Vergaderkalender

VW Brieven van inwoners

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Intrekken subsidieverzoek 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 4/23/2021
 • Afschrift van de brief gericht aan het college zienswijze voornemens last onder dwangsom Dommelseweg 171
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 4/12/2021
 • Intrekken subsidieaanvraag
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 4/7/2021
 • Jaarverslag 2020
 • Rekenkamercommissie A2
 • 4/1/2021
 • Bijeenkomst 18 maart proces scenario's toekomst Eurocircuit
 • Platform leefomgeving Eurocircuit
 • 3/24/2021
 • Verhuizing Daams Houthandel, Schuttingbouw & Sierbestrating BV
 • Daams Houthandel Schuttingbouw & Sierbestrating BV
 • 3/19/2021
 • Overgangsrecht Dommelseweg 171
 • Advies Ruimtelijke Ordening & Milieu
 • 3/19/2021
 • Basketbalveld
 • Valkenswaard Falcons
 • 3/17/2021
 • Zienswijze conceptnota gemeentelijk beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Inwoner van Valkenswaard (namens omwonenden)
 • 2/23/2021
 • Afschrift van brief gericht aan de Provincie Noord-Brabant inzake WOB-verzoek milieu-informatie mbt N69
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 2/11/2021
 • Legalisering permanente bewoning en uitbreiding camping De Dommelvallei
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 1/28/2021
 • Uitnodiging online bijeenkomsten toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 1/27/2021
 • Daams houthandel
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 1/27/2021
 • Gezamenlijk uitwerken scenario's toekomst Eurocircuit
 • Platform Leefomgeving Eurocircuit
 • 1/19/2021
 • Bestemming en principeverzoek Dommelseweg 171
 • Advies Ruimtelijke Ordening & Milieu
 • 12/24/2020
 • Extra subsidie
 • Valkerij- en Sigarenmuseum
 • 12/17/2020
 • Jaarverslag 2019
 • Accent op Ieders Talent
 • 12/14/2020
 • Jaarverslag 2018-2019 Kerkakkers Burenhulp
 • Cordaad Welzijn
 • 12/14/2020
 • Jaarverslag 2019 Borkel en Schaft dorpsondersteuning
 • Cordaad Welzijn
 • 12/14/2020
 • Onderzoek informatieveiligheid A2-gemeenten
 • Rekenkamercommissie A2
 • 12/14/2020
 • Uitstel over subsidie 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 11/27/2020
 • Uitstel subsidie 2021
 • Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • 11/27/2020
 • Plaatsing reclamezuil op de Markt
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 11/24/2020
 • Ombudsman van de A2- Gemeenten is een verlengstuk van Valkenswaard
 • Inwoner van Veldhoven
 • 10/10/2020
 • Nieuwsbrief 2
 • Rekenkamercommissie A2
 • 10/7/2020
 • Gebiedsontwikkeling
 • Heemkundekring Weerderheem
 • 9/30/2020
 • Waarborg gegarandeerde werking lijnverbinding achter personenalarmering
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 9/16/2020
 • Maatschappelijk bewustzijn
 • Inwoners van Valkenswaard
 • 8/27/2020
 • Hoe Valkenswaard omgaat met bezwaarprocedures
 • Inwoner van Veldhoven
 • 7/8/2020
 • ING-bank
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 7/8/2020
 • Bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg 199
 • Groen en Heem Valkenswaard e.o.
 • 7/2/2020
 • Advies komst kiosk Markt Valkenswaard
 • Cultuurraad Valkenswaard
 • 6/30/2020
 • Onderzoeksplan Startersbeleid in Valkenswaard
 • Rekenkamercommissie
 • 6/11/2020
 • Reactie brief Krijger & Van Dun B.V. Eurocircuit
 • Groen en Heem Valkenswaard e.o.
 • 6/8/2020
 • Eurocircuit Valkenswaard
 • Krijger & Van Dun B.V.
 • 6/2/2020
 • Kiosk
 • Van der Steen XXL
 • 5/28/2020
 • Aangekondigde sluiting basisschool St. Servatius
 • Dorpsinitiatief Borkel en Schaft
 • 5/21/2020
 • Bouwvisie van Valkenswaard
 • Inwoner van Valkenswaard
 • 5/20/2020
 • Hoe Valkenwaard omgaat met bezwaarprocedures
 • Inwoner van Veldhoven
 • 5/5/2020
 • Nieuwsbrief 1
 • Rekenkamercommissie A2
 • 5/5/2020