Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 8/9/2022
 • Raadsvragen HvM Het nieuwe GVVP
 • 8/4/2022
 • Raadsvragen VVD Resultaatgericht indiceren hulp bij het huishouden
 • 8/4/2022
 • Raadsvragen GB Ontwikkelingen Nes 228 Wervershoof
 • 8/1/2022
 • Raadsvragen VVD Tour de Projecten
 • 7/29/2022
 • Raadsvragen HvM Zeer onveilige situatie woonark Medemblik
 • 7/28/2022
 • Raadsvragen VVD Hoornseweg te Wognum
 • 7/25/2022
 • Raadsvragen HvM Jongerencentrum Missing in Medemblik bijna anderhalf jaar gesloten?
 • 7/25/2022
 • Raadsvragen HvM € 12.000,- euro voor het gratis te bezoeken “Klimaatcircus” – DEEL 2
 • 7/22/2022
 • Raadsvragen HvM Opvang statushouders in de regio
 • 7/18/2022
 • Raadsvragen VVD Sociaal domein
 • 7/28/2022
 • 7/15/2022
 • Raadsvragen VVD Plan Nieuweweg te Wognum
 • 7/28/2022
 • 7/11/2022
 • Raadsvragen HvM € 12.000,- euro voor het gratis te bezoeken Klimaatcircus
 • 7/19/2022
 • 7/7/2022
 • Raadsvragen CDA lokale heffingen
 • 7/4/2022
 • Raadsvragen CDA Vervolgvragen Glasbakken Nibbixwoud
 • 7/27/2022
 • 7/4/2022
 • Raadsvragen MORGEN! m.b.t. Opperdoes
 • 7/5/2022
 • 6/29/2022
 • Raadsvragen HvM Inzicht gegevens HVC en evaluatie recycle-tarief
 • 6/28/2022
 • Raadsvragen MORGEN! Terinzagelegging plan Grote Zomerdijk 4a Wognum
 • 7/14/2022
 • 6/16/2022
 • Raadsvragen D66 Respecteren nee-ja-sticker
 • 6/29/2022
 • 6/7/2022
 • Raadsvragen VVD Sociaal Domein
 • 6/13/2022
 • 6/7/2022
 • Raadsvragen VVD High Performance Regatta
 • 6/10/2022
 • 6/7/2022
 • Raadsvragen VVD Gemeenschappelijke regelingen
 • 6/8/2022
 • 5/31/2022
 • Raadsvragen CDA n.a.v. ingekomen stuk 2006 dd. 18 mei jl.
 • brief van LTO-Noord en Cumela aan GS dhr. Olthof
 • 6/8/2022
 • 5/31/2022
 • Raadsvragen GemeenteBelangen Bezuinigingen Brandweerkorps Noord Holland Noord – Gemeente Medemblik
 • 6/7/2022
 • 5/25/2022
 • Raadsvragen GemeenteBelangen n.a.v. inspraakreactie dorpsraad Opperdoes
 • 6/7/2022
 • 5/23/2022
 • Raadsvragen GemeenteBelangen omgevingsvergunning MAZ plan Dam 4 te Medemblik
 • 6/7/2022
 • 5/18/2022
 • Raadsvragen Hart voor Medemblik Gang van zaken rond de besteding van de door HVC-beschikbare gelden (vervolg op “Het Boetje – Oostwoud”)
 • 6/7/2022
 • 5/12/2022
 • Raadsvragen GemeenteBelangen m.b.t. principe aanvraag B&B Onderdijk/Wervershoof
 • 5/24/2022
 • 5/10/2022
 • Raadsvragen D66 Zonnepanelen parkeerterrein
 • 5/25/2022
 • 4/25/2022
 • Raadsvragen VVD uitnodiging vragenlijst LTA
 • 4/28/2022
 • 4/25/2022
 • Raadsvragen CDA n.a.v. ingekomen stuk ‘weghalen grafmonumenten’
 • 5/2/2022
 • 4/22/2022
 • Raadsvragen HvM Verkeerssituatie Beldersweg - Middenweg
 • 4/28/2022
 • 4/19/2022
 • Raadsvragen Hart voor Medemblik Het Boetje – Oostwoud
 • 4/26/2022
 • 4/19/2022
 • Raadsvragen D66 Informatie buitendijks parkeerterrein
 • 4/26/2022
 • 4/5/2022
 • Raadsvragen Morgen! en GemeenteBelangen Oversteekplaats Oosterdijk
 • 4/7/2022
 • 3/31/2022
 • Raadsvragen VVD Stadtman terrein
 • 4/21/2022
 • 3/10/2022
 • Raadsvragen D66 Parkeerverbod Oostersteeg Medemblik
 • 3/29/2022
 • 3/9/2022
 • Raadsvragen VVD m.b.t. Jeugdzorg
 • 3/16/2022
 • 3/8/2022
 • Raadsvragen CDA N240-N239
 • 3/14/2022
 • 2/28/2022
 • Raadsvragen Hart voor Medemblik nieuwe GVVP en eerdere meldingen
 • 3/4/2022
 • 2/16/2022
 • Raadsvragen Hart voor Medemblik het recycle-tarief is ondoordacht en onlogisch!
 • 4/14/2022
 • 2/9/2022
 • Raadsvragen GemeenteBelangen Winkelhart Zwaagdijk
 • 3/8/2022
 • 2/8/2022
 • Raadsvragen VVD Subsidie Structurele Knelpunten
 • 2/11/2022
 • 2/2/2022
 • (Vervolg) Raadsvragen Morgen! Max. snelheid landbouwvoertuigen
 • 2/7/2022
 • 1/26/2022
 • Raadsvragen Morgen! Parkeersituatie park de Kogge
 • 2/8/2022
 • 1/20/2022
 • Raadsvragen Morgen! en GemeenteBelangen Gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • 1/24/2022
 • 1/19/2022
 • Raadsvragen CDA Schriftelijke vragen over drugsdumpingen en rioolwateronderzoek
 • 3/9/2022
 • 1/14/2022
 • Raadsvragen HvM Voortgang parallelweg in Opperdoes
 • 1/24/2022
 • 1/14/2022
 • Raadsvragen Morgen! Verkeer Hoogesteeg
 • 1/24/2022
 • 1/10/2022
 • Raadsvragen CU consultatiebureaus
 • 1/13/2022
 • 1/5/2022
 • Raadsvragen Morgen! Schade door vandalisme en vuurwerk
 • 1/19/2022