Vergaderkalender

Moties

Fractie(s)AgendaOnderwerpStatusAfgedaan
 • VVD, SP, CDA, GroenLinks
 • Veiligheid Osse verenigingen
 • Aangenomen
 • VVD, GroenLinks, D66 en Beter Oss
 • Onderzoek duurzame energie
 • Aangenomen
 • VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA en SP
 • Oss als vestingsplaats voor European Medicines Agency EMA.PDF
 • Ingetrokken
 • VVD, GroenLinks, CDA en Beter Oss
 • Helderheid financiĆ«le participatie erfgoed
 • Aangenomen
 • VVD, GroenLinks, Beter Oss, PvdA, VDG
 • Acute afvalproblemen oplossen
 • Aangenomen
 • VVD, CDA, VDG, Beter Oss, GroenLinks, PvdA
 • Motie Heuvel
 • Aangenomen
 • VVD, CDA, VDG
 • Maashorst IBep (15-106)
 • Aangenomen
 • VVD, CDA, SP, VDG, D66, Beter Oss, GroenLinks, PvdA
 • Verdeelsleutel Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Aangenomen
 • VVD, CDA, Beter Oss
 • lntegrale behandeling cultuurnota Oss en positioneringsonderzoek van theater de Lievekamp
 • Aangenomen
 • VVD, CDA en PvdA
 • Eenzaamheid bestrijden door Lief en Leed straten
 • Aangenomen
 • VVD
 • Het centrum verdient een Uitvoeringsplan Centrumtransitie
 • Ingetrokken
 • VVD
 • Afval scheiden
 • Ingetrokken
 • VVD
 • Thuisbezorgen paspoort, ID- kaart en rijbewijs
 • Ingetrokken
 • VDG, VVD, PvdA en GroenLinks
 • Burgwal betrekken bij het voetgangersgebied
 • Ingetrokken
 • VDG, VVD, GroenLinks, D66, SP
 • Neem de Raad mee in de RES!
 • Aangenomen
 • VDG, SP, PvdA, CDA
 • Blijvende aandacht Q-koorts
 • Aangenomen
 • VDG, SP, PvdA
 • Maasveren (16-077)
 • Aangenomen
 • VDG, SP, D66
 • Doortrekken fiets- en wandelpad bij Lithoijen
 • Aangenomen
 • VDG, SP
 • inwonerss kunnen containers behouden
 • Aangenomen
 • VDG, SP
 • Doortrekken fiets- en wandelpad etappe 15 bij Lithoijen
 • Aangenomen
 • VDG, PvdA, SP en D66
 • Instandhouding Maasveren (17-051)
 • Aangenomen
 • VDG, PvdA
 • Realisatie voet- en wandelpad langs de N625
 • Aangenomen
 • VDG, GroenLinks
 • Citymarketing Oss (15-120)
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, VVD, PvdA, Beter Oss, D66, GroenLinks
 • Klankbordgroep Lithse polder
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, SP
 • Aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen versie 2
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, SP
 • Aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen versie 1
 • Ingetrokken
 • VDG, CDA, D66
 • Innovatie depressie-aanpak (16-111)
 • Aangenomen
 • VDG, Beter Oss, CDA en VVD
 • Motie Woonvisie
 • Aangenomen
 • VDG, Beter Oss
 • Kermisfonds dorpskermissen
 • Aangenomen
 • VDG VVD CDA BeterOss
 • Visie van Oss op de Maashorst
 • Aangenomen
 • VDG VVD
 • Voortgang Welstand
 • Aangenomen
 • VDG
 • Bevordering bezetting MFA's / gemeenschapshuizen
 • Ingetrokken
 • SP, VVD, LOF en D66
 • Motie Stabiele gemeentefinancien - trap-op-trap-af systematiek
 • Aangenomen
 • SP, VVD, GroenLinks, PvdA
 • Sport en Evenementen Oss Noord - West
 • Aangenomen
 • SP, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66
 • Raden in verzet
 • Ingetrokken
 • SP, VDG, PvdA, GroenLinks
 • Huisvesting Osse statushouders (16-076)
 • Aangenomen
 • SP, VDG, PvdA, GroenLinks
 • Water in Oss (16-117)
 • Aangenomen
 • SP, VDG, PvdA en D66
 • Gedegen financiele onderbouwing Verordening Individuele Studietoeslag
 • Aangenomen
 • SP, VDG, CDA, VVD, Beter Oss, D66, GroenLinks, PvdA
 • behoud polikliniek ziekenhuis in Oss
 • Aangenomen
 • SP, VDG, CDA en D66
 • Clarissenklooster Megen
 • Aangenomen
 • SP, VDG en GroenLinks
 • Social return / PSO ladder (16-141)
 • Aangenomen
 • SP, VDG
 • Fietspad Kennedybaan (15-118)
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks, CDA en Beter Oss
 • Rechtzetten onrecht eindafrekeningen
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Museum Jan Cunen Nieuw elan voor Oss
 • Verworpen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Motie Ruimhartiger minimabeleid, inkomsgrens van 120% naar 130%
 • Verworpen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Behoud dienstregeling buslijn 90
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • handhaven subsidie Maashorst
 • Verworpen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Breng de Maasveren in gemeentelijke handen
 • Verworpen
 • SP, PvdA, D66, LOF, GroenLinks
 • Een nieuwe rol voor het Centrum Management Oss
 • Verworpen
 • SP, PvdA, D66, GroenLinks en Beter Oss
 • Energiepark Elzenburg - De Geer
 • Aangenomen