Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 5/25/2022
 • S22/147 Update verkeersveiligheid Rheden 2022
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/31/2022
 • 5/24/2022
 • S22/143 vragen vanuit de werkgroep jaarrekening over de concept jaarstukken 2021
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 5/24/2022
 • 5/24/2022
 • S22/144 Verduurzaming Sporthal Theothorne
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 6/13/2022
 • 5/23/2022
 • S22/141 Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg (22.42)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tim Endeveld (GL)
 • 5/31/2022
 • 5/19/2022
 • S22/139 Sociale kredietverlening in het algemeen belang
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • 5/19/2022
 • 5/18/2022
 • S22/138 Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 5/31/2022
 • 5/17/2022
 • S22/137 Afhandeling van Naturalisatie door de gemeente Rheden
 • Vragen divers
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 5/25/2022
 • 5/31/2022
 • 5/17/2022
 • S22/146 Jaarstukken en begroting MGR SDCG
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 5/24/2022
 • 5/17/2022
 • S22/142 Jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief (22.37)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Herriet Heersink (GL)
 • 5/23/2022
 • 5/17/2022
 • S22/145 Toelichting Startnotitie actualisatie WTPO 2023-2027
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 5/24/2022
 • 5/17/2022
 • S22/140 Toelichting raadsbesluit Actualisatie Verordening afvoer hemel en grondwater Rheden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 5/19/2022
 • 5/16/2022
 • S22/133 Zienswijze begroting ODRA 2023 en tkn jaarstukken ODRA 2021 (22.36)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rosanna Huertas Mulckhuyse (D66)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/124 Actualisatie van de verordening afvoer hemelwater en grondwater (22.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/125 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hofstetterlaan (22.35)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/123 Startnotitie Watertakenplan (22.15)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/131 Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Verhoeven (GL)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/136 proces naturalisatie
 • Vragen divers
 • Nienke Overvliet - van der Veen (CDA)
 • 5/25/2022
 • 6/7/2022
 • 5/13/2022
 • S22/126 Watertakenplan
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Willem Heesen (PvdA)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/127 Watertakenplan en Verordening Hemelwater
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marloes van de Kolk (GL)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/134 de Stationsomgeving bij het NS Station Rheden
 • Vragen divers
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 6/7/2022
 • 5/13/2022
 • S22/130 Jaarstukken en begroting MGR SDCG
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Verhoeven (GL)
 • 5/24/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/128 Verordening Hemelwaterafvoer
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Willem Heesen (PvdA)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/129 Borgstelling saneringskredieten en sociale leningen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Verhoeven (GL)
 • 5/16/2022
 • 5/17/2022
 • 5/13/2022
 • S22/135 verkeersituatie op de Oranjeweg in Rheden
 • Vragen divers
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 5/18/2022
 • 6/7/2022
 • 5/13/2022
 • S22/132 Zienswijze begroting ODRA 2023 en tkn jaarstukken ODRA 2021
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Verhoeven (GL)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/12/2022
 • S22/122 Startnotitie Watertakenplan (22.15) Actualisatie van de verordening afvoer hemelwater en grondwater (22.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • 5/9/2022
 • S22/121 uitbetaling compensatie energieprijs door de gemeente
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 5/12/2022
 • 5/31/2022
 • 5/4/2022
 • S22/120 Update verkeersveiligheid Rheden 2022
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/18/2022
 • 5/31/2022
 • 5/2/2022
 • S22/119 Zout strooien met Bernhard
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 5/19/2022
 • 5/25/2022
 • 4/24/2022
 • S22/118 Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/3/2022
 • 5/17/2022
 • 4/22/2022
 • S22/117 Voortzetting overeenkomst gebruik en beheer DRIS-displays bij bushaltes
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 5/9/2022
 • 4/26/2022
 • 4/22/2022
 • S22/116 Startnotitie Omgevingsvisie gemeente Rheden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Willem Heesen (PvdA)
 • 4/26/2022
 • 4/26/2022
 • 4/19/2022
 • S22/114 Rhederhof - brandstichting
 • Vragen divers
 • Erik Roumen (D66)
 • 4/21/2022
 • 5/11/2022
 • 4/14/2022
 • S22/113 Toenemende woonfraude
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 4/29/2022
 • 4/12/2022
 • S22/115 Startnotitie Woonzorgvisie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 4/21/2022
 • 4/11/2022
 • S22/108 Verduurzaming Theothorne (22.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Ties Kuijpers (D66)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022
 • 4/11/2022
 • S22/112 Startnotitie Woonzorgvisie (22.23)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Thomas Eskes (GPR/B)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/11/2022
 • S22/111 openingstijden van het Biljoenbad
 • Vragen divers
 • Frans Kooistra (GPR/B)
 • 4/21/2022
 • 5/3/2022
 • 4/10/2022
 • S22/107 Verduurzaming Theothorne (22.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Christiaan Spikker - Hogenkamp (CDA)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022
 • 4/10/2022
 • S22/109 Verduurzaming Theothorne (22.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Pauline Luteijn (CDA)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022
 • 4/10/2022
 • S22/110 Startnotitie Woonzorgvisie (22.23)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Pauline Luteijn (CDA)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 99 Verduurzaming Theothorne (22.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 101 Startnotitie Woonzorgvisie (22.23)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 104 Startnotitie Woonzorgvisie (22.23).docx
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 105 Vaststelling bp Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 (22.16)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rosanna Huertas Mulckhuyse (D66)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22/106 Project renovatie sporthal Theothorne (22.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 102 Startnotitie Woonzorgvisie (22.23)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Semra Kerkum (GL)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 100 Vaststelling bp Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 (22.16)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Theo Kooijmans (VPR)
 • 4/12/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 98 Verduurzaming Theothorne (22.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Willem Heesen (PvdA)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022
 • 4/8/2022
 • S22 103 Project renovatie sporthal Theothorne (22.21),
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marloes van de Kolk (GL)
 • 4/11/2022
 • 4/12/2022