Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 8/15/2022
 • 8/15/2022
 • DOC-22-574200
 • Z-22-413264
 • bestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde Noord- vaststelling
 • Tennisvereniging Wognum
 • 8/15/2022
 • 8/15/2022
 • DOC-22-574422
 • Z-22-413264
 • Bestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde Noord- vaststelling
 • Bekend bij de griffie
 • 8/15/2022
 • 8/15/2022
 • Nationaal burgerberaad drugs
 • Stichting Drugsbeleid
 • 8/11/2022
 • 8/11/2022
 • DOC-22-575387
 • Z-22-413264
 • Bestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde Noord- vaststelling
 • Bekend bij de griffie
 • 8/4/2022
 • 8/3/2022
 • DOC-22-572738
 • Z-22-413264
 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 8/3/2022
 • 8/3/2022
 • DOC-22-572620
 • Z-22-413264
 • Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 8/1/2022
 • 8/1/2022
 • DOC-22-571680
 • Z-22-420218
 • Motie Nu Smeren Voor Later
 • Gemeente Dijk en Waard
 • 8/1/2022
 • 8/1/2022
 • DOC-22-550306
 • Z-22-413131
 • Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied
 • Gemeente Staphorst
 • 8/1/2022
 • 8/1/2022
 • DOC-22-572088
 • Z-22-420326
 • Publicatie RDA zienswijze "Dilemma's in de Wildopvang"
 • RDA
 • 7/28/2022
 • 7/28/2022
 • DOC-22-570922
 • Z-22-419997
 • Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?
 • Jeugdautoriteit
 • 7/27/2022
 • 7/27/2022
 • DOC-22-569869
 • Z-22-419652
 • Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • Gemeente Oldebroek
 • 7/26/2022
 • 7/26/2022
 • DOC-22-569542
 • Z-22-419556
 • Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • Gemeente Steenwijkerland
 • 7/22/2022
 • 7/22/2022
 • DOC-22-568016
 • Z-22-419027
 • Motie Zorgvuldig Stikstofbeleid
 • Gemeente Etten-Leur
 • 7/21/2022
 • 7/21/2022
 • DOC-22-567798
 • Z-22-413264
 • Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
 • Schenkeveld Advocaten
 • 7/21/2022
 • 7/21/2022
 • DOC-22-567723
 • Z-22-418926
 • Lbr. 22/045 - Ledenbrief stikstof
 • VNG
 • 7/20/2022
 • 7/20/2022
 • DOC-22-566841
 • Z-22-418641
 • Motie verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid
 • Gemeente Kerkrade
 • 7/19/2022
 • 7/19/2022
 • DOC-22-571891
 • Z-22-420294
 • Manifest Jongerentop Dordrecht 2022
 • Gemeente Dordrecht
 • 7/19/2022
 • 7/19/2022
 • DOC-22-566508
 • Z-22-418538
 • Motie over stikstofaanpak
 • Gemeente De Wolden
 • 7/15/2022
 • 7/15/2022
 • DOC-22-564664
 • Z-22-417943
 • Lbr. 22/042 - Generiek functieprofiel voor de griffier
 • VNG
 • 7/15/2022
 • 7/15/2022
 • DOC-22-564663
 • Z-22-417940
 • Lbr. 22/044 - Ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen
 • VNG
 • 7/15/2022
 • 7/15/2022
 • DOC-22-565174
 • Z-22-418150
 • Lbr. 22/043 - Versterken gemeentelijke dienstverlening: samen aan de lat
 • VNG
 • 7/14/2022
 • 7/14/2022
 • DOC-22-563021
 • Z-22-413264
 • Zienswijze op het onwerpbestemmingsplan Wognum - Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 7/13/2022
 • 7/13/2022
 • DOC-22-562345
 • Z-22-417268
 • Plastic in de oceanen
 • Bekend bij de griffie
 • 7/12/2022
 • 7/12/2022
 • DOC-22-561698
 • Z-22-417019
 • Motie procedure aanwijzen lokale omroep 2022- 2027
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • 7/11/2022
 • 7/11/2022
 • DOC-22-560261
 • Z-22-416505
 • Kostendelersnorm onder de 27 jaar
 • FNV Services B.V.
 • 7/11/2022
 • 7/11/2022
 • DOC-22-562328
 • Z-22-417262
 • Motie 8.2 CDA VVD PvdA over betrekken gemeenteraden inkoopstrategie AANGENOMEN
 • Gemeente Opmeer
 • 7/7/2022
 • 7/7/2022
 • DOC-22-559965
 • Z-22-416397
 • Jubileumonderzoek meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening
 • NVVK
 • 7/7/2022
 • 7/7/2022
 • DOC-22-560265
 • Z-22-416507
 • Lbr. 22/041 - Verkeersveiligheid: subsidie en ondersteuning beschikbaar voor gemeenten
 • VNG
 • 7/6/2022
 • 7/6/2022
 • DOC-22-559180
 • Z-22-416170
 • Adhesiebetuiging
 • Gemeente Midden-Groningen
 • 6/30/2022
 • 6/30/2022
 • DOC-22-556390
 • Z-22-415316
 • Jaarverslag 2021
 • Archeologie West-Friesland
 • 6/30/2022
 • 6/30/2022
 • DOC-22-556518
 • Z-22-415353
 • Gang van zaken ivm woningen t' Landje Opperdoes
 • Dorpsraad Opperdoes
 • 6/30/2022
 • 6/30/2022
 • DOC-22-556268
 • Z-22-408708
 • Beantwoording schrijven uitgevoerd groenonderhoud
 • College B&W Medemblik
 • 6/29/2022
 • 6/29/2022
 • DOC-22-556370
 • Z-22-415307
 • Situatie en de toekomst van de ouderen in Medemblik
 • Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik
 • 6/29/2022
 • 6/29/2022
 • DOC-22-554116
 • Z-22-414625
 • Adhesiebetuiging uitstel lachgas niet meer acceptabel
 • Gemeente Oldambt
 • 6/29/2022
 • 6/29/2022
 • DOC-22-559559
 • Z-22-416285
 • Motie Gemeente Opmeer WerkSaam AANGENOMEN
 • Gemeente Opmeer
 • 6/28/2022
 • 6/28/2022
 • Project Hoornseweg
 • Bekend bij de griffie
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • DOC-22-554938
 • Z-22-412705
 • Advies auditcommissie jaarstukken 2021
 • Auditcommissie
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • DOC-22-554907
 • Z-22-414871
 • Motie SSC DeSom als ICT partner
 • Gemeente Koggenland
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • DOC-22-554383
 • Z-22-414702
 • Lbr. 22/040 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023
 • VNG
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • DOC-22-552493
 • Z-21-172492
 • Jaarrekening 2021
 • BDO
 • 6/27/2022
 • 6/27/2022
 • DOC-22-554265
 • Z-22-197766
 • Reactie op brief Graanmarkt 3
 • College B&W Medemblik
 • 6/23/2022
 • 6/23/2022
 • Lbr. 22/039 - Nazending resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’ voor ALV 29 juni 2022
 • VNG
 • 6/23/2022
 • 6/23/2022
 • DOC-22-552963
 • Z-22-414188
 • Verslag van het bestuurlijk overleg provincie/gemeente Medemblik d.d. 7 juni
 • Provincie Noord-Holland
 • 6/23/2022
 • 6/23/2022
 • DOC-22-552886
 • Z-22-414166
 • Reactie op concept Coalitieakkoord gemeente Medemblik
 • OFM
 • 6/22/2022
 • 6/22/2022
 • DOC-22-551591
 • Z-22-413506
 • Bezwaar tegen besluit verlenen omgevingsvergunning paardrijbak Oosteinderweg 9
 • Bekend bij de griffie
 • 6/22/2022
 • 6/22/2022
 • DOC-22-551991
 • Z-22-413862
 • Lbr. 22/038 - VNG inzet crisisaanpak asielopvang
 • VNG
 • 6/21/2022
 • 6/21/2022
 • Lbr. 22/037 - Nazending ALV 29 juni 2022
 • VNG
 • 6/21/2022
 • 6/21/2022
 • DOC-22-551585
 • Z-22-413500
 • Lbr. 22/036 - Handreiking Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed
 • VNG
 • 6/21/2022
 • 6/21/2022
 • DOC-22-551352
 • Z-22-413450
 • Bezwaar tegen besluit verlenen omgevingsvergunning paardrijbak
 • Bekend bij de griffie
 • 6/21/2022
 • 6/21/2022
 • DOC-22-551606
 • Z-22-413509
 • Ontslagverzoek commissielid
 • C. Neefjes