Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 1/22/2020
 • 1/22/2020
 • Brief aan de 7 Westfriese raden over Omgevingsverordening provincie
 • Westfriese colleges, de regionale dossierhouders Ruimtelijke Ordening
 • 1/22/2020
 • 1/22/2020
 • DOC-20-222288
 • Z-20-091035
 • Adhesiebetuiging Motie openlijk uit te spreken tegen particulier
 • Gemeente Weesp
 • 1/21/2020
 • 1/21/2020
 • DOC-20-221653
 • Z-20-090809
 • Beleid op Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca jaar 2020
 • VNG
 • 1/21/2020
 • 1/21/2020
 • DOC-19-182723
 • Z-19-071257
 • Beantwoording schrijven Dorpsraad Andijk aanleg voetpad
 • College B&W Medemblik
 • 1/21/2020
 • 1/21/2020
 • DOC-20-222261
 • Z-20-091037
 • Open brief aan college Hollands Kroon
 • Fractie GroenLinks
 • 1/20/2020
 • 1/20/2020
 • Permanent wonen in recreatiewoningen
 • BelangenVereniging Vrij Wonen
 • 1/20/2020
 • 1/20/2020
 • Aanvraag monumentenstatus diverse panden in Medemblik
 • Cuypersgenootschap
 • 1/16/2020
 • 1/16/2020
 • DOC-20-220910
 • Z-20-090504
 • Brief Regietafel: Stand van zaken uitvoering BESLUIT Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen
 • Regietafel NH Noord
 • 1/16/2020
 • 1/16/2020
 • DOC-20-220875
 • Z-20-090202
 • Permanent wonen in recreatiewoningen
 • BelangenVereniging Vrij Wonen
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • DOC-20-218815
 • Z-20-089893
 • Adhesiebetuiging 5G netwerk antennes
 • Gemeente Bergen
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • DOC-20-218801
 • Z-20-089886
 • Situatie Jeugdzorg
 • Bekend bij de griffie
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • DOC-20-219290
 • Z-20-090148
 • Woningcrisis cijfers
 • Westfries Goed
 • 1/9/2020
 • 1/9/2020
 • DOC-19-206503
 • Z-19-079307
 • Adhesiebetuiging afschaffen verhuurdersheffing
 • Gemeente Leeuwarden
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-19-215057
 • Z-19-085283
 • Adhesiebetuiging ontwikkeling gemeentefonds "trap op, trap af"
 • Gemeente Montferland
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-19-215103
 • Z-19-085297
 • Regime financieel toezicht 2020
 • Gemeente Montferland
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-20-217718
 • Z-20-089198
 • Levend Laboratorium 2020 (straling/5G-netwerk)
 • Bekend bij de griffie
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-19-214396
 • Z-19-079030
 • Gezondheidsrisico's van 5G
 • St. Elektrohypersensitiviteit
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-20-217744
 • Z-20-089212
 • Adhesiebetuiging motie afschaffing van de verhuurdersheffing
 • Gemeente Achtkarspelen
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-20-217289
 • Z-20-088972
 • Klaagschrift werkwijze college B&W
 • Bekend bij de griffie
 • 1/7/2020
 • 1/7/2020
 • DOC-20-217750
 • Z-20-089213
 • Opzeggen lid RKC Medemblik
 • E. Westphal
 • 1/6/2020
 • 1/6/2020
 • DOC-20-216862
 • Z-17-010742
 • traject nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) Afvalinzameling - HVC / CAW vanaf 1 januari 2019
 • Gemeente Hoorn
 • 1/6/2020
 • 1/6/2020
 • DOC-20-217374
 • Z-20-089005
 • Internationale Vrouwendag 8 maart 2020
 • Internationale Vrouwendag
 • 12/20/2019
 • 12/20/2019
 • DOC-19-213980
 • Z-19-084902
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 • VNG
 • 12/19/2019
 • 12/19/2019
 • DOC-19-213916
 • Z-19-084875
 • Adhesiebetuiging ontwikkeling gemeentefonds "trap op, trap af"
 • Gemeente Almelo
 • 12/19/2019
 • 12/19/2019
 • DOC-19-212942
 • Z-19-072002
 • Inkoop Onafhankelijke clientondersteuning 2020 door gemeente Hoorn
 • MEE & De Wering
 • 12/19/2019
 • 12/19/2019
 • DOC-19-213354
 • Z-19-084733
 • Informatiemap 5G en gezondheid
 • Bekend bij de griffie
 • 12/19/2019
 • 12/19/2019
 • DOC-19-213208
 • Z-19-084686
 • Lbr. 19/108 - Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo
 • VNG
 • 12/19/2019
 • 12/19/2019
 • DOC-19-213137
 • Z-19-084644
 • Kadernota 2021
 • CAW
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211627
 • Z-19-083508
 • Kadernota 2021
 • Recratieschap Westfriesland
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-210600
 • Z-19-083188
 • Ledenbrief 19/105 Nieuwe VNG Model Referendumverordening
 • VNG
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211631
 • Z-19-083510
 • Kadernota 2021
 • Westfries Archief
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-210791
 • Z-19-083242
 • Kadernota 2021
 • Omgevingsdienst NHN
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211222
 • Z-19-083390
 • Kadernota 2021
 • Veiligheidsregio NH Noord
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-212478
 • Z-19-084389
 • Kadernota 2021
 • DeSom
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-190089
 • Z-19-072261
 • Beantwoording schrijven Recreatiepark Klein Giethoorn
 • College B&W Medemblik
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211077
 • Z-19-083327
 • Kadernota 2021
 • WerkSaam Westfriesland
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211249
 • Z-19-083405
 • Ledenbrief 19/107 Wet elektronische publicaties
 • VNG
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211248
 • Z-19-083404
 • Ledenbrief 19/106 Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning, leveringsproblemen Hulpmiddelencentrum en stand van zaken diverse onderwerpen sociaal domein
 • VNG
 • 12/16/2019
 • 12/16/2019
 • DOC-19-211598
 • Z-19-083505
 • Aanbieding Kaderbrief 2021 GGD Hollands Noorden aan College en Raad
 • GGD Hollands Noorden
 • 12/13/2019
 • 12/13/2019
 • DOC-19-211232
 • Z-19-083391
 • Rapport 'Ik ben meer dan mijn problemen'
 • De Kinderombudsman
 • 12/10/2019
 • 12/10/2019
 • DOC-19-209769
 • Z-18-041150
 • Uitbreiden van een bedrijfsruimte en kasruimte in fasen
 • Bekend bij de griffie
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209532
 • Z-19-082812
 • Aangenomen motie Andersoortige energietechnieken
 • Gemeente Uitgeest
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209816
 • Z-19-082812
 • Aangenomen amendement Participatie RES
 • Gemeente Heiloo
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209527
 • Z-19-082812
 • Adhesiebetuiging Regionale Energie Strategie NHN (RES NHN)
 • Gemeente Bergen
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209528
 • Z-19-082812
 • Aangenomen amendement Startnotitie RES NHN
 • Gemeente Hollands Kroon
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209525
 • Z-19-082812
 • Aangenomen amendement 03 Amendement RES GL CDA grootschalige zonopwek op daken
 • Gemeente Bergen
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209508
 • Z-19-082804
 • Aangenomen amendement Westfries energiekompas
 • Gemeente Stede Broec
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209531
 • Z-19-082812
 • Aangenomen motie Startnotitie RES
 • Gemeente Heiloo
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209529
 • Z-19-082812
 • Aangenomen motie Momenten van besluitvorming voor de RES
 • Gemeente Heiloo
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • DOC-19-209892
 • Voor kennisgeving aannemen Z-19-082932
 • Informatie m.b.t. Winnaar NVRR Goudvink 2019
 • Rekenkamercommissies Koggenland, Medemblik-Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland