Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 9/28/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen n.a.v. Infonota DOC-20-297217 van 02 09.2020 Bestemmingsplan Medemblik kop Nieuwstraat
 • 9/24/2020
 • Raadsvragen PW2010 Verkeersongelukken op het WFO ABC terrein
 • 9/23/2020
 • Raadsvragen VVD Begroting
 • 9/18/2020
 • Raadsvragen VVD m.b.t. informatienota onderwijshuisvesting IHP (7-7-2020)
 • 9/29/2020
 • 9/18/2020
 • Raadsvragen BAMM beschikbare woningcontingenten
 • 9/15/2020
 • Raadsvragen PWF mbt uitbreiding stortplaats HVC in de Wieringermeer (Hollands Kroon)
 • 9/14/2020
 • Raadsvragen CU te realiseren zorgappartementen en verlening van de mogelijke vergunning
 • 9/22/2020
 • 9/14/2020
 • Raadsvragen CDA provinciale omgevingsverordening
 • 9/17/2020
 • 9/14/2020
 • Raadsvragen PWF achterstanden WMO
 • 9/22/2020
 • 9/14/2020
 • Raadsvragen D66 beheer van de openbare ruimte
 • 9/29/2020
 • 9/11/2020
 • Raadsvragen GroenLinks landschappelijke inrichting zonneweide Hoekweg Andijk (nadere vragen)
 • 9/14/2020
 • 9/8/2020
 • Raadsvragen PvdA n.a.v. nieuwsbericht over ‘Woonplicht voor eigenaar nieuwbouwwoningen’
 • 9/22/2020
 • 9/3/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen natuurontwikkeling ten westen van De Groote Vliet
 • 9/14/2020
 • 8/26/2020
 • Raadsvragen PWF Zon op daken
 • 9/1/2020
 • 8/26/2020
 • Raadsvragen Hart voor Medemblik over betaalbaarheid aardgasvrije woonwijken
 • 9/1/2020
 • 8/24/2020
 • Raadsvragen GroenLinks landschappelijke inrichting zonneweide Hoekweg Andijk
 • 8/27/2020
 • 8/24/2020
 • Raadsvragen CU Covid unit Keizerskroon
 • 9/1/2020
 • 8/20/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen aanpassing van kruising Schuitvaerder-Dirk Bijvoetweg-Leistik in Onderdijk
 • 8/27/2020
 • 8/19/2020
 • Raadsvragen Hart voor Medemblik over de coronamaatregelen m.b.t. horecagelegenheden
 • 9/1/2020
 • 8/19/2020
 • Raadsvragen VVD m.b.t. Multifunctioneel Centrum de Bloesem
 • 9/1/2020
 • 8/17/2020
 • Raadsvragen PWF kappen 13 iepen in Medemblik
 • 8/31/2020
 • 8/17/2020
 • Raadsvragen D66 Parkeerhandhaving Medemblik
 • 8/26/2020
 • 8/14/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen inzake verblijfsbelasting en huisvesting arbeidsmigranten
 • 8/19/2020
 • 8/12/2020
 • Raadsvragen PvdA verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties Meerlaan te Medemblik
 • 9/15/2020
 • 8/11/2020
 • Raadsvragen GroenLinks Kroningsboom Kop van de Nieuwstraat Medemblik
 • 8/18/2020
 • 8/6/2020
 • Raadsvragen PWF en HvM over parkeer- en verkeerchaos Oostelijk stadsdeel van Medemblik
 • 9/9/2020
 • 7/30/2020
 • Raadsvragen HvM Afhandeling verkeersborden Pekelharinghaven
 • 7/31/2020
 • 7/30/2020
 • Raadsvragen BAMM luchtverversing systeem gemeentehuis
 • 8/11/2020
 • 7/28/2020
 • Raadsvragen D66 Provinciale subsidie (snel)fietspaden
 • 8/12/2020
 • 7/27/2020
 • Raadsvragen VVD Tarief afvalstoffenheffing 2021
 • 8/10/2020
 • 7/27/2020
 • Raadsvragen PW2010 Aanvullende vragen huisvesting arbeidsmigranten
 • 8/18/2020
 • 7/21/2020
 • Raadsvragen CDA en CU leegstaande kerk Zwaagdijk-West
 • 7/31/2020
 • 7/14/2020
 • Raadsvragen HvM Rook- en koolmonoxidemelders sociale huurwoningen
 • 8/26/2020
 • 7/9/2020
 • Raadsvragen PWF Aanvullende vragen afschaffen regeldruk m.b.t. bouwregels
 • 7/28/2020
 • 7/8/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen inzake parkeren vrachtwagens WFO
 • 8/26/2020
 • 6/24/2020
 • Raadsvragen CDA Sociaal Domein
 • 7/1/2020
 • 6/22/2020
 • Raadsvragen PWF Afschaffen regeldruk m.b.t. Bouwregels
 • 6/30/2020
 • 6/19/2020
 • Raadsvragen PWF komende zomervakantie
 • 7/1/2020
 • 6/18/2020
 • Vragen CDA Woningbouw Benningbroek
 • 6/23/2020
 • 6/16/2020
 • Raadsvragen VVD Gemeentefonds
 • 6/22/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen VVD meicirculaire
 • 6/22/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen CU over joods bezit
 • 7/8/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen GroenLinks, PWF maaien walkanten in Medemblik
 • 7/1/2020
 • 6/15/2020
 • Raadsvragen PWF nav artikel in het NHD met de kop “Rijk over de rug van Joden”
 • 7/8/2020
 • 6/10/2020
 • (Vervolg)Raadsvragen D66 bebording
 • 6/15/2020
 • 6/9/2020
 • Raadsvragen D66 extra subsidie duurzaamheid woningen Wiebes
 • 6/16/2020
 • 6/8/2020
 • Raadsvragen GroenLinks verruiming mogelijkheden werken naast de bijstand
 • 6/18/2020
 • 6/3/2020
 • (vervolg) raadsvragen VVD Lentenota huisvestingsposten
 • 6/8/2020
 • 6/2/2020
 • Raadsvragen GemeenteBelangen Waakvlam woningbouw Abbekerk-Lambertschaag onnodig!
 • 6/9/2020
 • 6/2/2020
 • Raadsvragen D66 Duidelijke teksten en correct taalgebruik op bebording
 • 6/9/2020