Vergaderkalender

Uitnodigingen

AfzenderOnderwerpDatum bijeenkomst
 • VBG
 • najaarsbijeenkomst
 • 11/16/2022
 • Van Montfoort 3 en 4 oktober 2022
 • Bijeenkomst Sociaal Domein
 • 10/4/2022
 • UN Women Nederland .pdf
 • Orange the World 25 nov. tot 10 december 2022
 • 12/10/2022
 • TwynstraGudde
 • Inspiratiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden The Social Impact Factory
 • 9/30/2022
 • SVCD
 • Seminar Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing
 • 11/24/2022
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd
 • Raadsbijeenkomst Jeugd
 • 11/16/2022
 • Regenboogstad Oss
 • Coming Out Dag
 • 10/11/2022
 • Platform Cannabisondernemingen Nederland
 • Jubileumsymposium
 • 11/4/2022
 • Omgevingsdienst Brabant Noord t-m 30 september 2022
 • on Tour 2022
 • 9/30/2022
 • Leefbaarheid in de dorpen
 • Festival
 • 10/3/2022
 • Koning Willem I College
 • netwerkborrel
 • 11/1/2022
 • GGD 10 tm 18 oktober 2022
 • Visie Cafes
 • 10/18/2022
 • Eigen Kracht Centrale
 • symposium 20 jaar bruggen bouwen
 • 10/6/2022
 • CROW
 • Nationaal Verkeerskundecongres 2 en 3 november 2022
 • 11/3/2022