Verberg het menu

Informaties aan de raad

Id nrBehandeling in CollegeOnderwerpPortefeuillehouder
 • 1
 • 9/29/2015
 • Tussentijdse toetsing MeerJarenPerspectief (MJP) 2015 grondbedrijf Uden (363)
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 2
 • 10/6/2015
 • Uitvoering motie bundeling promotiegelden citymarketing en centrummanagement (365)
 • M.J.A. Vonk
 • 3
 • 10/6/2015
 • Evaluatie paracommercie (364)
 • H.A.G. Hellegers
 • 4
 • 10/20/2015
 • Contracten zwembad Drie-Essen (366)
 • B.M. Tuithof
 • 5
 • 10/27/2015
 • Beantwoording technische vragen Begroting 2016 (368)
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 6
 • 10/27/2015
 • Voortgang huisvesting arbeidsmigranten (369)
 • H.A.G. Hellegers
 • 7
 • 10/27/2015
 • Nota Privacy Sociaal Domein (367)
 • G.A. Overmans
 • 8
 • 11/10/2015
 • Beschermd Wonen (370)
 • G.A. Overmans
 • 9
 • 11/10/2015
 • Voortgangsrapportage Woningbouwprogramma januari-juni 2015 (371)
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 10
 • 11/17/2015
 • Opnieuw agenderen vaststelling BP Recreatieve Poort De Bosrand (372)
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 11
 • 11/17/2015
 • Evaluatie tarievenbeleid accommodaties (373)
 • M.J. van Merwerode
 • 12
 • 11/24/2015
 • Pilot Participatiewet IBN - Gemeenten 2015-2016
 • G.A. Overmans
 • 13
 • 12/8/2015
 • Aanpassing verhuur/subsidiëring buitensportaccommodaties
 • B.M. Tuithof
 • 14
 • 12/8/2015
 • Aanvullende prestatieafspraken 2016 AREA gemeente Uden
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 15
 • 12/8/2015
 • Aanbesteding Wmo-vervoer en OV-personenvervoer
 • M.J. van Merwerode
 • 16
 • 12/15/2015
 • Beleidsvisie GGD 2017-2021 en toekomstige ontwikkelingen
 • M.J.A. Vonk
 • 17
 • 12/22/2015
 • Extra middelen duurzaamheidsmaatregelen herbouw Jan Bluyssen en De Brinck
 • M.J.A. Vonk
 • 18
 • 12/22/2015
 • Afvalstoffenheffing bedrijfswoning
 • B.M. Tuithof
 • 19
 • 2/2/2016
 • Regionale Detailhandelsvisie Agrifood Capital
 • M.J.A. Vonk
 • 20
 • 2/2/2016
 • Meerjarenbeleidskader 2016-2018 en jaarplan THOR 2016
 • B.M. Tuithof
 • 21
 • 2/2/2016
 • Zonnepark Hoogveld-Zuid
 • M.J. van Merwerode
 • 22
 • 2/16/2016
 • Managementletter 2015
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 23
 • 3/1/2016
 • Centrumregeling inkoop jeugdhulp Brabant Noordoost en WMO Brabant Noordoost-Oost
 • M.J.A. Vonk
 • 24
 • 3/8/2016
 • Uitvoeringsregels toepassing afwijkingsmogelijkheden gebruik woningen voor andere huisvestingsvormen
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 25
 • 3/22/2016
 • Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw
 • G.A. Overmans
 • 26
 • 3/29/2016
 • Project ongeregistreerd grondgebruik
 • M.J. van Merwerode
 • 27
 • 3/29/2016
 • Integrale veiligheid 2015
 • H.A.G. Hellegers
 • 28
 • 4/12/2016
 • Concessieovereenkomst beheer en exploitatie zwembad Drie Essen
 • B.M. Tuithof
 • 29
 • 5/17/2016
 • Begrotingscirculaire 2016
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 30
 • 5/31/2016
 • Reactie op Accountantsverklaring PWC 2015
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 31
 • 5/24/2016
 • Afronding herstel Hockeyvelden
 • B.M. Tuithof
 • 32
 • 5/31/2016
 • Notitie evaluatie Starterslening
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 33
 • 6/8/2016
 • Projectplan park Moleneind
 • B.M. Tuithof
 • 35
 • 6/14/2016
 • Monitor sociaal domein
 • G.A. Overmans
 • 36
 • 6/14/2016
 • Tussenstand afvalproeven laagbouw
 • B.M. Tuithof
 • 37
 • 6/21/2016
 • Beantwoording technische vragen bij de Programmarekening 2015
 • R.P.J.M. Peerenboom
 • 38
 • 6/21/2016
 • De consequenties van de drie modellen “Budget voor de samenleving” (n.a.v. opinienota voor de Raad)
 • H.A.G. Hellegers
 • 39
 • 6/28/2016
 • Stand van zaken locatiekeuze opvang vluchtelingen
 • G.A. Overmans
 • 40
 • 6/28/2016
 • Stand van zaken Cultuureducatie Uden
 • M.J. van Merwerode
 • 41
 • 7/5/2016
 • Uitvoeringsprogramma GVVP Uden
 • M.J. van Merwerode
 • 42
 • 7/5/2016
 • Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost 2016-2010
 • G.A. Overmans
 • 43
 • 7/5/2016
 • Uitbreiding Zonnepark Hoogveld Zuid
 • M.J. van Merwerode
 • 44
 • 7/13/2016
 • Opvang vluchtelingen in Uden
 • G.A. Overmans
 • 45
 • 7/19/2016
 • Uitvoering motie bundeling promotiegelden
 • M.J.A. Vonk
 • 46
 • 7/26/2016
 • Inkoopbesluit Specialistische jeugdhulp 2017 - 2020 regio Noordoost Brabant
 • M.J.A. Vonk
 • 47
 • 8/2/2016
 • Motie alternatieve HOV route i.v.m. uitgangspunten GVVP
 • M.J. van Merwerode
 • 48
 • 8/30/2016
 • Tussentijdse rapportage meerjarenuitvoeringskader THOR 2016-2018
 • B.M. Tuithof
 • 49
 • 8/30/2016
 • Beleidsuitvoering waardering mantelzorgers
 • G.A. Overmans
 • 50
 • 8/30/2016
 • Inkoopplan 2017 Wmo ondersteuning Noordoost-Oost Brabant
 • G.A. Overmans
 • 51
 • 8/30/2016
 • Taakgerichte financiering oefenperiode St.Jan
 • G.A. Overmans