Vergaderkalender

Moties

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumAfgedaanDatum afdoening
 • 4/25/2023
 • Van Oud naar Nieuw 2.0
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 9/30/2023
 • 4/25/2023
 • Woonwagenbeleid 2023-2028 Gemeente Rheden (23.21)
 • Onderzoek de mogelijkheden
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 3/28/2023
 • Oproep tot voortschrijdend inzicht Megastal Ellecom
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 5/16/2023
 • 3/28/2023
 • Van oud naar Nieuw 2.0
 • Carol van Eert
 • Aangehouden
 • 2/28/2023
 • Motie vreemd aan de orde 'Volwaardig ziekenhuis Velp'
 • Volwaardig ziekenhuis Zutphen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 4/3/2023
 • 1/31/2023
 • Motie vreemd aan de orde "Van oud naar nieuw"
 • Van oud naar nieuw
 • Carol van Eert
 • Aangehouden
 • 12/20/2022
 • RES - planMER - zienswijze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
 • Gedegen afweging en kader
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 12/20/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Privaat laden op openbaar terrein in de etalage'
 • Privaat laden op openbaar terrein in de etalage.
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/20/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Scope Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen Compleet'
 • Scope Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen Compleet.
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 1/24/2023
 • 12/20/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'De Rhedense kanjer weer in beeld'
 • De Rhedense kanjer weer in beeld
 • Ronald ter Hoeven
 • Aangenomen
 • 2/28/2023
 • 3/8/2023
 • 11/29/2022
 • Visie laadinfrastructuur gemeente Rheden
 • Stimuleren e-vervoer in relatie tot toerisme
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/30/2023
 • 11/29/2022
 • Bespreking Burgerakkoord
 • Uitkomsten burgerberaad
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 2/28/2023
 • 2/28/2023
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Motie Project de wachtverzachter
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 3/31/2023
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Motie De brug tussen bijstand en werk, op weg naar waarderende participatie
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/30/2023
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Motie Help (sport) verenigingen de winter door
 • Ronald ter Hoeven
 • Aangenomen
 • 12/20/2022
 • 1/5/2023
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Energietoeslag voor studenten
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/31/2022
 • 12/20/2022
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Vergaderstructuur van deze tijd
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Motie een ontbijt voor ieder kind
 • Ronald ter Hoeven
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • 11/8/2022
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Motie Betaalbare koopwoningen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Woonwijk leefbaar, ruimte voor bedrijven'
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Woonwijk leefbaar, ruimte voor bedrijven'
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 1/31/2023
 • 2/8/2023
 • 9/27/2022
 • Budget actualisatie project Gemeentehuis
 • Van uitstel komt geen afstel
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 1/1/2023
 • 9/27/2022
 • Budget actualisatie project gemeentehuis
 • Circulair en duurzaam gemeentehuis vraagt om een andere financiële benadering
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag Dynamische uitvoering en opstelling
 • Dynamische uitvoering en opstelling
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 8/1/2022
 • 7/25/2022
 • 7/5/2022
 • Kadernota 2023
 • Opbouw begroting
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • 7/5/2022
 • Zomerrapportage 2022
 • Bezint eer ge begint
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 10/1/2022
 • 7/5/2022
 • Kadernota 2023
 • Achteraf vaststellen resultaatbestemming
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/5/2022
 • Kadernota 2023
 • Voorkom afschaling Openbaar Vervoer in 2023
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • 7/5/2022
 • Kadernota 2023
 • Fysiek en sociaal domein hand in hand met de Fixbrigade
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 3/1/2023
 • 6/28/2022
 • Biodiversiteitsplan
 • evaluatie afschaffen kapvergunning
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 1/1/2023
 • 6/28/2022
 • Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom
 • Verkeersveiligheid omliggende wijken en dorpen Nationaal Park Veluwezoom
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 1/1/2023
 • 6/28/2022
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Waarborg positie raad in Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 1/16/2023
 • 6/28/2022
 • Biodiversiteitsplan
 • 3 30 300-vuistregel voor stedelïjk groen
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 1/1/2023
 • 6/28/2022
 • Masterplan en uitvoeringsprogramma Veluwezoom
 • Onderbouwing naamswijziging station Rheden
 • Paul Hofman
 • Aangenomen
 • 12/1/2022
 • 5/31/2022
 • n.v.t.
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Burgerberaad'
 • Aangenomen
 • 4/26/2022
 • Vaststelling bp Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40
 • Wonen op nummer 20
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 7/1/2022
 • 4/26/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • De jeugd heeft de toekomst - Jeugdraad of jongerenpanel
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 1/1/2023
 • 3/15/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers, sport en cultuur
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 5/1/2022
 • 3/15/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Bewonersparticipatie N785
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/1/2022
 • 6/22/2022
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Gebiedstafel voor Posbank Veluwezoom
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom (22.08)
 • Gebiedstafel voor Posbank Rheden
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom (22.08)
 • Nachtafsluiting Nationaal Park
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Nachtafsluiting Nationaal Park Veluwezoom
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 6/30/2022
 • 12/14/2021
 • Scenario's Masterplan Veluwezoom (agendapunt 4 raadsvergadering 19 oktober 2021)
 • Los, sociaal en betrouwbaar
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/14/2021
 • Burgerberaad G1000 Rheden
 • Aan de slag met burgerparticipatie
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Visie op toerisme
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Motie over de kostendelersnorm
 • Gea Hofstede
 • Aangehouden
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Informatiebehoefte Raad in P&C documentenInformatiebehoefte Raad in P&C documenten
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 3/31/2022
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Urgentie voor Klimaatbeleid
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Urgentie voor Klimaatbeleid
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/30/2022