Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 5/29/2020
 • Verzoek verruiming regels horeca aan voorzitter Veiligheidsregio
 • 5/26/2020
 • afhandeling motie 'kaderstelling toekomstige wijzigingen gemeenschappelijke regelingen'
 • 5/26/2020
 • Ruimtelijke (klimaat)adaptatie
 • basis voor ontwikkelen strategie
 • 5/26/2020
 • Corona-acties welzijn en sociaal domein in relatie tot versoepeling van maatregelen
 • 5/26/2020
 • Evaluatie Jeugdzorgplus Horizon
 • 5/26/2020
 • Stand van zaken Veranderopgave Inburgering Q1 2020
 • 5/26/2020
 • Raadsinformatiebrief Transformatie Jeugd Westfriesland
 • 5/20/2020
 • Rapport Blaashal Wognum
 • 5/20/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Jonkerspad'
 • 5/20/2020
 • Stand van zaken digitale participatie
 • 5/19/2020
 • Terugkoppeling zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen
 • 5/19/2020
 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Medemblik 2020
 • 5/12/2020
 • AB CAW 14 mei 2020
 • 5/8/2020
 • Informatienota risicovolle projecten
 • 5/8/2020
 • Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wieringerhoek
 • 5/8/2020
 • Jaarverslag 2019 juridische zaken
 • 5/7/2020
 • Huisvesting Kuyperschool Andijk
 • 5/7/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan “Andijk-Vleetweg 1”
 • 4/28/2020
 • Ondersteuning maatschappelijke voorzieningen tijdens coronacrisis
 • 4/28/2020
 • Luchtvaartdossier, Lelystad Airport
 • 4/21/2020
 • Voorontwerp concept RES-NHN
 • 4/21/2020
 • Stand van zaken resultaat sociaal domein 2019
 • 4/21/2020
 • Terugbetalen leges bij evenementen die niet doorgaan wegens maatregelen Coronavirus
 • 4/21/2020
 • Advies vergadering AB GGD Hollands Noorden 22 april 2020
 • 4/21/2020
 • Themabijeenkomst Wegenoverdracht HHNK
 • 4/16/2020
 • Uitvoeringsplan sociaal domein
 • 4/15/2020
 • Kinderopvang en onderwijs in de coronacrisis
 • 4/15/2020
 • Informatienota over pensioenvoorziening wethouders
 • 4/15/2020
 • Zorg voor kwetsbaren in tijden van Corona april 2020
 • 4/14/2020
 • Proceswijziging RES-NHN
 • 4/8/2020
 • Stand van zaken WvGGZ
 • 4/7/2020
 • Gevolgen coronacrisis voor maatschappelijke voorzieningen
 • 4/7/2020
 • AB CAW 8 april 2020
 • 4/7/2020
 • Themabijeenkomst en zienswijze ontwerp-Omgevingsverordening NH2020
 • 4/7/2020
 • Geactualiseerde Noodverordening COVID-19 VRNHN en de eerste resultaten toezicht en handhaving
 • 4/3/2020
 • Ondernemersloket Corona gemeente Medemblik
 • 4/2/2020
 • VERTROUWELIJK 2020-03-19 getekende voorovereenkomst
 • 4/2/2020
 • Evaluatie investeringsregeling sport- en welzijnsaccommodaties
 • 3/31/2020
 • Madivosa 2 april
 • 3/31/2020
 • Ingebrekestelling bestemmingsplan Kop Nieuwstraat
 • 3/31/2020
 • Tussentijdse evaluatie Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
 • 3/25/2020
 • Overschrijding budget leerlingenvervoer
 • 3/24/2020
 • Effecten van het Coronavirus op de dienstverlening van HVC
 • 3/24/2020
 • Verworpen wetsvoorstel "Verbod op asbestdaken"
 • 3/24/2020
 • Ontwikkelingen m.b.t. uitvoering landelijke maatregelen Coronavirus
 • 3/24/2020
 • Aangepaste dienstverlening bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord door Coronavirus
 • 3/19/2020
 • Opvolging rapport RKC
 • 3/18/2020
 • Tweede bestuursrapportage 2019 OD NHN
 • 3/17/2020
 • Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2020
 • 3/17/2020
 • Inventarisatie Lokale Inclusie Agenda