Direct naar de inhoud

Oostzaan

Contact & Openingstijden.

Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderZaaknummerTitelAdvies
 • 23-4-2018
 • VNG
 • o180423
 • 22 mei in Haarlem in het Provinciehuis en woensdagavond 23 mei in de omgeving van Hoorn (locatie volgt nog). Beide bijeenkomsten vinden plaats van 19:30 tot 22:00 uur
 • vka
 • 23-4-2018
 • Brief burger
 • o180423
 • wk17 Brief burger Luchtvervuiling -houtstook
 • vka
 • 20-4-2018
 • Nederlandse Brigdebond
 • o180420
 • wk17 BridgeBond, DenkenenDoen - Gemeentesecretarissen april 2018
 • vka
 • 19-4-2018
 • Recreatieschap Twiske-Waterland
 • gr180419
 • wk17 Recreatieschap Twiske-Waterland Jaarstukken
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 19-4-2018
 • Bestuur Milieudefendie afd. Zaanstreek
 • o180419
 • wk17 Bestuur Milieudefendie afd. Zaanstreek Bevordering biodiversiteit
 • vka
 • 19-4-2018
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • o180419
 • wk16 Ned. Ver. Duurzame Energie collegeakkoord
 • vka
 • 17-4-2018
 • Statengriffier Provincie Noord-Holland
 • u180417
 • wk17 Uitn. Statengriffier Prov. N-H Participatiebijeenkomsten 22 en 23 mei Omgevingsvisie NH2050
 • vka
 • 17-4-2018
 • College
 • c180417
 • wk16 col. Grondexploitatie Bombraak
 • vka
 • 17-4-2018
 • College
 • c180417
 • wk16 col. Brief Raad ivm locaties palmesbuisjes meten luchtkwaliteit
 • vka
 • 17-4-2018
 • College
 • c180417
 • wk16 col. Memo maartcirculaire 2018
 • vka
 • 17-4-2018
 • LCOR
 • u180417
 • wk17 Uitn. Landelijk Congres Openbare Ruimte 21 juni
 • vka
 • 17-4-2018
 • LKCA
 • o180417
 • wk16 LKCA Cultuurparaaf voor je collegeakkoord_ Cultuur deel je
 • vka
 • 17-4-2018
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • o180417
 • wk16 Min. BZK Aanbod en verzoek Actieprogramma Democratie en Bestuur
 • vka
 • 17-4-2018
 • Publiek denken
 • o180417
 • wk17 Publiek Denken Nieuwsbrief 17 april
 • vka
 • 16-4-2018
 • Metropoolregio Amsterdam
 • gr180416
 • wk16 Metropoolregio Amsterdam Brief Regionale Samenwerking ZaWa nieuwe bestuurders 2018
 • vka
 • 16-4-2018
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • gr180416
 • wk16 Veiligheidsregio Z-W Concept verslag AB 6 april 2018
 • vka
 • 16-4-2018
 • Meer muziek in de klas
 • o180416
 • wk16 Meer muziek in de klas - Oproep
 • vka
 • 16-4-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • gr180416
 • wk16 Vervoerregio Amsterdam - Jaarstukken 2017 en Kadernota 2019-2022
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 16-4-2018
 • VNG
 • o180405
 • Diverse
 • vka
 • 16-4-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • u180416
 • wk16 Uitn. Vervoerregio Amsterdam Regiodag 15 mei 2018
 • vka
 • 16-4-2018
 • College
 • c180416
 • wk16 col. Ontslagbrief als wethouder Siefko Julius
 • vka
 • 16-4-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • u180416
 • wk16 Uitn. Gem. Oostzaan 4 mei 2018
 • vka
 • 13-4-2018
 • Open Twistke Dag
 • o180413
 • wk16 Open Twiske Dag nieuwsbrief 2018
 • vka
 • 12-4-2018
 • Zaans Ondernemers Netwerk (ZON)
 • o180412
 • wk15 ZON Brief felicitatie raadsleden + verkiezingsmanifest
 • vka
 • 12-4-2018
 • IZA
 • o180412
 • wk15 IZA Felicitaties voor nieuwe raadsleden
 • vka
 • 12-4-2018
 • Fractie PvdA
 • o180412
 • wk15 Raadsvragen 05 18 PvdA Lishof
 • ter afdoening in handen van het college stellen
 • 12-4-2018
 • Fracties D66, PvdA, CDA
 • o180412
 • wk15 Raadsvragen 06 18 D66 PvdA CDA Uitslag onderzoek huisvesting
 • ter afdoening in handen van het college stellen
 • 12-4-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • o180412
 • wk15 Gem. Oostzaan - Persbericht - Milieustraat Oostzaan vanaf 5 mei 2018 ook op zaterdag open
 • vka
 • 12-4-2018
 • College
 • c180412
 • wk16 col. Cie 9 april - Wijziging Drank- en Horecaverordening art. 3
 • vka
 • 11-4-2018
 • Longfonds
 • o180411
 • wk15 Longfonds - Zorgen over uitstoot door verkeer en houtkachels
 • vka
 • 11-4-2018
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • o180411
 • wk16 Min. van VWS - Brief Schakelteam personen met verward gedrag
 • vka
 • 11-4-2018
 • Kindcentra 2020
 • o180411
 • wk16 Kindcentra 2020 Brief aan nieuwe raadsleden
 • vka
 • 11-4-2018
 • Nationale Ombudsman
 • o180411
 • wk15 Nationale Ombudsman - Beeld Uitgangspunten rapport Burgerinitiatieven
 • vka
 • 10-4-2018
 • Omgevingsdienst IJmond
 • gr180410
 • wk16 ODIJmond Ontwerpbegroting 2019 en Conceptjaarstukken 2017
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 10-4-2018
 • FNV MOOI
 • o180410
 • wk15 FNV MOOI - Handreikingen voor een coalitieakkoord
 • vka
 • 10-4-2018
 • College
 • c180410
 • wk15 col. Beantwoording Motie vreemd 09 Evenementen Twiske
 • vka
 • 9-4-2018
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • gr180409
 • wk14 VrZW Ontwerpbegroting 2019 en voorlopige jaarstukken 2017
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 9-4-2018
 • Dierenbescherming
 • o180409
 • wk14 Dierenbescherming - Brief aan raad + Gemeente en Dieren 2018-2021 + Nota Dierenwelzijnbeleid
 • vka
 • 9-4-2018
 • Kibo Ongedierte
 • o180409
 • wk15 Kibo Ongedierte - Duurzaam plaagdierbeheer
 • vka
 • 6-4-2018
 • Statengriffier Provinciale Staten Noord-Holland
 • u180406
 • wk15 Uitn. Statengriffier Prov. N-H Participatiebijeenkomsten 22 en 23 mei Omgevingsvisie NH2050
 • vka
 • 6-4-2018
 • Nationale Ombudsman
 • o180406
 • wk15 Nationale Ombudsman - ondersteuning gemeente
 • vka
 • 6-4-2018
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • gr180406
 • wk14 VrZW Vastgestelde verslag AB 23 februari 2018
 • vka
 • 6-4-2018
 • Stichting Reuvens
 • o180406
 • wk15 St. Reuvens Gefeliciteerd!-A_van_Archeologie
 • vka
 • 5-4-2018
 • NOCNSF
 • o180405
 • wk14 NOCNSF Investeer in maatschappelijke kracht van sport en doe mee
 • vka
 • 5-4-2018
 • Provincie Noord-Holland
 • o180405
 • wk14 Prov. N-H Kaderbrief financieel toezicht 2019
 • vka
 • 5-4-2018
 • Cedris
 • o180405
 • wk14 Cedris raadsbrief april 2018
 • vka
 • 5-4-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • u180405
 • wk14 Uitn. Vervoerregio Amsterdam regiodag 15 mei 2018
 • vka
 • 5-4-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • gr180405
 • wk14 Vervoerregio Amsterdam Vergaderdata Vervoerregio Amsterdam
 • vka
 • 5-4-2018
 • Kinderombudsvrouw
 • o180405
 • wk14 Kinderombudsvrouw - Brief aan nieuwe raad
 • vka
 • 4-4-2018
 • Klimaatverbond Nederland
 • o180404
 • wk14 Klimaatverbond Ned. Cursus klimaatadaptatie en aardgasvrij
 • vka