Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 2/21/2024
 • Stand van zaken woningbouwprogramma 2023 t/m 2029
 • 2/20/2024
 • Vastgestelde Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027 door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) en tussenbericht motie ‘politiesterkte’
 • 2/20/2024
 • Informatienota themaraad VRNHN 8 januari 2024
 • 2/13/2024
 • Aanpak overlast afval Medemblik
 • 2/8/2024
 • Gevolgen Spreidingswet voor de gemeente Medemblik
 • 2/6/2024
 • Themabijeenkomst participatie
 • 1/30/2024
 • Proces middelgrote huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers
 • 1/30/2024
 • Raadsinformatiebijeenkomst Sociaal Domein van 27/11/2023
 • 1/26/2024
 • Evaluatie jaarwisseling 2023-2024
 • 1/23/2024
 • Algemene bestuursvergadering (AB) van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) 24 januari 2024
 • 1/22/2024
 • Tussentijdse Evaluatie Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
 • 1/16/2024
 • Resultaten regionale voortgangsrapportage Wet inburgering 2021
 • 1/16/2024
 • Herontwikkeling winkelcentrum Molenhoek
 • 12/28/2023
 • VTH-Uitvoeringsprogramma 2024
 • 12/27/2023
 • Informatienota Informatiebijeenkomst Wet versterking Participatie op decentraal niveau 23 november 2023
 • 12/21/2023
 • Kruisweiden te Hauwert
 • 12/21/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw DEK-terrein Medemblik (actualisatie)'
 • 12/21/2023
 • Informatienota Hoornseweg 9A
 • 12/21/2023
 • Themabijeenkomst doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten d.d. 14 december 2023
 • 12/21/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West-De Perenlaan
 • 12/19/2023
 • Update IZA, GALA/Brede SPUK
 • 12/19/2023
 • Informatienota naar aanleiding van NVVK brief
 • 12/19/2023
 • Dienstverleningsovereenkomst-Beheer Openbare Ruimte (DVO-BOR) met HVC voor 2 jaar
 • 12/19/2023
 • Afhandeling motie 'de brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan'
 • 12/19/2023
 • Informatieavond Stadshavens Medemblik B.V.
 • 12/19/2023
 • Destinatiemarketing Noord-Holland Noord
 • 12/12/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 december 2023
 • 12/12/2023
 • Convenant Veilige School Westfriesland 2024
 • 12/12/2023
 • Jaarschijf 2024 - Prestatieafspraken
 • 12/12/2023
 • Ontwerp bestemmingsplan Buitendijks Parkeren Medemblik
 • 12/12/2023
 • Zuiderweg 12A
 • 12/12/2023
 • Integraal veiligheidsplan jaarwisseling 2023/2024.
 • 12/12/2023
 • AB vergadering WerkSaam WF 14 december 2023
 • 12/7/2023
 • Voortgang brede opvang vluchtelingen Medemblik
 • 12/5/2023
 • Rapportage Benchmark Huishoudelijk Afval 2022
 • 12/5/2023
 • Resultaten en afronding project Sociaal Domein in Balans (SDiB)
 • 12/5/2023
 • Evaluatierapport over de GGiD
 • 12/5/2023
 • Uitkomsten themabijeenkomst cultuurnota
 • 12/5/2023
 • Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop 'kunst van het loslaten'
 • 12/5/2023
 • Informatienota 'Het Slot te Wervershoof'
 • 11/28/2023
 • Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 december 2023
 • 11/28/2023
 • Overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024 - 2028
 • 11/28/2023
 • Algemene Bestuursvergadering (AB) Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) 29-11-2023
 • 11/27/2023
 • Aanvullende subsidieaanvraag Stichting Streekomroep West-Friesland
 • 11/21/2023
 • Opvolging adviezen auditcommissie jaarstukken 2022
 • 11/21/2023
 • Voortgangsnotitie Transformatie Gemeentehuis Medemblik
 • 11/14/2023
 • AB-vergadering GR Archiefdienst Westfriese Gemeenten 16 november 2023
 • 11/14/2023
 • Woningbouwprogramma
 • 11/7/2023
 • Verslaglegging Avond van het Wonen
 • 11/7/2023
 • Algemene Vergadering Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord d.d. 10 november 2023