Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 7/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Rapportage CEO Jeugdhulp en Wmo 2019
 • 7/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Nieuwe beslissing op bezwaarschrift
 • 7/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Reactie college op brief KJRA
 • 7/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten
 • 7/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Principeverzoek Waldeck Pyrmontlaan 4 te Velp
 • 7/19/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beleidsregels Opiumwet artikel 13b gemeente Rheden 2020
 • 7/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 Dieren (stoppen procedure en infomeren indieners zienswijzen)
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Besluit op bezwaar planschade
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Budgethoudersregeling
 • 7/14/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 juli 2020
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststelling Bestemmingsplan Velp-Midden, herziening Hoofdstraat 73-75
 • 7/14/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Veilig Thuis - Jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Woonvisie 2020-2026
 • 7/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 Dieren (opzet nieuw bestemmingsplan)
 • 7/9/2020
 • Besluitstukken college
 • Wijzigen nadere regels peuteropvang en VVE 2018
 • 7/9/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanbesteding Zuidflank Rheden
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Verlengen inkoop salarissysteem Beaufort
 • 7/8/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarrekening 2019 Scholengroep Veluwezoom
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Stichting Projectactie Rheden
 • 7/8/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief minima- en schulddienstverleningsbeleid
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Corona en huur sportaccommodaties door onderwijs
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Aanvraag subsidie 2020 St. Verkeersregelaars Rheden
 • 7/7/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 7 juli 2020
 • 7/7/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Liquidatieplan GR Presikhaaf Bedrijven
 • 7/7/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tarieven Biljoenbad
 • 7/7/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • 7/7/2020
 • Gemeenteraad ter consultatie
 • RES - voorlopig concept bod (juni 2020)
 • 7/2/2020
 • Besluitstukken college
 • Omgevingsvergunning Willem Barentszstraat 55 Rheden
 • 7/1/2020
 • Besluitstukken college
 • Gunning bestek VP 03-2018 ‘Revitalisering bedrijventerrein De Beemd Noord in Velp’
 • 7/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zienswijze fusie Habion en Onze Woning
 • 6/30/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verzoek advisering aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • 6/30/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Voorkoming en aanpak bodemverontreiniging ten gevolge van kunstsportvelden
 • 6/30/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 30 juni 2020
 • 6/28/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Landgoed Middachten moestuin, appelschuur en bijenstal
 • 6/27/2020
 • Besluitstukken college
 • Aansluiting Recycleplein Doesburg - Dienstverleningsovereenkomst
 • 6/26/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Regionale ambitieverklaring circulaire GWW
 • 6/26/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Herijking visie wonen welzijn zorg factsheets doelgroepen
 • 6/25/2020
 • Besluitstukken college
 • Principebesluit Harderwijkerweg 35 Laag-Soeren (locatie De Harmonie)
 • 6/25/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Petitie Velp Zuid
 • 6/23/2020
 • Besluitstukken college
 • Verlenging leveringsovereenkomst gas 2021-2022
 • 6/23/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 23 juni 2020
 • 6/23/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Archiefverordening gemeente Rheden 2020
 • 6/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ondertekening Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal
 • 6/16/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarstukken 2019
 • 6/16/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 16 juni 2020
 • 6/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Continuering financiering aanbieders Wmo en Jeugdzorg
 • 6/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • BIZ Uitvoeringsovereenkomst 2020-2025
 • 6/11/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Verlenging BIZ Centrum Dieren
 • 6/11/2020
 • Besluitstukken college
 • Omgevingsvergunning Spoorstraat 3a Dieren