Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 12/6/2023
 • 12/6/2023
 • DOC-23-765329
 • Z-23-481313
 • Waarneming bestuurder Stichting Allure
 • Allure
 • 12/5/2023
 • 12/5/2023
 • DOC-23-764786
 • Z-23-481116
 • Raadscommissie
 • Bekend bij de griffie
 • 12/4/2023
 • 12/4/2023
 • DOC-23-763924
 • Z-23-480746
 • Evaluatie stukken GGiD
 • 11/30/2023
 • 11/30/2023
 • DOC-23-763739
 • Z-23-480706
 • Waarschuwing toekomstig verkeersinfarct Wognum Nibbixwoud
 • Ondernemers Federatie Medemblik
 • 11/30/2023
 • 11/30/2023
 • DOC-23-763737
 • Z-23-461709
 • Brief auditcommissie aan raad n.a.v. informatienota college over opvolging adviezen
 • Auditcommissie
 • 11/29/2023
 • 11/29/2023
 • DOC-23-763568
 • Z-23-475278
 • Lbr. 23/050 - Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/28/2023
 • 11/28/2023
 • DOC-23-763013
 • Z-23-480382
 • Lbr. 23/049 - Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/27/2023
 • 11/27/2023
 • DOC-23-762360
 • Z-23-475278
 • Lbr. 23/048 - Tweede nazending Najaars ALV 1 december
 • VNG
 • 11/27/2023
 • 11/27/2023
 • Beantwoording brieven walbeschoeiing DEK-terrein
 • 11/23/2023
 • 11/23/2023
 • DOC-23-761291
 • Z-23-475278
 • Lbr. 23/047 - Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/23/2023
 • 11/23/2023
 • DOC-23-761565
 • Z-23-479859
 • Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 11/22/2023
 • 11/22/2023
 • DOC-23-759496
 • Z-23-477858
 • Bomen in de Schoolstraat te Opperdoes
 • Bewoners van de Schoolstraat in Opperdoes
 • 11/20/2023
 • 11/20/2023
 • DOC-23-759441
 • Z-23-477834
 • Beleid op Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en - commissies jaar 2023
 • VNG
 • 11/17/2023
 • 11/17/2023
 • DOC-23-759871
 • Z-23-461709
 • Advies auditcommissie Controleverordening en Normenkader 2023 en 2024
 • Auditcommissie Medemblik
 • 11/15/2023
 • 11/15/2023
 • DOC-23-758614
 • Z-23-477492
 • Lbr. 23/042 - Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 11/15/2023
 • DOC-23-758607
 • Z-23-477490
 • Lbr. 23/043 - Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 11/15/2023
 • DOC-23-759054
 • Z-23-477660
 • Lbr. 23/045 - VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 11/15/2023
 • DOC-23-758648
 • Z-23-477509
 • Lbr. 23/044 - Ledenraadpleging onderhandelaarsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag 2024
 • VNG
 • 11/13/2023
 • 11/13/2023
 • DOC-23-757953
 • Z-23-477311
 • GVVP maatregelenpakket
 • Dorpsraad Twisk
 • 11/13/2023
 • 11/13/2023
 • DOC-23-756624
 • Z-17-010387
 • Plan Medemblik aan Zee, Huis van de Stad
 • Werkgroep "Huis van de Stad"
 • 11/8/2023
 • 11/8/2023
 • DOC-23-755824
 • Z-23-472161
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’
 • College B&W gemeente Medemblik
 • 11/8/2023
 • 11/8/2023
 • DOC-23-755087
 • Z-23-476555
 • GVVP en maatregelenpakket m.b.t. herinrichting Twisk en zorgen daarover
 • Stichting Twisca
 • 11/8/2023
 • 11/8/2023
 • DOC-23-755515
 • Z-23-476677
 • Lbr. 23/041 - Wijziging Model-APV (najaar 2023)
 • VNG
 • 11/6/2023
 • 11/6/2023
 • DOC-23-754284
 • Z-23-476182
 • Adhesiebetuiging motie Grip op asiel ChristenUnie-jongeren
 • Stichting DeGoedeZaak
 • 11/2/2023
 • 11/2/2023
 • DOC-23-754079
 • Z-23-476117
 • Geen plek voor Zwarte Piet tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023-2024
 • Kick Out Zwarte Piet
 • 11/2/2023
 • 11/2/2023
 • DOC-23-753140
 • Z-23-475815
 • Ideeënbundel armoedebestrijding
 • Bestuur Linksom!
 • 11/1/2023
 • 11/1/2023
 • DOC-23-753484
 • Z-23-475922
 • Nieuwsbrief van de RKC
 • RKC
 • 10/30/2023
 • 10/30/2023
 • DOC-23-751863
 • Z-23-475492
 • Lbr. 23/039 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 10/26/2023
 • 10/26/2023
 • DOC-23-750822
 • Z-23-475126
 • Onnodig schadelijk lood in de wateren door sportvissers
 • Stichting Gezond Water
 • 10/25/2023
 • 10/25/2023
 • DOC-23-751164
 • Z-23-475238
 • Lbr. 23/038 - Wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • VNG
 • 10/25/2023
 • 10/25/2023
 • DOC-23-739963
 • Z-23-471818
 • Nationale ombudsman & Kinderombudsman | Aanbieding rapport "De crisis voorbij"
 • Nationale Ombudsman
 • 10/23/2023
 • 10/23/2023
 • DOC-23-748803
 • Z-23-468461
 • Wegwerkzaamheden Hoornseweg te Wognum
 • Bekend bij de griffie
 • 10/19/2023
 • 10/19/2023
 • DOC-23-748566
 • Z-23-474477
 • Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Onderwijsversterkers
 • 10/19/2023
 • 10/19/2023
 • DOC-23-748167
 • Z-23-466451
 • Uitwerking compromisvoorstel gemeente - Optisport n.a.v. verzoek huurverlaging / aanpassing huurafspraken (2022-2023)
 • Optisport Medemblik BV
 • 10/16/2023
 • 10/16/2023
 • DOC-23-746637
 • Z-22-427883
 • aanwijzing lokale omroep/ publieke media-instelling (zendtijdtoewijzing 2023- 2027)
 • Commissariaat voor de media
 • 10/16/2023
 • 10/16/2023
 • DOC-23-747481
 • Z-23-474143
 • DeSom, Najaarsrapportage 2023 en Advies Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2024-2025
 • DeSom
 • 10/11/2023
 • 10/11/2023
 • DOC-23-745342
 • Z-23-471764
 • Brief aan VVRE over betaalbare koopwoning jongeren
 • Fracties Opmeer, Enkhuizen, Hoorn, Koggeland, Medemblik en Stede Broec
 • 10/11/2023
 • 10/11/2023
 • DOC-23-735698
 • Z-23-457956
 • Beantwoording schrijven klacht groenbeheer
 • College B&W gemeente Medemblik
 • 10/11/2023
 • 10/11/2023
 • DOC-23-745043
 • Z-23-473415
 • Verkeersveiligheid op de Simon Koopmanstraat te Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 10/10/2023
 • 10/10/2023
 • DOC-23-745698
 • Z-23-473608
 • Aangenomen motie gemeente Opmeer over betaalbare jongeren woningen
 • Gemeente Opmeer
 • 10/10/2023
 • 10/10/2023
 • DOC-23-745929
 • Z-23-473667
 • Jaarverslag 2022
 • Werkgeverscommissie 2022
 • 10/10/2023
 • 10/10/2023
 • DOC-23-745932
 • Z-23-473668
 • Amendement Kaderstellend Besluit implementatie wijzigingen Wgr 25 september 2023
 • Gemeente Heiloo
 • 10/4/2023
 • 10/4/2023
 • DOC-23-743621
 • Z-23-472981
 • ABWF raadsinformatiebrief inzake voormalige vuilstort te Westwoud
 • ABWF
 • 10/4/2023
 • 10/4/2023
 • DOC-23-742611
 • Z-23-472681
 • Gemeenschappelijke regeling GGD hollands noorden jaartal 2023 zienswijzen gevolgen CAO
 • GGD Hollands Noorden
 • 10/4/2023
 • 10/4/2023
 • DOC-23-743622
 • Z-23-472982
 • ETHOS telling
 • Regionaal bestuurlijke trekkers
 • 10/3/2023
 • 10/3/2023
 • DOC-23-743142
 • Z-23-472837
 • Afschrift besluit ontheffen D. Straat
 • Provincie NH
 • 10/2/2023
 • 10/2/2023
 • DOC-23-741840
 • Z-23-472424
 • Beleid op rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten jaar 2023
 • VNG
 • 10/2/2023
 • 10/2/2023
 • DOC-23-741562
 • Z-23-472351
 • Lbr. 23/037 - Verkiezingen, telproces en financiering. Ledenbrief VNG
 • VNG
 • 9/27/2023
 • 9/27/2023
 • DOC-23-741490
 • Z-23-472323
 • Opzeggen functie als commissielid G. Mos
 • G. Mos
 • 9/25/2023
 • 9/25/2023
 • DOC-23-726550
 • Z-23-468158
 • Zienswijze veegplan 2022 aanpassing regels bollenbroeierijen binnen de bestemming agrarisch in het buitengebied Medemblik
 • Bekend bij de griffie