Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 11/28/2022
 • 11/28/2022
 • DOC-22-614985
 • Z-22-432443
 • Wetgeving inzake rechten arbeidsmigranten
 • MrGert
 • 11/28/2022
 • 11/28/2022
 • DOC-22-614982
 • Z-22-432435
 • Energietransitie
 • Windalarm
 • 11/28/2022
 • 11/28/2022
 • DOC-22-614786
 • Z-22-432401
 • Lbr. 22/061 - Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers
 • VNG
 • 11/28/2022
 • 11/28/2022
 • DOC-22-614761
 • Z-22-432391
 • Lbr. 22/062 - Moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022
 • VNG
 • 11/28/2022
 • 11/28/2022
 • DOC-22-614760
 • Z-22-432385
 • Lbr. 22/060 LOGA: 22/05 - Eenmalige uitkering december en thuiswerkvergoeding
 • VNG
 • 11/24/2022
 • 11/24/2022
 • DOC-22-614264
 • Z-22-432287
 • Programma Wonen en zorg
 • Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
 • 11/24/2022
 • 11/24/2022
 • DOC-22-614289
 • Z-22-432292
 • Herfstbrief
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 11/24/2022
 • 11/24/2022
 • DOC-22-613745
 • Z-22-432195
 • Toekomstbestendige woningen
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • 11/21/2022
 • 11/21/2022
 • DOC-22-612335
 • Z-22-431852
 • Lbr. 22/059 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG-bestuur en commissies
 • VNG
 • 11/17/2022
 • 11/17/2022
 • DOC-22-564781
 • Z-22-413264
 • Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 11/17/2022
 • 11/17/2022
 • DOC-22-611329
 • Z-22-431560
 • Brief aan bewoners Zwaagdijk-West inzake haalbaarheidsonderzoek
 • College B&W Medemblik
 • 11/17/2022
 • 11/17/2022
 • DOC-22-611141
 • Z-22-431501
 • Lbr. 22/058 - Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
 • VNG
 • 11/17/2022
 • 11/17/2022
 • DOC-22-566143
 • Z-22-413264
 • Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 11/17/2022
 • 11/17/2022
 • DOC-22-567990
 • Z-22-413264
 • Zienswijze Bloesemgaerde-Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 11/17/2022
 • 11/17/2022
 • DOC-22-566155
 • Z-22-413264
 • Zienswijze Bloesemgaerde Noord
 • Bekend bij de griffie
 • 11/16/2022
 • 11/16/2022
 • DOC-22-610324
 • Z-22-431237
 • Handhaven PAS-knelgevallen
 • Gemeente Staphorst
 • 11/16/2022
 • 11/16/2022
 • DOC-22-610408
 • Z-22-431250
 • ROB-publicatie "Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur"
 • Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • 11/16/2022
 • 11/16/2022
 • DOC-22-610360
 • Z-22-431243
 • inburgering statushouders 65+
 • Gemeente Hilvarenbeek
 • 11/10/2022
 • 11/10/2022
 • DOc-22-590855
 • Z-20-126584
 • Beantwoording schrijven Reactie op zienswijze
 • College B&W Medemblik
 • 11/10/2022
 • 11/10/2022
 • DOC-22-608932
 • Z-22-430768
 • Integraal Meerjaren Veiligheidsplan
 • Regioburgemeester Noord-Holland
 • 11/10/2022
 • 11/10/2022
 • DOC-22-590875
 • Z-20-126584
 • Beantwoordingschrijven op reactie op zienswijze
 • College B&W Medemblik
 • 11/8/2022
 • 11/8/2022
 • DOC-22-608117
 • Z-22-430526
 • Lbr. 22/057 - Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022
 • VNG
 • 11/8/2022
 • 11/8/2022
 • DOC-22-595610
 • Z-22-427131
 • Verkeersonderzoek Hoornseweg
 • College B&W Medemblik
 • 11/7/2022
 • 11/7/2022
 • DOC-22-606369
 • Z-21-181525
 • Klacht
 • Bekend bij de griffie
 • 11/7/2022
 • 11/7/2022
 • DOC-22-607392
 • Z-22-430337
 • Aanvraag aanwijzing als publieke omroep
 • Vereniging Radio Bontekoe
 • 11/7/2022
 • 11/7/2022
 • DOC-22-606325
 • Z-21-145674
 • Uitstellen veegronde
 • Bekend bij de griffie
 • 11/7/2022
 • 11/7/2022
 • DOC-22-606391
 • Z-22-403745
 • wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 11/4/2022
 • 11/4/2022
 • DOC-22-606720
 • Z-22-430178
 • Adhesiebetuiging voorbereiden op een (exit)strategie op het GGiD dossier
 • Gemeente Alkmaar
 • 11/3/2022
 • 11/3/2022
 • DOC-22-606246
 • Z-22-403745
 • Plan van Aanpak 2022-2024 implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord
 • Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord
 • 11/2/2022
 • 11/2/2022
 • DOC-22-605149
 • Z-22-429727
 • Bijdrage voor de Voedselbank en Kledingbank
 • Voedsel- en kledingbank
 • 10/31/2022
 • 10/31/2022
 • DOC-22-604384
 • Z-22-425621
 • Lbr. 22/050 - Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies
 • VNG
 • 10/31/2022
 • 10/31/2022
 • DOC-22-604396
 • Z-22-427883
 • Zendertoewijzing West-Friesland
 • Commissariaat voor de media
 • 10/26/2022
 • 10/26/2022
 • DOC-22-603709 en DOC-22-611197
 • Z-22-429308
 • Vertrek gemeenteraad Senna Rood
 • S. Rood
 • 10/26/2022
 • 10/26/2022
 • DOC-22-602815
 • Z-22-429076
 • presentatie woningbouwplan
 • Bewoners rond bouwplan Nieuweweg 24
 • 10/25/2022
 • 10/25/2022
 • DOC-22-600804
 • Z-22-428509
 • Statushouders Zwaagdijk-West
 • Bekend bij de griffie
 • 10/24/2022
 • 10/24/2022
 • DOC-22-601960
 • Z-22-428874
 • Problematiek kermis
 • Kermis begeleiding Organisatie
 • 10/24/2022
 • 10/24/2022
 • DOC-22-602091
 • Z-22-428907
 • Notitie Welzijn, Zorg en Wonen in WF
 • Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
 • 10/20/2022
 • 10/20/2022
 • DOC-22-602897
 • Z-22-429099
 • Natuurvragen
 • Bekend bij de griffie
 • 10/20/2022
 • 10/20/2022
 • DOC-22-598911
 • Z-22-428093
 • Gevaarlijke verkeerssituatie rotonde bij Café Stam
 • Bekend bij de griffie
 • 10/18/2022
 • 10/18/2022
 • DOC-22-599883
 • Z-22-428279
 • Lbr . 22/054 - Asielopvang, statushouders en Oekraïne
 • VNG
 • 10/17/2022
 • 10/17/2022
 • DOC-22-599028
 • Z-22-428115
 • Nationaal woningbouwprogramma minister Hugo de Jonge
 • Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
 • 10/17/2022
 • 10/17/2022
 • DOC-22-598462
 • Z-22-427928
 • Lbr. 22/053 - Hoge energiekosten
 • VNG
 • 10/17/2022
 • 10/17/2022
 • DOC-22-599015
 • Z-22-424652
 • rekenkamerbrief Wob/Woo
 • Rekenkamercommissie Medemblik en Opmeer
 • 10/11/2022
 • 10/11/2022
 • DOC-22-596220
 • Z-22-427362
 • Handhaven op stoken op afval
 • Bekend bij de griffie
 • 10/10/2022
 • 10/10/2022
 • DOC-22-596228
 • Z-22-427366
 • Informatiebrief gemeenteraden over ontwikkeling brandweer NHN
 • Veiligheidsregio
 • 10/3/2022
 • 10/3/2022
 • DOC-22-593056
 • Z-22-426398
 • Advies Raad van Ouderen, september 2022
 • Raad van Ouderen
 • 9/29/2022
 • 9/29/2022
 • DOC-22-592461
 • Z-22-426246
 • Drugsbeleid-burgerberaad drugs
 • Stichting Drugsbeleid-burgerberaad drugs
 • 9/29/2022
 • 9/29/2022
 • DOC-22-592448
 • Z-22-426242
 • Bijzondere ledenbrief Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten
 • VNG
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • DOC-22-592118
 • Z-22-412705
 • Advies auditcommissie n.a.v. wijziging Controleverordening en Financiële verordening i.h.k.v. invoering rechtmatigheid
 • Auditcommissie
 • 9/28/2022
 • 9/28/2022
 • DOC-22-592090
 • Z-22-426114
 • Ontslagverzoek Auditcommissie
 • K. Nederhoff