Oosterhout familiestad
 

Sjabloonvragen

Datum vraagAfzenderOnderwerpDatum beantwoording
 • 4/19/2021
 • Gemeentebelangen, mevrouw Buinsters
 • Raadsnota ZN247998 Visie sociaal domein
 • 4/19/2021
 • 4/19/2021
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - GBV, de heer Van Ginneken - CDA, de heer Jacobs
 • Raadsnota ZN277537 APV
 • 4/19/2021
 • 4/19/2021
 • VVD, de heer Peters - CDA, de heer Jacobs - GBV, mevrouw Broekhoven
 • Raadsnota ZN279401 Aanleg Ledverlichting sportparken v.v. Neerlandia en ATV Scorpio
 • 4/19/2021
 • 3/2/2021
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Vaststelling Bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017 herziening 1 (Gentiaanstraat 14) - ZN 258958
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • VVD, de heer Mulders
 • Raadsnota ZN260693 Herzien beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen Regio Breda 2021-2025
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - CDA, de heer Jacobs
 • Raadsnota ZN268979 VGGB Windpark A59
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Krediet onderzoek extra verbinding Dorst-Oost op N282 - ZN 269116
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • VVD, mevrouw De Wit - CDA, mevrouw Roovers - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN266878 beleid kruidachtige beplantingen nieuw beleid
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • VVD, de heer Peters
 • Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • VVD, de heer Melsen - Gemeentebelangen, de heer De Nijs
 • Raadsnota ZN255525 Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn
 • 2/22/2021
 • 1/26/2021
 • PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Woningbouwstrategie
 • 1/26/2021
 • 1/26/2021
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin VVD, de heer Wesel - CDA, de heer Jacobs - GBV, mevrouw Broekhoven, D66, de heer Beenhakker
 • Verklaring van geen bedenkingen zonnepark A59
 • 1/26/2021
 • 1/26/2021
 • LZP en CDA , de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven
 • Toekomst van dagbesteding en begeleiding in Oosterhout
 • 1/26/2021
 • 1/26/2021
 • PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Controleprotocol en normenkader accountantscontrole
 • 1/26/2021
 • 12/15/2020
 • CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven
 • Wijziging co√∂rdinatieverordening ruimtelijke plannen - ZN252997
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • VVD, de heer Mulders - CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps
 • Bestemmingsplan Leijsenakkers - N232827
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • LZP, de heer Kamps
 • Verordening en Uitvoeringsbesluit Jeugd 2021 - ZN256107
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • VVD, de heer Heintjes
 • 2e begrotingswijziging 2020 BWB - ZN256209
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Inzet beschikbare middelen uitvoeringsplanning 2020 - ZN256375
 • 12/15/2020
 • 12/15/2020
 • D66, mevrouw Helsloot - VVD, de heer Melsen - GBV, mevrouw Broekhoven
 • Belastingverordeningen 2021 - ZN254858
 • 12/15/2020
 • 7/7/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Financieel Perspectief
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps
 • Renovatie sportvloer Oosterheidehal
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • VVD, de heer Melsen - CDA, mevrouw Roovers - LZP, de heer Kamps - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden - CDA, de heer Jacobs - VVD, de heer Melsen - Gemeentebelangen de heer Hoosemans
 • Herinrichting Heuvel
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • D66 - GroenLinks - CDA en LZP - Groen Brabant - VVD - Gemeentebelangen
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2019
 • 7/7/2020
 • 6/16/2020
 • LZP, de heer Kamps - D66, mevrouw Helsloot - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans- CDA, mevrouw Roovers - GroenBrabant, de heer Noltee
 • Raadsnota ZN223611 Vaststellen visie Slotjesveld
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Mulders
 • Raadsnota ZN227108 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjes
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN199333 Visie Arkendonk
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • PvdA, de heer Van Opzeeland - Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - GroenBrabant, de heer Noltee - VVD, de heer Wesel
 • Raadsnota ZN219149 Stimuleringsregeling
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN226545 Zienswijze begrotingen 2021 Verbonden Partijen
 • 6/16/2020
 • 6/16/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN22457 1e begrotingswijziging GGD
 • 6/16/2020
 • 5/19/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans- CDA, de heer Jacobs - D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN217821 Wijziging wegsleepverordening
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, de heer Jacobs - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN215030 Ombuigingsmaatregelen parkeren
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • CDA, de heer Jacobs - Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - GBV, mevrouw Broekhoven - D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN221753 Regionale EnergieStrategie
 • 5/19/2020
 • 4/6/2020
 • CDA, de heer Kamps - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Heintjes
 • Raadsnota ZN213869 Visie en uitgangspunten Stadhuis
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer De Nijs - CDA, de heer Kamps - GroenLinks, de heer Van der Zanden - VVD, mevrouw De Wit
 • Raadsnota ZN211629 Evaluatie Speelgoedmuseum
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - CDA, de heer Jacobs - VVD, mevrouw De Wit - GroenLinks, de heer Louwerens - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN213660 Krediet aanleg speelvoorziening Slotpark
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN217104 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 18 (Geerstraat 1)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven - VVD, de heer Heintjes
 • Raadsnota ZN217060 Wijkgericht Werken
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN213641 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 17 (Groenendijk 64)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer De Laat - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN209777 Borgstelling MHC de Warande
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Buinsters - CDA, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven - VVD, mevrouw De Wit - Groen Brabant, de heer Noltee
 • Raadsnota ZN214921 Visie op dagbesteding en begeleiding
 • 4/7/2020
 • 4/6/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN211276 Krediet uitvoering Omgevingswet
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN193931 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)
 • 4/6/2020
 • 3/9/2020
 • GroenLinks, mevrouw Kuhlmann en de heer Louwerens - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN211677 Herontwikkeling Arendsplein
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • Groen Brabant, de heer Noltee - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN189784 Vervanging selectieve toegang binnenstad Oosterhout
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • PvdA, de heer Van opzeeland - D66, mevrouw Helsloot - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN211825 Onwikkeling Lievenshove
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN209342 Wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening Oosterhout 2020
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN196759 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • 3/9/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN203573 Vaststellen inrichting en krediet "herbezinning" reconstructie Bromtol
 • 2/11/2020