HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelProcedurevoorstelDatum raadBijlage(s)
 • 262
 • 3-6-2019
 • Gemeente Bergen
 • Motie Financiele impact invoering Omgevingswet
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 261
 • 29-5-2019
 • VNG
 • Bekendmaking nieuwe moties en amendement
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 260
 • 14-5-2019
 • Twence
 • Publieksverslag Twence 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 259
 • 27-5-2019
 • VNG
 • Resultaat gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein (nav motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II')
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 258
 • 27-5-2019
 • Omgevingsdienst Twente
 • Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2020
 • In handen stellen van het college
 • 25-6-2019
 • 257
 • 27-5-2019
 • VNG
 • Moties ALV en overleg kabinet obv motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 256
 • 27-5-2019
 • Un Women Nederland
 • Verzoek deelname campagne Orange the World
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 255
 • 22-5-2019
 • VNG
 • Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 254
 • 21-5-2019
 • VNG
 • Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 253
 • 20-5-2019
 • Dorpsvereniging Filopopers
 • Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbines
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 252
 • 16-5-2019
 • VNG
 • Voortgang samenwerken aan water
 • Ter informatie aannemen
 • 25-6-2019
 • 251
 • 14-5-2019
 • Gemeente Hoeksche Waard
 • Motie inzake onderzoek laagfrequent geluid windturbines
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 250
 • 13-5-2019
 • KNNV afd. Vriezenveen
 • Aandacht voor gebied Het Veenschap
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 249
 • 9-5-2019
 • Gezamenlijke rekenkamers
 • Publicatie rekenkameronderzoek Veiligheidsregio Twente
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 248
 • 9-5-2019
 • VNG
 • Uitnodiging ALV 5 juni 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 247
 • 8-5-2019
 • Sociale Alliantie
 • Energietransitie
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 246
 • 7-5-2019
 • Veiligheidsregio Twente
 • Brand ANF Lingen
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 245
 • 3-5-2019
 • Maatschap Brink
 • Zienswijze op voornemen onttrekking openbaarheid deel Oeverweg te Vriezenveen
 • Voor advies in handen stellen van het college. Komt terug in de raad
 • 21-5-2019
 • 244
 • 2-5-2019
 • LOGA
 • Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 243
 • 1-5-2019
 • VNG
 • Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 242
 • 1-5-2019
 • LOGA
 • Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 241
 • 26-4-2019
 • Samenwerkende rekenkamercommissies
 • Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 240
 • 25-4-2019
 • VNG
 • Herziening gemeentefonds
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 239
 • 24-4-2019
 • Soweco N.V.
 • Begroting BBV 2020
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 238
 • 24-4-2019
 • Manitoba Ontwikkeling B.V.
 • Herontwikkeling terrein voormalig postkantoor Manitobaplein 12 en 13 Vriezenven
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 237
 • 23-4-2019
 • C. Walraven en H. Pape namens Politieke stem op Delta FM, De Twenterander en Delta Media Groep
 • Voorstel uitvoering motie 'meer publiek/politiek debat met inwoners en organisaties
 • In handen stellen van het presidium en het college
 • 21-5-2019
 • 236
 • 18-4-2019
 • Regiometropool Twente
 • Panorama Twente 2040
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 235
 • 17-4-2019
 • Stichting Roos en Quo Vadis
 • Onderzoek bestuurlijke fusie Stichting Quo Vadis en Stichting ROOS
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 234
 • 17-4-2019
 • VNG
 • Modelverordening sociaal domein en herziening modelverordeningen jeugdhulp en Wmo 2015
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 233
 • 17-4-2019
 • VNG
 • VNG modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en model instructies griffier en secretaris 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 232
 • 17-4-2019
 • Soweco N.V.
 • Jaarstukken 2018 en begroting 2019
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 231
 • 16-4-2019
 • VNG
 • FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 230
 • 15-4-2019
 • Regio Twente
 • Indienen vragen over jaarstukken 2018 en zienswijze m.b.t. programmabegroting 2020
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 229
 • 15-4-2019
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Gewijzigde begroting 2019, concept begroting 2020 en MJP 2021-2023 en jaarstukken 2018 GBT
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 228
 • 10-4-2019
 • VNG
 • Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 227
 • 9-4-2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake groenstrook Vriezenveen
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 226
 • 9-4-2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PvdA-GL inzake situatie kanaal Almelo-De Haandrik
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 225
 • 9-4-2019
 • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 • Motie inzake oplaten ballonnen
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 224
 • 2-4-2019
 • Necker van Naem
 • Jaarverslag 2018 en onderzoeksprogramma 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 223
 • 2-4-2019
 • Veiligheidsregio Twente
 • Jaarstukken 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 222
 • 28-3-2019
 • VNG
 • Consultatie i.v.m. aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017
 • In handen stellen van het college
 • 16-4-2019
 • 221
 • 27-3-2019
 • gemeente Halderberge
 • Motie inzake problematiek CBR
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 220
 • 26-3-2019
 • VNG
 • Voortgang klimaatakkoord
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 219
 • 15-3-2019
 • VNG
 • Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nieuwe vacatures
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 218
 • 13-3-2019
 • VNG
 • Wijzigingswet Wet Open Overheid (Woo)
 • In handen stellen van het college
 • 16-4-2019
 • 217
 • 12-3-2019
 • Protestantse kerk Classis Overijssel-Flevoland
 • Kerkenvisie
 • In handen stellen van het college
 • 16-4-2019
 • 216
 • 11-3-2019
 • Ministerie van BZK
 • Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 215
 • 7-3-2019
 • VNG
 • Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi) 2017
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 214
 • 5-3-2019
 • LOGA
 • Geschillenregeling Cao Gemeenten
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 213
 • 5-3-2019
 • VNG
 • Afspraken Wnra en ledenraadpleging
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019