Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Memo's

IDOnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 358
 • Memo Artikel in NRC Handelsblad over Uithoflijn
 • 24-2-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 357
 • Memo Voorrangsplein
 • 23-2-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 356
 • Memo Beantwoording toezegging Pilot U-PrEP (middel ter voorkoming HIV)
 • 23-2-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 355
 • Memo Toezeggingen Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur & Short Stay
 • 23-2-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Economie
 • 354
 • Memo U-pas melding geval van misbruik
 • 23-2-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 353
 • Memo Advies van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) over Algemene Plaatselijke Verordening
 • 23-2-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 352
 • Memo Bomen bestemmingsplan Bartóklaan, Schönberglaan
 • 23-2-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 351
 • Memo Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)
 • 22-2-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Financien en belastingen
 • 350
 • Memo Stroefheid asfalt Daphne Schippersbrug
 • onderzoeksrapport TNO
 • 22-2-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 349
 • Memo Technisch vragen RIB Luchtkwaliteit
 • 21-2-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Milieu
 • 348
 • Memo Informatie over opening Stationsplein en nieuwe loopstromen
 • 14-2-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 347
 • Memo Vervolg tijdelijk initiatief ROOST op Paardenveld
 • 14-2-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 345
 • Memo Voortgang Maliebaan
 • 13-2-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 344
 • Memo Toezegging informatiebehoefte cultuureducatieaanbod
 • 12-2-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 343
 • Memo Juridische analyse openbaarmaking auditrapport Uithoflijn
 • 9-2-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 342
 • Memo Resultaten experiment lokale persoonsgerichte aanpak (PGA)
 • 9-2-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 341
 • Memo Verlaging inwonerbijdrage U10
 • 7-2-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 340
 • Memo Flexibel cameratoezicht Pearsonlaan en omgeving
 • 6-2-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 339
 • Memo Beantwoording motie over Flexibele arbeidsmarkt in beeld
 • 6-2-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Economie
 • 338
 • Memo Gegevens m2 groen per huishouden
 • 5-2-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 337
 • Memo Toezegging besteding S1 gelden
 • 5-2-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 336
 • Memo Toegangsbrug woning Kromme Nieuwegracht afgesloten
 • 2-2-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 335
 • Memo Gunning contract Regiotaxi Utrecht
 • 1-2-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 334
 • Memo Demonstratie Utrecht Centraal 31 januari
 • 1-2-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 333
 • Memo Advies externe commissie licentie lokale omroep 2018-2023
 • 1-2-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 332
 • Memo Vellen bomen De Gaard
 • 29-1-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 331
 • Memo Kastanjebloedingsziekte
 • 26-1-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 330
 • Memo Operatie Steenbreek en bewustwordingscampagne Waterproof030
 • 26-1-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 329
 • Memo Bestemmingsplan Opaalweg
 • 26-1-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 328
 • Memo Openbare bewonersbijeenkomsten
 • 26-1-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 327
 • Memo Publicatie velvergunningen
 • 23-1-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 326
 • Memo Technische vragen IKC Rijnvliet
 • 22-1-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Onderwijs
 • 325
 • Memo Uitstel beantwoording SV 2017, nr 139 (over lachgas)
 • 19-1-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 324
 • Memo Update Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten
 • 19-1-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 323
 • Memo Rapportage ‘Airbnb monitor Utrecht’
 • 18-1-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Economie
 • 322
 • Memo Beantwoording technische vragen RaadsInformatieBijeenkomst over Eindrapportage Doorlichting Programma Vastgoed dd 11 januari jl
 • 17-1-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 321
 • Memo Beantwoording toezegging 17/T273 naar aanleiding van casus Hulp bij het Huishouden
 • 11-1-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 320
 • Memo U-Polis
 • 5-1-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 319
 • Memo Aanvraagprocedure fietsparkeervoorzieningen
 • 4-1-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 318
 • Memo Tussenbericht tijdelijke huisvesting raadsorganen
 • 22-12-2017
 • Wethouder Geldof en wethouder Jansen
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • 317
 • Memo Sluiting Fietsenstalling Hoog Catharijne
 • 22-12-2017
 • Wethouder Van Hooijdonk en wethouder Everhardt
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 316
 • Memo Beantwoording toezegging over emotionele uitputting en burn-outs bij studenten
 • 22-12-2017
 • Wethouder Diepeveen en wethouder Everhardt
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 315
 • Memo Informatie over faillissement bij zorgaanbieder Virenze
 • 22-12-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 314
 • Memo Toezegging advies Fietsersbond verkeerslichten
 • 22-12-2017
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 313
 • Memo Campagne 'Op de hoogte'
 • 22-12-2017
 • Wethouder Geldof
 • Publieksdienstverlening
 • 312
 • Memo Domplein, digitale handhaving
 • 21-12-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 311
 • Memo Gevolgen uitspraak Raad van State Amsterdamse boten
 • 20-12-2017
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 310
 • Memo Overzicht meldingen illegale kap
 • 20-12-2017
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 309
 • Memo Identiteit en vervolgproces tenderprocedure Smakkelaarsveld
 • 19-12-2017
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 308
 • Memo Ondersteuning sportverenigingen met duurzaamheidsvragen voor accommodaties in eigendom van de sportvereniging
 • 19-12-2017
 • Wethouder Jansen
 • Sport