Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

schriftelijke vragen (artikel 41 RvO)

FractieDatum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • VVD
 • 3/19/2015
 • Druggebruik onder jongeren
 • 4/14/2015
 • VVD
 • 11/21/2018
 • Lokaal Inkopen
 • 12/11/2018
 • VVD
 • 11/17/2015
 • Nieuwe Omgevingswet
 • 12/22/2015
 • VVD
 • 1/17/2019
 • Taaleis op grond van art. 18b van de Participatiewet
 • 2/5/2019
 • VVD
 • 2/5/2020
 • Accountmanager centrum Oss
 • 3/2/2020
 • VVD
 • 4/29/2015
 • Incidenten met begrazing
 • 5/26/2015
 • VVD
 • 1/28/2016
 • Nieuwe verdeelsleutel Brandweer Brabant Noord
 • 2/19/2016
 • VVD
 • 11/20/2019
 • Bijstandsfraude
 • 12/11/2019
 • VVD
 • 6/3/2020
 • Oss werkt door
 • 6/16/2020
 • VVD
 • 1/7/2020
 • Aanval stier in Maashorst
 • 2/10/2020
 • VDG
 • 10/6/2016
 • Ruiters en menners nog welkom in De Maashorst
 • 2/7/2017
 • VDG
 • 3/23/2015
 • Onvoldoende verlichting Bospark Piekenhoef te Berghem
 • 4/1/2015
 • VDG
 • 2/23/2016
 • Aanbod keuzevakken mbo-scholen
 • 3/22/2016
 • VDG
 • 4/29/2020
 • Maaibeleid en inspectie vogels en broedsels
 • 5/7/2020
 • VDG
 • 3/7/2016
 • Bewapende toezichthouders
 • 3/30/2016
 • VDG
 • 7/4/2017
 • Kermis in Herpen
 • 7/25/2017
 • VDG
 • 1/8/2018
 • Vertrek thuiszorgwinkel Oss
 • 2/9/2018
 • VDG
 • 6/25/2015
 • Geffen
 • 10/5/2015
 • VDG
 • 2/8/2018
 • Paradijs Fase 2
 • 3/7/2018
 • VDG
 • 9/9/2016
 • Bezuinigingen op sport
 • 10/18/2016
 • VDG
 • 1/29/2019
 • Fusiegemeente Landerd Uden wordt Maashorst
 • 3/19/2019
 • SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA
 • 1/9/2020
 • sluiting van acht residentiële plaatsen bij Oosterpoort in Heesch
 • 1/15/2020
 • SP Omdat een aantal antwoorden op onze vragen onvolledig of ontwijkend was stellen wij de betreffende vragen opnieuw. Wij hopen dat ze deze keer wel netjes worden beantwoord.
 • 7/10/2020
 • Herhaalde vragen over ambitie energiebesparing in Oss
 • 8/20/2020
 • SP De fractie van SP trekt de artikel 41 vragen over Stand van zaken Centrum Oss op 8 april 2020 in. De vragen zijn voor de fractie van SP inmiddels afdoende beantwoord via de beantwoording van de 1e termijn ingekomen stukken (zie commissie Ruimte van 26 maart 2020)
 • 4/6/2020
 • Leegstand in het centrum van Oss
 • 4/8/2020
 • SP De fractie van SP trekt de artikel 41 vragen over de evaluatie N329 in. De vragen zijn voor de fractie van SP inmiddels afdoende beantwoord via de beantwoording van de 1e termijn ingekomen stukken (zie commissie Ruimte van 26 maart 2020)
 • 4/6/2020
 • Evaluatie N329 Weg van de Toekomst
 • 4/8/2020
 • SP en VDG
 • 8/14/2020
 • Stankoverlast Megen
 • 8/27/2020
 • SP en CDA
 • 12/21/2018
 • Beëindiging van activiteiten voor ouderen door ONS Welzijn
 • 1/17/2019
 • SP
 • 2/17/2020
 • Evenementenbeleid
 • 3/10/2020
 • SP
 • 11/21/2017
 • Kantine Berghem Sport
 • 1/17/2018
 • SP
 • 1/23/2017
 • Toekomst voor bomen
 • 2/15/2017
 • SP
 • 3/13/2020
 • vervoersproblematiek andersvalide sporters
 • 4/8/2020
 • SP
 • 5/13/2020
 • Laadpalen voor electrische auto's in Oss
 • 6/2/2020
 • SP
 • 10/7/2019
 • extra budget jeugdhulp
 • 11/6/2019
 • SP
 • 3/10/2015
 • Pilot verlichte regels winkelgebieden
 • 3/31/2015
 • SP
 • 11/5/2019
 • het afstoten taken Meer Bewegen voor Ouderen door Ons Welzijn
 • 11/6/2019
 • SP
 • 1/28/2019
 • Busvervoer Het Wild
 • 2/19/2019
 • SP
 • 6/11/2019
 • Zonnevelden op bedrijfsdaken
 • 7/9/2019
 • SP
 • 12/24/2018
 • Standplaatsenbeleid
 • 12/24/2018
 • SP
 • 6/2/2017
 • Wijkverpleging voor cliënten van Brabantzorg die verzekerd zijn bij VGZ
 • 7/4/2017
 • SP
 • 9/4/2015
 • Artikel 41 vragen over windmolens op Elzenburg
 • 9/22/2015
 • SP
 • 10/10/2018
 • Belgische plastic soep
 • 5/2/2019
 • SP
 • 11/20/2019
 • betrekken bewoners bij verkenning windmolens
 • 12/19/2019
 • SP
 • 9/13/2017
 • Controles veehouderij
 • 10/3/2017
 • SP
 • 9/18/2019
 • Onzorgvuldige vergunningverlening
 • 10/14/2019
 • SP
 • 11/17/2016
 • advies CdK en GGD advies
 • 3/21/2017
 • SP
 • 7/8/2015
 • Hengelt Oss naar Schaijk en Heesch
 • 8/6/2015
 • SP
 • 9/19/2019
 • Laagdrempelig ontmoeten
 • 10/10/2019
 • SP
 • 4/6/2020
 • Geluidsoverlast veerpont Lith
 • 4/21/2020
 • SP
 • 12/4/2017
 • Fraude met gemeentegrond
 • 2/21/2018
 • SP
 • 4/10/2019
 • Nieuwe inburgeringswet
 • 5/8/2019