Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 10/16/2019
 • S19/210 Begroting 2020 en voorgestelde bezuinigingsmaatregelen - 2e ronde
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 11/11/2019
 • 10/13/2019
 • S19/209 Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 10/15/2019
 • 10/25/2019
 • 10/10/2019
 • S19/207 Vuurwerk (vragen voorbereidende vergadering, 8-10-19)
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 10/10/2019
 • 10/10/2019
 • S19/208 Landschappelijk groen erfgoed irt Omgevingsvisie Buitengebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Anne Jansen (GL)
 • 10/16/2019
 • 10/21/2019
 • 10/8/2019
 • S19/205 Begroting 2020 en voorgestelde bezuinigingsmaatregelen - 1e ronde
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 10/18/2019
 • 10/18/2019
 • 10/8/2019
 • S19/206 Omgevingsvisie Buitengebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/15/2019
 • 10/23/2019
 • 10/7/2019
 • S19/202 Aansluiting werkgeversvereniging VNG niet-gemeenten door ODRA (19.55)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/7/2019
 • S19/204 Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/7/2019
 • S19/203 Verordening Adviesraad sociaal domein (19.54)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/200 Omgevingsvisie Buitengebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/199 Controleprotocol 2019 (19.51)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Bert de Lange (CDA)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/201 Startnotitie Velp tussen Broek en Water: de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein e.o. (19.52)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/6/2019
 • S19/198 Omgevingsvisie Buitengebied (19.53)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • 10/1/2019
 • S19/197 Regionale Huisvestingsverordening
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 10/1/2019
 • 10/22/2019
 • 9/30/2019
 • S19/194 extra budgetten Jeugdzorg
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 10/2/2019
 • 10/21/2019
 • 9/30/2019
 • S19/196 Veiligheidshuis jaarstukken
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 10/21/2019
 • 9/30/2019
 • S19/195 Zorgpolis voor minima
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 10/7/2019
 • 10/21/2019
 • 9/24/2019
 • S19/192 rondom toezeggingen aangehouden motie Klare Taal
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 10/14/2019
 • 10/15/2019
 • 9/24/2019
 • S19/193 natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 10/15/2019
 • 9/23/2019
 • S19/191 Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 9/24/2019
 • 9/22/2019
 • S19/190 Fietspad Weerdsdijk
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 9/24/2019
 • 9/24/2019
 • 9/20/2019
 • S19/169 Houtstook
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 9/30/2019
 • 10/4/2019
 • 9/16/2019
 • S19/168 Aanvullende vragen aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) (19.46)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jorine Dirks (SP)
 • 9/23/2019
 • 9/23/2019
 • 9/13/2019
 • S19/166 Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) (19.46)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jorine Dirks (SP)
 • 9/23/2019
 • 9/23/2019
 • 9/13/2019
 • S19/167 De Plusbus
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • 9/10/2019
 • S19/163 Startnotitie Woonvisie 2020- 2026 (19.45)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 9/23/2019
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • S19/164 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 9/19/2019
 • 10/2/2019
 • 9/10/2019
 • S19/165 Beoordeling Wmo verzoeken
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 9/30/2019
 • 10/2/2019
 • 9/9/2019
 • S19/162 overlast gebied Kerkallee- Noordelijke parallelweg Velp
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 9/30/2019
 • 9/9/2019
 • S19/161 extreme weersomstandigheden (vervolg vragen)
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 9/19/2019
 • 9/30/2019
 • 9/8/2019
 • S19/156 Lidmaatschap Cooperatie WeHelpen (19.44)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 9/19/2019
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/159 Lidmaatschap Cooperatie WeHelpen (19.44)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 9/19/2019
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/155 Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) (19.46)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 9/9/2019
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/157 Vaststelling richtlijnen bij agressie tegen raadsleden en raadsvolgers (19.47)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/154 overlast panden voor kamerverhuur
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 9/24/2019
 • 9/30/2019
 • 9/8/2019
 • S19/153 Aanwijzing accountant (19.48)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 9/9/2019
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/160 Startnotitie Woonvisie 2020- 2026 (19.45)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/158 Verordening Commissie bezwaarschriften (19.43)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 9/9/2019
 • 9/8/2019
 • S19/152 Startnotitie Woonvisie 2020- 2026 (19.45)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • 9/8/2019
 • S19/151 Verordening Commissie bezwaarschriften (19.43)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 9/9/2019
 • 9/10/2019
 • 9/6/2019
 • S19/149 Bestrijding Japanse duizendknoop
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 9/20/2019
 • 9/6/2019
 • S19/150 Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) (19.46),
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 9/9/2019
 • 9/10/2019
 • 8/28/2019
 • S19/146 WW gerechtigden
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 9/17/2019
 • 9/18/2019
 • 8/28/2019
 • S19/148 Oude steenfabriek nabij Velp
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 9/18/2019
 • 9/18/2019
 • 8/28/2019
 • S19/147 Processierups
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 9/4/2019
 • 9/11/2019
 • 8/21/2019
 • S19/145 Extreme weersomstandigheden
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 9/5/2019
 • 9/4/2019
 • 8/19/2019
 • S19/144 Onveilige situatie zuidelijk wildrooster Lange JUffer
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 9/25/2019
 • 9/2/2019
 • 8/19/2019
 • S19/143 Veiligheid Hoge Juffer
 • Vragen divers
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 9/9/2019
 • 9/2/2019
 • 8/4/2019
 • S19/141 effectiviteit klimaat adaptatie maatregelen
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 8/23/2019
 • 8/27/2019
 • 8/2/2019
 • S19/140 Servicebalie
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 8/7/2019
 • 8/23/2019