Vergaderkalender

Amendementen

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelStatusPortefeuillehouder
 • 4/25/2023
 • Naamgeving weg voor nieuw aan te leggen hofje achter het perceel Oversteeg 45 in De Steeg (23.20)
 • Meer evenwicht in straatnamen
 • Aangenomen
 • Carol van Eert
 • 3/28/2023
 • Koersdocument sociaal domein
 • Integrale wijkaanpak voor alle wijken
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 3/28/2023
 • Rekenkamerrapport effectiviteit rekenkameronderzoeken
 • Van aanbevelingen naar samen verder
 • Dorus Klomberg
 • 11/29/2022
 • Zienswijze afsluiting Doesburgsedijk
 • Wensen en bedenkingen bij collegebesluit Doesburgsedijk
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/29/2022
 • Inventarisatie Omgevingsvisie Rheden
 • Inventarisatie omgevingsvisie - nadere duiding
 • Aangenomen
 • Paul Hofman
 • 11/29/2022
 • Adviesrecht
 • Adviesrecht afgestemd op onze ambities
 • Aangenomen
 • Paul Hofman
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Red 't Sprengenhus
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/1/2022
 • Bestemmingsplan Laag Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie)
 • Consequente teksten
 • Aangenomen
 • Paul Hofman
 • 11/1/2022
 • Bestemmingsplan Laag-Soeren, Eerbeekseweg nabij nummer 8
 • Consequente teksten
 • Aangenomen
 • Paul Hofman
 • 9/27/2022
 • Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Rheden
 • Goed regelen
 • Aangenomen
 • Carol van Eert
 • 6/28/2022
 • Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom
 • Cameratoezicht geen onderdeel van Uitvoeringsprogramma
 • Aangenomen
 • Paul Hofman
 • 6/28/2022
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Duur regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
 • Aangenomen
 • Carol van Eert
 • 6/28/2022
 • Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom
 • Uitbreiding Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom
 • Aangenomen
 • Paul Hofman
 • 5/31/2022
 • Verbetermaatregelen n.a.v. toezichtverslag Informatiebeheer 2020-2021
 • Maatregelen in vervolg op toezichtverslag Informatiebeheer Gemeente Rheden 2020-2021
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/31/2022
 • Startnotitie actualisatie Watertakenplan 2023-2027
 • Startnotitie actualisatie Watertakenplan Olburgen 2023-2027
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/31/2022
 • Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdhulp
 • Verbetering Wmo en Jeugdzorg
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Verbinding met de dorpen
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Parkeerplaatsen niet definitief afsluiten
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/14/2021
 • Rapport Rekenkamercommissie 'In stelling voor de nieuwe jeugdwet'
 • Amendement 'Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie 'In stelling voor de nieuwe jeugdwet' overnemen op de LTA van de gemeente Rheden
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 12/14/2021
 • Burgerberaad G1000 Rheden
 • Gebiedsvisies na Burgerberaad
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 12/14/2021
 • Burgerberaad G1000 Rheden
 • Geeft burgers de ruimte
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Afschaffen deel van de hondenbelasting
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Ondersteuning van middeninkomens op de woningmarkt
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 10/19/2021
 • Keuze uit scenario's Masterplan Veluwezoom
 • Scenario D, een goed alternatief!
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 9/28/2021
 • 1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 De Connectie
 • Pas op de plaats
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 9/28/2021
 • Startnotitie economische visie 2022-2025
 • Groene ontwikkeling is het meest economisch
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 6/29/2021
 • Kadernotitie herstart Imboslaan
 • Tijd voor bezinning
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 6/9/2021
 • Beleidskader E&L en beleidskader SEO
 • Energietransitie
 • voorkom onnodige schade
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/25/2021
 • Zienswijze conceptbegroting en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein
 • ‘Terughoudend bij aanleggen bestemmings- en algemene reser-ves bij gemeenschappelijk regelingen’
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 1/26/2021
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Goede inventarisatie, betere evaluatie
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Duidelijke kaders
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Best passende gemeentehuis met zo min mogelijk publiek geld
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • RiQQ verbindt, verwondert en stimuleert
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Sociale basis staat naast de inwoner
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Een keer gratis grofvuil laten ophalen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • Bouwen naar behoefte
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 9/8/2020
 • voorlopig conceptbod Regionale Energie Strategie
 • Balans opwek in RES
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/30/2020
 • Kadernota (20.37)
 • Amendement Rheden Financieel Stabiel: Nu doorzetten
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/30/2020
 • Zomerrapportage 2020 (20.38)
 • Amendement - concept - "Zomernota 2020 - financieel en volledig"
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Fietspad wijk Imboslaan
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 5/28/2020
 • Rapport Rekenkamercommissie Programmabegroting
 • Aan de slag met het advies van de rekenkamercommissie
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Hogere score duurzaamheid Imbos
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Natuurinclusief bouwen aan de Imboslaan
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 4/21/2020
 • Beheernota Openbare Ruimte
 • Grenzen aangeven
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 4/21/2020
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Betrek de bewoners bij het beheer van de openbare ruimte
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Buitenspelen dichtbij huis
 • Aangehouden
 • Dorus Klomberg
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Verkeerseducatie
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Algemene Beschouwingen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Riqq naar nul
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 10/29/2019
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Amendement 'Goed onderzoek, goed plan'
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp