Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

Datum invoerOnderwerpPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 23-2-2018
 • Raadsbrief Stand van zaken inzameling
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 23-2-2018
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage verkeersveiligheid
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 23-2-2018
 • Raadsbrief Wijziging beleidsregel Bibob
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 23-2-2018
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage wal- en kluismuren en raming rak 22
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 23-2-2018
 • Raadsbrief Definitief Ontwerp Vredenburgplein
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 21-2-2018
 • Raadsbrief Werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 21-2-2018
 • Raadsbrief Voortgang experiment 'Weten wat Werkt'
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 21-2-2018
 • Raadsbrief Uitwerking haalbaarheid Vuelta 2020
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 21-2-2018
 • Raadsbrief Veiligheidsbeeld 2017
 • Voortgang onderzoek veiligheidsgevoel
 • Ontwikkelen IVP 2019-2022
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 20-2-2018
 • Raadsbrief Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en zeven sectoranalyses Cultuur
 • Wethouder Diepveen
 • Cultuur
 • 20-2-2018
 • Raadsbrief Datagedreven sturing en open data
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 20-2-2018
 • Raadsbrief Ondergronds brengen hoogspanningsleiding Rijnvliet-Strijkviertel
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 20-2-2018
 • Raadsbrief Ontwikkelstrategie culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 20-2-2018
 • Raadsbrief Opgave inrichting straten 30 km per uur
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 20-2-2018
 • Raadsbrief Economische en maatschappelijke impactanalyse WEURO 2017
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 19-2-2018
 • Raadsbrief Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 16-2-2018
 • Raadsbrief Muziekplein Terwijde
 • Wethouder Geldof
 • Leidsche Rijn
 • 16-2-2018
 • Raadsbrief Stand van zaken tender het Nieuwe Zandpad
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 15-2-2018
 • Raadsbrief Integrated and Replicable Solutions for co-creation in Sustainable Cities (IRIS) Project
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • 14-2-2018
 • Raadsbrief Toezegging administratieve lasten bij aanpassen inkoopbeleid (initiatiefvoorstel Payrolling)
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 14-2-2018
 • Raadsbrief Ondertekening cultuurpact 2018-2019 Samenwerken aan cultuur in Utrecht
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 14-2-2018
 • Raadsbrief Actie garageboxen Faustdreef
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 13-2-2018
 • Raadsbrief Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie 2015-2017
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 13-2-2018
 • Raadsbrief Diverse onderwerpen erfgoed
 • Wethouder Geldof
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • 13-2-2018
 • Raadsbrief Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 13-2-2018
 • Raadsbrief Begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden 2019
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 13-2-2018
 • Raadsbrief Vaststelling reparatie bestemmingsplan Lage Weide
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 13-2-2018
 • Raadsbrief Aanvullende reactie op mondelinge vragen omgevingsvergunning Wagendwarsstraat 48 e.o.
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 12-2-2018
 • Raadsbrief Startdocument De Drommedaris
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 12-2-2018
 • Raadsbrief Betalingsachterstanden Magreb’90
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • 9-2-2018
 • Raadsbrief Verkeersroute Votulast
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 9-2-2018
 • Raadsbrief Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur en voortgang moties
 • Wethouder Kreijkamp
 • Financien en belastingen
 • 7-2-2018
 • Raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen vierde kwartaal 2017
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 7-2-2018
 • Raadsbrief Veel inwoners overgestapt naar de naar U-Polis
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 7-2-2018
 • Raadsbrief Stand van zaken openstelling expeditiestrook Stadsbaantunnel
 • Wethouder Jansen
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 7-2-2018
 • Raadsbrief Inzet politiehelikopter
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 6-2-2018
 • Raadsbrief Landelijke toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 6-2-2018
 • Raadsbrief Stand van zaken Actieplan Studentenhuisvesting, Huurteam en aanpak huisjesmelkers
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 6-2-2018
 • Raadsbrief Informeren toezeggingen U-pas en kinderen in armoede
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 6-2-2018
 • Raadsbrief Herontwikkeling locatie Pahud de Mortangesdreef 41
 • Burgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • 2-2-2018
 • Raadsbrief Openbaarmaking Opvolgaudit systeemintegratie en organisatiegereedheid Uithoflijn
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 1-2-2018
 • Raadsbrief Woningbouwprogramma Kruisvaartkade
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 31-1-2018
 • Raadsbrief Afspraken gemeente Utrecht en Eneco en visie op inzet biomassa
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • 31-1-2018
 • Raadsbrief Voortgang herijking planning en financiën Uithoflijn
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 30-1-2018
 • Raadsbrief Werk in U10 verband aan Groene en Blauwe verbindingen
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 30-1-2018
 • Raadsbrief Omgevingswet ‘de raad stelt de kaders’ Beantwoording motie 2017/82
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 30-1-2018
 • Raadsbrief Verkoop woningblokken in Kanaleneiland
 • Wethouder Jansen en wethouder Geldof
 • Ruimtelijke ordening
 • 30-1-2018
 • Raadsbrief Proces en vervolg integrale aanpak Amsterdamsestraatweg
 • Wethouder Diepeveen
 • Wijk Noordwest
 • 26-1-2018
 • Raadsbrief Mobiele stembureaus
 • Burgemeester
 • Burgerzaken
 • 26-1-2018
 • Raadsbrief Programmawijziging Kop op Tuindorp Oost
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening