Vergaderkalender

Amendementen

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelStatusPortefeuillehouder
 • 9/24/2019
 • Startnotitie Woonvisie 2020-2026
 • Amendement 'Startnotitie Woonvisie Beleid doelgroepen in Woonvisie'
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 6/25/2019
 • Jaarstukken 2018
 • Aanpassen ratio weerstandsvermogen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/11/2019
 • Herijking Transformatieplan & Ombuigingen
 • Transformatieplan 2.0
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 5/21/2019
 • Afschaffen betaald parkeren Velp (19.25)
 • Amendement 'Afschaffen betaald parkeren per 1-1-2020'
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 3/26/2019
 • Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • Amendement 'Op weg naar een representatieve Adviesraad sociaal domein'
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 3/26/2019
 • Integrale veiligheid/ondermijning (19.11)
 • Amendement 'Implementatie applicatie Meld een Vermoeden zonder anonimiteit'
 • Aangenomen
 • Carol van Eert
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Duurzaam Erfgoed
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Een actievere cultuurparticipatie
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 9/25/2018
 • Het nieuwe Zwembad Velp (18.56)
 • Het nieuwe zwembad gemeente Rheden
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 9/25/2018
 • Jaarrekening, gewijzigde begroting Presikhaaf bedrijven (18.54)
 • Oog voor Kwetsbare werknemers
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 6/28/2018
 • ODRA jaarstukken 2017 en begroting 2019 (18.32)
 • Managen Verwachtingen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/14/2018
 • Ontwerpbegroting BVO DRAN (18.33) agendapunt 4
 • Pas op de Plaats
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/19/2017
 • Schouwburgzaal Theothorne Dieren
 • Geef de cultuursector helderheid
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Beperken van de verhoging tarieven afvalstoffenheffing
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Extra stappen in klimaatbeleid
 • voor en door de inwoner
 • Nicole Olland
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Toezicht op camera's
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Veiligheid voorbereid in een veranderend klimaat
 • Aangenomen
 • Nicole Olland
 • 5/30/2017
 • Integraal Alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 (17.44)
 • Een streep door het blowverbod
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 3/28/2017
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal
 • Onafhankelijk evalueren Adviesraad Sociaal Domein
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 3/28/2017
 • Uitvoering Wsw in samenhang uitvoering Participatiewet
 • Toetsingskader en frictiekosten
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 1/25/2017
 • Zienswijze raad over oprichting Stichting Veilig thuis
 • Onafhankelijk toezicht op Stichting Veilig Thuis
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 1/25/2017
 • Zienswijze raad over oprichting Stichting Veilig Thuis
 • Duidelijke communicatie
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 11/8/2016
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Streven naar integer en transparant bestuur
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 11/8/2016
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Openluchtzwembad langer open
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 11/8/2016
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Onderhoud openbare ruime op niveau
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 7/12/2016
 • Voorjaarsnota 2016
 • Stevig fundament onder renovatie gemeentelijke gebouwen
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 7/12/2016
 • Voorjaarsnota 2016
 • Stap voor stap naar overheidsparticipatie
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 6/28/2016
 • Jaarrekening 2015 Presikhaaf Bedrijven (16.41)
 • Koersvast en duidelijke communicatie
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 6/28/2016
 • 'De Rhedense klimaataanpak 2016-2020' (16.43)
 • Klimaatbeleid...uitvoering in twee stappen
 • Aangenomen
 • Nicole Olland
 • 5/31/2016
 • Oprichting modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal domein
 • 'Heldere kaders voor regionale samenwerking'
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 5/31/2016
 • Grondstoffenbeheer - Uitwerking mogelijke scenario's
 • Uitbreiding scenario's
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 4/19/2016
 • Startnotitie Circulaire Economie (16.23)
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 4/19/2016
 • Startnotitie Circulaire Economie (16.23)
 • Communicatie met inwoners, bedrijven en organisaties
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 3/22/2016
 • Agendapunt 5
 • Amendement "Ja tenzij"
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 2/23/2016
 • Zwembadontwikkeling Velp: Voorkeurslocatie (16.13)
 • Zwemmen in een gezonde financiële omgeving
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 1/26/2016
 • Kaderstellende startnotitie klimaatbeleid (16.01)
 • Titel bij inhoud
 • Aangenomen
 • Nicole Olland
 • 1/26/2016
 • ‘Samen werken aan schulden’ 2016-2019 (16.06)
 • Moratorium
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 12/15/2015
 • Wijziging APV (15.107)
 • Afdalen kan op Snippendaalseweg
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 11/24/2015
 • Bestuursrapportage 2015 (15.100)
 • Eerst beleid daarna budget
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 11/24/2015
 • Procesvoorstel Grondstoffenbeheer (15.98)
 • Op weg naar een geaccepteerd grondstoffenbeleid
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 11/3/2015
 • Programmabegroting 2016 (15.94)
 • Ondersteunen van maatschappelijke en vrijwilligers organisaties of individuen bij integratie vluchtelingen en statushouders in de gemeente Rheden
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 11/3/2015
 • Programmabegroting 2016 (15.94)
 • In 2016 wordt het privacy handvest gehanteerd
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 11/3/2015
 • Programmabegroting 2016 (15.94)
 • Groene Vallei wordt niet vergeten
 • Aangenomen
 • Nicole Olland
 • 11/3/2015
 • Programmabegroting 2016 (15.94)
 • Gemeentewinkel
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers