Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 18-6-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Reactie college bevindingen Rekeningcommissie over de jaarstukken 2018
 • 18-6-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 18 juni 2019
 • 11-6-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Voorontwerp Bestemmingsplan Rheden - Haveland 2019
 • 11-6-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Realisatie Samen meer Service
 • 11-6-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 11 juni 2019
 • 3-6-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 3 juni 2019
 • 3-6-2019
 • Besluitstukken college
 • Stemadvies ALV VNG 5 juni 2019
 • 30-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Besluit op Verzoek Planschade Zutphensestraatweg Ellecom
 • 30-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Verlenging Raamovereenkomst Asfalt en betonverhardingen
 • 30-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwikkelingsmogelijkheden ziekenhuisterrein en omgeving Velp
 • 28-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarstukken 2018
 • 28-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zomerrapportage 2019
 • 28-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Begroting ODRA 2020
 • 28-5-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 28 mei 2019
 • 28-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Afsluiting Doesburgsedijk
 • 25-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Uitvoeringskrediet Realisatie 'Herinrichting parkeerterrein Tellegenlaan' te Dieren
 • 21-5-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 21 mei 2019
 • 21-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Instemmen met aanvraag specifieke uitkering sport 2019 in het kader van de btw sportvrijstelling
 • 20-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Regeling individueel keuze budget 2019
 • 17-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Mandateren bevoegdheden piket
 • 17-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Verzoek om herziening bestemmingsplan Duurzaam Kennislandgoed Larenstein Velp
 • 15-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Europese aanbesteding accountantsdiensten
 • 14-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019
 • 14-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Grondstoffenvisie
 • 14-5-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 mei 2019
 • 14-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zienswijze financiële stukken GR Presikhaaf Bedrijven
 • 14-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beheervisie Rozendaalse Veld
 • 11-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol casusoverleg overlastgevers en personen met verward gedrag
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Kadernota 2020
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Besluit op verzoek om tegemoetkoming planschade BP Velp 2016, Woongebieden-Zuid
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Mandaatverlening Inkoop
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Transformatieplan 2.0
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken burgemeester
 • Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
 • 7-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Concept huisvestingsverordening 2020
 • 7-5-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 7 mei 2019
 • 7-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Financiële Verordening Rheden 2019
 • 5-5-2019
 • Besluitstukken college
 • 75 jaar na WOII tijdelijk museum
 • 5-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Veluwe Remembers
 • 5-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Verlenging Raamovereenkomst elementen- en halfverhardingen
 • 5-5-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Privacybeleid gemeente Rheden 2019-2022
 • 2-5-2019
 • Besluitstukken college
 • Overeenkomsten ontwikkeling Havikerwaard 49, De Steeg
 • 1-5-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Bestemmingsplan landelijk gebied, locatie Biljoen 6, Velp
 • 30-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 30 april 2019
 • 30-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Begroting 2019 stichting Scholengroep Veluwezoom
 • 30-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten
 • 27-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zuidflank en circulaire economie
 • 24-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Omgevingsvergunning verlenen nok verhogende dakkapel
 • 23-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Visie park Daalhuizen Velp
 • 23-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 23 april 2019
 • 17-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Principebesluit Hoofdstraat 73 Velp