Vergaderkalender

VW Moties

TitelDatum motiePortefeuillehouderStatus
 • Amendement H&G VL VV inzake bestemmingsplan Molenstraat 197-199
 • 9/24/2020
 • aangenomen
 • Motie VVD inzake bestemmingsplan Molenstraat 197-19
 • 9/24/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement H&G inzake beschikbaar stellen voorbereidingskrediet parkeren Valkenswaard-Zuid
 • 9/24/2020
 • Amendement D66 inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VVD D66 VL SvV VV inzake brief Krijger & Van Dun Eurocircuit
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV VV inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV VL VV inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VVD CDA PvdA SvV D66 VL H&G Verhoeven inzake skatepark in Valkenswaard
 • 7/6/2020
 • aangenomen
 • Amendement SvV VL VV inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV H&G inzake conceptbegroting 2021 GRSA2
 • 7/6/2020
 • aangenomen
 • Amendement SvV VV VL inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV VV inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Motie D66 inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement SvV VV VL inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VVD inzake Centrummanagement, VVV en Valkenswaard Marketing
 • 7/6/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement D66 inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie H&G Verhoeven inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Motie VVD VV inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement VL SvV inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie CDA inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Amendement VL SvV inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie CDA VL inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Amendement D66 inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie H&G Verhoeven inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VL SvV VVD D66 VV inzake Regionale Energiestrategie
 • 7/2/2020
 • Motie H&G Verhoeven inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement PvdA CDA inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Amendement CDA H&G inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Amendement VL SvV VVD inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie CDA inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Amendement VL VVD VV inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie H&G Verhoeven inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • Amendement SvV inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie PvdA inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Motie CDA inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • Motie CDA inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Motie H&G Verhoeven inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • aangenomen
 • Motie H&G CDA VL PvdA Verhoeven inzake Masterplan Centrum
 • 7/2/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VV VVD SvV VL D66 inzake Regionale Energie Strategie
 • 6/25/2020
 • Motie VV VVD SvV VL D66 inzake Regionale Energie Strategie
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement VVD SvV VV inzake jaarrekening en jaarverslag 2019
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement VVD SvV VV inzake jaarverslag en jaarrekening 2019
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VL VV SvV inzake vestiging Basic Fit
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VL VV SvV inzake vestiging Basic Fit
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VL VV SvV inzake vrijwilligers ondersteunen
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VV VL SvV D66 inzake sociale cohesie
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VV VL SvV D66 inzake voorwaarden sociale cohesie
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Motie VL VV SvV inzake vrijwilligers ondersteunen
 • 6/25/2020
 • niet aangenomen
 • Amendement VV VVD inzake Regionaal Streefbeeld Landelijk Gebied
 • 6/11/2020
 • Amendement H&G VL VV CDA inzake ontwerpbegroting 2021 GRWRE en meerjarenbegroting 2022-2024
 • 6/11/2020
 • aangenomen