Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 11/14/2019
 • 11/14/2019
 • DOC-19-201979
 • Z-19-077810
 • Adhesiebetuiging Motie Vreemd Samen trap-op trap-af
 • Gemeente Duiven
 • 11/13/2019
 • 11/13/2019
 • DOC-19-201898
 • Z-19-060311
 • Beleid op bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en - commissies jaar 2019
 • VNG
 • 11/13/2019
 • 11/13/2019
 • DOC-19-201903
 • Z-19-077788
 • Mobiliteit
 • VNG
 • 11/13/2019
 • 11/13/2019
 • DOC-19-201853
 • Z-19-067390
 • Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
 • VNG
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-201487
 • Z-19-077630
 • Motie Duurzaam Westfries Energiebedrijf
 • Gemeente Hoorn
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-200420
 • Z-19-074175
 • Beantwoording schrijven zeven bouw- en infraorganisaties
 • College B&W Medemblik
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-200768
 • Z-19-058812
 • besluitvorming en addendum Programmabegroting 2020
 • GGD Hollands Noorden
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-200490
 • Z-19-076781
 • Bespreekpunten voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG op 29-11-2019 in het kader van het Klimaatakkoord
 • VNG
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-200770
 • Z-19-058812
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden begroting 2020
 • GGD Hollands Noorden
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-201236
 • Z-19-056375
 • Woningbouwlocatie Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 11/11/2019
 • 11/11/2019
 • DOC-19-201535
 • Z-17-010742
 • Raadsinformatiebrief resultaat overleg HVC
 • CAW
 • 11/9/2019
 • 11/9/2019
 • DOC-19-201016
 • Z-19-077502
 • Gevolgen zwembad kern Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • DOC-19-194359
 • Z-19-074580
 • Beantwoording schrijven Hoornseweg - Wognum beeldopnamen
 • College B&W Medemblik
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • DOC-19-193104
 • Z-19-074355
 • Beantwoording St. Dorpsraad Wervershoof
 • College B&W Medemblik
 • 11/6/2019
 • 11/6/2019
 • DOC-19-200014
 • Z-19-077090
 • Motie inzake toepassing voorrangsregeling bij toekomstige uitbreidingsplannen
 • Gemeente Drechterland
 • 11/6/2019
 • 11/6/2019
 • DOC-19-199828
 • Z-19-077049
 • Reactie van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg
 • Bekend bij de griffie
 • 11/5/2019
 • 11/5/2019
 • DOC-19-199566
 • Z-19-076957
 • Ouders willen graag reageren op bedreigingen jegens jeudzorgmedewerkers
 • Bekend bij de griffie
 • 11/5/2019
 • 11/5/2019
 • DOC-19-199807
 • Z-19-077036
 • Adhesiebetuiging Motie Vreemd aan de orde van de dag Gemeentefonds
 • Gemeente Westerkwartier
 • 11/5/2019
 • 11/5/2019
 • DOC-19-199564
 • Z-19-076954
 • Adhesiebetuiging Algemene Uitkering via het Gemeentefonds (trap op trap af)
 • Gemeente Rheden
 • 11/4/2019
 • 11/4/2019
 • DOC-19-199284
 • Z-19-076859
 • Over “ruimte in regels”, het ministerie van BZK, de Gemeentewet, de Provinciewet en hoe er met raads- en statenleden wordt omgegaan
 • L. van der Kallen
 • 11/4/2019
 • 11/4/2019
 • DOC-19-198516
 • Z-19-076591
 • Aanbieding handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 11/4/2019
 • 11/4/2019
 • DOC-19-199572
 • Z-17-010742
 • Kostenstijgingen in nieuwe DVO met HVC
 • CAW Westfriesland
 • 11/4/2019
 • 11/4/2019
 • DOC-19-198555
 • Z-19-076605
 • Opdracht aan Oogstfonds
 • Vereniging Stadswerk Nederland
 • 11/4/2019
 • 11/4/2019
 • DOC-19-199239
 • Z-19-076852
 • Ouderverstoting: Vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking
 • info@parent-elimination.com
 • 11/1/2019
 • 11/1/2019
 • DOC-19-199004
 • Z-19-076778
 • Klimaatakkoord
 • Fractievoorzitter DURF
 • 11/1/2019
 • 11/1/2019
 • DOC-19-199004
 • Z-19-076778
 • Doeltreffendheid en Doelmatigheid Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering, Gemeente Medemblik oktober 2019
 • Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
 • 10/30/2019
 • 10/30/2019
 • DOC-19-187344
 • Z-19-062614
 • Orange the World 2019 (campagne tegen geweld tegen vrouwen)
 • Orange the World
 • 10/30/2019
 • 10/30/2019
 • DOC-19-198159
 • Z-19-076471
 • Beleid op aanpak stikstofproblematiek jaar 2019
 • VNG
 • 10/30/2019
 • 10/30/2019
 • DOC-19-198201
 • Z-19-076476
 • Motie CDA over inzet starterswoningen in Westfriesland aangenomen
 • Gemeente Drechterland
 • 10/29/2019
 • 10/29/2019
 • DOC-19-198118
 • Z-19-076467
 • Persbericht: Honger- En Dorststaking Tegen Jeugdzorg
 • St. Echt Scheiden Zonder Schade
 • 10/29/2019
 • 11/4/2019
 • DOC-19-199004
 • Z-19-076778
 • Rapport RKC Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering
 • Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
 • 10/28/2019
 • 10/28/2019
 • DOC-19-197431
 • Z-18-036491
 • Schriftelijke uiteenzetting bouw tankstation achter Groothandelsmarkt 17 te Zwaagdijk-Oost
 • DCB Energy
 • 10/25/2019
 • 10/25/2019
 • DOC-19-197388
 • Z-19-047945
 • Vacatures VNG-bestuur en -commissies 2019
 • VNG
 • 10/24/2019
 • 10/24/2019
 • DOC-19-196784
 • Z-19-075997
 • Aangenomen motie Inzet Starterswoningen West-Friesland
 • Gemeente Koggenland
 • 10/24/2019
 • 10/24/2019
 • DOC-19-196781
 • Z-19-075993
 • Huisvesting tijdelijke werknemers
 • Stichting GreenPort NHNoord
 • 10/21/2019
 • 10/21/2019
 • DOC-19-195713
 • Z-19-075718
 • Adhesiebetuiging 'Stop toenemende controle drift' heroriëntatie op financiële controle proces bij gemeenten
 • Gemeente Renkum
 • 10/16/2019
 • 10/16/2019
 • DOC-19-194500
 • Z-19-075310
 • Beleid op FLO-overgangsrecht: versneld sparen naar 225% van het netto inkomen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO) jaar 2019
 • VNG
 • 10/16/2019
 • 10/16/2019
 • DOC-19-194698
 • Z-19-074580
 • Hoornseweg Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 10/15/2019
 • 10/15/2019
 • DOC-19-194059
 • Z-19-074175
 • Gevolgen uitspraak Raad van State inzake stikstofproblematiek
 • Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouw
 • 10/15/2019
 • 10/15/2019
 • DOC-19-193991
 • Z-19-075190
 • problematiek Wmo-hulpmiddelen
 • De Nationale Ombudsman
 • 10/14/2019
 • 10/14/2019
 • DOC-19-193327
 • Z-19-074984
 • Ontslagverzoek commissielid
 • T. Rombout-Wolfslag
 • 10/10/2019
 • 10/10/2019
 • DOC-19-192613
 • Z-19-074729
 • Verspild gemeentegeld en oplossingen voor de jeugd"zorg" ramp
 • St. Echt Scheiden Zonder Schade
 • 10/10/2019
 • 10/10/2019
 • DOC-19-192544, DOC-19-192663, DOC-19-192746, DOC-19-192772, DOC-19-192750, DOC-19-192941, DOC-19-192943, DOC-19-192976, DOC-19-192981, DOC-19-192988
 • Z-19-068516
 • Zienswijze Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • DOC-19-192194
 • Z-19-074578
 • Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen jaar 2019
 • VNG
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • DOC-19-191845
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Piet Swart Vastgoed BV
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • DOC-19-191572
 • Z-19-074355
 • glastuinbouwgebied in Wervershoof (Stivasgebied)
 • Stichting Dorpsraad Wervershoof
 • 10/5/2019
 • 10/5/2019
 • DOC-19-191516
 • Z-19-074335
 • Zwarte Piet in de gemeente
 • Sint & Pietengilde
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191288
 • Z-19-074237
 • Adhesiebetuiging uitbreiding gemeentelijke belastinggebied
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191307
 • Z-19-074240
 • Adhesiebetuiging medicinale cannabis
 • Gemeente Zwartewaterland
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191415
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Mevo Medemblik