Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Amendementen

Fractie(s)AgendOnderwerpStatus
 • VVD, SP, GroenLinks en D66
 • Amendement ICT-samenwerking BLOU
 • Aangenomen
 • VVD, SP en GroenLinks
 • ICT samenwerking BLOU
 • Aangenomen
 • VDG, VVD
 • Hanging baskets en verwijderen graffitie stadscentrum
 • Ingetrokken
 • VDG, CDA, VVD, SP, PvdA
 • Verhoging bijdrage in het exploitatietekort Stichting Maasveren
 • Aangenomen
 • VDG en SP
 • Actieplan opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen
 • Aangenomen
 • VDG en Beter Oss
 • Vrijstelling leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning
 • Aangenomen
 • VDG
 • Vervolgstappen windpark ten noorden van Elzenburg - De Geer
 • Verworpen
 • SP, VVD, GroenLinks
 • Agrifood Capital
 • Verworpen
 • SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, VDG
 • Speerpunt wonen
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks, D66
 • Afschaffen Minimapas
 • Verworpen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Omvang bouwvlak Structuurvisie Buitengebied Oss - 2015
 • Verworpen
 • SP, PvdA, D66, GroenLinks en Beter Oss
 • Budget voor ruimtelijk spoor windmolenpark Elzenburg - De Geer
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, D66, GroenLinks
 • Oplossing voor Stichting Helpende Handen Oss
 • Aangenomen
 • SP, PVdA, D66
 • Straatcoaches
 • Aangenomen
 • SP, PvdA
 • aanpassen Bijzondere Bijstand Indivicuele Inkomenstoeslag
 • Aangenomen
 • SP, PvdA
 • Verhoging draagkrachtnorm naar 130%
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, PvdA, D66
 • Geen indexering eigen bijdrage Regiotaxi
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, D66
 • Kwartiermaker Ruwaard
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, D66
 • Evaluatie WMO
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, CDA, D66, PvdA
 • Ons Huis van de Wijk
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks en PvdA
 • Verordening duurzaamheidsleningen Oss 2017
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks
 • Verstandig Parkeerbeleid versie 2
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks
 • Verstandig Parkeerbeleid versie 1
 • Ingetrokken
 • SP, D66, PvdA, GroenLinks
 • 205m zones Structuurvisie Buitengebied Oss - 2015
 • Verworpen
 • SP, D66
 • aanpassen regeling gehandicaptenparkeerkaart
 • Verworpen
 • SP VDG CDA D66
 • Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Oss 2019
 • Aangenomen
 • SP en PvdA
 • Huisvestingsbeleid Woonwagenbewoners
 • Aangenomen
 • SP en D66
 • Verklaring van geen bedenkingen voor zonnepanelen op grond
 • Ingetrokken
 • SP
 • Afstemmingsverordening
 • Verworpen
 • SP
 • Thuiszorg
 • Verworpen
 • SP
 • Stop uitverkoop maatschappelijk vastgoed
 • Verworpen
 • SP
 • Vervolgverkenning grootschalige opwekking duurzame energie in de polder
 • Ingetrokken
 • SP
 • Kader voor participatie in het marktdeel van windpark Elzenburg De Geer
 • Verworpen
 • PvdA, SP, GroenLinks en Beter Oss
 • Amendement De regie over mestbewerking in Oss in eigen hand houden
 • Verworpen
 • PvdA, SP, D66, CDA, VDG, Beter Oss
 • Nota investeringsbeleid
 • Aangenomen
 • PvdA, SP, D66
 • Verplaatsing cultuurcluster
 • Aangenomen
 • PvdA SP
 • Evenwichtige verhoging Onroerend Zaak Belasting
 • Verworpen
 • PvdA SP
 • Toezicht bij fietsenstallingen
 • Ingetrokken
 • PvdA en SP
 • Amendement Geen bezuiniging op Wajong en Loonkostensubsidie
 • Ingetrokken
 • PvdA
 • Integrale visie centrum Oss en Oss Avenue
 • Verworpen
 • PvdA
 • Vervolgverkenning grootschalie opwekking duurzame energie in de polder
 • Ingetrokken
 • LOF, SP
 • huisvesting ODBN
 • Verworpen
 • LOF GroenLinks
 • Evenementencoƶrdinator
 • Ingetrokken
 • LOF
 • SubsidiĆ«ring Winterland
 • Ingetrokken
 • GroenLinks, SP
 • Tarief PGB voor diensten in WMO verordening
 • Verworpen
 • GroenLinks, PvdA, SP
 • een stap in de groene richting (noordelike randweg)
 • Verworpen
 • GroenLinks, D66
 • De gemeenteraad het aan het roer
 • Verworpen
 • GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Behoud laanbeplanting in primair agrarisch gebied
 • Ingetrokken
 • GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Behoud laanbeplanting in primair agrarisch gebied A1a
 • Verworpen
 • GroenLinks en SP
 • Amendement specialistische jeugdzorg
 • Verworpen