Vergaderkalender

Moties

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumDatum afdoening
 • 4/26/2022
 • Vaststelling bp Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40
 • Wonen op nummer 20
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 7/1/2022
 • 4/26/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • De jeugd heeft de toekomst - Jeugdraad of jongerenpanel
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 1/1/2023
 • 3/15/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Bewonersparticipatie N785
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/1/2022
 • 3/15/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers, sport en cultuur
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 5/1/2022
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom (22.08)
 • Gebiedstafel voor Posbank Rheden
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom (22.08)
 • Nachtafsluiting Nationaal Park
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Gebiedstafel voor Posbank Veluwezoom
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/22/2022
 • Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom
 • Nachtafsluiting Nationaal Park Veluwezoom
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 6/30/2022
 • 12/14/2021
 • Scenario's Masterplan Veluwezoom (agendapunt 4 raadsvergadering 19 oktober 2021)
 • Los, sociaal en betrouwbaar
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/14/2021
 • Burgerberaad G1000 Rheden
 • Aan de slag met burgerparticipatie
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Visie op toerisme
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Motie over de kostendelersnorm
 • Gea Hofstede
 • Aangehouden
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Informatiebehoefte Raad in P&C documentenInformatiebehoefte Raad in P&C documenten
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 3/31/2022
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Urgentie voor Klimaatbeleid
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • Programmabegroting 2022-2025
 • Urgentie voor Klimaatbeleid
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/30/2022
 • 10/19/2021
 • Keuze uit scenario's Masterplan Veluwezoom
 • Los, sociaal en betrouwbaar
 • Ronald Haverkamp
 • Aangehouden
 • 9/28/2021
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'OV OK?'
 • OV OK?
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • 10/7/2021
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • Bezuinigen op de klimaataanpak onverantwoord
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • verkenning raadsakkoord
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 2/1/2022
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • Vergoeding voor leden van een stembureau
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/1/2021
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • Extra rijksbijdragen Jeugdzorg
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • Geen Kernafval in Rheden
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • Vrijstelling van giften tot 1200 euro per jaar voor mensen in de bijstand
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 10/1/2021
 • 2/8/2022
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • Rheden Keti Koti
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 7/1/2022
 • 3/23/2022
 • 7/6/2021
 • Kadernota 2022
 • niet direct Rijk rekenen
 • Dorus Klomberg
 • 11/9/2021
 • 6/29/2021
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Tijdig en Compleet
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 6/9/2021
 • Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)
 • Put energie uit de IJssel
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/31/2021
 • 6/9/2021
 • Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)
 • Afvalverbranding niet als duurzame warmtebron
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 4/20/2021
 • Warmte Transitie Visie Rheden
 • meedoen met de warmtetransitie is voor iedereen mogelijk
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/31/2021
 • 11/30/2021
 • 3/30/2021
 • Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024
 • Monitoring Regionaal Programma Werklocaties
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 3/30/2021
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Veilig van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 10/1/2021
 • 3/29/2022
 • 1/26/2021
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Yes we can'
 • Yes we can
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 2/23/2021
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Gemeentehuis bouwen met lokale inzet
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Duurzaamheid rondom het nieuwe gemeentehuis
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/24/2020
 • Versterking Regio Arnhem Nijmegen
 • Verankering democratische legitimatie in GR Regio Arnhem-Nijmegen
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 2/21/2021
 • 1/14/2021
 • 11/24/2020
 • Regionale agenda Groene metropoolregio Arnhem - Nijmegen
 • Monitor Brede Welvaart als meetlat voor de regio
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 11/24/2020
 • Regionale agenda Groene metropoolregio Arnhem - Nijmegen
 • Onderzoek of de regionale agenda in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 3/1/2019
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Onze BOA's (en anderen die in de frontlinie van Corona gewerkt hebben) in het zonnetje
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/17/2020
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Inclusieve samenleving
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 6/1/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Alternatieven concretiseren
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/18/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Bouwen voor de toekomst
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 9/1/2021
 • 2/22/2021
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Steun ondernemers tijdens Covid-19
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 1/1/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Inwonersparticipatie moet doorgaan
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 12/31/2020
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Van uitstel komt geen afstel
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/1/2021
 • 4/1/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Duurzaam resultaat telt
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/1/2021
 • 6/29/2021
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Zicht op schulddienstverlening
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 2/28/2021
 • 9/29/2020
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatparkt IJsselpoort
 • Klimaatpark ook een kans voor opwek
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 4/1/2021
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • actieve vernieuwing woonvormen
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 3/11/2021
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • Hulp bij verhuizen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/1/2020
 • 4/1/2021