Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • Raadsbrief Bijeenkomst U Ned en afspraken Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 • 26-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Gewijzigde portefeuilleverdeling college van B&W
 • 25-5-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen 2017
 • 25-5-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • Raadsbrief Stand van zaken verhuizing Arkin naar Arthur van Schendelstraat
 • 24-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Onderzoek naar de sportbeoefening onder diverse doelgroepen
 • 22-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Duurzaam tankstation Lage Weide
 • 22-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Voortgang groencompensatie Prinses Máxima Centrum
 • 22-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • Raadsbrief Verantwoording Social Impact Factory
 • 18-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Aardgasvrije nieuwbouw
 • 16-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Uitvoeringsplan cameratoezicht 2018
 • 16-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen eerste kwartaal 2018
 • 16-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Vervolg ontwerpproces Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
 • 16-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Toezegging bij mondelinge raadsvragen 12 april 2018 over voetbalrellen
 • 16-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Leefstraten 2018
 • 16-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Voortgang en vervolg Fonds Jongvolwassenen Problematische Schulden
 • 16-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Jaarverantwoording Inspectie Kinderopvang gemeente Utrecht 2017
 • 15-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Procesvoorstel Thomas à Kempisplantsoen
 • 15-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • Raadsbrief Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage Utrechtse Energie
 • 9-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Invoering betaald parkeren Plantage e.o. en Mozartlaan e.o.
 • 9-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Aanbieding BMC-rapport Museum Hoge Woerd
 • 9-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • Raadsbrief Domplein standbeeld Jan van Nassau
 • 9-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • Raadsbrief Utrecht Monitor 2018
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Bestuursinformatie
 • Raadsbrief Verkenning vervolgonderzoek alFitrah
 • 8-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2018-2021, jaarsnede 2018
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • Raadsbrief Rapporten Inspectie van het Onderwijs Toezicht en handhaving kinderopvang
 • 8-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Bekendmaking nieuwe stedelijke sportorganisatie
 • 8-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Reactie op initiatiefvoorstel herplantplicht
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • Raadsbrief Bezwaarschriften scheiding DAEB – niet DAEB (Utrecht)
 • 8-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • Raadsbrief Werkzaamheden in en om Dichterswijk
 • 8-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Stand van zaken het Nieuwe Zandpad
 • 8-5-2018
 • Burgemeester
 • Prostitutie
 • Raadsbrief Braille in de openbare ruimte Toezegging 2017-265
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Actuele ontwikkelingen in aanbodbrief conversieregeling Erfpacht 2017
 • 1-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Grondzaken
 • Raadsbrief Beantwoording moties huisvesting initiatieven en participatie
 • 26-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Beantwoording motie 'Leren van meldpunt sport in de openbare ruimte'
 • 26-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Uithoflijn: Jaarrapportage 2017 en Verbeterplan systeemintegratie
 • 26-4-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Afwikkeling verkeerde WOZ-waarde in aanbodbrief conversieregeling Erfpacht 2017
 • 26-4-2018
 • Wethouder Geldof
 • Grondzaken
 • Raadsbrief Ontwerpproces Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
 • 26-4-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Beantwoording toezeggingen en aanvullende vragen Busbaan Dichterswijk
 • 25-4-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Stand van zaken tender het Nieuwe Zandpad
 • 24-4-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Gemeentelijke energie-audit
 • 24-4-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Milieu
 • Raadsbrief Vijfde voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda Jeugd 2018
 • 24-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Raadsbrief Trends en leidende principes Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
 • 24-4-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Handhavingsverslag 2017
 • 24-4-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Aanleg kunstgrasveld sportpark Zoudenbalch
 • 23-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Bijlage bij beantwoording SV 31 Airbnb verhuur met subsidie
 • 20-4-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • Raadsbrief Ondermijnende criminaliteit
 • 19-4-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Verkoop Stadsherstel Midden-Nederland
 • 18-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • Raadsbrief Tussenuitspraak gerechtelijke procedure Ovast c.s. - Gemeente Utrecht
 • 18-4-2018
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • Raadsbrief Verhuizing 3e onderdeel Arkin naar Arthur van Schendelstraat
 • 18-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Initiatief 'de Pomp', locatie voormalig tankstation Croeselaan
 • 17-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening