Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • Raadsbrief Planning onderzoek scenario’s bruggen Merwedekanaalzone
 • 16-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Merwedekanaalzone
 • Raadsbrief Verlenging tijdelijke transformatie Europalaan 100–500
 • 15-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Merwedekanaalzone
 • Raadsbrief Sluiten woningen vanwege illegale seksinrichting
 • 15-11-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Raadsbrief Ontwikkelingen inzameling afval en grondstoffen
 • 14-11-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Circulaire Economie
 • Raadsbrief Voortgang maatregelen tegen overtreding maximumsnelheden Malie- en Tolsteegsingel
 • 12-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Definitief rapport Sweco evaluatie verkeersveiligheidsmaatregelen busbaan Vleuterweide
 • 12-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Ontwikkelingen in hulp bij het huishouden
 • 9-11-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Voortgang aardwarmte
 • 8-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Energie
 • Raadsbrief Snorfiets van het fietspad
 • 7-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Toekomst Cliëntenraad Participatiewet
 • 7-11-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Afspraken Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 • 7-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Stand van zaken harmonisatie voorschoolse educatie 2019
 • 6-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Monitoring maatschappelijke waarde sport en bewegen
 • 6-11-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • Raadsbrief Aanbevelingen Rekenkameronderzoek Zicht op Vastgoed
 • 6-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Vergroening Parkeergarage en P+R Berlijnplein, Leidsche Rijn Centrum
 • 6-11-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Leidsche Rijn
 • Raadsbrief Beantwoording motie Verhuisadviseur
 • 6-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wonen
 • Raadsbrief Nieuw beleid amateurkunsteducatie en positie Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
 • 5-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Heropening Kromme Nieuwegracht (RAK 21b)
 • 5-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Beantwoording nagekomen schriftelijke vragen ChristenUnie
 • 2-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Proces Plan Watertaken en Klimaatadaptatiestrategie
 • 2-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Initiatiefvoorstel Burgeragendering en Burgerinitiatief
 • 2-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Wijkgericht werken en participatie
 • Raadsbrief Aanpassing tarieven parkeervergunning hulpverleners en mantelzorgers
 • 2-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Zelfbeheer in de openbare ruimte en graffiti in tunnels
 • 2-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Groene schoolpleinen
 • 2-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Stappenplan Utrechtse Onderwijsagenda
 • 2-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Tussentijdse informatie uitvoering motie Aanpak discriminatie op de woningmarkt
 • 2-11-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wonen
 • Raadsbrief Samenwerkingsovereenkomst 2e fase planvorming gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht
 • 1-11-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Nieuw beschut werk
 • 1-11-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Startdocument sloop en nieuwbouw hoek J.M De Muinck Keizerlaan en Elsenburglaan, Zuilen
 • 1-11-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Tennispark Maarschalkerweerd
 • 1-11-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Oplossingen voor initiatieven die driejaarstermijn overschrijden
 • 1-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Wijkgericht werken en participatie
 • Raadsbrief Cultureel regioprofiel ‘Eeuwig Jong’
 • 31-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Cultuur
 • Raadsbrief Beantwoording vraag onderwijs/internationale school programmabegroting 2019
 • 31-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • Raadsbrief Verkeer rond Meernbrug
 • 31-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Toiletten in fietsstallingen
 • 31-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief voortgangsrapportage WiGo4It
 • 31-10-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Beantwoording toezegging mishandeling van thuiswonende senioren en ouderenmishandeling
 • 30-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Welzijn
 • Raadsbrief Second opinion werkzaamheden wal- en kluismuren + stand van zaken Kromme Nieuwegracht
 • 30-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Proef met dynamische bebording in voetgangersgebied
 • 29-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Aanvullende informatie voorbereidingsbesluit Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark
 • 25-10-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Uitslag tenderprocedure Oudegracht 245
 • 24-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Strategisch Plan Laadinfrastructuur
 • 19-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Toelichting reparatie bestemmingsplan Lage Weide
 • 19-10-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Ambitiedocument Rijnsweerd - van kantorenpark naar een woon- en werkgebied
 • 18-10-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Raadsbrief Informatie over Koudweerregeling
 • 18-10-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Aanbieden plan van aanpak daklozenopvang
 • toezegging 2018-178
 • 18-10-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Raadsbrief Voorlichting Houtstook
 • 17-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Uitvoering uitbreiding golfbaan De Haar
 • 17-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • Raadsbrief Mobiliteitsmanagement Westelijke Stadsboulevard
 • 17-10-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • Raadsbrief Samen voor Overvecht
 • 17-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Wijk Overvecht