Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 12/4/2019
 • opheffing sluiting Lindelaan 291
 • Michel Bezuijen
 • 12/3/2019
 • VNG Ledenbrief - Stand van zaken Omgevingswet
 • VNG
 • 12/3/2019
 • Gemeente.nu - Goed voorbeeld aanpak: cybercrime met online buurtpreventie
 • Gemeente.nu
 • 12/2/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 15 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 12/2/2019
 • VNG - Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen i.v.m. de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 • VNG
 • 11/29/2019
 • VNG Ledenbrief- VNG publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’ (2019)
 • VNG
 • 11/28/2019
 • Gemeente.nu - Haagse corruptieaffaire Gokbelangen gediend bij nachtontheffingen
 • Gemeente.nu
 • 11/28/2019
 • Pijnacker Nootdorp - Aangenomen motie ‘Gemeentefonds, Trap op trap af’
 • Pijnacker Nootdorp
 • 11/28/2019
 • Gemeente.nu - Nieuwsbrief Wordt de Omgevingswet opnieuw uitgesteld
 • Gemeente.nu
 • 11/27/2019
 • Gemeente.nu - Nieuwsbrief Falende Participatiewet nog niet opgegeven
 • Gemeente.nu
 • 11/27/2019
 • VNG ledenbrief - Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019
 • VNG
 • 11/27/2019
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 11/26/2019
 • Gemeente Bergen op Zoom - Motie Financiële problemen door de Rijksoverheid
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • 11/26/2019
 • Mantelzorg.nl - Nieuwsbrief gemeenten
 • Mantelzorg.nl
 • 11/26/2019
 • Gemeente Grave - Aangenomen Motie Ontwikkeling gemeentefonds
 • Gemeente Grave
 • 11/25/2019
 • G1000 - Nieuwsbrief najaar 2019
 • G1000
 • 11/25/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 14 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 11/24/2019
 • Ervaringen intocht sint in Rijswijk 2019
 • organisator intocht sint in Rijswijk
 • 11/21/2019
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Herfstbrief 2019
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 11/20/2019
 • Gemeente.nu - Nieuwsbrief dienstverlening
 • Gemeente.nu
 • 11/19/2019
 • VNG Ledenbrief - Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
 • VNG
 • 11/18/2019
 • SDU - Nieuwsbrief Gemeente.nu
 • SDU
 • 11/18/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 13 Natuurlijk Delfland
 • Delfland
 • 11/18/2019
 • Brief gedeputeerde Vermeulen aan Provinciale Staten inzake Financiële druk gemeenten
 • GS Zuid-Holland
 • 11/18/2019
 • Gemeente.nu - Eindoordeel Participatiewet werkt niet
 • Gemeente.nu
 • 11/14/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 11/13/2019
 • Ledenbrief VNG 19 098 - Mobiliteit
 • VNG
 • 11/13/2019
 • Ledenbrief VNG 19 096 - Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars
 • VNG
 • 11/13/2019
 • Ledenbrief VNG 19 097 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 11/13/2019
 • Brief GS aan de colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten - Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018
 • Gedeputeerde Staten
 • 11/12/2019
 • SDU - Nieuwsbrief Gemeente.nu
 • SDU
 • 11/11/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 12 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 11/8/2019
 • Bewonersorganisatie De Strijp - Buurtnieuws De Strijp
 • Bewonersorganisatie De Strijp
 • 11/7/2019
 • Parent Elimination - Reactie op bedreigingen jegens jeudzorgmedewerkers
 • Parent Elimination
 • 11/7/2019
 • VNG ledenbrief - Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpunt
 • VNG
 • 11/7/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 11/7/2019
 • Brief AHC Eneco voortgang transactieproces
 • Secretaris Aandeelhouderscommissie Eneco
 • 11/6/2019
 • Motie Trap op, trap af en motie gemeentefond van de gemeenteraad van Rheden
 • griffie gemeente Rheden
 • 11/5/2019
 • KNNV - Oproep demonstratie Houd de scholen op hun plek
 • KNNV
 • 11/5/2019
 • KNNV Nieuws - Soort van de maand
 • klimop
 • KNNV
 • 11/4/2019
 • Fractievoorzitter Durf (gemeente Katwijk) - Verzoek om niet in te stemmen met het klimaatakkoord
 • Fractievoorzitter Durf
 • 11/1/2019
 • Platform Slappe Bodem - Nieuwsbrief Platform Slappe Bodem november 2019
 • Platform Slappe Bodem
 • 11/1/2019
 • Adviesraad Sociaal Domein - Verslag 29-08-2019
 • Secretaris R. van Wijk
 • 10/31/2019
 • VNG ledenbrief - Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)
 • VNG
 • 10/31/2019
 • Oogstfonds - Brief aan gemeenteraad
 • opdracht aan Oogstfonds
 • Oogstfonds
 • 10/31/2019
 • VNG Raadsledennieuwsbrief - Oktober 2019
 • VNG
 • 10/31/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/31/2019
 • Mantelzorg.nl - 10 november Dag van de Mantelzorg!
 • Mantelzorg.nl
 • 10/30/2019
 • VNG ledenbrief - Aanpak stikstofproblematiek
 • VNG
 • 10/29/2019
 • SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg - Honger- En dorststaking tegen misstanden in de jeugdzorg
 • SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg