Verberg het menu

Moties

ID nrPortefeuillehouderDatumTitelStatusDatum afdoening
 • 52
 • M.J. van Merwerode
 • Motie 3 - CDA - begroting 2018 - lightrailverbinding
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 50
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 1a - CDA - begroting 2018 - centrumvisie
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 56
 • F.W. van den Berg
 • Motie 7 - CDA en SP - begroting 2018 - digitale onsluiting buitengebied
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 55
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Motie 6 - CDA - begroting 2018 - woningbouw voor ouderen
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 61
 • G.A. Overmans
 • Motie 10 - SP - begroting 2018 - nultarief wijkgebouwen
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 62
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 1b - CDA - begroting 2018 - bestemmingsreserve centrum
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 58
 • G.A. Overmans
 • Motie 9 - SP - begroting 2018 - loonkostensubsidie
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 63
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 13 - GU - begroting 2018 -publieksvoorziening sporthal Udens College
 • Aangenomen
 • 12/21/2017
 • 54
 • F.W. van den Berg
 • Motie 5 - CDA - begroting 2018 - verkeersveiligheid
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 57
 • F.W. van den Berg
 • Motie 8 - CDA en SP - begroting 2018 - sportvisie en binnensportaccommodatie
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 53
 • F.W. van den Berg
 • Motie 4 - CDA - begroting 2018 - onderhoud centrum in Uden
 • Aangenomen
 • 11/9/2017
 • 51
 • G.A. Overmans
 • Motie 2 - CDA - begroting 2018 - inloophuis voor dementerenden
 • Aangehouden
 • 11/9/2017
 • 59
 • G.A. Overmans
 • Motie 11 - SP - begroting 2018 - verhoging tegemoetkoming activiteitenfonds Armoedebeleid
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 60
 • G.A. Overmans
 • Motie 12 - SP - begroting 2018 - voorkomen armoedeval
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • 147
 • M. Prinssen
 • Motie Inclusie Event
 • Aangenomen
 • 146
 • H. Hellegers
 • Motie Vreemd aan de orde Trouwlocatie gemeente Maashorst i.o.
 • Aangenomen
 • 88
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Motie 11 - D66 PvdA SP - Leefbaarheid m.b.t. N264
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 84
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Motie 7 - SP D66 Groen Links - Energie-initiatieven
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 82
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Motie 5 - SP - Actieve grondpolitiek voor betaalbare woningbouw
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 87
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Motie 10 - D66 PvdA SP - UdenPas voor jongeren
 • Aangenomen
 • 11/26/2019
 • 86
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Motie 9 - SP D66 Groen Links - Tijdeljke huisvesting Camelot en Palster
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 81
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Motie 4 - UdenPlus D66 - Gratis parkeren bij Bernhoven
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 79
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Motie 2 - UdenPlus D66 - Aanleg beweegparkenen park voor gezondheid
 • Ingetrokken
 • 11/8/2018
 • 89
 • H.A.G. Hellegers
 • Motie 12 - D66 PvdA - 100 jaar kiesrecht
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 78
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Motie 1 GroenLinks - begroting 2019 - Autovrije Markt
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 80
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 3 - UdenPlus D66 - Afdeling HBO-V in Uden
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 83
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Motie 6 - SP Groen Links - Collectieve aanpak energieomslag
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 90
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Motie 13 - UdenPlus D66- Buurtzorg
 • Aangenomen
 • 5/7/2020
 • 85
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Motie 8 - SP D66 Groen Links - Perspectief MRK
 • Verworpen
 • 11/8/2018
 • 110
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Jeugdzorg
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 111
 • H.A.G. Hellegers
 • Instellen rekenkamer
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 114
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Goedkope huurwoningen
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 116
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Samenwerking ipv marktwerking in de zorg
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 112
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Cultuurbeleid
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 117
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Verlichting Petruskerk
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 115
 • M.W.G.M. Prinssen
 • Toekomst wijkvertegenwoordiging
 • Aangenomen
 • 5/7/2020
 • 108
 • I.G.M. Verkuijlen
 • Internet in het buitengebied
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 113
 • F.J.M. van Lankvelt
 • Verkeersveiligheid
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 109
 • I. Verkuijlen
 • Digitale ontsluiting buitengebied
 • Aangenomen
 • 6/24/2021
 • 48
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 9 SP - Harmonisatie Peuterspeelzalen - Periodiek overzicht wachtlijsten kinderopvang
 • Verworpen
 • 7/6/2017
 • 47
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 8 raadsbreed - Harmonisatie Peuterspeelzalen - ondersteuning peuterspeelzalen
 • Aangenomen
 • 1/1/2019
 • 49
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie 10 SP - CDA - Harmonisatie Peuterspeelzalen - onderzoek tarieven peuterspeelzaalwerk
 • Verworpen
 • 7/6/2017
 • 45
 • G.A. Overmans
 • Motie 6 SP - Armoedebeleid - beeldvorming voedselbank
 • Aangenomen
 • 10/12/2017
 • 44
 • G.A. Overmans
 • Motie 5 SP - Armoedebeleid - Wachttijd Participatiewet
 • Verworpen
 • 7/6/2017
 • 46
 • G.A. Overmans
 • Motie 7 SP - Armoedebeleid - Ondersteuningsgrens onderzoeken
 • Verworpen
 • 7/6/2017
 • 42
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Motie 3 D66 - Begrotingsnotitie 2018 - Gasloos bouwen
 • Aangenomen
 • 7/6/2017
 • 43
 • H.A.G. Hellegers
 • Motie 4 coalitie - Begrotingsnotitie 2018 - Evaluatie Vergadermodel
 • Aangenomen
 • 7/6/2017
 • 41
 • F.W. van den Berg
 • Motie 2 CDA - Begrotingsnotitie 2018 - glasvezel buitengebied
 • Ingetrokken
 • 7/6/2017
 • 40
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • Motie 1 SP - Begrotingsnotitie 2018 - Ontbrekend voorstel begroting
 • Verworpen
 • 7/6/2017
 • 17
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • Motie coalitie - Bundeling promotiegelden
 • Aangenomen
 • 10/6/2016