Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 5/12/2021
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 5/12/2021
 • Participatiecoalitie - Spiekkaarten RES
 • Participatiecoalitie
 • 5/12/2021
 • VNG - Convenanten hulpmiddelen
 • VNG
 • 5/12/2021
 • VNG - Lachgas
 • VNG
 • 5/12/2021
 • Gemeente.nu - Sociaal | Goed voorbeeld: seniorenmakelaar in Rotterdam
 • Gemeente.nu
 • 5/12/2021
 • RES Rotterdam-Den Haag en Milieufederatie Zuid-Holland - Uitnodiging voor Rondetafel gemeenteraadsleden
 • RES Rotterdam-Den Haag en Milieufederatie Zuid-Holland
 • 5/12/2021
 • SDU - Samen voorbereiden op de Omgevingswet
 • SDU
 • 5/12/2021
 • VNG - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30
 • VNG
 • 5/11/2021
 • VNG - Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordening
 • VNG
 • 5/11/2021
 • Dhr. W. Dijkhuizen - Brief aan het college betreffende Huis van de Stad
 • Dhr. W. Dijkhuizen
 • 5/11/2021
 • Gemeente.nu - Invoeringskosten Omgevingswet zetten gemeenten klem
 • Gemeente.nu
 • 5/10/2021
 • VNG - Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland
 • VNG
 • 5/10/2021
 • Ondernemersnieuwsbrief Gemeente Rijswijk mei 2021
 • Gemeente Rijswijk
 • 5/10/2021
 • Gemeente.nu - Veiligheid | Mogelijkheden Voetbalwet veelal onbekend
 • Gemeente.nu
 • 5/10/2021
 • Haags Congres Bureau - Preventieve of gebiedsgerichte aanpak
 • HCB
 • 5/10/2021
 • Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines - Open brief Moratorium voor WIND op LAND
 • NLVOW
 • 5/10/2021
 • MRDH journaal nr. 06 - mei 2021
 • MRDH
 • 5/10/2021
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 90 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 5/10/2021
 • Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - week 19
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 5/7/2021
 • Nederlandse vereniging voor raadsleden - Blijf bij met de digitale leeromgeving
 • Nederlandse vereniging voor raadsleden
 • 5/6/2021
 • Gemeente Kerkrade - Aangenomen motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon 14 euro unaniem
 • Gemeente Kerkrade
 • 5/6/2021
 • Klimaatverbond Nederland - Week van Lokaal Klimaatbeleid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 5/6/2021
 • Gemeente.nu - Speuren naar loden leidingen met huisbezoeken
 • Gemeente.nu
 • 5/6/2021
 • VNG - Alcoholwet en aanpassing Model-APV
 • VNG
 • 5/6/2021
 • VNG - Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en -commissies en opening mogelijkheid stellen andere kandidate
 • VNG
 • 5/5/2021
 • Gemeente.nu - Bedrijfsvoering | 8 manieren om ondernemers te ondersteunen
 • Gemeente.nu
 • 5/4/2021
 • Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - week 18
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 5/4/2021
 • Gemeente.nu - 'Communicatie over testplan moet beter'
 • Gemeente.nu
 • 5/4/2021
 • Lokale partij Realistisch Ambacht (Hendrik-Ido-Ambacht) - Schriftelijke vragen aan het college over het beleggen in aandelen Eneco
 • Realistisch Ambacht
 • 5/3/2021
 • Gemeente.nu - Ruimte | Twee jaar 'proeftuinen': 614 woningen van aardgas af 
 • Gemeente.nu
 • 4/30/2021
 • VNG - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • VNG
 • 4/30/2021
 • VNG - Raadsledennieuwsbrief
 • VNG
 • 4/29/2021
 • RESRotterdamDenHaag - Video vragensessie van 15 april
 • RESRotterdamDenHaag
 • 4/29/2021
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 4/29/2021
 • Gemeente.nu - Enschede kon burgers volgen: zes ton boete
 • Gemeente.nu
 • 4/29/2021
 • VNG en VZHG - Terugblik Online Bestuurdersdag VZHG | 23 april 2021
 • VZHG
 • 4/28/2021
 • Griffie Peel en Maas - Aangenomen motie inzake borstonderzoek vrouwen
 • Griffie Peel en Maas
 • 4/28/2021
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 4/26/2021
 • Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - week 17
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 4/26/2021
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 88 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 4/26/2021
 • Haags Congres Bureau - Leren over een gebiedsgerichte aanpak?
 • HCB
 • 4/26/2021
 • VNG Ledenbrief - Compensatie tekorten Jeugdzorg
 • VNG
 • 4/23/2021
 • Vesteda - Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan De Terp (04)
 • Vesteda
 • 4/23/2021
 • Inwoner Rijswijk - Zienswijze bestemmingsplan ''De Terp'' (03)
 • Inwoner Rijswijk
 • 4/23/2021
 • Inwoner Rijswijk - Zienswijze bestemmingsplan ''De Terp'' (05)
 • Inwoner Rijswijk
 • 4/22/2021
 • Mantelzorg.nl Update Gemeenten | April 2021
 • Mantelzorg.nl
 • 4/22/2021
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 4/22/2021
 • VNG - Herinnering Lezersonderzoek van VNG Magazine
 • VNG
 • 4/22/2021
 • Gemeente.nu - Voorbereiden op versoepelen
 • Gemeente.nu
 • 4/22/2021
 • Nederlands Debat Instituut - Hoe vertel je een goede anekdote?
 • Nederlands Debat Instituut