Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 8/4/2020
 • S20/246 aanbesteding jeugdzorg
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 9/18/2020
 • 8/3/2020
 • S20/245 flexrooms, locatie voor arbeidsmigranten, Velp
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 8/4/2020
 • 8/31/2020
 • 7/17/2020
 • S20/244 PV panelen op monumenten.
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 8/4/2020
 • 8/17/2020
 • 7/16/2020
 • S20/243 bomenkap in park daalhuizen
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 8/5/2020
 • 8/17/2020
 • 7/16/2020
 • S20/242 aanleg zonnepanelen op of in het dak
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 7/22/2020
 • 8/17/2020
 • 7/16/2020
 • S20/241 lening VvE Naefflat
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 8/17/2020
 • 7/14/2020
 • S20/240 TVDieren en Polysport/Tennis 2000
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 7/27/2020
 • 8/10/2020
 • 7/13/2020
 • S20/238 Hete zomer
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 7/27/2020
 • 8/10/2020
 • 7/13/2020
 • S20/239 5G
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 8/10/2020
 • 7/13/2020
 • S20/237 het pand aan Den Heuvel 32
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 7/27/2020
 • 8/10/2020
 • 7/9/2020
 • S20/236 Petitie deelgebied 5 Velp Zuid
 • Vragen divers
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 7/23/2020
 • 8/7/2020
 • 6/29/2020
 • S20/235 aanpassing voor hervatting muziekonderwijs Bundel en Oase
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 7/1/2020
 • 7/20/2020
 • 6/26/2020
 • ScS20/234 raadsmemo 'Informeren over de aanbesteding lokale maatwerkvoorzieningen Jeugd'
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 6/30/2020
 • 7/9/2020
 • 6/25/2020
 • S20/233 Afvalstoffenhoffing
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 6/30/2020
 • 6/30/2020
 • 6/23/2020
 • S20/231 Jeugdzorg in Rheden
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 7/1/2020
 • 7/17/2020
 • 6/22/2020
 • S20/230 Jaarstukken 2019 (20.40)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/22/2020
 • S20/232 beïnvloedbare budgetten en vervroegen oriënterende avond rondom bezuinigingen sociaal domein
 • Vragen divers
 • Martinique Visser (VVD)
 • 6/30/2020
 • 6/20/2020
 • S20/229 Kadernota Velp tussen Broek en Water (20.32)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 6/23/2020
 • 6/23/2020
 • 6/16/2020
 • S20/227 eikenprocessierups
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 6/23/2020
 • 7/14/2020
 • 6/15/2020
 • S20/225 huishoudelijke hulp
 • Vragen divers
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 7/23/2020
 • 7/13/2020
 • 6/15/2020
 • S20/226 Tennispark Dieren
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 7/9/2020
 • 7/13/2020
 • 6/15/2020
 • S20/221 Zomernota en Kadernota
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/23/2020
 • 6/16/2020
 • 6/15/2020
 • S20/224 kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 7/14/2020
 • 7/13/2020
 • 6/14/2020
 • S20/222 overlast binnen gemeente Rheden
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 6/19/2020
 • 7/13/2020
 • 6/14/2020
 • S20/223 Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2020, MJPB 2020-2024 en Ontwikkelperspectief De Connectie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 6/17/2020
 • 6/29/2020
 • 6/11/2020
 • S20/220 vervolg vragen Woningbouw Sophiastraat/IJsselstraat Velp
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/18/2020
 • 7/2/2020
 • 6/8/2020
 • S20/119 Verklaring van geen bedenkingen Waterstraat te Velp, raadsvoorstel 20.33 Vervolgvragen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/11/2020
 • 6/24/2020
 • 6/5/2020
 • S20/118 Vragen VVD over zittingen cie.Bezwaarschriften
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/8/2020
 • 6/19/2020
 • 6/4/2020
 • S20/117 Vervolgvragen CDA over RES
 • Vragen divers
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 7/6/2020
 • 6/29/2020
 • 6/3/2020
 • S20/116 Verklaring van geen bedenkingen Waterstraat
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/8/2020
 • 6/17/2020
 • 6/3/2020
 • S20/115 Woningen hoek Oranjesweg/Groenestraat
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 6/8/2020
 • 6/17/2020
 • 6/2/2020
 • S20/228 Diverse documenten van de Connectie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 6/18/2020
 • 6/2/2020
 • S20/113 Bestrijding mogelijke bosbranden
 • Vragen divers
 • Herman Boesveld (CDA)
 • 6/5/2020
 • 6/16/2020
 • 6/2/2020
 • S20/111 Noodverordening coronamaatregelen en gevolgen voor campingbedrijven
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 6/4/2020
 • 6/16/2020
 • 6/2/2020
 • S20/109 Ontwerpverklaring geen bedenkingen Waterstraat Velp
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/2/2020
 • 6/2/2020
 • 6/2/2020
 • S20/114 Inkoopbeleid gemeente Rheden (20.34)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 6/4/2020
 • 6/4/2020
 • 6/2/2020
 • S20/112 Verkeersveiligheid invoegstrook N348 Dieren Spankeren
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 6/4/2020
 • 6/16/2020
 • 6/2/2020
 • S20/110 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Waterstraat Velp
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 6/2/2020
 • 6/2/2020
 • 5/29/2020
 • S20/108 Vragen VVD over mogelijke realisatie woningbouw Sophiastraat/IJsselstraat
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/9/2020
 • 5/26/2020
 • S20/104 nieuwe wet inburgering
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 6/25/2020
 • 6/23/2020
 • 5/25/2020
 • S20/103 Zienswijze conceptbegroting en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein (20.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • 5/25/2020
 • S20/100 Tennispark Dieren
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 6/5/2020
 • 6/16/2020
 • 5/25/2020
 • S20/102 raadsvoorstel Snelle fietsroute (20.14)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • 5/25/2020
 • S20/99 Herstart Imboslaan (20.17)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 5/27/2020
 • 5/28/2020
 • 5/25/2020
 • S20/98 Memo voor de raad, stand van zaken openbare elektrische oplaadpunten
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 5/26/2020
 • 5/23/2020
 • S20/97 Zienswijze jaarrekening en begroting GO regio Arnhem Nijmegen (20.29)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • 5/23/2020
 • S20/96 Zienswijze begroting MGR Sociaal domein (20.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/25/2020
 • 5/26/2020
 • 5/20/2020
 • S20/95 Verkeersveiligheid bij scholen
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 5/26/2020
 • 6/4/2020
 • 5/20/2020
 • S20/94 Evaluatie pilot smartphones burgklassers
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 6/2/2020
 • 6/4/2020
 • 5/20/2020
 • S20/93 Ontwerp Park Daalhuizen Velp
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020