Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 11/13/2019
 • Monitor Veilig Thuis Q2 2019 (DOC-19-198719)
 • 11/13/2019
 • Informatienota raad nieuwbouw DEK-terrein Medemblik (DOC-19-197225)
 • 11/13/2019
 • Reactie zienswijzen jaarrekeningen 2017 en 2018, begrotingen 2019 en 2020 en kadernota 2020 GR-en (DOC-19-183110)
 • 11/13/2019
 • Septembercirculaire 2019 (DOC-19-195235)
 • 11/13/2019
 • Verschuiven besluitvorming DVO's HVC en benodigde wijziging GR CAW en Afvalstoffenverordening (DOC-19-200367)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 691 Stroomschema interne klachtenregeling (DOC-19-197887)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 690 Informatienota inzake MADIVOSA (DOC-19-198446)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 692 Vergadering VVRE en gemeenschappelijke Madivosa 07-11-2019 (DOC-19-198171)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 693 Gedoogbeschikkingen voormalig recreatiepark De Brug (DOC-19-19073255)
 • 10/31/2019
 • 191031 - 689 Inzet visieontwikkeling en accommodatiebeleid (DOC-19-194283)
 • 10/29/2019
 • 191029 - 688 convenant bibliotheekwerk 2020-2021 (DOC-19-193542)
 • 10/29/2019
 • 191029 - 686 ontheffing havenbeheersverordening (DOC-19-194411)
 • 10/29/2019
 • 191029 - 687 Verlengen milieuvergunning PWN Andijk (DOC-19-193563)
 • 10/22/2019
 • 191022 - 683 Update Programma Duurzaam Medemblik (DOC-19-192297)
 • 10/22/2019
 • 191022 - 865 Stand van zaken Parlan en Lijn5 (DOC-19-192429)
 • 10/22/2019
 • 191022 - 684 bestemmingsplan Medemblik binnenstad (DOC-19-181850)
 • 10/16/2019
 • 191016 - 682 Evaluatierapport huisvesting buitenlandse werknemers (DOC-19-184873)
 • 10/16/2019
 • 191016 - 681 Houden van bijen op het perceel t/o Molenweg 27 te Andijk (Z-19-060240/060172/062245)
 • 10/16/2019
 • 191016 - 80 Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 18 oktober 2019 (DOC-19-193431)
 • 10/9/2019
 • 191009 - 679 Herindeling MFA De Muiter inz. Missing (DOC-19-192011)
 • 10/9/2019
 • 191009 - 678 Toewijzing woningen SEW-terrein te Nibbixwoud (DOC-19-192175)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 674 AB vergadering GR Omgevingsdienst NHN 16 oktober 2019 (DOC-19-190230)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 677 Vervolgonderzoek 2e sporthal Wognum (DOC-19-190664)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 671 Recreatieschap Westfriesland (RSW) Vergadering Algemeen Bestuur (AB) 09-10-2019 (DOC-19-187586)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 676 Cijfers Team Medemblik (DOC-19-191342)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 675 Taken en bevoegdheden Archeologie West-Friesland (DOC-19-170074)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 673 AB CAW 9 oktober 2019 (DOC-19-190084)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 672 Toekenning ondersteuning bibliotheekvoorziening (motie Asscher) (DOC-19-190123)
 • 10/2/2019
 • 191002 - 670 Evaluatie inzet cameratoezicht Rondom en Harddraverij Medemblik 2019 (DOC-19-188994)
 • 10/1/2019
 • 191001 - 668 Informatie Veranderopgave Inburgering 2021 (DOC-19-188398)
 • 10/1/2019
 • 191001 - 669 Vervanging gemeentelijke AED's (DOC-19-185161)
 • 9/25/2019
 • 190924 - 666 Motie Heffingen (DOC-19-183342)
 • 9/25/2019
 • 190924 - 667 Nationale monitor duurzame gemeenten 2018 (DOC-19-148061)
 • 9/25/2019
 • 190924 - 665 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD Hollands Noorden (DOC-19-186085)
 • 9/18/2019
 • 190918 - 664 Kaders MFA/IKC Abbekerk (DOC-19-184912)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 660 Westfries Energiekompas, route naar energieneutraal Westfriesland in 2040 (DOC-19-183142)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 659 Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (DOC-19-183340)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 662 Uitvoering motie PWF raad 6 december 2018 inzake borgen opheffing door de gemeenteraad opgelegde geheimhouding (DOC-19-181812)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 658 Inzet van aanvullende veiligheidsmaatregelen tijdens evenement Rondom Weekend en het evenement Harddraverijkermis/Harddraverij Medemblik 2019 (DOC-19-185144)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 661 VTH Strategie Omgevingsdienst NHN 2020 (DOC-19-175469)
 • 9/11/2019
 • 100911 - 663 Overname jeugdhulpaanbieder Lijn5 (DOC-19-184821)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 653 Stand van zaken dossier buitenlandse werknemers (DOC-19-172233)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 656 informatienota MADIVOSA 5 september 2019 (DOC-19-182328)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 651 Stand van zaken sociaal domein juli 2019 (DOC-19-169278)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 657 Themaraad gebiedsontwikkeling (DOC-19-171909)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 652 Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DOC-10-174045)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 655 Vergadering Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) 05-09-2019 (DOC-19-182138)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 654 Voorontwerpbestemmingsplan 'Gemeentewerf Abbekerk' (DOC-19-181142)
 • 8/28/2019
 • 190828 - 650 Stand van zaken wachtlijsten Wmo augustus 2019 (DOC-19-181591)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 648 Fietsparkeren Centrum Medemblik locatie Hoogesteeg (DOC-19-178584)