Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 6/1/2023
 • Stakeholderbijeenkomst Gemeentelijk verkeer en vervoersplan
 • 5/30/2023
 • AVA Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op 2 juni 2023
 • 5/30/2023
 • Themabijeenkomst Omgevingsplan 23 maart 2023
 • 5/25/2023
 • Tussenevaluatie grondstoffenbeleid
 • 5/24/2023
 • Toekomst destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
 • 5/23/2023
 • Vergadering Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • 5/23/2023
 • Energieondersteuning en duurzaamheidssubsidie
 • 5/16/2023
 • Verslag Themabijeenkomst Nota Vastgoedbeleid
 • 5/16/2023
 • Extra budget voor renovatie grasvoetbalvelden 2023
 • 5/16/2023
 • Uitvoeringsprogramma Openbare Orde en Veiligheid 2023-2024.
 • 5/16/2023
 • Jaarverslag regionaal toezicht op de Wmo
 • 5/16/2023
 • Brief gemeenteraden thema's Integraal Meerjarenbeleid Veiligheid (IMV) 2024-2027
 • 5/16/2023
 • Jaarverslag 2022 juridische zaken
 • 5/10/2023
 • Wervingscampagne voorjaar 2023
 • 5/9/2023
 • Verlenging overeenkomst crisisdienst jeugd
 • 5/9/2023
 • Regionale vaarverbinding noord-zuid Westfriesland
 • 4/25/2023
 • Woningbouwambitie 2023 tot en met 2029
 • 4/21/2023
 • Jaarverslag Leerplicht, RMC en Jongerenloket West-Friesland 2021- 2022
 • 4/21/2023
 • Informatienota Woondossier 2023
 • 4/21/2023
 • Jaarverslag Leerplicht, RMC en Jongerenloket West-Friesland 2021- 2022
 • 4/11/2023
 • Beëindiging interbestuurlijk toezicht
 • 4/11/2023
 • Themabijeenkomst ‘duurzaamheid’ 13 februari
 • 4/11/2023
 • Resultaten cliëntervaringsonderzoeken WMO & Jeugd 2021
 • 4/11/2023
 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
 • 4/11/2023
 • Stand van zaken voorbereiding op het nieuwe stelsel van de Omgevingswet
 • 4/4/2023
 • Regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023-2026
 • 4/4/2023
 • Bespreking Richtinggevende kaders Meerjarenbeleidsplan en inkoop Wmo en Jeugd |
 • 4/4/2023
 • Afsprakenkader Alliander-Rijk
 • 4/4/2023
 • Voorlopig ontwerp reconstructie Gedempt Achterom te Medemblik
 • 3/28/2023
 • Stand van zaken evaluatie GGiD
 • 3/28/2023
 • Informatienota Raad AB vergadering SSC DeSom 29 maart 2023
 • 3/21/2023
 • Projectopdracht De Zeehoek te Wervershoof
 • 3/21/2023
 • Anterieure overeenkomst en projectopdracht Dijkweg 163 te Andijk
 • 3/21/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 22 maart 2023
 • 3/21/2023
 • Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam 9 maart 2023 en motie “giften grens bijstand
 • 3/15/2023
 • Voornemen plaatsing flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk
 • 3/14/2023
 • Vergadering algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 17 maart 2023
 • 3/14/2023
 • Advies vergadering AB GGD HN 15 maart 2023
 • 3/14/2023
 • Verbeteringen informatiebeheer
 • 3/14/2023
 • (Concept) Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2023
 • 3/7/2023
 • Woondeal Noord-Holland Noord
 • 3/3/2023
 • Zwembad De Zeehoek
 • 2/21/2023
 • Verslag themabijeenkomst tussenevaluatie uitvoering recycle-tarief
 • 2/21/2023
 • Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN)
 • 2/21/2023
 • Ontwikkelingen bovenregionale samenwerking Jeugd
 • 2/16/2023
 • Raadsbrief Hoorn Regionale zendmachtiging 2023-2027
 • 2/15/2023
 • Uitvoering Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners
 • 2/14/2023
 • Crisisnoodopvang in de regio en gemeente Medemblik
 • 2/14/2023
 • Regionale agenda mobiliteit Westfriesland
 • 2/14/2023
 • Brief van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord d.d. 10 februari 2023