Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 12/12/2019
 • S19/242 De Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden (19.70)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 12/17/2019
 • 12/12/2019
 • S19/243 Paddenschermen
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 12/12/2019
 • 1/2/2020
 • 12/11/2019
 • S19/240 De Verordening watertoeristenbelasting Rheden (19.64)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Constans Pos (GL)
 • 12/17/2019
 • 12/11/2019
 • S19/239 Eenmalige maatwerklening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/17/2019
 • 12/10/2019
 • S19/237 Tennisvereniging Dieren
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 1/1/2020
 • 12/10/2019
 • S19/236 begrotingswijziging van Veilig Thuis 2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 12/10/2019
 • 12/10/2019
 • S19/241 antwoorden over de factsheets actuele RO-ontwikkelingen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 12/12/2019
 • 12/10/2019
 • S19/238 Eenmalige maatwerklening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Arjan Bosveld (GPR/B)
 • 12/17/2019
 • 12/9/2019
 • S19/235 de invoering van de Wvggz door de VGGM.
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 12/9/2019
 • 12/4/2019
 • S19/234 Hulpmiddelen via de WMO
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 12/4/2019
 • 12/2/2019
 • S19/230 eenmalige maatwerk-lening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 12/2/2019
 • S19/231 Legesverordening Rheden (19.69)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 12/2/2019
 • S19/233 Schuldsanering/ Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 12/23/2019
 • 12/2/2019
 • S19/229 Laagvliegen
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 12/6/2019
 • 12/23/2019
 • 12/2/2019
 • S19/232 Bestemmingsplan Velp, Biljoen 6/Overhagen (vestiging tuincentrum) (19.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 11/30/2019
 • S19/228 De Verordening hondenbelasting Rheden (19.60)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 11/29/2019
 • S19/227 Inkoopstrategie voor zorgverlening
 • Vragen divers
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 12/11/2019
 • 12/16/2019
 • 11/25/2019
 • S19/225 Huisvestingsverordening Rheden 2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Constans Pos (GL)
 • 11/25/2019
 • 11/26/2019
 • 11/25/2019
 • S19/226 Minnelijke schikking schadestaatprocedure Riverstone
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 11/26/2019
 • 11/26/2019
 • 11/24/2019
 • S19/224 Regionale voorbereidingen doordecentralisatie Wmo beschermd wonen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 11/26/2019
 • 11/26/2019
 • 11/19/2019
 • S19/223 lening Naeff flat
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/3/2019
 • 12/11/2019
 • 11/16/2019
 • S19/222 Capaciteit parkeergarage station Dieren
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 11/22/2019
 • 12/10/2019
 • 11/14/2019
 • S19/221 Beantwoording vragen m.b.t. de Huisvestingsverordening tijdens Voorbereidende Raadsvergadering 5 november 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 11/14/2019
 • 11/14/2019
 • 11/11/2019
 • S19/220 Aanvullende vragen Huisvestingsverordening Rheden 2020 (19.57)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 11/12/2019
 • 11/18/2019
 • 11/8/2019
 • S19/219 vertrek van buurtvereniging Stenfert
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 11/19/2019
 • 12/3/2019
 • 11/8/2019
 • S19/217 regionale huisvestingsverordening
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 11/12/2019
 • 11/22/2019
 • 11/8/2019
 • S19/218 Programmabegroting
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 11/12/2019
 • 11/11/2019
 • 11/4/2019
 • S19/216 Huisvestingsverordening Rheden 2020 (19.57)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 11/11/2019
 • 11/5/2019
 • 10/31/2019
 • S19/215 Startnotitie Velp tussen Broek en Water
 • Vragen divers
 • Harry Brouwer (VVD)
 • 11/26/2019
 • 11/21/2019
 • 10/30/2019
 • S19/213 Spookjongeren
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 11/29/2019
 • 11/20/2019
 • 10/30/2019
 • S19/214 Syri, Algoritmisch de orde verstoren
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 11/14/2019
 • 11/20/2019
 • 10/22/2019
 • S19/211 Wildrooster Lange Juffer
 • Vragen divers
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 11/1/2019
 • 11/13/2019
 • 10/16/2019
 • S19/210 Begroting 2020 en voorgestelde bezuinigingsmaatregelen - 2e ronde
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • 10/13/2019
 • S19/209 Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 10/15/2019
 • 10/25/2019
 • 10/10/2019
 • S19/207 Vuurwerk (vragen voorbereidende vergadering, 8-10-19)
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 10/10/2019
 • 10/10/2019
 • S19/208 Landschappelijk groen erfgoed irt Omgevingsvisie Buitengebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Anne Jansen (GL)
 • 10/16/2019
 • 10/21/2019
 • 10/8/2019
 • S19/205 Begroting 2020 en voorgestelde bezuinigingsmaatregelen - 1e ronde
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 10/18/2019
 • 10/18/2019
 • 10/8/2019
 • S19/206 Omgevingsvisie Buitengebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/15/2019
 • 10/23/2019
 • 10/8/2019
 • S19/212 Controleprotocol 2019 (19.51), Mondelinge vraag voorbereidende vergadering 8 oktober
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 10/29/2019
 • 10/7/2019
 • S19/202 Aansluiting werkgeversvereniging VNG niet-gemeenten door ODRA (19.55)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/7/2019
 • S19/204 Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/7/2019
 • S19/203 Verordening Adviesraad sociaal domein (19.54)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/200 Omgevingsvisie Buitengebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/199 Controleprotocol 2019 (19.51)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/201 Startnotitie Velp tussen Broek en Water: de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein e.o. (19.52)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/198 Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/1/2019
 • S19/197 Regionale Huisvestingsverordening
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 10/1/2019
 • 10/22/2019
 • 9/30/2019
 • S19/194 extra budgetten Jeugdzorg
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 10/2/2019
 • 10/21/2019
 • 9/30/2019
 • S19/196 Veiligheidshuis jaarstukken
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 12/3/2019
 • 10/21/2019
 • 9/30/2019
 • S19/195 Zorgpolis voor minima
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 10/7/2019
 • 10/21/2019