Vergaderkalender

Amendementen

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelStatusPortefeuillehouder
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Parkeerplaatsen niet definitief afsluiten
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Verbinding met de dorpen
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/14/2021
 • Burgerberaad G1000 Rheden
 • Gebiedsvisies na Burgerberaad
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 12/14/2021
 • Rapport Rekenkamercommissie 'In stelling voor de nieuwe jeugdwet'
 • Amendement 'Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie 'In stelling voor de nieuwe jeugdwet' overnemen op de LTA van de gemeente Rheden
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 12/14/2021
 • Burgerberaad G1000 Rheden
 • Geeft burgers de ruimte
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Afschaffen deel van de hondenbelasting
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Ondersteuning van middeninkomens op de woningmarkt
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 10/19/2021
 • Keuze uit scenario's Masterplan Veluwezoom
 • Scenario D, een goed alternatief!
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 9/28/2021
 • 1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 De Connectie
 • Pas op de plaats
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 9/28/2021
 • Startnotitie economische visie 2022-2025
 • Groene ontwikkeling is het meest economisch
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 6/29/2021
 • Kadernotitie herstart Imboslaan
 • Tijd voor bezinning
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 6/9/2021
 • Beleidskader E&L en beleidskader SEO
 • Energietransitie
 • voorkom onnodige schade
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/25/2021
 • Zienswijze conceptbegroting en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein
 • ‘Terughoudend bij aanleggen bestemmings- en algemene reser-ves bij gemeenschappelijk regelingen’
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 1/26/2021
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Goede inventarisatie, betere evaluatie
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Best passende gemeentehuis met zo min mogelijk publiek geld
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Duidelijke kaders
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • RiQQ verbindt, verwondert en stimuleert
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Sociale basis staat naast de inwoner
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Een keer gratis grofvuil laten ophalen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • Bouwen naar behoefte
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 9/8/2020
 • voorlopig conceptbod Regionale Energie Strategie
 • Balans opwek in RES
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/30/2020
 • Kadernota (20.37)
 • Amendement Rheden Financieel Stabiel: Nu doorzetten
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/30/2020
 • Zomerrapportage 2020 (20.38)
 • Amendement - concept - "Zomernota 2020 - financieel en volledig"
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Fietspad wijk Imboslaan
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 5/28/2020
 • Rapport Rekenkamercommissie Programmabegroting
 • Aan de slag met het advies van de rekenkamercommissie
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Natuurinclusief bouwen aan de Imboslaan
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Hogere score duurzaamheid Imbos
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 4/21/2020
 • Beheernota Openbare Ruimte
 • Grenzen aangeven
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 4/21/2020
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Betrek de bewoners bij het beheer van de openbare ruimte
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Verkeerseducatie
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Buitenspelen dichtbij huis
 • Aangehouden
 • Dorus Klomberg
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Riqq naar nul
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Algemene Beschouwingen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 10/29/2019
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Amendement 'Goed onderzoek, goed plan'
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 9/24/2019
 • Startnotitie Woonvisie 2020-2026
 • Amendement 'Startnotitie Woonvisie Beleid doelgroepen in Woonvisie'
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 6/25/2019
 • Jaarstukken 2018
 • Aanpassen ratio weerstandsvermogen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/11/2019
 • Herijking Transformatieplan & Ombuigingen
 • Transformatieplan 2.0
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 5/21/2019
 • Afschaffen betaald parkeren Velp (19.25)
 • Amendement 'Afschaffen betaald parkeren per 1-1-2020'
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 3/26/2019
 • Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • Amendement 'Op weg naar een representatieve Adviesraad sociaal domein'
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 3/26/2019
 • Integrale veiligheid/ondermijning (19.11)
 • Amendement 'Implementatie applicatie Meld een Vermoeden zonder anonimiteit'
 • Aangenomen
 • Carol van Eert
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Duurzaam Erfgoed
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Een actievere cultuurparticipatie
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 9/25/2018
 • Jaarrekening, gewijzigde begroting Presikhaaf bedrijven (18.54)
 • Oog voor Kwetsbare werknemers
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 9/25/2018
 • Het nieuwe Zwembad Velp (18.56)
 • Het nieuwe zwembad gemeente Rheden
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 6/28/2018
 • ODRA jaarstukken 2017 en begroting 2019 (18.32)
 • Managen Verwachtingen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/14/2018
 • Ontwerpbegroting BVO DRAN (18.33) agendapunt 4
 • Pas op de Plaats
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/19/2017
 • Schouwburgzaal Theothorne Dieren
 • Geef de cultuursector helderheid
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Beperken van de verhoging tarieven afvalstoffenheffing
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Extra stappen in klimaatbeleid
 • voor en door de inwoner
 • Nicole Olland
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Veiligheid voorbereid in een veranderend klimaat
 • Aangenomen
 • Nicole Olland