HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelProcedurevoorstelDatum raadBijlage(s)
 • 312
 • 8/14/2019
 • VNG
 • Wijziging model-APV zomer 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 311
 • 8/13/2019
 • Cumela Advies
 • Verzoek medewerking jaarlijks zes keer breken met mobiele installatie
 • Voor advies in handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 310
 • 8/7/2019
 • Gemeente Renkum
 • Motie inz. begrotingsevenwicht
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 309
 • 8/6/2019
 • Raad van State
 • Afschrift brief beroep BP Buitengebied Twenterand
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 308
 • 8/6/2019
 • VNG
 • Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 307
 • 7/30/2019
 • VNG
 • GT Print
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 306
 • 7/25/2019
 • Provincie Overijssel
 • Zienswijze ontwerpbp Garstelanden Oost, fase 2
 • Voor advies in handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 305
 • 7/25/2019
 • Presidium Twenteraad
 • Koersnotitie doorontwikkeling presidium Twenteraad
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 304
 • 7/24/2019
 • Manitoba Ontwikkeling B.V.
 • Verbindingsweg voormalig postkantoor Manitobaplein
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 303
 • 7/23/2019
 • VNG
 • Geactualiseerd VNG model inkoop en aanbestedingsbeleid
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 302
 • 7/25/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inz. Aanloopkosten openbaar Zonnepark Oosterweilanden
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 301
 • 7/25/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 CDA, PVV, SGP inzake Soweco
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 300
 • 7/19/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn cultuur 2017-2020
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 299
 • 7/23/2019
 • Veiligheidsregio Twente
 • Jaarrekening 2018 en Begroting 2020
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 298
 • 7/17/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Klimaatakkoord
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 297
 • 7/18/2019
 • Gemeente Culemborg
 • Motie - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene bijdrage
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 296
 • 7/17/2019
 • VNG
 • Ledenbrief - Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel mo bw en bg
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 295
 • 7/17/2019
 • VNG
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 294
 • 7/17/2019
 • VNG
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 293
 • 7/9/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 GBT inzake proces pandopnames kanaal Almelo - De Haandrik
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 292
 • 7/16/2019
 • Regio Twente
 • Vastgestelde jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Regio Twente
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 291
 • 7/15/2019
 • VNG
 • Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 290
 • 7/15/2019
 • Gemeente Almelo
 • Motie inzake code rood voor WMO en Jeugdzorg
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 289
 • 7/12/2019
 • Stichting ROOS
 • Jaarverslag 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 288
 • 7/11/2019
 • Gemeente Oostzaan
 • Motie inzake toename discriminatie
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 287
 • 7/11/2019
 • Ministerie van BZK
 • Toegankelijkheid digitale informatie en dienstverlening
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 286
 • 7/10/2019
 • VNG
 • Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 285
 • 7/10/2019
 • VNG
 • Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 284
 • 7/9/2019
 • Gemeente Heemstede
 • Motie inzake 'Als we verder de trap af moeten, komen we onder'
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 283
 • 7/9/2019
 • Raad van State
 • Zitting BP Buitengebied Twenterand
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 282
 • 7/5/2019
 • VNG
 • Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 281
 • 7/3/2019
 • Veiligheidsregio Twente
 • Reactie op zienswijze ontwerpbegroting VRT 2020
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 280
 • 6/26/2019
 • LOGA
 • Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 279
 • 6/25/2019
 • VNG
 • Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 278
 • 6/25/2019
 • VNG
 • Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 277
 • 6/20/2019
 • Gemeente Hellendoorn
 • Motie inzake oproep extra middelen sociaal domein
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 276
 • 7/3/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 VVD inz. Schout Doddestraat
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 275
 • 7/3/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 VVD inz. Annulering Asbestverbod
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 274
 • 6/18/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 VVD inzake verspreiding Gemeentecontact 100%
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 273
 • 6/18/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-GL inzake Soweco - onderzoek toekomst uitvoering regio Almelo
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 272
 • 6/17/2019
 • VNG
 • Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 271
 • 6/17/2019
 • LOGA
 • Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 270
 • 6/13/2019
 • VNG
 • Implementatie abonnementstarief Wmo
 • In handen stellen van het college
 • 6/25/2019
 • 269
 • 6/11/2019
 • Continentiestichting Nederland
 • Toilettenbeleid gemeente Twenterand
 • In handen stellen van het college
 • 6/25/2019
 • 268
 • 6/11/2019
 • FNV
 • Toekomst Soweco
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 267
 • 6/7/2019
 • VNG
 • Jaarverslag 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 266
 • 6/7/2019
 • Raad van Commissarissen Soweco
 • Open brief n.a.v. persbericht 29-05-2019
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 265
 • 5/19/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art .40 GBT inzake nachttrein Almelo - Hardenberg
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 264
 • 5/15/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake zorgcowboys (2)
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019
 • 263
 • 4/24/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PvdA-GL inzake gebruik glyfosaat
 • Ter informatie aannemen
 • 6/25/2019