Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 6/1/2023
 • 6/1/2023
 • Lbr. 23/022 - Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG
 • VNG
 • 5/31/2023
 • 5/31/2023
 • DOC-23-694861
 • Z-23-459061
 • Start van de ruimtelijke procedure voor de inpassing van een nieuwe 380kV-verbinding naar Noord-Holland Noord
 • TenneT
 • 5/27/2023
 • 5/28/2023
 • DOC-23-693125
 • Z-23-458419
 • Interbestuurlijk programma versterking VTH
 • VNG
 • 5/25/2023
 • 5/25/2023
 • DOC-23-693456
 • Z-23-458553
 • DoeMee Aanbieding-onderzoeksopzet-Klachtenafhandeling briefopzet Medemblik
 • RKC
 • 5/25/2023
 • 5/25/2023
 • DOC-23-692029
 • Z-23-458128
 • Adhesiebetuiging Behoud herten in Park Merwestein
 • Gemeente Dordrecht
 • 5/25/2023
 • 5/25/2023
 • DOC-23-664550
 • Z-22-427885
 • Beantwoording schrijven tewaterlaatplaats Oostwoud
 • College B&W Medemblik
 • 5/25/2023
 • 5/25/2023
 • DOC-23-691343
 • Z-23-457956
 • Klacht groenbeheer
 • Bekend bij de griffie
 • 5/24/2023
 • 5/24/2023
 • DOC-23-692907
 • Z-23-458363
 • Aanzet tot een kaderstellend besluit inzake wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in Noord-Holland Noord
 • Regietafel GR-en NHN
 • 5/23/2023
 • 5/23/2023
 • DOC-23-690625
 • Z-23-457725
 • Beleid op Voorjaarsnota 2023
 • VNG
 • 5/23/2023
 • 5/23/2023
 • DOC-23-692031
 • Z-23-458130
 • Zorgzame samenleving is thema van Dorpsvernieuwingsprijs 2023
 • Dorpswerk NH
 • 5/23/2023
 • 5/23/2023
 • verkeerssituatie rondom winkelhart Zwaagdijk
 • College B&W Medemblik
 • 5/22/2023
 • 5/22/2023
 • DOC-23-690659
 • Z-23-454379
 • Handhaving walbeschoeiing DEK terrein
 • Bekend bij de griffie
 • 5/17/2023
 • 5/17/2023
 • DOC-23-689016
 • Z-23-457246
 • FinanciĆ«le hulpverlening voor gemeenten
 • NVVK
 • 5/17/2023
 • 5/17/2023
 • DOC-23-680124
 • Z-23-454616
 • Raad Openbaar Bestuur advies Vallen opstaan en doorgaan
 • Raad Openbaar Bestuur
 • 5/16/2023
 • 5/16/2023
 • DOC-23-688572
 • Z-23-457104
 • Invoering wet goed verhuurderschap
 • VNG
 • 5/16/2023
 • 5/16/2023
 • DOC-23-689002
 • Z-23-457238
 • Petitie in actie komen voor Soedan
 • De Soedanese Gemeenschap in Nederland (SGN)
 • 5/16/2023
 • 5/16/2023
 • DOC-23-689286
 • Z-23-457317
 • Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022
 • Provincie NH
 • 5/11/2023
 • 5/11/2023
 • DOC-23-687511
 • Z-23-456797
 • Lbr. 23/017 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 5/11/2023
 • 5/11/2023
 • DOC-23-687629
 • Z-23-456853
 • Onderzoeksopzet Huisvesting Arbeidsmigranten
 • RKC
 • 5/8/2023
 • 5/8/2023
 • DOC-23-687503
 • Z-23-454169
 • Jaarstukken 2022 en Begroting 2024
 • GGD
 • 5/8/2023
 • 5/8/2023
 • DOC-23-685192
 • Z-23-456090
 • Beleid op actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie 2023
 • VNG
 • 5/8/2023
 • 5/8/2023
 • DOC-23-685988
 • Z-23-456299
 • OVAL input Re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching
 • OVAL
 • 5/4/2023
 • 5/4/2023
 • DOC-23-684254
 • Z-23-455827
 • Jaarrekening 2022 en begroting 2024
 • SSC DeSom
 • 5/3/2023
 • 5/3/2023
 • DOC-23-683560
 • Z-23-455342
 • Verhuur en leefbaarheidsactiviteiten
 • Woningstichting Het Grootslag
 • 5/3/2023
 • 5/3/2023
 • Z-23-436963
 • DOC-23-669700
 • Beantwoording schrijven klacht DEK terrein
 • College B&W Medemblik
 • 5/2/2023
 • 5/2/2023
 • DOC-23-68286
 • Z-23-455344
 • Plan voor de problematiek van asiel en migratie
 • Stichting Connect International
 • 5/2/2023
 • 5/2/2023
 • DOC-23-682857
 • Z-23-455341
 • Gemeenschappelijke regeling jaarstukken 2022 en begroting 2024
 • Omgevingsdienst NHN
 • 5/1/2023
 • 5/1/2023
 • DOC-23-682244
 • Z-23-446441
 • Verkeersituatie rond winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
 • Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
 • 5/1/2023
 • 5/1/2023
 • DOC-23-683038
 • Z-23-455426
 • Ontslagverzoek commissielid
 • H. Verschoor
 • 5/1/2023
 • 5/1/2023
 • DOC-23-682861
 • Z-23-455343
 • Lbr. 23/015 - Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030
 • VNG
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-678751
 • Z-23-454184
 • Lbr. 23/013 - Vraag voor 28 april uitvoeringsmiddelen energietransitie aan 19- 04-2023
 • VNG
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-679109
 • Z-23-440650
 • Zienswijze Molenblik vaststelling bestemmingsplan
 • Recreatieschap Westfriesland
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-676967
 • Z-23-453590
 • Wensen en bedenkingen (zienswijze) Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-676950
 • Z-23-453585
 • Gemeenschappelijke regeling ABWF jaarstukken 2022 en begroting 2024
 • Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-679616
 • Z-23-440650
 • Zienswijze Molenblik vaststelling bestemmingsplan
 • Bekend bij de griffie
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-676956
 • Z-23-453588
 • Vaststelling Jaarstukken 2022 en Begroting 2024
 • WerkSaam
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-676977
 • Z-23-453592
 • Jaarstukken 2022 en begroting 2024-2027
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-681656
 • Z-23-453499
 • Jaarstukken 2022 en Conceptbegroting 2024
 • Recreatieschap West Friesland
 • 4/26/2023
 • 4/26/2023
 • DOC-23-679655
 • Z-23-454460
 • Beleid op Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda Jeugd jaar 2023
 • VNG
 • 4/12/2023
 • 4/12/2023
 • DOC-23-675631
 • Z-23-451024
 • Bouwplan Kleingouw
 • Dorpsraad Andijk
 • 4/7/2023
 • 4/7/2023
 • DOC-23-674303
 • Z-23-451024
 • Flexwoningen Kleingouw Andijk
 • Bewoners Kleingouw
 • 4/5/2023
 • 4/5/2023
 • DOC-23-675645
 • Z-23-453198
 • Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
 • Unkobon Consumentenbond Bonaire & DeGoedeZaak
 • 4/5/2023
 • 4/5/2023
 • DOC-23-673186
 • Z-23-452429
 • Lbr. 23/012 LOGA-nr 23/02 - Salarisbrief cao 2023
 • VNG
 • 4/5/2023
 • 4/5/2023
 • DOC-23-673188
 • Z-23-452431
 • Lbr. 23/011 LOGA nr. 23/01 - Nieuwe artikelen cao 2023
 • VNG
 • 4/4/2023
 • 4/4/2023
 • DOC-23-672966
 • Z-23-445143
 • Gemeente Drechterland Amendement Zienswijzen op de kadernota's GR-en
 • Gemeente Drechterland
 • 4/4/2023
 • 4/4/2023
 • DOC-23-669998
 • Z-22-436078
 • Toezicht door Provincie Noord-Holland op financieel toezichtregime 2023
 • Provincie Noord-Holland
 • 3/29/2023
 • 3/29/2023
 • DOC-23-669042
 • Z-23-451159
 • Beleid op het financieel herstelplan 2023
 • GGD Hollands Noorden
 • 3/27/2023
 • 3/27/2023
 • DOC-23-662978
 • Z-21-169698
 • Molenblik procedure bestemmingsplan
 • De Omgevingsadviseurs
 • 3/27/2023
 • 3/27/2023
 • DOC-23-667538
 • Z-23-450705
 • Beleid op Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 2023
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • 3/22/2023
 • 3/22/2023
 • DOC-23-666158
 • Z-23-450315
 • Lbr. 23/009 - Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
 • VNG