Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 1/21/2021
 • 1/21/2021
 • DOC-21-345424
 • Z-21-138205
 • Adhesiebetuiging Motie 'Raden in verzet' gemeente Zoetermeer 2021
 • Gemeente Zoetermeer
 • 1/21/2021
 • 1/21/2021
 • DOC-21-339173
 • Z-20-129806
 • Antwoordbrief dorpsraad Andijk 'zon op dak'
 • College B&W Medemblik
 • 1/20/2021
 • 1/20/2021
 • DOC-20-330349
 • Z-20-128320
 • Reactie op open brief burgerparticipatie
 • College B&W Medemblik
 • 1/20/2021
 • 1/20/2021
 • Voortgangsnotitie Raden in Verzet - Januari 2021
 • Actiecomité Raden in Verzet
 • 1/18/2021
 • 1/18/2021
 • DOC-21-343323
 • Z-21-137531
 • behoud pand aan de Raadhuisstraat 8 in Wognum
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • 1/18/2021
 • 1/18/2021
 • DOC-21-342867
 • Z-21-137357
 • Vertraging bestemmingsplanwijziging park ‘De Maar' in Twisk
 • Bekend bij de griffie
 • 1/14/2021
 • 1/14/2021
 • Voortgang Bezoekercentrum De Weelen
 • Onder de Wester
 • 1/11/2021
 • 1/11/2021
 • DOC-21-341316
 • Z-21-136740
 • Doofpotten
 • Onderste Steen Boven
 • 1/11/2021
 • 1/11/2021
 • DOC-21-340280
 • Z-21-136333
 • Dijkweg 276 - 277
 • Bekend bij de griffie
 • 1/11/2021
 • 1/11/2021
 • DOC-21-340961
 • Z-20-130422
 • Bestemmingsplan 'Benningbroek - Ganker 4b' - procedure bestemmingsplan
 • Bekend bij de griffie
 • 1/7/2021
 • 1/7/2021
 • DOC-21-339576
 • Z-20-098871
 • Beleid op gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG jaar 2020
 • VNG
 • 1/6/2021
 • 1/6/2021
 • DOC-21-339807
 • Z-20-118492
 • Lbr. 21/001 - Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 1/6/2021
 • 1/6/2021
 • DOC-21-339150
 • Z-21-135858
 • Sportparkje Kagerbos Wervershoof
 • Stichting Dorpsraad Wervershoof
 • 1/5/2021
 • 1/5/2021
 • DOC-21-338716
 • Z-21-135851
 • Wereldovershootday
 • Stichting Leven met de Aarde
 • 1/5/2021
 • 1/5/2021
 • DOC-21-338739
 • Z-21-135858
 • Bezwaar tegen besluit Sportparkje Kagerbos Wervershoof
 • Omwonenden van de skatebaan/Huijgendijk te Wervershoof
 • 1/4/2021
 • 1/4/2021
 • DOC-20-338476
 • Z-20-105009
 • Geplande woningbouw Hauwert
 • Bekend bij de griffie
 • 12/30/2020
 • 12/30/2020
 • DOC-20-337709
 • Z-20-132957
 • Uitvoeringsregeling ruimte voor ruimte 2020- 2021
 • Bekend bij de griffie
 • 12/30/2020
 • 12/30/2020
 • DOC-20-337868
 • Z-20-133018
 • Vragen tav nieuwe prik en ‘informed consent
 • Delegatie van het #Regenboogteam
 • 12/30/2020
 • 12/30/2020
 • DOC-20-337861
 • Z-20-133015
 • sportparkje in Kagerbos
 • Bekend bij de griffie
 • 12/30/2020
 • 12/30/2020
 • DOC-20-337306
 • Z-20-132898
 • Kreeklanden Wognum van het gas af
 • Dorpsraad Wognum
 • 12/28/2020
 • 12/28/2020
 • DOC-20-336417
 • Z-20-132651
 • Toezicht door Provincie Noord-Holland op Regime financieel toezicht 2021
 • Provincie Noord-Holland, provinciehuis
 • 12/21/2020
 • 12/21/2020
 • DOC-20-334315
 • Z-20-131422
 • Onderzoek naar verdringing door re-integratie trajecten en ‘vrijwilligers’ werk
 • FNV Services B.V.
 • 12/21/2020
 • 12/21/2020
 • DOC-20-334317
 • Z-20-131423
 • Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw)
 • VNG
 • 12/21/2020
 • 12/21/2020
 • DOC-20-334440
 • Z-20-131467
 • Oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
 • Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
 • 12/21/2020
 • 12/21/2020
 • DOC-20-335052
 • Z-20-131649
 • Ontslagverzoek
 • A. v.d. Geest
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-333714
 • Z-20-131214
 • Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 22
 • VNG
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-332601
 • Z-20-130832
 • Kadernota Omgevingsdienst
 • Omgevingsdienst
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-333347
 • Z-20-131107
 • Bouwen woning
 • Bekend bij de griffie
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-333712
 • Z-20-131212
 • Lbr. 20/092 - Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen)
 • VNG
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-333945
 • Z-20-131269
 • Lbr. 20/094 - Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
 • VNG
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-333331
 • Z-20-131098
 • DeSom Kaderbrief 2022
 • SSC DeSom
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-334058
 • Z-20-130319
 • Uitsluiten gebruik van chemische middelen bij groen onderhoud
 • Vereniging Stadswerk Nederland
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-332973
 • Z-20-130965
 • Coronacrisis: extra rijksmiddelen van de lokale cultuur
 • Ministerie van OCW
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-332809
 • Z-20-130912
 • Kaderbrief GGD
 • GGD Hollands Noorden
 • 12/17/2020
 • 12/17/2020
 • DOC-20-333534
 • Z-20-131153
 • Lbr. 20/090 - Ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen
 • VNG
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-332777
 • Z-20-130897
 • Ledenbrief Maatregelen lockdown en kamerbrief - 14 december 2020
 • VNG
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-332819
 • Z-20-130916
 • Kadernota Westfries Archief 2022
 • Westfries Archief
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-332033
 • Z-20-130605
 • Concept Kadernota 2022 WerkSaam Westfriesland
 • WerkSaam
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-332771
 • Z-20-130896
 • Kadernota 2022 van het Recreatieschap Westfriesland
 • Recreatieschap Westfriesland
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-333157
 • Z-20-131032
 • Zienswijzen stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Veiligheidsregio
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-333052
 • Z-20-130988
 • Agriport Hollands Kroon
 • Werkgroep Red de Wieringermeer
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • DOC-20-334817
 • Z-20-130914
 • Concept-Kadernota 2022 CAW
 • CAW
 • 12/14/2020
 • 12/14/2020
 • DOC-20-332424
 • Z-20-130775
 • Vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020
 • AB CAW
 • 12/14/2020
 • 12/14/2020
 • DOC-20-332261
 • Z-20-130719
 • Rijkssubsidie kerkenvisie
 • Commissie NH Erfgoedvereniging Heemschut
 • 12/14/2020
 • 12/14/2020
 • DOC-20-331053
 • Z-20-119050
 • Klacht
 • Bekend bij de griffie
 • 12/14/2020
 • 12/14/2020
 • DOC-20-332045
 • Z-20-128232
 • Actuele ontwikkelingen coronacrisis
 • VNG
 • 12/10/2020
 • 12/10/2020
 • DOC-20-316669
 • Z-20-113201
 • Habion - Almere
 • College B&W Medemblik
 • 12/9/2020
 • 12/9/2020
 • DOC-20-328364
 • Z-20-120515
 • Beantwoording schrijven besluit op WOB-verzoek
 • College B&W Medemblik
 • 12/8/2020
 • 12/8/2020
 • DOC-20-329582
 • Z-20-118116
 • Zienswijze Bestemmingsplan Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3
 • Bekend bij de griffie
 • 12/8/2020
 • 12/8/2020
 • DOC-20-329677
 • Z-20-129850
 • Opening horeca icm Coronamaatregelen "Geef de horeca toekomstperspectief"
 • Koninklijk Horeca Nederland