HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelProcedurevoorstelDatum raadBijlage(s)
 • 352
 • 9/17/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake windmolens in Almelo
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 351
 • 9/17/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake activiteiten oude Kennedy school
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 350
 • 10/15/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 CDA inzake verkeershinder Hoofdstraat Vroomshoop
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 349
 • 10/14/2019
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • Mogelijke sloop synagoge te Vriezenveen
 • Voor advies in handen stellen van het college
 • 10/29/2019
 • 348
 • 10/9/2019
 • VNG
 • Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 347
 • 10/8/2019
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Motie inzake uitbreiding gemeentelijk belastinggebied
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 346
 • 10/7/2019
 • VNG
 • Stand van zaken herziening gemeentefonds
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 345
 • 10/4/2019
 • Regio Twente
 • Budget formatie bedrijfsvoering
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 344
 • 10/4/2019
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Motie inzake medicinale cannabis
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 343
 • 10/3/2019
 • Rechtspraktijk BAWA
 • Brief aan VRT mbt aansprakelijkheidstelling wegens optreden 13 mei 2000 brandweer Enschede
 • In handen stellen van het college
 • 10/29/2019
 • 342
 • 10/2/2019
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Omgekeerde bewijslast kleine gasvelden
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 341
 • 10/2/2019
 • Gemeente Wormerland
 • Motie inzake trap op trap af
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 340
 • 10/2/2019
 • Gemeente Asten
 • Motie inzake ontwikkelingen gemeentefonds
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 339
 • 9/24/2019
 • Let's talk about tech
 • Internetconsultatie Telecomcode
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 338
 • 9/30/2019
 • VNO-NCW Midden
 • Ontmanteling SOWECO
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 337
 • 9/30/2019
 • Ministerie van BZK
 • Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 336
 • 9/30/2019
 • Stichting Carree Overijssel
 • Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen - Orange the world
 • In handen stellen van het college
 • 10/29/2019
 • 335
 • 9/27/2019
 • VNG
 • Voortgang implementatie nieuw pgd-systeem
 • In handen stellen van het college
 • 10/29/2019
 • 334
 • 9/27/2019
 • LOGA
 • FLO-overgangsrecht - nadere aanpassing levensloopregeling
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 333
 • 9/25/2019
 • VNG
 • VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 332
 • 9/18/2019
 • VNG
 • Toetsing klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 331
 • 9/18/2019
 • Milieudefensie
 • Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag
 • Ter informatie aannemen
 • 10/29/2019
 • 330
 • 9/17/2019
 • LOGA
 • Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 - deel 2
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 329
 • 9/17/2019
 • LOGA
 • Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 - deel 1
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 328
 • 9/17/2019
 • Cumela Advies
 • Opmerkingen n.a.v. raadsdebat 10 september 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 327
 • 9/16/2019
 • LOGA
 • CAO Ontslagcommissie
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 326
 • 9/16/2019
 • VNG
 • Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 325
 • 9/11/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake aanloopkosten openbaar Zonnepark Oostweilanden - deel 2
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 324
 • 9/10/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake wagenpark gemeente Twenterand
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 323
 • 9/10/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 GBT inzake financiële compensatie waterwinning in Twenterand
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 322
 • 9/4/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 CDA inzake Ondernemers Twenterand
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 321
 • 9/4/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake scholen en Het Punt
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 320
 • 7/25/2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 CDA-PVV-SGP inzake Soweco
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 319
 • 9/12/2019
 • SBS Twenterand
 • Behoud synagoge Vriezenveen
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 318
 • 9/11/2019
 • BDO Audit & Assurance
 • Opdrachtbevestiging controleopdracht
 • In handen stellen van het college en de auditcommissie
 • 9/24/2019
 • 317
 • 9/10/2019
 • Regio Twente
 • Budget formatie bedrijfsvoering
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 316
 • 8/29/2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 315
 • 8/22/2019
 • VNG
 • Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdragen
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 314
 • 8/21/2019
 • VNG
 • Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 313
 • 7/29/2019
 • FNV
 • Cao werknemers arbeidsbeperking
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 312
 • 8/14/2019
 • VNG
 • Wijziging model-APV zomer 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 311
 • 8/13/2019
 • Cumela Advies
 • Verzoek medewerking jaarlijks zes keer breken met mobiele installatie
 • Voor advies in handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 310
 • 8/7/2019
 • Gemeente Renkum
 • Motie inz. begrotingsevenwicht
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 309
 • 8/6/2019
 • Raad van State
 • Afschrift brief beroep BP Buitengebied Twenterand
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 308
 • 8/6/2019
 • VNG
 • Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 307
 • 7/30/2019
 • VNG
 • GT Print
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 306
 • 7/25/2019
 • Provincie Overijssel
 • Zienswijze ontwerpbp Garstelanden Oost, fase 2
 • Voor advies in handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 305
 • 7/25/2019
 • Presidium Twenteraad
 • Koersnotitie doorontwikkeling presidium Twenteraad
 • Ter informatie aannemen
 • 9/24/2019
 • 304
 • 7/24/2019
 • Manitoba Ontwikkeling B.V.
 • Verbindingsweg voormalig postkantoor Manitobaplein
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019
 • 303
 • 7/23/2019
 • VNG
 • Geactualiseerd VNG model inkoop en aanbestedingsbeleid
 • In handen stellen van het college
 • 9/24/2019