Verberg het menu

Amendementen

Id nrPortefeuillehouderAgendapuntTitelStatus
 • 42
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement - JU CDA SP GU UP GL PvdA D66 - D-TV Uden (Scenario 1)
 • Aangenomen
 • 43
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Buurtzorg
 • Ingetrokken
 • 8
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement SP - ODBN Begroting 2016 - bijstellen zienswijze (226)
 • Verworpen
 • 13
 • M.J.A. Vonk
 • Amendement CDA-SP-GU-FB - D66 - Programmarekening 2015-lift in Den Dijk
 • Aangenomen
 • 15
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement VVD-Leefbaar Uden - Veiligheidsregio Brabant-Noord - zienswijze
 • Aangenomen
 • 14
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement VVD-LU - GU - Vergadermodel raad - alternatief voor parallel vergaderen
 • Verworpen
 • 34
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Amendement 3 CDA-SP - MJP 2017 grondbedrijf - Niemeskant
 • Ingetrokken
 • 33
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement 2 CDA-SP - Harmonisatie Peuterspeelzalen -VVE [verworpen] (getekend)
 • Verworpen
 • 32
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement 1 CDA - Begrotingsnotitie 2018 - winkelcentrumvisie [verworpen] (getekend)
 • Verworpen
 • 16
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement SP - Vo Rechtspositie - Dienstauto woon-werkverkeer wethouder
 • Verworpen
 • 17
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement CDA - Rapport ODBN - Deel 2 later vaststellen
 • Ingetrokken
 • 53
 • H. Hellegers
 • Amendement Gewoon Uden - Opschorting huisvesting gemeentewerf
 • Ingetrokken
 • 55
 • H. Hellegers
 • Amendement SP - Toevoegen punt 8 aan uitgangspunten dienstverlening
 • Aangenomen
 • 54
 • H. Hellegers
 • Amendement SP - Wijzigen punt 2 uitgangspunten dienstverlening
 • Aangenomen
 • 58
 • F. van Lankvelt
 • Amendement SP - Toevoeging nota uitgangspunten OV en OP
 • Ingetrokken
 • 57
 • G. van Heeswijk
 • Amendement SP D66 - Verordening leerlingenvervoer
 • Ingediend
 • 12
 • G.A. Overmans
 • Amendement 4 VVDLU - Opvang vluchtelingen en stappenplan locatiekeuze - opvanglocatie
 • Verworpen
 • 11
 • G.A. Overmans
 • Amendement 3 VVD-Leefbaar Uden - Bestuursovereenkomst
 • Verworpen
 • 10
 • G.A. Overmans
 • Amendement 2 SP - Opvang vluchtelingen en stappenplan locatiekeuze - Evaluatie Vluchtelingenopvang
 • Aangenomen
 • 9
 • G.A. Overmans
 • Amendement 1 SP - Opvang vluchtelingen en stappenplan locatiekeuze
 • Aangenomen
 • 51
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Amendement SP - Woonvisie - gebied oude politiebureau en brandweerkazerne
 • Verworpen
 • 41
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement D66 PvdA - Evaluatie beleidsplan Jeugdhulp
 • Verworpen
 • 46
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Amendement GU ea - BP Omgeving Nistelrodeseweg - Bebouwingspercentage
 • Aangenomen
 • 47
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement CDA en PvdA - Herindelingsontwerp gem. Maashorst - Visie herindeling buitengebied
 • Aangenomen
 • 45
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement GU - Herindelingsontwerp gemeente Maashorst - Naamgeving
 • Verworpen
 • 29
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement 4 SP - transformatie jeugdhulp - Treeknormen Jeugdhulp
 • Verworpen
 • 28
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement 3 SP - Transformatie jeugdhulp - Tevredenheidsonderzoek Jeugdhulp
 • Ingetrokken
 • 31
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Amendement 6 CDA - BP Buitengebied - Duifhuizerweg 18a
 • Aangenomen
 • 27
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Amendement 2 SP - BP Buitengebied - gegrondverklaring zienswijze 79
 • Verworpen
 • 26
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Amendement 1 SP - BP Buitengebied - gegrondverklaring zienswijze 59
 • Verworpen
 • 30
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Amendement 5 CDA - BP Buitengebied - Strikseweg 1 en Schansweg 10a
 • Verworpen
 • 37
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Amendement SP - Grondprijzen bouwkavels 2018 - grondprijzen voor sociale huurwoningen
 • Verworpen
 • 35
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement CDA -Publieksvoorziening sportaccommodatie Udens College - Scenario 1
 • Verworpen
 • 36
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement SP -Publieksvoorziening sportaccommodatie Udens College - geen negatieve consequenties in Uden-Oost
 • Verworpen
 • 44
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Amendement UdenPlus - Handreiking veehouderij en volksgezondheid - GGD-advies
 • Verworpen
 • 48
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Amendement SP ea - Bestuursrapportage - Reserve sociaal domein
 • Verworpen
 • 7
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement 1 SP - beheer- en beleid sportvelden - Plan sportvelden FCdeRakt RedSoX Octopus
 • Verworpen
 • 56
 • F. van Lankvelt
 • Amendement UdenPlus - RES besluitvorming
 • Verworpen
 • 40
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Amendement SP - Starterslening - leeftijdsgrens loslaten
 • Verworpen
 • 5
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement SP - Overhevelen restant Revus naar Algemene Reserve
 • Verworpen
 • 4
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement SP - Overhevelen restant JSF naar Algemene Reserve
 • Verworpen
 • 2
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement CDA - Geurgebiedsvisie 2016 - geurnorm LOG
 • Aangenomen
 • 3
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement CDA - Geurgebiedsvisie 2016 - vaste afstanden
 • Aangenomen
 • 1
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement CDA - Geurgebiedsvisie 2016 - geurnorm kom Odiliapeel
 • Aangenomen
 • 6
 • M.J. van Merwerode
 • Amendement VVD LU-JU-GU-PvdA-D66-CDA - GVVP - N264
 • Aangenomen
 • 50
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Verordening Winkeltijden - Uitzondering 4 mei na 19.00 uur
 • Aangenomen
 • 49
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Amendement UdenPlus - Capaciteit afd Ruimte - Tijdelijke dienstverbanden
 • Verworpen
 • 25
 • H.A.G. Hellegers
 • Amendement SP - verkenning Maashorstgemeente - bevolking aan het woord
 • Verworpen
 • 38
 • F.W. van den Berg
 • Amendement CDA - Jong Uden - SP - Bomenbeleidsplan - Beoordelingsformulier kapvergunningen
 • Aangenomen
 • 39
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Amendement SP - GGD - Besluitpunt 5 schrappen (Kadernota 2019 GGD)
 • Verworpen