Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 660 Westfries Energiekompas, route naar energieneutraal Westfriesland in 2040 (DOC-19-183142)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 659 Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (DOC-19-183340)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 662 Uitvoering motie PWF raad 6 december 2018 inzake borgen opheffing door de gemeenteraad opgelegde geheimhouding (DOC-19-181812)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 658 Inzet van aanvullende veiligheidsmaatregelen tijdens evenement Rondom Weekend en het evenement Harddraverijkermis/Harddraverij Medemblik 2019 (DOC-19-185144)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 661 VTH Strategie Omgevingsdienst NHN 2020 (DOC-19-175469)
 • 9/11/2019
 • 100911 - 663 Overname jeugdhulpaanbieder Lijn5 (DOC-19-184821)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 657 Themaraad gebiedsontwikkeling (DOC-19-171909)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 656 informatienota MADIVOSA 5 september 2019 (DOC-19-182328)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 651 Stand van zaken sociaal domein juli 2019 (DOC-19-169278)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 653 Stand van zaken dossier buitenlandse werknemers (DOC-19-172233)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 655 Vergadering Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) 05-09-2019 (DOC-19-182138)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 652 Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DOC-10-174045)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 654 Voorontwerpbestemmingsplan 'Gemeentewerf Abbekerk' (DOC-19-181142)
 • 8/28/2019
 • 190828 - 650 Stand van zaken wachtlijsten Wmo augustus 2019 (DOC-19-181591)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 649 Verslag themaraad Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 6 mei 2019 (DOC-19-173500)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 648 Fietsparkeren Centrum Medemblik locatie Hoogesteeg (DOC-19-178584)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 647 Lokaal Sportakkoord (DOC-19-179821)
 • 8/20/2019
 • 190820 - 646 Themaraad dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19-172348)
 • 8/20/2019
 • 190820 - 645 Accountantsrapport DVO-tarieven HVC (DOC-19-173527)
 • 8/19/2019
 • 190819 - 643 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2018 (DOC-19-170720)
 • 8/19/2019
 • 190819 - 644 Ontwerpbestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' (DOC-19-176381)
 • 8/12/2019
 • 190812 - 642 Nadere regels budget Leefbaarheid (DOC-19-171208)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 638 Scholenproject Medemblik (DOC-19-172221)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 639 Nieuwbouw zwembad Gemeente Medemblik (DOC-19-170633)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 640 Informatienota privacybeleid gemeente Medemblik (DOC-19-171984)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 641 De Put Andijk (DOC-19-166571)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 636 Wijkleercentrum (DOC-19-171314)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 634 Vergadering AB SSC DeSom 8 juli 2019 (DOC-19-169028)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 637 Hogere investering renovatie kunstgrasvelden (DOC-19-170348)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 635 Stand van zaken ontwikkelprogramma Abbekerk (DOC-19-160475)
 • 7/15/2019
 • 190715 - 633 Ontwerpbestemmingsplan 'Midwoud - Tripkouw 17' (DOC-19-166934)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 627 Participatiebeleid (DOC-19-160084)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 630 AB GGD HN 10.7.2019 (DOC-19-166243)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 632 AB Omgevingsdienst NHN (DOC-19-169344)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 628 Stand van zaken cultuurbeleid (DOC-19-167631)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 629 Stand van zaken Medemblikker musea (IVR-19-05528)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 631 Ontwikkelrichting van onze organisatie (DOC-19-167407)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 618 Uitvoeringsplan onderwijsachterstand VVE (DOC-19-169497)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 626 Startdocument JOGG Medemblik 2019 (Jongeren Op Gezond Gewicht) (DOC-19-167634)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 625 AB WerkSaam 11.7.2019 (DOC-19-166301)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 621 Verslag themaraad ondermijning (DOC-19-165361)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 620 Voorjaarsnota WerkSaam 2019 (DOC-19-166564)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 624 Motie Regenboogregio (DOC-19-166814)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 623 AB RSW 10.7.2019 (DOC-19-165863)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 619 AB WFA 10.7.2019 (DOC-19-168033)
 • 7/10/2019
 • 190710 - 622 Monitor Veilig Thuis Q1 (DOC-19-166033)
 • 7/9/2019
 • 190709 - 617 Grondverwerving buitendijks terrein Medemblik (DOC-19-169715)
 • 7/3/2019
 • 190207 - 614 AB Veiligheidsregio 5 juli 2019 (DOC-19-167069)
 • 7/3/2019
 • 190207 - 616 Madivosa 4.7.2019 (DOC-19-167267)
 • 7/3/2019
 • 190207 - 615 VVRE 4.7.2019 (DOC-19-166442)