Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 1/22/2021
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 21028
 • Logboek corona 22 januari 2021
 • Besluit 30 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/21/2021
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 21027
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Actualisatie openstaande toezeggingen en moties per 31 december 2020
 • Besluit 30 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/20/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21026
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Stand van zaken consultatie houtskoolschets acute zorg
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/20/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21025
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Scopewijziging project "Veilige fietsverbinding Craijensteijn"
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/20/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21024
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Registratie meerkosten PFOA houdende grond
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/20/2021
 • College B&W (P. Vat) aan raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht)
 • 21023
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Stam-Smeets - Toeslagenaffaire
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 1/20/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan raadslid Prins (CDA)
 • 21022
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Prins - Reclamemast Kubus
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 1/19/2021
 • FNV Werkgroep Lokaal Sociaal Drechtsteden aan gemeenteraad
 • 21021
 • De energietransitie voor burgers en werknemers
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/19/2021
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 21020
 • Verantwoordingsdocument Corona december 2020
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/18/2021
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 21019
 • Nieuwsbericht ministerie en RIVM inzake EFSA
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/15/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21018
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Woningmarktanalyse 2020
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/15/2021
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 21017
 • Logboek Corona15 januari 2021
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/15/2021
 • BDO aan gemeenteraad
 • 21016
 • BDO benchmark Nederlandse Gemeenten 2021
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/13/2021
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 21015
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - 1e wijziging legestarieventabel
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/13/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan raadslid Pauw (PRO Sliedrecht)
 • 21014
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Pauw - Principebesluit Drechtsteden
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 1/13/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21013
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - oplegnotitie principe-besluit GRD
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/12/2021
 • Onafhankelijk Papendrecht (Ruud Lammers) aan gemeenteraad
 • 21012
 • Zorg om reputatie weerhield chemiereus DuPont niet om dood en verderf te zaaien
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/8/2021
 • Serviceorganisatie Jeugd ZHZ aan gemeenteraad
 • 21011
 • Raadsinformatiebrief _ Follow The Money rapportage inzake Horizon, tussenrapportage IGJ 'kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' en JeugdhulpPlus
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/8/2021
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 21010
 • Logboek Corona 8 januari 2021
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/6/2021
 • Raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht) aan college B&W
 • 21009
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Stam-Smeets - Toeslagenaffaire
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/5/2021
 • Raadslid Pauw (fractie PRO Sliedrecht) aan college B&W
 • 21008
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Pauw - Principebesluit Drechtsteden
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/4/2021
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 21007
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - SOK NME - Sociale Moestuin
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/4/2021
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 21006
 • Logboek Corona 1 januari 2021
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/4/2021
 • Provincie Zuid-Holland aan gemeenteraad
 • 21005
 • Verzoek minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/4/2021
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan gemeenteraad
 • 21004
 • Coronacrisis: extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/4/2021
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht aan gemeenteraaad
 • 21003
 • Voorlopig vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1/4/2021
 • Fractie VVD aan gemeenteraad
 • 21002
 • Straatnamen gemeentemagazine
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1/4/2021
 • Raadslid Prins (CDA) aan college B&W
 • 21001
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Prins - Reclamemast Kubus
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 12/28/2020
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 20305
 • Logboek Corona
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/22/2020
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 20304
 • Brief AHC Stedin Groep inzake LTF (lange termijn financiering)
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/18/2020
 • College B&W (E.P.E.) Goverde aan gemeenteraad
 • 20303
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning op het perceel Baanhoek 485
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/18/2020
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 20302
 • Logboek Corona 18 december 2020
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/18/2020
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 20301
 • Verantwoordingsdocument crisisinzet COVID-19 VRZHZ
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/17/2020
 • Dienst Gezondheid & Jeugd aan gemeenteraad
 • 20300
 • Raadsinformatiebrief inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v.
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van college gesteld.
 • 12/16/2020
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 20299
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Buurtgezinnen
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/16/2020
 • College B&W (P. Vat) aan gemeenteraad
 • 20298
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Actieplan vaccinatiegraad
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/16/2020
 • College B&W (P. Vat) aan raadslid Oostrom (SGP-ChristenUnie)
 • 20297
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Oostrom - Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
 • Besluitv. 9 maart 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 12/16/2020
 • Gelinde Groeneveld (Watertorenterrein B.V.) aan gemeenteraad
 • 20296
 • Stand van zaken ontwikkeling Watertorenterrein
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/14/2020
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 20295
 • Logboek Corona 11 december 2020
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/11/2020
 • Museumvereniging aan gemeenteraad
 • 20294
 • Corona noodsteun voor musea in uw gemeente
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/10/2020
 • Provincie Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 20293
 • Financieel toezicht begroting 2021
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van college gesteld.
 • 12/9/2020
 • College B&W (T.A. Spek) aan raadslid Prins fractie CDA
 • 20292
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Prins - Toegankelijkheid stationsgebied
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 12/9/2020
 • College B&W (T.A. Spek) aan gemeenteraad
 • 20291
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Onderzoek sluipverkeer
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/9/2020
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan raadslid Huijzer fractie PvdA
 • 20290
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - Huijzer - DuPont-Chemours (Dow-Chemicals)
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen
 • 12/9/2020
 • College B&W (E.P.E. Goverde) aan gemeenteraad
 • 20289
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Lokaal Sportakkoord
 • Besluitv. 9 feb 21: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/7/2020
 • Dienst Gezondheid & Jeugd aan gemeenteraad
 • 20288
 • Definitieve begrotingswijziging SOJ & vastgestelde nota van reactie
 • Besluitv. 9 feb21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 12/7/2020
 • Ouderplatform Zuid-Holland Zuid aan gemeenteraad
 • 20287
 • Het signaal dat er misstanden zijn bij één van de grootste jeugdzorgaanbieders van Nederland, waar ook onze kinderen verblijven
 • Besluitv. 9 feb21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 12/4/2020
 • College B&W (D.R. van der Borg) aan gemeenteraad
 • 20286
 • Logboek Corona 4 december 2020
 • Besluitv. 9 feb21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12/2/2020
 • Raadslid Oostrom (SGP-ChristenUnie) aan college B&W
 • 20285
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Oostrom - Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
 • Besluitv. 9 feb21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 11/30/2020
 • Raadslid Prins (CDA) aan college B&W
 • 20284
 • Schriftelijke (art 39) vragen - Prins - Toegankelijk stationsgebied
 • Besluitv. 9 feb21: voorgestelde wijze van afdoening AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.