Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 5/24/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • De Connectie: Meerjarenbegroting 2023-2026 en tussenrapportage "Versterken in Verbinden"
 • 5/24/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Zienswijze Meerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Startnotitie fietsmaatregelen Velp-Dieren
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zomerrapportage 2022
 • 5/17/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Zienswijze ontwerpbegroting VGGM 2023
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw
 • 5/17/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren, Eerbeekseweg nabij nr. 8
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Erfgoed en Omgevingswet
 • 5/17/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Doelgroepenverordening woningbouw gemeente Rheden 2022
 • 5/17/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Biodiversiteitsplan
 • 5/14/2022
 • Besluitstukken college
 • Collegevoorstel aanwijsbesluit contactpersoon Woo
 • 5/12/2022
 • Besluitstukken college
 • Aanwijsbesluit locosecretarissen
 • 5/10/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Jaarstukken 2021 en eerste bestuursrapportage 2022 De Connectie
 • 5/10/2022
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 10 mei 2022
 • 5/10/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: concept-Jaarrekening 2021, Concept-regionale agenda 2023-2025 ev (incl. ontwerpbegroting 2023-2026 )
 • 5/3/2022
 • Besluitstukken college
 • B&W-voorstel in afwijking van advies tijdelijk vergunnen boomhut
 • 4/30/2022
 • Besluitstukken college
 • Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling IJsseldistrict
 • 4/27/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarverslag Ombudscommissie 2021
 • 4/26/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Eenmalige energietoeslag
 • 4/26/2022
 • Besluitstukken college
 • Opheffen tijdelijk eenrichtingsverkeer Schietbergseweg
 • 4/26/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • VTH Beleid 2022 - 2024
 • 4/26/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief
 • 4/26/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Zienswijze begroting ODRA 2023 en tkn jaarstukken ODRA 2021
 • 4/26/2022
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 april 2022
 • 4/26/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie en verantwoording #Alertprogramma
 • 4/21/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Europese aanbesteding gazons
 • 4/21/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief ontwikkelingen op en rondom het spoor
 • 4/21/2022
 • Besluitstukken college
 • Gedoogbeslissing stoken waterstof in laboven
 • 4/21/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Stand van zaken ontwikkeling Arnhemsestraatweg 135 Rheden
 • 4/20/2022
 • Besluitstukken college
 • Rapportage ENSIA controle 2021 v2
 • 4/19/2022
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 april 2022
 • 4/19/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beëindigen contract Meld een vermoeden
 • 4/19/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Update verkeersveiligheid Rheden 2022
 • 4/19/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Concept Jaarstukken 2021
 • 4/19/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Afhandeling motie 'Veilig van Dieren naar Apeldoorn en terug...'
 • 4/17/2022
 • Besluitstukken college
 • Rapportage WOZ ENSIA 2021
 • 4/14/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beleidsregels indirecte schoolkosten
 • 4/12/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Vervolg inzet Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG) na pilot
 • 4/12/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hofstetterlaan
 • 4/12/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal tot uitbreiding samenwerking in het Sociaal Domein
 • 4/12/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Borgstelling lening Padelbanen TV Dieren
 • 4/12/2022
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Jaarstukken en begroting MGR SDCG
 • 4/12/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Startnotitie actualisatie Watertakenplan 2023-2027
 • 4/12/2022
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nadere regels uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen)
 • 4/12/2022
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Benoemen en beëdigen van een twee leden van de Ombudscommissie en benoemen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie
 • 4/12/2022
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 april 2022
 • 4/8/2022
 • Besluitstukken college
 • Rapportage ENSIA controle 2021
 • 4/5/2022
 • Besluitstukken college
 • DVO's MGR 2022