Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 9/29/2020
 • Vergelijkingsonderzoek tweede sporthal Wognum
 • 9/29/2020
 • reactie zienswijzen jaarrekening 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen
 • 9/29/2020
 • Vergadering algemeen bestuur veiligheidsregio Noord- Holland Noord.
 • 9/29/2020
 • Eerste en tweede kwartaalrapportage 2020 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • 9/23/2020
 • Coronawerkzaamheden van de afgelopen maanden
 • 9/22/2020
 • Voortgang huidig afwegingskader woningbouw en herijking beleidsregels woningbouw tussendoor
 • 9/22/2020
 • Behandeling Wegenoverdracht HHNK in Raad 26 november 2020
 • 9/22/2020
 • Kijk je Rijk - erfgoedcampagne
 • 9/21/2020
 • Informatienota uitstel aanleveren begroting 2021-2024
 • 9/8/2020
 • Bestemmingsplan Kop Nieuwstraat Medemblik
 • 9/2/2020
 • Ontwerp bestemmingsplan "Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3"
 • 9/1/2020
 • AB CAW 2 september 2020
 • 9/1/2020
 • MADIVOSA 3 september
 • 9/1/2020
 • MFA/KC Abbekerk
 • 9/1/2020
 • Informatienota Onderwijshuisvesting
 • 8/24/2020
 • Voortgang realisatie Blaashal Wognum door Spartanen
 • 8/18/2020
 • Voorlopige reacties concept RES-NHN
 • 8/18/2020
 • Evaluatie subsidieregeling muziekonderwijs 2020
 • 8/18/2020
 • Eerste bestuursrapportage 2020 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • 8/18/2020
 • Voortgang Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland
 • 8/18/2020
 • Beroep MAZ bestemmingsplan Kop Nieuwstraat
 • 8/18/2020
 • Informatienota zwembad
 • 8/18/2020
 • Aanleg Fietspad A.C. de Graafweg
 • 8/18/2020
 • Informatienota augustus 2020 Schepenwijk
 • 8/12/2020
 • Resultaten cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd 2019
 • 8/4/2020
 • Aanvullende informatie Parkeren Medemblik
 • 8/4/2020
 • Samenvatting themabijeenkomst klimaatadaptatie 11 juni 2020
 • 7/27/2020
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2019
 • 7/14/2020
 • Evenementen in Coronatijd na 1 juli 2020
 • 7/10/2020
 • Jaarplan Verblijfsrecreatie Medemblik 2020
 • 7/7/2020
 • Informatienota AB WerkSaam 9 juli 2020
 • 6/29/2020
 • Vergaderstukken en advies vergadering AB GGD Hollands Noorden 1 juli 2020
 • 6/29/2020
 • Algemeen Bestuur vergadering veiligheidsregio Noord- Holland Noord 3 juli 2020
 • 6/29/2020
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 1 juli 2020
 • 6/29/2020
 • MADIVOSA 2 juli
 • 6/25/2020
 • Bloesemgaerde-Noord te Wognum
 • 6/25/2020
 • Meicirculaire gemeentefonds 2020
 • 6/25/2020
 • Stand van zaken parkeren Medemblik - Q2 2020
 • 6/23/2020
 • Pilot biodiversiteit Burgemeester Smitpark Midwoud
 • 6/23/2020
 • Tijdelijk uitbreiding terrassen
 • 6/23/2020
 • Effecten vervallen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en overige beoordelingsaspecten voor de omgevingsvergunning
 • 6/16/2020
 • Bovenregionaal plan specialistische Jeugdhulp NH
 • 6/16/2020
 • Ontwerp Structuurvisie transformatie recreatieparken
 • 6/16/2020
 • Ruimtelijke quickscan recreatieparken De Kogge 1 en 3 (Oostwoud)
 • 6/16/2020
 • Omgevingsvergunning Zevenhuis
 • 6/16/2020
 • Voorjaarsnota WerkSaam 2020
 • 6/16/2020
 • Woondeal NHN met rijk
 • 6/16/2020
 • Herinrichting de Ganker
 • 6/16/2020
 • Tweesporenbeleid gedoogsituatie en transformatie camping Hauwert
 • 6/16/2020
 • Energiemonitor HVC en Nationale monitor duurzame gemeenten