Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 12/10/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Plan van Aanpak Invoering Omgevingswet
 • 12/3/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 3 december 2019
 • 12/3/2019
 • Besluitstukken college
 • Opheffing particuliere overweg te Velp
 • 12/3/2019
 • Besluitstukken college
 • Aanbesteding hulpmiddelen Wmo
 • 12/3/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • RES - definitieve startnotitie
 • 11/29/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zutphensestraatweg 3 Velp
 • 11/29/2019
 • Besluitstukken college
 • Bestuursovereenkomst Huisvestingsverordening
 • 11/28/2019
 • Besluitstukken college
 • Benoeming voorzitters en leden Commissie bezwaarschriften
 • 11/26/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 november 2019
 • 11/26/2019
 • Besluitstukken college
 • Stemadvies ALV VNG 29 november 2019
 • 11/25/2019
 • Besluitstukken college
 • Tijdelijke werkwijze stikstof en omgevingsvergunning
 • 11/22/2019
 • Besluitstukken college
 • Uitvoeringstaken Wvggz bij de VGGM
 • 11/19/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 november 2019
 • 11/19/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag
 • 11/17/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Deelname aan Recycleplein Doesburg
 • 11/17/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Rapportages jeugdgezondheidszorg
 • 11/12/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Eenmalige maatwerklening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp
 • 11/12/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 november 2019
 • 11/11/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Voortgang en inventarisatie stikstofproblematiek
 • 11/10/2019
 • Besluitstukken college
 • Aanwijzen gemeentelijk monument
 • 11/8/2019
 • Besluitstukken college
 • Jongerencoaches
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening forensenbelasting Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 5 november 2019
 • 11/5/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatierapport Storm 4/5 juni 2019
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening toeristenbelasting Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Legesverordening Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening watertoeristenbelasting Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening rioolheffing Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening BI-zone Centrum Velp 2016-2020 wijzigen
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening onroerendezaakbelastingen Rheden
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Wijziging van de Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019
 • 11/5/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpstructuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening BI-zone Centrum Dieren 2016-2020 wijzigen
 • 11/5/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • De Verordening hondenbelasting Rheden
 • 10/30/2019
 • Besluitstukken college
 • Een omgevingsvergunning verlenen voor zonnepanelen, in afwijking van het gecombineerde welstandsadvies en cultuurhistorisch advies Veerstraat 10 en 14
 • 10/30/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Minnelijke schikking schadestaatprocedure Riverstone
 • 10/29/2019
 • Besluitstukken college
 • Het Besluit Openbaarheid archiefbestanden Bouwvergunningen 1951-1994
 • 10/29/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Regionale Woningmarktanalyse 2019
 • 10/29/2019
 • Besluitstukken college
 • Tijdelijk benoemen lid
 • 10/29/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 29 oktober 2019
 • 10/22/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 22 oktober 2019
 • 10/21/2019
 • Besluitstukken college
 • Ontslag Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
 • 10/19/2019
 • Besluitstukken college
 • Aanleg fietspad Badhuislaan
 • 10/18/2019
 • Besluitstukken college
 • Harmonisering betaaltermijnen belastingen en heffingen
 • 10/17/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Huisvestingsverordening Rheden 2020
 • 10/15/2019
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Aansluiting MGR, Connectie en DRAN bij werkgeversvereniging niet-gemeenten
 • 10/14/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Opzeggen lidmaatschap cooperatie WeHelpen
 • 10/10/2019
 • Besluitstukken college
 • Een omgevingsvergunning verlenen voor zonnepanelen, in afwijking van het gecombineerde welstandsadvies en cultuurhistorisch advies