Sjabloonvragen

Datum vraagAfzenderOnderwerpDatum beantwoording
 • 12/15/2020
 • VVD, de heer Mulders - CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps
 • Bestemmingsplan Leijsenakkers - N232827
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • LZP, de heer Kamps
 • Verordening en Uitvoeringsbesluit Jeugd 2021 - ZN256107
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • VVD, de heer Heintjes
 • 2e begrotingswijziging 2020 BWB - ZN256209
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven
 • Wijziging co√∂rdinatieverordening ruimtelijke plannen - ZN252997
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Inzet beschikbare middelen uitvoeringsplanning 2020 - ZN256375
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • D66, mevrouw Helsloot - VVD, de heer Melsen - GBV, mevrouw Broekhoven
 • Belastingverordeningen 2021 - ZN254858
 • 12/15/2020
 • 7/7/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Financieel Perspectief
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps
 • Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • D66 - GroenLinks - CDA en LZP - Groen Brabant - VVD - Gemeentebelangen
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2019
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden - CDA, de heer Jacobs - VVD, de heer Melsen - Gemeentebelangen de heer Hoosemans
 • Herinrichting Heuvel
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • VVD, de heer Melsen - CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan
 • 7/7/2020
 • 6/16/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN199333 Visie Arkendonk
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • PvdA, de heer Van Opzeeland - Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - GroenBrabant, de heer Noltee - VVD, de heer Wesel
 • Raadsnota ZN219149 Stimuleringsregeling
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Mulders
 • Raadsnota ZN227108 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjes
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN226545 Zienswijze begrotingen 2021 Verbonden Partijen
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • LZP, de heer Kamps - D66, mevrouw Helsloot - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans- CDA, mevrouw Roovers - GroenBrabant, de heer Noltee
 • Raadsnota ZN223611 Vaststellen visie Slotjesveld
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN22457 1e begrotingswijziging GGD
 • 6/16/2020
 • 5/19/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans- CDA, de heer Jacobs - D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN217821 Wijziging wegsleepverordening
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • CDA, de heer Jacobs - Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - GBV, mevrouw Broekhoven - D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN221753 Regionale EnergieStrategie
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, de heer Jacobs - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN215030 Ombuigingsmaatregelen parkeren
 • 5/19/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN213641 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 17 (Groenendijk 64)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven - VVD, de heer Heintjes
 • Raadsnota ZN217060 Wijkgericht Werken
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN217104 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 18 (Geerstraat 1)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN211276 Krediet uitvoering Omgevingswet
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN193931 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Buinsters - CDA, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven - VVD, mevrouw De Wit - Groen Brabant, de heer Noltee
 • Raadsnota ZN214921 Visie op dagbesteding en begeleiding
 • 4/7/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer De Laat - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN209777 Borgstelling MHC de Warande
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • CDA, de heer Kamps - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Heintjes
 • Raadsnota ZN213869 Visie en uitgangspunten Stadhuis
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer De Nijs - CDA, de heer Kamps - GroenLinks, de heer Van der Zanden - VVD, mevrouw De Wit
 • Raadsnota ZN211629 Evaluatie Speelgoedmuseum
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - CDA, de heer Jacobs - VVD, mevrouw De Wit - GroenLinks, de heer Louwerens - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN213660 Krediet aanleg speelvoorziening Slotpark
 • 4/6/2020
 • 3/9/2020
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN209342 Wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening Oosterhout 2020
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • PvdA, de heer Van opzeeland - D66, mevrouw Helsloot - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN211825 Onwikkeling Lievenshove
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN196759 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • Groen Brabant, de heer Noltee - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN189784 Vervanging selectieve toegang binnenstad Oosterhout
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • GroenLinks, mevrouw Kuhlmann en de heer Louwerens - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN211677 Herontwikkeling Arendsplein
 • 3/9/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN203573 Vaststellen inrichting en krediet "herbezinning" reconstructie Bromtol
 • 2/11/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - Gezond Burger Verstand, mevrouw Broekhoven
 • Raadsnota ZN196050 Vrijliggend fietspad Bergsebaan
 • 2/11/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, mevrouw Roovers
 • Raadsnota ZN201222 Initiatievoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied.
 • 2/11/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Heintjes - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN203832 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2020 WAVA/MidZuid
 • 2/11/2020
 • 1/13/2020
 • CDA, mevrouw Roovers-Huijben
 • Raadsnota ZN197761 Controleprotocol en normenkader 2019
 • 1/13/2020
 • 12/9/2019
 • VVD, de heer Peters - Gemeentebelangen, mevrouw Buinsters
 • Raadsnota ZN193936 Wijziging GR Veilig Thuis
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN196541 Aansluiting werkgeversvereniging GR
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - D66, mevrouw Helslooot - VVD, de heer Mulders - GBV,m mevrouw Broekhoven - CDA, mevrouw Roovers
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 5
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN196716 Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2020
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN195584 Avtualisatie APV
 • 12/9/2019
 • 11/25/2019
 • D66 - Gemeentebelangen, mevr. Buinsters-v.Bragt - GBV - GroenLinks, dhr. Van der Zanden - CDA - VVD- Gemeentebelangen
 • ZN195310 Floralia 2020 en verder
 • 11/25/2019
 • 11/18/2019
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN181308 Winkeltijdenverordening 2019
 • 11/18/2019
 • Gezond Burger Verstand, mevrouw Broekhoven
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Slotjes, herziening 5 (voormalige locatie brandweerkazerne)
 • 11/18/2019
 • CDA, de heer Kamps - VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN190418 Aanwijzing publieke media-instelling
 • 10/7/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Aanvullen krediet verlengen geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
 • 10/7/2019