Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
  • Amendement uitbreiding begraafplaats Oosterwolde
  • Amendement inzake aanpassen legesverordening 2019
  • Amendement inzake incidenteel opnemen uitbreiding formatie Juridische zaken
  • Amendement bestemmingsplan Buitengebied, Mulligen
  • Aangenomen amendement voorstel compensatie precario
  • Aangenomen amendement