Verberg het menu

Toezeggingen

ID nrPortefeuillehouderAgendapuntTitelEinddatumDatum afdoening
 • 141
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Vervolg planontwikkeling Leeuweriksweg
 • 12/7/2017
 • 11/14/2017
 • 139
 • H.A.G. Hellegers
 • Uitkomsten Ronde-tafelconferentie (defensie)
 • 6/21/2018
 • 2/22/2018
 • 140
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Ontwikkeling Uden-Zuid
 • 2/8/2018
 • 138
 • H.A.G. Hellegers
 • pilot Veiligheidsonderzoek wijken
 • 4/12/2018
 • 7/4/2018
 • 144
 • F.W. van den Berg
 • Melding doornenhaag aan Projectgroep Moleneind
 • 12/7/2017
 • 12/4/2017
 • 143
 • F.W. van den Berg
 • Extra zendmasten KPN
 • 2/8/2018
 • 1/23/2018
 • 137
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Onderbouwing banengroei
 • 12/7/2017
 • 11/13/2017
 • 142
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Centrummanagementorganisatie
 • 3/8/2018
 • 1/23/2018
 • 136
 • F.W. van den Berg
 • Uitvoering onderhoud wegen en plantsoenen
 • 12/7/2017
 • 11/13/2017
 • 145
 • Planontwikkeling Uden-Oost
 • 4/12/2018
 • 5/31/2018
 • 202
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Sportvisie
 • 6/27/2019
 • 8/27/2019
 • 203
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Volksculturele activiteiten
 • 12/4/2019
 • 11/4/2019
 • 199
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Evaluatie Duurzaamheidsagenda
 • 3/21/2019
 • 2/25/2019
 • 201
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Keuze inrichting HOV-traject
 • 2/14/2019
 • 1/17/2019
 • 198
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Evaluatie Pilot elektrische auto’s
 • 3/21/2019
 • 2/25/2019
 • 200
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Verhaal ernstige fouten inhuur
 • 2/14/2019
 • 2/11/2019
 • 197
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Lightrail
 • 12/31/2019
 • 1/21/2020
 • 249
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Cijfers resultaten armoedebeleid
 • 3/31/2020
 • 4/9/2020
 • 254
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Rendementsdriehoek in de Udense praktijk
 • 9/30/2020
 • 6/11/2020
 • 247
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Onderzoek verlichting Petruskerk
 • 6/30/2020
 • 6/11/2020
 • 248
 • I. Verkuijlen
 • Herijking cultuur(educatie)
 • 6/30/2021
 • 12/15/2020
 • 117
 • F.W. van den Berg
 • Waterproblematiek BP Hoenderbos III
 • 2/8/2018
 • 2/7/2018
 • 118
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Herontwikkeling Volkel (Niemeskant)
 • 12/21/2017
 • 11/16/2017
 • 176
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Tiny Houses Hoevenseweg
 • 10/11/2018
 • 8/27/2018
 • 175
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Inkoop specialistische jeugdhulp ZIN 2019
 • 11/1/2018
 • 125
 • M.J. van Merwerode
 • Inrichtings- en beheerplan (IBeP) De Maashorst
 • 2/8/2018
 • 2/6/2018
 • 295
 • F. van Lankvelt
 • Realisatie rolstoelpad De Maashorst
 • 11/9/2021
 • 10/29/2021
 • 222
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Rapport Berenschot
 • 5/9/2019
 • 3/14/2019
 • 239
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Feestverlichting Uden Centrum
 • 10/10/2019
 • 9/9/2019
 • 238
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Beëindiging Activiteiten werkgroep Toegankelijkheid (van de ASD)
 • 7/10/2019
 • 7/10/2019
 • 51
 • G.A. Overmans
 • Plan van Aanpak opvang vluchtelingen
 • 11/29/2016
 • 11/29/2016
 • 157
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Doorstart Q-Support
 • 1/11/2018
 • 106
 • F.W. van den Berg
 • Beleidsplan Wegen (afkoppeling van het riool)
 • 6/1/2017
 • 5/22/2017
 • 212
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Volksgezondheid in relatie tot intensieve veehouderij
 • 2/14/2019
 • 1/8/2019
 • 211
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Evaluatie gebiedsplatforms
 • 1/7/2019
 • 1/7/2019
 • 173
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Starterslening
 • 10/11/2018
 • 9/13/2018
 • 25
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Behandeling ingekomen brief Gebiedsplatform Uden-Buiten (dd 4 december 2015)
 • 3/31/2016
 • 1/12/2016
 • 1
 • H.A.G. Hellegers
 • JSF-vraagstuk
 • 2/3/2016
 • 1/11/2016
 • 95
 • M.J. van Merwerode
 • Tussenevaluatie De Maashorst
 • 6/30/2017
 • 5/30/2017
 • 96
 • G.A. Overmans
 • Armoede onder kinderen
 • 3/16/2017
 • 3/14/2017
 • 172
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Tasforce-aanpak woningbouw in Volkel
 • 6/21/2018
 • 6/14/2018
 • 86
 • G.A. Overmans
 • Pré-advies bij ingekomen brief betreffende WMO
 • 6/1/2017
 • 2/2/2017
 • 278
 • F. van Lankvelt
 • Aantallen sociale huurwoningen
 • 12/9/2020
 • 12/9/2020
 • 280
 • I. Verkuijlen
 • Afval gratis aanbieden bij milieustraat
 • 3/31/2021
 • 2/9/2021
 • 279
 • F. van Lankvelt
 • Stand van zaken majeure projecten
 • 3/31/2021
 • 3/29/2021
 • 74
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Inspraak op de begroting
 • 5/18/2017
 • 2/14/2017
 • 73
 • G.A. Overmans
 • Eén verordening Jeugd, Wmo en Participatiewet
 • 12/15/2016
 • 12/12/2016
 • 42
 • M.J. van Merwerode
 • Reizigersaantallen kerkdorpen
 • 7/1/2016
 • 6/29/2016
 • 38
 • M.J. van Merwerode
 • Begroting 2016 ODBN
 • 3/1/2016
 • 3/16/2016
 • 18
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Inventarisatie schuldpositie (Begroting 2016-2019)
 • 12/17/2015
 • 11/25/2015