Direct naar de inhoud

Oostzaan

^

Contact & Openingstijden.

Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderZaaknummerTitelAdvies
 • 21-2-2018
 • VNG
 • o180221
 • wk08 VNG Lbr. 18_006 - Bewerkersovereenk. Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO
 • vka
 • 20-2-2018
 • De Bieb
 • o180220
 • wk08 De Bieb voor de Zaanstreek Beleidsplan 2018
 • vka
 • 16-2-2018
 • VNG
 • o180216
 • wk07 VNG Lbr. 18-005 Verkeersveiligheid
 • vka
 • 15-2-2018
 • Stichting Barbarugo
 • o180215
 • wk07 St. Barbarugo Ken uw verantwoordelijkheid
 • vka
 • 15-2-2018
 • VNG
 • o180215
 • wk07 VNG Lbr. 18-004 Svz Interbestuurlijk programma
 • vka
 • 15-2-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • o180215
 • wk07 Gem. Oostzaan Persbericht Kantoorruimtes in De Kunstgreep verhuurd
 • vka
 • 14-2-2018
 • Provincie Noord-Holland
 • o180214
 • wk08 Provincie Noord-Holland nieuwsbrief Omgevingsvisie NH2050
 • vka
 • 13-2-2018
 • Fractie D66
 • o180213
 • wk07 Raadsvragen 04 18 D66 Uitvoering motie 28 Kwaliteit RO onderzoek
 • ter afdoening in handen van het college stellen
 • 12-2-2018
 • Fractie PvdA
 • o180212
 • wk07 PvdA Info Fijnstof-Crowd-Meting
 • vka
 • 12-2-2018
 • OPSPOOR (OPSO en SPOOR)
 • o180212
 • wk07 OPSPOOR Vooraankondiging strategische verkenningen
 • vka
 • 8-2-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • o180208
 • wk06 Persbericht Gem. OZ Extra ondersteuning voor inwoners in Oostzaan
 • vka
 • 8-2-2018
 • Participatieraad Amsterdam Noord
 • o180208
 • wk07 Participatieraad Amsterdam Noord Kinderen met autisme
 • vka
 • 7-2-2018
 • college
 • c180207
 • wk06 col. Wijziging openstelling milieustraat
 • vka
 • 6-2-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • o180206
 • wk06 Persbericht Gem. OZ helpt Noorderschool aan vijfde lokaal en parkeerruimte
 • vka
 • 5-2-2018
 • Fractie GroenLinks
 • o180205
 • wk06 Raadsvragen 02 18 GL Beschut Werk
 • ter afdoening in handen van het college stellen
 • 5-2-2018
 • Fractie GroenLinks
 • o180205
 • wk06 Raadsvragen 03 18 GL Fijnstof en GGD
 • ter afdoening in handen van het college stellen
 • 5-2-2018
 • college
 • c180205
 • wk06 col. Memo Svz mbt uitbreiding Noorderschool
 • vka
 • 5-2-2018
 • Fractie PvdA
 • o180205
 • wk06 Raadsvragen 01 18 PvdA Parkeeroverlast Skoon en vertrek snackfabriek Geloven
 • ter afdoening in handen van het college stellen
 • 5-2-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • gr180205
 • wk06 Vervoerregio Amsterdam Eindrapport effecten samenvoegen concessies Waterland en Zaanstreek
 • vka
 • 2-2-2018
 • Stichting Leven met de Aarde
 • o180202
 • wk06 St Leven met de Aarde veiligheid in de lage landen
 • vka
 • 2-2-2018
 • college
 • c180202
 • wk05 col. Memo lidmaatschap Vervoersregio Amsterdam
 • vka
 • 2-2-2018
 • VNG afdeling Utrecht
 • u180202
 • wk06 Uitn. VNG afd. Utrecht Bijeenkomst over raadslidmaatschap 21 februari 2018
 • vka
 • 1-2-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • o180201
 • wk05 Gem. OZ Persbericht Rosemarijn Dral nieuwe wethouder Oostzaan
 • vka
 • 1-2-2018
 • Humanistisch Verbond
 • o180201
 • wk05 Humanistisch Verbond Open brief aan kandidaat gemeenteraadsleden
 • vka
 • 31-1-2018
 • Stichting Duurzame Samenleving
 • o180131
 • wk05 Nederlandduurzaam_duurzaamheid-in-vogelvlucht
 • vka
 • 31-1-2018
 • GGD Z-W
 • gr180131
 • wk06 GGD Z-W 1e begrotingswijziging 2018
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 31-1-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • gr180131
 • wk05 Uitn. Vervoerrregio Regioraad 20 feb
 • vka
 • 31-1-2018
 • GGD Z-W
 • gr 180131
 • wk06 GGD Z-W Kadernota 2019
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 30-1-2018
 • college
 • c181030
 • wk05 col. Uitvoering Motie vreemd 28 incl. Rapport Kwaliteit RO Oostzaan
 • vka
 • 30-1-2018
 • Gemeente Oostzaan
 • o180130
 • wk05 Gem. OZ Persbericht - Samen werken aan een nóg aantrekkelijkere gemeente
 • vka
 • 30-1-2018
 • college
 • c180130
 • wk05 col. Beantw. Motie 10 rv 17 36 Verkeersveiligheid Het Lint
 • vka
 • 30-1-2018
 • college
 • c180130
 • wk05 col. Besteding armoedegelden 2018
 • vka
 • 30-1-2018
 • college
 • c180130
 • wk05 col. Sociale Kaart
 • vka
 • 29-1-2018
 • Hospice De Schelp
 • o180129
 • wk05 De Schelp Nieuwsbrief januari 2018
 • vka
 • 26-1-2018
 • GGD Zaantreeek-Waterland
 • gr180128
 • wk05 GGD Uitstelbrief wijziging GR Zaanstreek-Waterland
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 26-1-2018
 • VNG
 • o180126
 • wk05 VNG Raadsledennieuwsbrief 25 januari
 • vka
 • 25-1-2018
 • Fractie VVD
 • o180125
 • wk04 Persbericht VVD
 • vka
 • 24-1-2018
 • Stichting Duurzame Samenleving
 • o180124
 • wk04 St. Duurzame Samenleving Duizend Duurzame Daden Nieuwsbrief januari 2018
 • vka
 • 24-1-2018
 • Partners voor een Gezond Leefmilieu
 • o180124
 • wk04 Partners voor een Gezond Leefmilieu -Suggesties te verbetering van het leefmilieu
 • vka
 • 23-1-2018
 • Metropoolregio Amsterdam
 • gr180123
 • wk04 Metropoolregio Amsterdam Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 10
 • vka
 • 18-1-2018
 • Vervoerregio Amsterdam
 • gr100118
 • wk3 Vervoersregio Brief 11e Wijziging GR Vervoerregio incl. 3 bijlagen
 • ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 18-1-2018
 • Stichting Burger
 • o180118
 • wk3 St. Burger Raadplegend Referendum
 • vka
 • 18-1-2018
 • Berlimont CMC Consulting
 • o180118
 • wk04 Berlimont CMC Consulting WMO Convenant regresrecht 2018
 • vka
 • 16-1-2018
 • college
 • c180116
 • wk04 col. Antwoord 65 17 CDA vragen Piet Boon, toeristenbelasting communicatie
 • vka
 • 16-1-2018
 • college
 • c180116
 • wk3 col. Motie 23 Herijking welstandsbeleid
 • vka
 • 16-1-2018
 • college
 • c180116
 • wk04 col. Antwoord 64 17 CDA gladheidsbestrijding
 • vka
 • 15-1-2018
 • Provincie Noord-Holland
 • u180115
 • wk2 Uitn. Prov. N-H Werkcongres Omgevingsvisie NH2050 8 feb
 • vka
 • 15-1-2018
 • Metropoolregio Amsterdam
 • gr180115
 • wk2 Uitn. MRA Raads- en Statenleden Conferentie 16 feb
 • vka
 • 12-1-2018
 • Hart voor het Twiske
 • o180112
 • wk2 Nieuwsbrief Hart voor het Twiske
 • vka
 • 12-1-2018
 • Controle alt delete
 • o180112
 • wk2 Controle alt delete - Nieuw beleid tegen etnisch profileren
 • vka