Direct naar de inhoud

Oostzaan

Contact & Openingstijden.

Vergaderkalender

Schriftelijke vragen

NummerDatum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 01
 • 25-1-2017
 • rv 17/01 Bouwplan De Heul 18 en 20
 • 27-1-2017
 • 03c
 • 25-1-2017
 • Geheimhouding
 • 14-3-2017
 • 04c
 • 14-2-2017
 • rv 17/08 Omgevingsdienst IJmond
 • 28-2-2017
 • 05
 • 16-2-2017
 • Festival Welcome to the future
 • 28-2-2017
 • 06
 • 20-2-2017
 • Oostzanerveld
 • 4-5-2017
 • 07
 • 20-2-2017
 • Noorderschool
 • 28-2-2017
 • 08
 • 20-2-2017
 • Kramen Kerkplein
 • 3-4-2017
 • 09
 • 22-2-2017
 • Jeugdzorg
 • 29-3-2017
 • 10c
 • 14-3-2017
 • Kadernota GGD
 • 23-3-2017
 • 11
 • 3-4-2017
 • Feest Oostzaanse jeugd
 • 2-5-2017
 • 12c
 • 13-4-2017
 • rv 17/14 Beleidsplan Jeugdhulp 2017
 • 2-5-2017
 • 13
 • 13-4-2017
 • 2e halfjaar rapportage sociaal domein
 • 14-5-2017
 • 14c
 • 19-4-2017
 • rv 17/17 Herontwikkeling Noordeinde 65
 • 25-4-2017
 • 15c
 • 20-4-2017
 • rv 17/14 Beleidsplan Jeugdhulp
 • 24-4-2017
 • 16c
 • 19-4-2017
 • rv 17/12 Opheffing Baanstede
 • 24-4-2017
 • 17c
 • 19-4-2017
 • rv 17/16 Huisvesting Centrum Jong
 • 25-4-2017
 • 18
 • 24-4-2017
 • Motie 37 november 2015
 • 22-8-2017
 • 19
 • 23-4-2017
 • Eerder gestelde mondelinge vragen
 • 16-5-2017
 • 20
 • 20-4-2017
 • Bouwplannen Noordeinde 65
 • 23-5-2017
 • 21
 • 1-5-2017
 • 2e halfjaar rapportage 2016 sociaal domein
 • 12-6-2017
 • 22
 • 1-5-2017
 • Rapportage "Stand van zaken sociaal domein"
 • 12-6-2017
 • 23
 • 1-5-2017
 • Rapportage Participatie Oostzaan 2e halfjaar 2016
 • 12-6-2017
 • 24
 • 1-5-2017
 • Rapportage Jeugdhulp 2e helft 2016
 • 12-6-2017
 • 25
 • 15-5-2017
 • Maatwerkbudget wijkteams
 • 30-5-2017
 • 26c
 • 18-5-2017
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 29-5-2017
 • 27c
 • 18-5-2017
 • Vervoerregio jaarverslag 2016 en Kadernota 2018
 • 26-5-2017
 • 28c
 • 18-5-2017
 • GGD jaarrekening 2016
 • 24-5-2017
 • 29
 • 5-6-2017
 • Veiligheid
 • 11-7-2017
 • 30
 • 5-6-2017
 • In control
 • 28-11-2017
 • 31
 • 11-6-2017
 • Toekomst beheer Sporthal Oostzaan
 • 27-6-2017
 • 32
 • 13-6-2017
 • Veiligheidsregio externe inhuur
 • 26-6-2017
 • 33
 • 30-5-2017
 • begroting OVER-gemeenten
 • 23-6-2017
 • 35c
 • 20-6-2017
 • rv 17/39 Sporthal Oostzaan
 • 27-6-2017
 • 36c
 • 20-6-2017
 • rv 17/36 Verkeersveiligheid Het Lint
 • 23-6-2017
 • 37c
 • 22-6-2017
 • rv 17/27 Duurzame woningbouw Radio 9 terrein
 • 27-6-2017
 • 38c
 • 26-6-2017
 • rv 17/36 Verkeersveiligheid Het Lint
 • 26-6-2017
 • 39c
 • 25-6-2017
 • rv 17/27 Duurzame woningbouw Radio 9 terrein
 • 27-6-2017
 • 40c
 • 27-6-2017
 • rv 17/34 Jaarrekening 2016 en rv 17/33 1e voortgangsrapportage
 • 27-6-2017
 • 41c
 • 4-7-2017
 • rv 17/37 Jaarstukken OVER-gemeenten 2016
 • 27-6-2017
 • 42c
 • 4-7-2017
 • MEMO 22 juni concept kadernota
 • 27-6-2017
 • 43c
 • 4-7-2017
 • rv 17/37 Zienswijze beroting 2018 OVER-gemeenten
 • 27-6-2017
 • 44
 • 17-7-2017
 • Ontbinding Gezamelijke Regeling OVER
 • 16-8-2017
 • 45
 • 28-7-2017
 • Reclamezuil Casino - v.d. Valk
 • 1-8-2017
 • 46
 • 10-8-2017
 • AirBnB
 • 12-9-2017
 • 47
 • 28-8-2017
 • Marktkramen
 • 28-11-2017
 • 48
 • 28-8-2017
 • Volkshuisvesting diverse vragen
 • 3-10-2017
 • 50c
 • 20-9-2017
 • rv 17/49 MRA Werkplan en Begroting 2018 zienswijze
 • 49
 • 2-10-2017
 • rv 17/27 Radio 9 terrein
 • 7-11-2017
 • 51
 • 5-10-2017
 • Samenwerking met Amsterdam
 • 31-10-2017
 • 52c
 • 12-10-2017
 • GGD begroting 2018
 • 26-10-2017