Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Schriftelijke vragen

DatumBeleidsveldPortefeuillehouderOnderwerp
 • 20-7-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018 nr. 96 over huurteam en intimidatie
 • 19-7-2018
 • Erfgoed
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 95 inzake Sloop industriehal Werkspoor
 • 18-7-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 94 over aanjaagprojecten Omgevingswet
 • 18-7-2018
 • Groen
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 92 over Bomenslacht voor verbreding tracé A27
 • 18-7-2018
 • Circulaire Economie
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018 nr. 93 over Zwerfvuil in Utrecht
 • 17-7-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 91 inzake leges bij verstrekking informatie over vergunningen
 • 13-7-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 89 inzake reïntegratieverordening
 • 13-7-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 90 over Fijnstofuitstoot Festivals
 • 12-7-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 88 inzake subsidietender Sociaal Makelen
 • 12-7-2018
 • Volksgezondheid
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 87 inzake Klachten over Elektromagnetische velden
 • 11-7-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 86 inzake Overzicht winkelgebieden en inzet winkelstraatmanagement
 • 10-7-2018
 • Openbare ruimte
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 85 inzake Alle beestjes helpen
 • 5-7-2018
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 84 inzake speeltuin Fort Luna
 • 3-7-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 83 over raadsbrief Beleidsregels Particuliere Vakantieverhuur
 • 2-7-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 82 inzake De gevolgen van de invoering WMO-abonnement 2019 (met antwoord)
 • 29-6-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 81 over Handhaving milieuzone (met antwoord)
 • 27-6-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 80 inzake Wonen in het coalitieakkoord (met antwoord)
 • 24-6-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 79 inzake Woningbouwcorporaties die de noodklok luiden over tekorten voor sociale woningbouw of verduurzamen van woningen (met antwoord)
 • 24-6-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 78 inzake Ongeoorloofde staatssteun aan SIF (met antwoord)
 • 24-6-2018
 • Financiën
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 77 inzake Betalingstermijn facturen gemeente Utrecht (met antwoord)
 • 22-6-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018 nr. 76 over Nieuwe belasting voor de corporaties (met antwoord)
 • 22-6-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018 nr. 75 over Samenwerking Koekfabriek en zorgpartners Gemeente Utrecht (met antwoord)
 • 20-6-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 74 over Asbestsanering Bangkokdreef (met antwoord)
 • 18-6-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 73 inzake Bescherming van verenigingen tegen overlast en criminaliteit (deel 2) (met antwoord)
 • 14-6-2018
 • Publieksdienstverlening
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 72 inzake Gemeentelijke dienstverlening (met antwoord)
 • 12-6-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 70 inzake Milieuzone beperkt mensen met een beperking (met antwoord)
 • 12-6-2018
 • Asiel en Integratie
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 71 over Feiten en fictie van de Utrechtse opvang van vertrekplichtigen (met antwoord)
 • 11-6-2018
 • Asiel en Integratie
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 69 inzake Kinderen in het asielzoekerscentrum (met antwoord)
 • 5-6-2018
 • Openbare ruimte
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 68 over Vislood in de ban (met antwoord)
 • 30-5-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 67 over Participatie Fris Alternatief (met antwoord)
 • 25-5-2018
 • Energie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 66 over Rekenen met de forfaitaire waarde voor stadsverwarming (met antwoord)
 • 24-5-2018
 • Cultuur
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 65 over Koester de kunstgeschiedenis van onze stad (met antwoord)
 • 23-5-2018
 • Sport
 • Wethouder Jansen
 • SV 2018, nr. 64 over Herinrichting Zoudenbalch FC Utrecht (met antwoord)
 • 18-5-2018
 • Markten en havens
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 63 over Vieze boten op de Kromme Rijn (met antwoord)
 • 16-5-2018
 • Wonen
 • Wethouder Jansen
 • SV 2018, nr. 62 over Voorkom discriminatie op de woningmarkt (met antwoord)
 • 14-5-2018
 • Economie
 • Wethouder Kreijkamp
 • SV 2018, nr. 61 inzake Onderzoek naamswijziging De Uithof naar Utrecht Science Park (met antwoord)
 • 8-5-2018
 • Prostitutie
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 60 over Stand van zaken nieuwe Zandpad (met antwoord)
 • 3-5-2018
 • Duurzaamheid
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 59 over Bijeenkomst Energielandschap Rijnenburg (met antwoord)
 • 1-5-2018
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 58 over Inpassing nieuwe Rafaëlschool in de wijk (met antwoord)
 • 30-4-2018
 • Openbare ruimte
 • Wethouder Geldof
 • SV 2018, nr. 56 over Vervolgvragen rattenoverlast (met antwoord)
 • 30-4-2018
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 57 over Maak het brandweervrijwilligers makkelijk (met antwoord)
 • 26-4-2018
 • Milieu
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 55 over Luchtradar Utrecht (met antwoord)
 • 24-4-2018
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 53 over Opvolging faillissement Virenze en voldoende aanbod hulpverlening (met antwoord)
 • 24-4-2018
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 54 over Sluiting Alfitrah Moskee (met antwoord)
 • 23-4-2018
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 52 over Miljoenenfraude PGB (met antwoord)
 • 18-4-2018
 • Ruimtelijke ordening
 • Wethouder Jansen
 • SV 2018, nr. 51 over Eigendom grond Wilhelminawerf (met antwoord)
 • 17-4-2018
 • Stationsgebied
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 50 over Stiltecentrum bereikbaar (met antwoord)
 • 17-4-2018
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 49 over Aanpak snelheidsduivels Malie- en Tolsteegsingel (met antwoord)
 • 13-4-2018
 • Openbare ruimte
 • Wethouder Geldof
 • SV 2018, nr. 47 over ‘Ecoboot’ (met antwoord)
 • 13-4-2018
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • Wethouder Geldof
 • SV 2018, nr. 48 over Industrieel erfgoed Bo-Rent (met antwoord)