Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 3/18/2024
 • Leefomgeving
 • Discussienota JA21 – Realistische doelen in de energietransitie
 • Kocken, R.
 • Leefomgeving
 • 3/18/2024
 • Leefomgeving
 • Afdoeningsvoorstel motie M113-2023 Stop met houtige biomassa
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 3/18/2024
 • Leefomgeving
 • Rondvraag SP inzake asbest Paviljoenslaan 3
 • Dijk van, A.
 • Bestuur
 • 3/18/2024
 • Leefomgeving
 • Rondvraag PvdD inzake het artikel “Blunder van werknemer in documentaire over Tata Steel"
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 3/11/2024
 • Landelijk Gebied
 • Gebiedsprocessen PPLG
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 3/11/2024
 • Landelijk Gebied
 • Artis Cultureel erfgoed
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 3/4/2024
 • PS
 • Mondelinge vragen JA21 inzake Bouw van windturbine De Ivoren Toren van Amsterdam
 • Leefomgeving
 • 3/4/2024
 • PS
 • Actualiteit Tata Steel-rapport Expertgroep Gezondheid
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 3/4/2024
 • PS
 • koplopersprojecten PPLG
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 3/4/2024
 • PS
 • Septembercirculaire
 • Rommel, E.
 • Bestuur
 • 2/15/2024
 • Leefomgeving
 • Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 29 januari 2024
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 2/15/2024
 • Leefomgeving
 • Omgevingsdiensten: Zienswijze Provinciale Staten op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • Beemsterboer, J.
 • Leefomgeving
 • 2/15/2024
 • Leefomgeving
 • Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 29 januari 2024
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 2/15/2024
 • Leefomgeving
 • Omgevingsdiensten: Zienswijze Provinciale Staten op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • Beemsterboer, J.
 • Leefomgeving
 • 2/15/2024
 • Leefomgeving
 • Omgevingsdiensten: Zienswijze Provinciale Staten op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • Beemsterboer, J.
 • Leefomgeving
 • 2/12/2024
 • Landelijk Gebied
 • Natuurinclusieve Landbouw
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 2/12/2024
 • commissie Landelijk Gebied
 • Overzicht financiering van koploperprojecten PPLG
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2/12/2024
 • Ruimte
 • overzicht knelpunten woningbouw
 • 2/12/2024
 • Ruimte
 • A8-A9 variant
 • Olthof, J.
 • Ruimte
 • 2/12/2024
 • Landelijk Gebied
 • 13 gebiedsprocessen PPLG
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 2/12/2024
 • commissie Landelijk Gebied
 • Inzicht subsidie voor natuurbeheer
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2/12/2024
 • Landelijk Gebied
 • PPLG maatregelen die geen Financiële middelen vereisen of reeds gedekt zijn
 • Landelijk Gebied
 • 2/12/2024
 • Landelijk Gebied
 • Voortgang aanvraag ecologische autoriteit Schoorlse Duinen
 • Kocken, R.
 • Landelijk Gebied
 • 2/5/2024
 • PS
 • Informeren over PRT
 • Dijk van, A.
 • Bestuur
 • 1/15/2024
 • commissie Landelijk Gebied
 • vertstrekken informatie woningbouwprojecten
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 1/15/2024
 • Ruimte
 • Bouw Stompetoren West
 • Beemsterboer, J.
 • Ruimte
 • 1/15/2024
 • Ruimte
 • wegenbelasting bussen
 • 12/11/2023
 • PS-vergadering
 • update over stand van zaken gebiedsprocessen PNN
 • Kocken, R.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 11/27/2023
 • Leefomgeving
 • Laatste begrotingswijziging / subsidie Stichting Dorpswerk
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 11/27/2023
 • Leefomgeving
 • Laatste begrotingswijziging / voorwaarden voor Tata Steel m.b.t. het besteden van middelen
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 11/27/2023
 • Leefomgeving
 • Concept uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 11/20/2023
 • Landelijk Gebied
 • Actieplan
 • Kocken, R.
 • Landelijk Gebied
 • 11/20/2023
 • Ruimte
 • proef videozuil NS Station
 • 11/20/2023
 • Ruimte
 • Plan de Lange Weeren
 • Rommel, E.
 • 11/20/2023
 • Landelijk Gebied
 • Initiatiefvoorstel PvdD Beperking Hobbyjacht en het Faunabeheerplan Wildsoorten
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 11/6/2023
 • PS
 • Scholing voldoende technisch personeel (Tech campus)
 • Rommel, E.
 • Bestuur
 • 11/6/2023
 • PS
 • Zonneladder en Windladder
 • Kocken, R.
 • Leefomgeving
 • 10/16/2023
 • Leefomgeving
 • Begroting
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 10/16/2023
 • Leefomgeving
 • Gezondheid/Milieu: Moties Provinciale Staten Tata Steel met afdoeningsvoorstellen voor M23-2022 en M45-2023
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 10/12/2023
 • Commissie Landelijk Gebied
 • Koploperprojecten
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/12/2023
 • Commissie Landelijk Gebied
 • Brief Nederlandse Archeologievereniging
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/12/2023
 • Landelijk Gebied
 • Bedreiging boeren
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/12/2023
 • Commissie Landelijk Gebied
 • Besluitvormingsproces koploperprojecten
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/12/2023
 • Commissie Landelijk Gebied
 • Biologische productie
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/12/2023
 • Commissie Landelijk Gebied
 • Biologische landbouw
 • Beemsterboer, J.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/9/2023
 • Landelijk Gebied
 • Wijziging openstellingsbesluit subsidie natuur- en landschapsbeheer
 • Kocken, R.
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 10/9/2023
 • Landelijk Gebied
 • Budget voor beheer van natuur en zorg wilde dieren
 • Beemsterboer, J.
 • Landelijk Gebied
 • 10/2/2023
 • PS
 • Ipads statenleden
 • Bestuur
 • 10/2/2023
 • PS
 • Actualiteit n.a.v. RIVM rapport 22 september 2023
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving
 • 10/2/2023
 • PS
 • Actualiteit n.a.v. RIVM rapport 22 september 2023
 • Olthof, J.
 • Leefomgeving