Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2875
 • 3/4/2024
 • M22-2024
 • Motie: Specificeren projecten PPLG.
 • Volt, PvdD, D66, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2874
 • 3/4/2024
 • M20-2024
 • Motie: Kwetsbare doelgroepen in het OV.
 • D66, PD, CDA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2873
 • 3/4/2024
 • M18-2024
 • Motie: Teleurstelling summiere rijksbijdrage koploperprojecten.
 • BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie
 • Aangenomen
 • 2872
 • 3/4/2024
 • M17-2024
 • Motie: Vastleggen sluiting kooksgasfabriek 2 Tata Steel 2029
 • BBB, VVD, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2871
 • 3/4/2024
 • M16-2024
 • Motie: Technische briefing juridische (on)mogelijkheden Omgevingsdienst rondom toezicht Tata Steel.
 • GroenLinks, PvdA, VVD, PvdD, BBB, JA21, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2870
 • 3/4/2024
 • M10-2024
 • Motie: Tata Steel: rapport Expertgroep Gezondheid betrekken in beoordeling op concept-NRD.
 • PvdD, JA21, SP, 50PLUS, ChristenUnie, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2869
 • 3/4/2024
 • M9-2024
 • Motie: Inventariseren weidevogelgebieden waar de vos geweerd mag worden.
 • VVD, BBB
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2868
 • 3/4/2024
 • M7-2024
 • Motie: Noord-Holland tegen voedselverspilling en voor lokale inkoop
 • PVV, JA21, 50PLUS, FVD
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2866
 • 2/5/2024
 • M6-2024
 • Motie: Aandacht voor Oekraïne, óók na twee jaar oorlog
 • Volt, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2864
 • 2/5/2024
 • M3-2024
 • Motie: Betrek MVO Nederland bij herziening van Economisch beleid
 • ChristenUnie, PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2863
 • 12/11/2023
 • M202-2023
 • Motie: Nieuw Noord-Hollands volkslied.
 • CDA, GroenLinks, 50Plus, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2862
 • 12/11/2023
 • M192-2023
 • Motie: Zorgvuldige check op claims van Tata Steel
 • PvdD, JA21, SP, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2861
 • 11/6/2023
 • M144-2023
 • Motie: Doden van dieren geen voorwaarde stellen voor schadevergoeding
 • PvdD, Volt, D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2860
 • 11/6/2023
 • M183-2023
 • Motie: Nacht voor de nacht
 • GroenLinks, D66, BBB, PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2859
 • 11/6/2023
 • M182-2023
 • Motie: Provinciale Regierol Energiecongestie
 • VVD, JA21, CDA, BBB
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2858
 • 11/6/2023
 • M181-2023
 • Motie: Kosten Natuurbeheer verwerken in Kaderbrief 2025
 • ChristenUnie, Volt, CDA
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2857
 • 11/6/2023
 • M180-2023
 • Motie: Geen verdere afschaling openbaar vervoer
 • ChristenUnie, CDA, PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2856
 • 11/6/2023
 • M179-2023
 • Motie: Onderzoek subsidieregeling Circulaire Initiatieven
 • ChristenUnie, PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2855
 • 11/6/2023
 • M169-2023
 • Motie: Autonoom Vervoer in en op de kaart in Noord-Holland
 • Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2854
 • 11/6/2023
 • M167-2023
 • Motie: steun aan gemeenten voor versnellen woningbouw
 • Volt, ChristenUnie, CDA
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2853
 • 11/6/2023
 • M166-2023
 • Motie: aandacht voor wonen voor jonge Noord-Hollanders
 • Volt, D66, ChristenUnie, CDA, PvdD, JA21
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2852
 • 11/6/2023
 • M165-2023
 • Motie: meer Europees geld voor circulaire economie
 • Volt, ChristenUnie, PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2851
 • 11/6/2023
 • M164-2023
 • Motie: Europese subsidiestromen inzichtelijk maken
 • Volt, PvdD, JA21
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2850
 • 11/6/2023
 • M157-2023
 • Motie natuurinclusievere bedrijventerreinen
 • PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2849
 • 11/6/2023
 • M142-2023
 • Motie deelmobiliteit in beleid
 • D66, CU, CDA, Volt, BBB
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2848
 • 10/2/2023
 • M133-2023
 • Motie: Circulair, laat maar zien.
 • PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2847
 • 10/2/2023
 • M132-2023
 • Motie: Vooruitkijken.
 • PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2846
 • 10/2/2023
 • M131-2023
 • Motie: Sociaal fundament.
 • GroenLinks, PvdA, Volt, SP, CDA, PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2845
 • 10/2/2023
 • M130-2023
 • Motie: Staten betrekken bij keuzes actualisatie economisch beleid.
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2844
 • 10/2/2023
 • M129-2023
 • Motie: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid
 • ChristenUnie, PvdD, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2843
 • 10/2/2023
 • M126-2023
 • Motie: Planning sluiting Kooksgasfabriek 2 per 2029
 • BBB, VVD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2842
 • 10/2/2023
 • M119-2023
 • Motie: Landelijke politiek, maak ter bescherming van onze inwoners betere wet- en regelgeving.
 • PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, VVD, Volt, SP, BBB, PVV
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2841
 • 10/2/2023
 • M113-2023
 • Provinciale Staten trekt een grens: Stop met houtige biomassa!
 • JA21, BBB, VVD, CDA, PVV, PvdD, FvD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2840
 • 7/10/2023
 • M100-2023
 • Motie: Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts
 • PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2839
 • 7/10/2023
 • M99-2023
 • Motie: Ook bij OD NHN scherp aan de wind varen voor welzijn inwoners
 • PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2838
 • 7/10/2023
 • M96-2023
 • Motie: Werk maken van de regenboog
 • D66, PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2837
 • 7/10/2023
 • M79-2023
 • Motie : IPO visie verslechteringsverbod
 • D66, PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2836
 • 3/28/2023
 • M23-2023
 • Motie: Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voedselvisie
 • PvdD, Denk, SP
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2835
 • 5/30/2023
 • M49-2023
 • Motie: Een impuls voor het Waddengebied
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2834
 • 5/30/2023
 • M47-2023
 • Motie: Vervolgstap rechten voor de Waddenzee.
 • PvdD, SP, Volt, GroenLinks, PvdA, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2833
 • 5/30/2023
 • M45-2023
 • Motie: Economische toets Project Heracless
 • PvdD, SP, JA21, GroenLinks, Volt, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2832
 • 5/30/2023
 • M44-2023
 • Motie: Vragen en zorgen van burgers beantwoorden (Project Hercules-Groen Staal)
 • PvdD, JA21, Volt, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2831
 • 5/30/2023
 • M42-2023
 • Motie: Borging maatwerkafspraken EZK-TSN in vergunningen
 • JA21, PvdD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2830
 • 5/30/2023
 • M41-2023
 • Motie: ldeeën en scenario's opnemen in NRD
 • JA21, D66, PvdD, CDA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2829
 • 3/6/2023
 • M20-2023
 • Motie Voedselvisie Noord-Holland basis voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied
 • GroenLinks, PvdA, D66
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2828
 • 3/6/2023
 • M14-2023
 • Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.
 • SP, PVDO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2827
 • 12/19/2022
 • M277-2022
 • Motie Behoud van een scheepsreparatiewerf in het Noordzeekanaalgebied
 • VVD, CDA, ChristenUnie, JA21, PVV.
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2826
 • 12/19/2022
 • M267-2022
 • Motie Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit.
 • PvdD, PvdO
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2825
 • 12/19/2022
 • M256-2022
 • Motie reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid.
 • PvdA, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2824
 • 12/19/2022
 • M254-2022
 • Motie ondersteuning verenigingslocaties.
 • CDA, ChristenUnie, PvdA
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving