/15/2021
 • 7/15/2021
 • DOC-21-411906
 • Z-21-143984
 • Jaarrekening + controleverklaring 2020
 • BDO
 • 7/14/2021
 • 7/14/2021
 • DOC-21-416487
 • Z-21-160976
 • Adhesiebetuiging Motie vreemd over borstonderzoek bij vrouwen
 • Gemeente Wormerland
 • 7/14/2021
 • 7/14/2021
 • DOC-21-416937
 • Z-21-161107
 • Lbr. 21/058 - Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit
 • VNG
 • 7/13/2021
 • 7/13/2021
 • DOC-21-416390
 • Z-21-160950
 • Werkzaamheden Regietafel inzake uitvoering besluit Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen NHN
 • Voorzitter Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord
 • 7/12/2021
 • 7/12/2021
 • DOC-21-413711
 • Z-21-160115
 • 5e tussentijdse rapportage van de Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio
 • 7/12/2021
 • 7/12/2021
 • DOC-21-414886
 • Z-21-160478
 • Beleid op energielabel C voor kantoren jaar 2023
 • VNG
 • 7/12/2021
 • 7/12/2021
 • DOC-21-415452
 • Z-21-160686
 • Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins
 • Delegatie van het Regenboogteam
 • 7/12/2021
 • 7/12/2021
 • DOC-21-414340
 • Z-21-143984
 • Jaarrekening 2020
 • BDO