Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 8/21/2019
 • S19/145 Extreme weersomstandigheden
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 9/4/2019
 • 8/19/2019
 • S19/144 Onveilige situatie zuidelijk wildrooster Lange JUffer
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 9/2/2019
 • 8/19/2019
 • S19/143 Veiligheid Hoge Juffer
 • Vragen divers
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 9/2/2019
 • 8/4/2019
 • S19/141 effectiviteit klimaat adaptatie maatregelen
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 8/27/2019
 • 8/2/2019
 • S19/140 Servicebalie
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 8/7/2019
 • 8/23/2019
 • 7/12/2019
 • S19/139 Vragen VVD over Stichting Onderdak
 • Vragen divers
 • Martinique Visser (VVD)
 • 7/16/2019
 • 8/2/2019
 • 7/9/2019
 • S19/138 Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Constans Pos (GL)
 • 7/30/2019
 • 6/25/2019
 • S19/137 Antwoorden op vragen Jaarstukken 2018
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/25/2019
 • 6/24/2019
 • Antwoorden Zomerrapportage - vergelijking Zomerrapportage en Lenterapportage - antwoord Middachterallee
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 6/24/2019
 • 6/21/2019
 • S19/133 eikenprocessierups
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 6/25/2019
 • 7/5/2019
 • 6/21/2019
 • S19/135 Klimaat adaptatie
 • Vragen divers
 • Erik Roumen (D66)
 • 7/15/2019
 • 6/20/2019
 • S19/130 concept huisvestingsverordening 2020
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 7/1/2019
 • 7/11/2019
 • 6/20/2019
 • S19/131 Global Goals
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 6/25/2019
 • 6/25/2019
 • 6/20/2019
 • S19/132 Planschade bij vastgestelde bestemmingsplannen
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 7/10/2019
 • 7/11/2019
 • 6/18/2019
 • S19/119 Totaaloverzicht antwoorden op vragen diverse partijen jaarrekening
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • S19/136 Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019 (19.35)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 6/24/2019
 • 6/24/2019
 • 6/17/2019
 • S19/127 Grondstoffenvisie (19.39)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tanco Frijlink (CDA)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/17/2019
 • S19/129 Milieu Prestatie Gebouwen
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 7/1/2019
 • 6/17/2019
 • S19/121 Jaarrekening en conceptbegroting De Connectie (19.35)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tanco Frijlink (CDA)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/17/2019
 • S19/118 Uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 6/19/2019
 • 7/1/2019
 • 6/16/2019
 • S 19/122 welstandsbeleid zonnepanelen (19.29)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/16/2019
 • S19/128 Grondstoffenvisie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/16/2019
 • S19/126 Versterking Regionale Samenwerking
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 6/17/2019
 • 6/18/2019
 • 6/16/2019
 • S19/109 Zomerrapportage
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/16/2019
 • S19/125 Financiële stukken Presikhaaf Bedrijven (19.34)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/16/2019
 • S19/123 welstandsbeleid zonnepanelen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 8/19/2019
 • 7/12/2019
 • 6/16/2019
 • S19/124 Begroting ODRA (19.38)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 6/17/2019
 • 6/25/2019
 • 6/16/2019
 • S19/120 Bestemmingsplan Biljoen (19.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/14/2019
 • S19/116 B&Wbesluit Convenant vroegsignalering schulden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/14/2019
 • S19/117 Omgewaaide bomen na tornado in dorp Rheden
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 6/18/2019
 • 6/28/2019
 • 6/14/2019
 • S19/115 Jaarrekening 2018 De Connectie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Peter van den Hazel (GL)
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • 6/7/2019
 • S19/114 Afsluiting Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 6/28/2019
 • 7/5/2019
 • 6/6/2019
 • S19/113 Memo fietspad Weerdsedijk De Steeg
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 6/19/2019
 • 6/18/2019
 • 6/3/2019
 • S19/108 Vragen PvdA over Kinderarmoede
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 6/4/2019
 • 6/17/2019
 • 6/3/2019
 • S19/107 Vragen GPR/B over Wifitracking
 • Vragen divers
 • Thomas Eskes (GPR/B)
 • 6/5/2019
 • 6/17/2019
 • 6/3/2019
 • S19/111 Verbetering grondstoffeninzameling
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 6/6/2019
 • 5/29/2019
 • S1/103 Kadernota
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/11/2019
 • 5/28/2019
 • S19/112 Transformatieplan 2.0 & ombuigingen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 6/6/2019
 • 5/28/2019
 • S19/106 Vervolgvragen verkeerssituatie bij Ellecom en dopsschouw Ellecom
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 6/27/2019
 • 6/11/2019
 • 5/27/2019
 • S19/105 Monitor sociaal domein
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 6/17/2019
 • 6/10/2019
 • 5/24/2019
 • S19/104 aanvullende vragen over toezending van stukken
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 6/7/2019
 • 6/7/2019
 • 5/22/2019
 • S19/103 Transformatieplan & Ombuigingen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 5/27/2019
 • 5/22/2019
 • S19/103 Antwoorden op vragen Kadernota 2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 5/27/2019
 • 5/19/2019
 • S19/102 Spelender-wijs
 • Cultuurnota 2019-2026 (19.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Martinique Visser (VVD)
 • 5/21/2019
 • 5/21/2019
 • 5/16/2019
 • S19/100 Toezending van stukken
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/20/2019
 • 5/31/2019
 • 5/16/2019
 • S19/99 Lenterapportage 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 5/28/2019
 • 5/21/2019
 • 5/16/2019
 • S19/101 De Posbank Cross Duathlon
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 5/28/2019
 • 5/31/2019
 • 5/15/2019
 • S19/97 Spelender-wijs
 • Cultuurnota 2019-2026 (19.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 5/16/2019
 • 5/21/2019
 • 5/15/2019
 • S19/98 Afschaffen betaald parkeren Velp (19.25)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 5/20/2019
 • 5/21/2019
 • 5/14/2019
 • MGR SD (19.28)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019